Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen.

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

Update 20 december 2018

Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd.

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee, Johan Bolhuis en Kees Braam belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Als extra service voor onze donateurs klik op de bold gemaakte studie omschrijving en u komt op het abstract of soms op het volledige studierapport.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

3501)De Jong M et al; J Clin Psychiatry 2018 Jan/Feb;79(1); PMID 28252881; Mindfullness verbetert welbevinden versus controlegroep als functie van de tijd.

3502)Al Jaouni SK et al; Evid Based Complement alternat Med 2017;2017: 5861024 ; PMID 28270852: Honing geeft minder infecties door mucositis ingeval van radio-/chemotherapie en zo een korter verblijf in het ziekenhuis en een beter lichaamsgewicht.

3503)Charalambous A et al; Eur j Oncol Nurs 2017 apr;27:1-8;PMID 28279391; Honing gaat xerostomie bij behandeling keelkanker tegen.

3504)Tonezzer T et al; J Phys Ther Sci 2017 Apr;29 94):685-92;PMID 28533610; Transcutane elektrische zenuwstimulatie gaat neuropathie door chemo niet tegen.

3505)Ahmadlo N et al; Asian Pac J Cancer Prev 2017 Apr 1;18(4):1139-41 ; Aloe vera uitwendig beschermt niet tegen bestralingsdermatitis.

3506)Zhang Y en Da C; Maimendong PMID: 28625959: Maimendong in een RCT verbetert de therapeutische respons op behandeling bij patienten met gevorderde longkanker, die een Qi-Yin-deficientie hebben.

3507)Nasser NJ et al; NPJ Breast Cancer 2017 Mar 31;3:10;PMID 28649650 ; Vitamine D zalf helpt niet duidelijk om bestralingsdermatitis tegen te gaan.

3508)Krishna S et al; EBioMediocine 2014 Nov 15;2(1):82-90;PMID 26137537; Artesunaat 200 mg versus placebo vermindert kans op recidief dikke darmkanker.

3509)Taylor AG et al; J Clin Trials 2014;4,pii: 1000161; PMID 25530922 : massage (zachtjes) bevordert na correctie  voor diverse variabelen welbevinden van patienten met AML.

3510)Fu XY et al; Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2014 Sep;16(9):905-9; PMID 25229957; Psychische steun ouders goed voor welbevinden van kinderen met kanker.

3511)Bergmann A et al ; Lymphology 2014 Jun;47(2):82-91; PMID 25282874; Physiotherapie zinvol ter bestrijding van oedeem bij borstkanker.

3512)Rahmani S et al; Iran J Cancer Prev 2014 Fall;7(4):184-96; PMID 25628839; Metacognitie verbetert de kwaliteit van leven bij borstkanker ongeveer evenveel als mindfullness.

3513)Malicka I et al; Prz Menopauzalny. 2014 Sep;13(4):221-6;PMID 26327858; Kinesiologisch tapen vermindert oedeem na operatie wegens borstkanker.

3514)Clotfelter CE; Oncol Nurs Forum 1999 Jan-Feb;26(1):27-33;PMID 9921566; Goede voorlichting over pijn leidt tot minder pijn.

3515)Robinson JW et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999 jun 1;44(3):497-506;PMID 10348277; Psychoeducatie bij bestralen voor gynaecologische kanker hielp om de vagina met diverse middelen ruimer te laten zijn ; tevens minder angst om weer seks te hebben.

3516)Lev EL et al; Sch Ing Nurs Pract. 2001 Fall;15(3):277-94;PMID 11871585 ; adviezen om de kwaliteit van leven te verbeteren, verbeteren bij borstkankerpatienten ook daadwerkelijk die kwaliteit ; geen helpende hand is dus niet gewenst.

3517)Mishel MH et al; cancer 2002 Mar 15;94(6):1854-66; PMID 11920549; Psychische steun en adviezen per telefoon verminderen bij prostaatkankerpatienten daadwerkelijk de klachten.

3518)Mai S et al; Zhongguo Zhen Jiu 2017 May 12;37(5):483-487;PMID 29231608 ; electroacupunctuur van te voren doet na operatie voor dikke darmkanker de stoelgang eerder op gang komen.

3519)Damle B et al; Clin Cancer Res. 2001 Mar;7(3):517-23; PMID 11297242. Voor een optimale toepassing van UFT (5-FU, tegafur en LV) is het beter om een uur van te voren niet meer gegeten te hebben en ook het eerste uur erna niet te eten.

3520)Neises M et al; Zentralbl Gynakol . 2001 jan;123(1):27-36;PMID 11385908; Deelnemen aan psychologische support verbetert niet alleeen welbevinden, maar ook relevante immuunparameters.

3521)Wengstrom Y et al; Acta Oncol. 1999;38(6):763-70;Extra begeleiding door verpleegster verbetert levenskwaliteit van borstkankerpatienten die een in opzet curatieve bestraling krijgen.

3522)Sandgren AK et al; Oncol Nurs Forum 2000 May;27(4):683-8;PMID 10833696; Psychosociale support per telefoon verbetert welbevinden bij borstkanker.

3523)Belleau FP et al; Can Oncol Nurs J. 2001 Fall;11(4):172-80;PMID 11842449; Voorlichting omtrent een ingrijpende operatie vermindert de angst.

3524)Wengstrom Y et al; Int J Nurs Pract 2001 Feb;7(1):8-15;PMID 11811349 ; Interventie van verpleegster verbetert ‘coping’ van patient bij bestralen niet ; wel een trend in de goede richting ; zie ook 3521.

3525)Lu D et al; Zhongguo Zhen Jiu 2017 apr 12;37(4):355-9;PMID 29231584; elektroacupunctuur vermindert symptomatologie misselijkheid en braken bij chemotherapie.

3526)Brown JC et al; Clin Colorectal Cancer 2018 Mar;17(1):32-40; PMID 28669606; meer aerobics betekent naast conditieverbetering ook, een duidelijkere verbetering van prognostische biomarkers.

3527)Gaskin CJ et al; J Phys Act Health 2017 May;14(5):353-9; PMID 28169575. Trainen verbeterde in dit onderzoek de conditie van prostaatkankerpatienten ; hun kwaliteit van leven werd er echter niet groter door.

3528)Proietti S et al; Eur Rev  Med Pharmacol Sci 2017 Jun;21(2Suppl):43-50; PMID 28724186 : Inositolhexafosfaat  vermindert in vergelijking met placebo de bijwerkingen van chemo bij borstkanker.

3529)Kenne Sarenmalm E et al; Cancer Med. 2017 May;6(5):1108-22; PMID 28421677 ; Mindfulness zinvol om bij borstkanker levenskwaliteit te verbeteren

3530)Lam TY et al; BMC Complement Altern Med. 2017 Jun 26;17(1):335 ; PMID 28651642 ; Acupunctuur op Si Guan Xue vermindert pijn bij kanker.

3531)Uysal N et al ; Int J Nurs Pract 2017 Jun;23(3);PMID 28176423 ; Voetzoolmassage verminderde pijn, maar voetreflexologie verminderde ook nog de vermoeidheid.

3532)Hummel SB et al; J Clin Oncol 2017 Apr 20;35(12):1328-1340;PMID 28240966 :Cognitieve gedragstherapie via internet verbetert sexueel welzijn borstkankerpatienten.

3533)Prinslkoo S et al; Cancer 2017 Jun 1;123(11):1989-1997 ; PMID 28257146 ; Neurofeedback bij chemo  vermindert symptomen van neuropathie bij chemo.

3534)Polakowski  CB et al; Nutrition 2018 Jul 11;58:40-46; PMID 30278428 ; Synbioticum bij operatie darmkanker vermindert kans op complicaties en ligduur in ziekenhuis.

3535)Taylor TR et al; J Racial Ethn Health Disparities 2018 Feb;5(1):62-72;PMID 28411330 : Yoga lijkt in deze pilot-studie depressieve klachten bij borstkankerpatienten te verminderen.

3536)Heydarirad et al; J Integr Med 2017 May;15(3):201-8; PMID 28494850 ; Traditioneel Perzisch geneesmiddel vermindert bij bestraling keelkanker xerostomie.

3537)Pang CLK et al; Mol Clin Oncol 2017 May;6(5):723-32; PMID 28529748: Lokale electro-hyperthermie plus TCM effectiever voor lokale tumorcontrole dan intraperitoneale chemo bij peritoneale carcinomatosis en maligne ascites.

3538)Robijns J et al; Lasers Surg Med 2018 Feb10.; PMID 29427390 ; Photobiomodulation vermindert de bijwerkingen op de huid bij het bestralen in verband met borstkanker.

3539)Brown TE et al; Br J Cancer 2017 jun 27;117(1):15-24;PMID 28535154 ; Extra voeding bij keelkanker vooraf begunstigt het beloop niet. Niet vreemd, want extra eten blijkt nooit zinvol en in sommige trials parenteraal zelfs schadelijk!

3540)Sarafraz Z et al ;Int Tinnitus J. 2018 Jun 1;22(1):40-45;PMID 29993216 ; NAC injectie gaat in vergelijking met dexametason toxiciteit van cisplatin tegen.

3541)Stuecher K et al; Support  Care Cancer 2018 Oct 4; PMID 30288602 ; Thuis trainen  houdt een goede lichaamsverdeling tijdens chemo meer in stand.

3542)Kim YH et al; J Clin Nurs 2018 Feb;27(3-4):572-81; Psychologische interventie tijdens chemo bestrijdt depressie en verbetert levenskwaliteit ; PMID 28557043.

3543)Gianotti L et al; Ann surg 2018 Apr;267(4):623-30;PMID 28582271: Extra koolhydraten voor operatie vermindert kans op hyperglycemie na operatie, maar de infectiekans na operatie verandert versus placebo niet.

3544)Lopez-Vaquero D et al ; mol Clin Oncol 2017 Jun;6(6):931-6;PMID  28588793: orale glutamine bij radiochemo voor keelkanker verminderde mucositis niet maar dermatitis wel significant in vergelijking met placebo.

3545)Wang F et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2017 Jun 23;39(60:453-7;PMID 28635236 ; Xiaoaiping naast chemo verhoogt bij slokdarmkanker responskans en geeft extra levensverlenging.

3546)Luo Z et al; JPEN 2017 Jun1 ; PMID 28666095 ; Immuno-enterale voeding bevordert herstel na maagdarmoperatie voor kanker tov parenterale voeding .

3547)Uster A et al; Clin Nutr. 2018 aug;37(4):1202-9;PMID 28651827; Fysieke training vermindert misselijkheid en braken bij terminale kankerpatienten

3548)Rao S et al; Medicines (Basel). 2017 Jun 24;4(3); PMID 28930259 ; sandaalhoutolie en curcuma in creme  vermindert dermatitis door bestraling voor borstkanker.

3549)Lahart IM et al; J Sports Sci 2018 May;36(10):1077-86;PMID 28745131; Trainen thuis verbetert cardiofitness bij borstkankerpatienten in een aantal opzichten.

3550)Rudolph B et al; Psychother Psychosom Med Psychol 2018 Jan;68(1):38-43;PMID 28718864; Psychische steun vermindert angst dat kanker terugkomt.

3551)Wang N et al ;Oncol Lett. 2018 Jan;15(1):189-194;PMID 29391879 : Acupunctuur  naast anesthesie bevordert herstel na operatie.

3552)Ibrahim M et al; Clin Breast Cancer 2018 feb;18(1):e55-e64; PMID 28733130 :Meer oefenen bij bestralen van borstkanker bij jong volwassenen verhoogt beweeglijkheid en vermindert de pijn op korte termijn ; na 18 maanden waren er geen verschillen meer.

3553)Hartman SJ et al; Cancer 2018 Jan 1; 124(1):192-202;PMID 28926676 ; fysieke activiteit  bij minder dan 2 jaar geleden borstkanker gehad gaat samen met een betere cognitie

3554)Zimmer P et al; Support Care Cancer 2018 Feb;26(2):615-24; PMID 28963591 ; Multimodaal oefenen gaat bij chemo voor uitgezaaide darmkanker ontstaan van neuropathie tegen.

3555)Kurt S en Can G ; Eur J Oncol Nurs 2018 Feb;32:12-19;PMID 29353627 ; Reflexologie gaat perfifere neuropathie bij chemo niet tegen.

3556)Sun WN et al; Hu li Za Zhui  2018 Feb;6591);61-9;PMID 29405021 ; Orale glutamine (30 gram per dag) vermindert neuropathie bij chemo.

3557)Brown JC et al; Psychooncology 2018 apr; 27(4):1221-8; PMID 29388275 ; Aerobics  verbetert de levenskwaliteit bij overlevenden van darmkanker.

3558)Harada T et al; Front Pharmacol. 2018 jan 16;8:972; PMID 29387008; rikkunshito gaat bij chemo voor longkanker misselijkheid en braken niet tegen ; zie ook 2205, 2894 en 3302.

3559)Chambers SK et al; J Med Internet Res 2018 Jan 31;20(1):e42;PMID 29386173 ; Cognitieve therapie via het web vermindert distress bij kankerpatienten.

3560)Winters-Stone KM et al; Support Care Cancer 2018 Mar;26(3):905-12; Het geven van een DVD om te trainen vermindert inderdaad de vermoeidheid doordat men extra gaat trainen

3561)Mohd-Sidik S et al;Patient Educ Couns. 2018 May;101(5):862-71; ; betere uitleg bij chemo verhoogt gevoel van zelfwaarde bij patient.

3562)Kinkead B et al; Cancer 2018 Feb 1;124(3):546-54; PMID 29044466 ; massage vermindert vermoeidheid bij borstkankerpatienten.

3563)Lustberg MB et al; Breast Cancer Res Treat. 2018 Feb;167(3):709-18; PMID 29101597 : omega-3-vetzuren extra gaan vermindering van levenskwaliteit bij gebruik aromataseremmer bij borstkanker tegen.

3564)Bloomquist K et al; Med Sci Sports Exerc. 2018 Feb;50(2):187-195;PMID28991039; zwaarder dan normaal tillen verergert lymfeoedeem na borstkankerbehandeling niet.

3565)Aghamohammadi A et al; Clin Oral Investig 2018 Jul;22(6):2263-72; PMID 29313134 ; Zataria extract vermindert door er in de mond mee te spoelen de bijwerkingen van radiotherapie bij keelkanker.

3566)Lages PC et al;  Brj Nutr 2018 Jan;119(2)190-195; PMID 29277158 ; Synbioticum vermindert de kans op complicaties bij de behandeling keelkanker niet.

3567)Peng N et al; The Breast 37(2018) 18-27; PMID 29059538 ; Yi Shen Jian Gu vermindert bijwerkingen van aromataseremmers bij borstkanker.

3568)Zheng B et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018 Feb 1;100(20:418-26; PMID 29353657 ; Shuanghua Baihe vermindert kans op mucositis bij behandeling keelkanker met chemoradiatie.

3569)Huang BS et al; Eur j Cancer Care 9Engl) 2018 Mar;27(20:e12819; PMID 29315944 ; Spoelen met een zoutoplossing vermindert de klachten van radiomucositis bij keelkankerpatienten.

3570)Sanchez-Lara K et al; Clin Nutr 2014 dec;33(6):1017-23;PMID 24746976 ; EPA vermindert bij longkankerpatienten die chemo krijgen verlies eetlust , vermoeidheid en het gewicht stijgt.

3571)Kinner EM et al; JMIR Cancer 2018 Jan 15;4(1):e1; PMID 29335233 ; Internet based group psychological intervention vermindert stress bij eierstokkanker.

3572)Urech C et al; J Clin Oncol. 2018 Mar  10;36(8):780-8; PMID 29369731; Hulp bij stress-management vermindert bij kankerpatienten op een wachtlijst de stress.

3573)Titeca G et al;  J Eur Acad Dermatol Venereol. 2007 Jul;21(6):771-6 ; PMID 17567306 ; Huidverzorging verbetert bij borstkankerpatienten die chemo krijgen het welbevinden.

3574)Zhang AY et al; J Psychosoc Oncol 2006;24(2):17-30; PMID 17046804 ; Bekkenbodemoefeningen na prostatectomie gevolgd door wel / geen extra psychische steun liet zien dat de extra support de kwaliteit van leven in die groep verbeterde ten opzichte van de controle-groep.

3575)Kilgour RD et al; Breast Cancer Res Treat. 2008 May;109(2):285-95; PMID 17624606 ; Via het net een trainingsprogramma volgen verbeterde de armfunctie na operatie wegens borstkanker meer dan usual care.

3576)Battaglini C et al; Sao Paulo Med J. 2007 Jan 4;125(1):22-8; PMID 17505681; Individuele training  tijdens borstkankerbehandeling verbetert niet alleen conditie, maar zorgt ook voor een relatief betere lichaamssamenstelling.

3577)Manne SL et al; J Consult Clin Psychol. 2005 Aug;73(4):634-46; PMID 16173851: Psychische steun aan echtparen met de vrouw borstkanker hebbend vermindert distress bij de patiente versus een controlegroep van echtparen.

3578)Wiskemann J et al; Scand J Med Sci Sports. 2017 nov ;27(11):1500-10; PMID 27704628 ; Weerstandstraining tijdens radiotherapie na eerder chemo doet de kracht in de arm aan de geopereerde kant toenemen, meer dan in de controlegroep en meer dan in de niet geopereerde arm bij borstkankerpatienten.

3579)Onseng K et al; J Altern Complement Med. 2017 Dec; 23(12):957-63; PMID 28657801 ; Bij chemoradiatie vermindert melatonine ernst en complicaties mucositis; het gebruik van morfine is hierdoor lager.

3580)Wilburn O et al; BMC Cancer 2006 Mar 29;6:84; PMID 16571129: Flexitouch blijkt efficienter om lymfeoedeem bij borstkanker te verminderen dan zelfmassage.

3581)Eriksen JG et al;Support Care Cancer 2017 jul;25(7):2179-85; PMID 28197850 ; K3 vermindert rash door cetuximab niet ; de onderzoekers zijn dom. K3 moet je met C combineren bij bijv bestraling en gemzar en dan zijn er nog mogelijkheden om het prooxydantkoppel K3 en C te versterken.

3582)Kornblith AB et al; Cancer 2006 Dec 1;107(11):2706-14; PMID 17078057 ; Telefonische support verminderde bij patienten met gevorderde kanker angst en depressie aantoonbaar.

3583)Desideri I et al; PMID 28205185 MSM.liponzuur en bromelaine gecombineerd ((Opera®)) vermindert neuropathie als gevolg van chemo; 

3584)Sandler CX et al; J Pain Symptom Manage 2017 Jul;54(1):74-84; PMID  28502786 ; De combinatie van cognitieve therapie en trainen vermindert vermoeidheid bij kankerpatienten.

3585)Bye A et al; Clin Nutr 1992 Jun;11(3):147-53; PMID 16839990 ; Dieet met weinig vet en weinig lactose verminderde de kans op diarree bij bestraling van de buik.

3586)Nyrop KA et al; Oncologist 2017 Oct;22(10):1238—49; PMID 28698390 ; Wandelen vermindert gewrichtsklachten door aromataseremmers.;

3587)Cheng CS et al; Support Care Cancer 2017 Dec;25(12):3807-14; PMID 28707168 ; Acupunctuur vermindert vermoeidheidsklachten bij longkanker.

3588)Chlebowski RT et al; J Clin Oncol. 2017 sep 1;35(25):2919-26; PMID 28654363; Meer groenten, fruit en granen en minder vet verminderde in deze grote RCT de sterfte met circa 20% bij borstkankerpatienten bij een follow-up van 16,1 jaar!!!!

3589)Pettiford J et al; Breast J. 2017 Sep;23(5):537-44;PMID 28233921 ; Psychosociale interventie verbetert bij  borstkankerpatienten kwaliteit van leven.

3590)Bossi P et al; Ann Oncol 2017 Oct 1;28(10):2547-2551; PMID 28666335 ; Gember vermindert versus placebo ingeval van hoge doses cisplatin alleen bij keelkanker en bij vrouwen de misselijkheid, maar niet bij mannen met longkanker bijv. Ik denk dat reeds gegeven antibraakmedicatie vertekenend werkt!

3591)Jatoi  A et al; Ann Oncol 2017 Aug 1;28(8):1957-63;PMID 28475678 ; Creatine helpt niet om anorexie en gewichtsverlies bij kanker tegen te gaan.

3592)Owen Je et al; Ann Behav Med 2017 Oct;51(5):661-2;PMID 28244002; Een sociaal netwerk vermindert de met kanker samengaande wanhoop.

3593)Wall BA et al; Med Sci. Sports Exerc. 2017 Aug;49(8):1503-10; PMID 28319589 ; Trainen door prostaatkankerpatienten, behandeld wordend met an tiandrogenen verbetert hun VO2 max en lichaamssamenstelling.

3594)An der Spek N et al; Psychol Med. 2017 Aug;47(11):1990-2001;PMID 28374663; Psychische steun verbetert hier ook het welbevinden van de kankerpatienten

3595)Chagas TR et al; J Hum Nutr Diet 2017 Dec;30(6):681-92; PMID 28374923.; visolie geeft bij patienten met hematologische maligniteit in dit onderzoek naast chemo levensverlenging.

3596)Liu P et al; Qual Life res 2017 sep;26(9):2321-2331; PMID 28421384 ; Guolin-Qigong verbetert bij vrouwen met borstkanker welbevinden.

3597)Black DS et al; Cancer 2017 Aug 15;123(160:3088-96; Mindfulness verbetert welbevinden bij kankerpatienten en leidt ook tot lagere cortisolspiegels. PMID 28387949.

3598)Leuteritz K et al; Breast Cancer 2017 Nov;24(6):765-773; PMID 28451956 : Ook hier weer een beter welbevinden door psychische steun voor kankerpatienten.

3599)Yap YS et al; JAMA Oncol. 2017 Nov 1;3(11):153845; PMID 28715540; B6 gaat hand-voet-syndroom bij capecitabine gebruik niet tegen.

3600)Anestin AS et al; J Evid Based Complementary Altern Med 2017 Oct;22(4):721-30; PMID 28470117 : Bali Yoga vermindert misselijkheid en braken bij chemo niet.

3601)Rogers LQ et al; Med Sci Sports Exerc. 2017 Oct;49(10):2009-2015; PMID 28538216;  Fysieke training vermindert bij borstkankerpatienten slaapklachten.

3602)

 

Opmerkingen : 67 is 22 bij een langere follow-up ; 123=188 ; 23=26 en 107 is niet gerandomiseerd ; van 33,36 en 37 valt er ook een af ; 714=756 ; 366 = 737 ; 406 = 728 ; 724 = 813 ; 271 = 513 ; 669=671 ; 273=691 ; 476 =

738 ; 519 = 856 ; 163 = 419 ; 187 = 369 ; 632 = 848 ; 298 = 730 ; 174 = 375 ; 633 = 769 ; 708 =719 ; 104 = 157 ; 124 =189 ; 757 = 924 ; 815 = 1079 ; 966 = 1010 ; 866 = 1059 ; 1338 = 1356, 1706=1570, 288=1094 ;854=1056 ; 855=1000 ; 954=1062 ; 1053=1702 ; 1553=2192 ;1836=2082 en 1999=2189.

1661=1657 ; 1631=1124;1609=862;1605=115  en 1637 1711 zijn ook hetzelfde en 1426 is 1015 bij een langere follow-up ;  1668 komt 2 keer voor ; voorts zijn dubbel 1918/1995 ; 1902/2003 ,1934/2060  ; 2374=2385 , 2375=2384 , 1267=2386 ,1043=2392 , 2251=2311 , 1836=2336 en 2437 = 1645 ; 2439=2263 ; 2445=2364 en 2493=1610 ; 1902=2623 ; 2402=2647 ;  2619=2654 ; 490=1109 ; 508 = 1097 ; 700 =858 ; 869= 1038 ; 1149=1317 ; 1276 = 1391 ; 1281=1293 ; 1296 = 1427 ; 1300 = 1392 ; 1465 =1507 ; 1752= 2272 ; 2951=2983  en 1944 =2897 ;we hebben dus feitelijk 3402-66= 3535 studies. Van de studies 470, 849, 880, 1031, 1402, 1403 ,1432, 2171 en 2172 staat  niet vast dat deze gerandomiseerd waren ; dus feitelijk zelfs maar 3523  studies.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en niet-toxische ondersteuning waaronder voeding en voedingsuppletie. Studies 3500 t/m 3599"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>