Over de biochemische kaart: A community-driven global reconstruction of human metabolism staat onder https://www.kanker-actueel.nl/NL/voedingstoffen-als-medicijn-biochemische-kaart-van-menselijk-lichaam-voltooid-ziektes-kunnen-voorkomen-worden-door-individueel-voedingspatroon.html een artikel uit de Volkskrant met verwijzing naar de biochemische kaart zelf, gratis in te zien.

Klik hier voor informatie over stand van zaken bij personalised medicin

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde ) onderzoeken , in welke een mogelijk therapeutisch effect van een of meer voedingsparameters of een andere complementaire methode is geëvalueerd. 

Voor reguliere behandelingen is in het algemeen vanwege de bijwerkingen slechts gerandomiseerd onderzoek mogelijk . Bovendien is van reguliere behandelingen een gerandomiseerd onderzoek vaak nooit uitgevoerd . Deze bewering van E.Valstar op basis van relevante literatuur is in het NTvG (zie NTvG 136 : 709-710 ; 1992 ) door de desbetreffende oncologen niet weersproken.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek

Aan deze lijst hebben Hans Houtsmuller , Ed Woerlee en Johan Bolhuis belangrijke bijdragen geleverd.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker: zie 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html of hieronder in de lijst.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet.

Vervolg literatuurlijst gerandomiseerde studies in de therapeutische sfeer:

1) Lamm DL et al ; J Urology 151 :21-26 ; 1994 ; laat bij blaaskanker  een significant gunstig effect zien van A,C,E,B6 en zink. Het onderzoek was tevens dubbelblind. De lagere kans op een recidief binnen vijf jaar betekent in KWF-termen (Koningin Wilhelmina Fonds) een betere genezingskans.

2) Krisnamurthi S et al ; Radiology 99 : 409-415 ; 1971. 1) Krisnamurthi S et al ; Radiology 99 : 409-415 ; 1971. Vitamine K3 verdubbelt bij wangkanker de genezingskans.

3) Toriso M et al ; Cancer Immunol Immunother 1990 ; 31 : 261-8. In dit dubbelblinde onderzoek vermindert de PSK-fractie van de paddestoel Coriolus Versicolor de sterfte bij darmkankerpatienten (stadium Dukes C) significant met 15%.

4) Mitomi T et al ; Dis Colon Rectum 1992 ; 35(2) : 123-30. Dit onderzoek is feitelijk een replica van referentie 3 ; ook hier vermindert de voornoemde PSK-fractie de sterfte van darmkankerpatienten

5) Aso Y et al ; Eur Urol 1995 ; 27 : 104-109. Hierin wordt bij blaaskanker een significant therapeutisch effect van een melkzuurbacterie aangetoond. dit onderzoek was tevens dubbelblind. Het therapeutisch effect behelsde hier een significant langere ziekte-vrije periode indien de melkzuurbacteriën gebruikt werden.

6) Heys S et al ; Int J Oncol 1998 ; 12 : 221-5. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek het aminozuur l-arginine bij borstkanker de responskans op chemotherapie significant te verbeteren.

7) Yang DA et al ; Chung-Hua-Wai-Ko-Tsa-Chih 1994 ; 32(7):433-4. In dit onderzoek blijkt bij blaaskanker het effect van het Chinese kruid Zhuling even goed te zijn , als dat van de reguliere BCG-behandeling (vermindert de recidiefkans op termijn).

8) Aso Y en Akazan ; Urol Int 1992 ; 49(3) : 125-9. Referentie 5 (dubbelblind) is een feitelijke herhaling van dit kleine gerandomiseerde onderzoek ; dit kleine onderzoek vindt ook een significant therapeutisch effect.

9) Manolakis G et al ; Deutsche Zeitschrift fur Onkologie 27 : 124-129 ; 1995. In dit onderzoek blijkt primrose-olie het leven van patiënten met uitgezaaide darmkanker met ca 1 jaar te verlengen.

10) Gogos CA et al ; Cancer 1998 ; 82(2) : 395-402. Omega-3-vetzuren plus vitamine E verlengen in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van terminale kankerpatiënten.

11) Sopotsinskaia EB et al ; Vopr Onkol 1992; 38(5):592-9. Calorierestrictie bleek in dit gerandomiseerde onderzoek de progressie van borstkanker te vertragen.

12) Lissoni P et al ;Oncology 1996 ; 53(1):43-46. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek melatonine het leven van patiënten met een hersentumor - astrocytoom graad 4 te verlengen.

13) Lissoni P et al ; J Pineal Res 1996 ; 21(4):239-42 . In dit gerandomiseerde onderzoek bleek de melatoninegroep na 31 maanden significant minder recidieven te kennen.

14) Pastorino U et al; J Clin Oncol 1993 11(7):1216-22. Retinol in zeer hoge doses vermindert de recidiefkans bij longkankerpatienten significant.

15) Meyskens FL et al ; Leuk Res 1995 :19(9) : 605-612 . Vitamine A remt progressie bij chronische myeloide leukemie.

16) Lissoni P et al ; Oncology 1992 ; 49(5):336-9. Bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker zijn er met cisplatin plus melatonine significant meer mensen na 1 jaar in leven dan met cisplatin alleen.

17) Lissoni P et al ; Cancer 1994 ; 73(3) : 699-701. Melatonine plus "supportive care" gaf bij patiënten met hersenmetastasen van solide tumoren na 1 jaar een significant betere overleving dan wanneer alleen "supportive care" werd toegepast.

18) Lissoni P et al ; J Pineal Res 1997 ; 23(1) : 15-9. Etoposide plus cisplatin plus melatonine gaf bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker een significant betere overleving na 1 jaar dan wanneer alleen beide cytostatica werden gegeven. Aangezien in dit onderzoek de parameters cisplatin en melatonine versus cisplatin aanwezig zijn , is dit onderzoek feitelijk een "duplicaat" van referentie 16.

19) Thornes D et al ; Eur J Surg Oncol 1989 ; 15(5) :431-5. Coumarine als adjuvant vermindert de recidiefkans bij patiënten geopereerd wegens een melanoom aanzienlijk; dit was een gerandomiseerd onderzoek.

20) Ripamonti C et al ; Cancer ; 82(10);1938-45. Zink bevordert smaakherstel na chemotherapie significant beter dan placebo.

21) Kucuk O et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 10 : 861-8 ; 2001. Uit dit onderzoek blijkt onomstotelijk, dat lycopeen in staat is prostaatkankers in de groei te remmen.

22) Nakazato H et al ;Gan To Kagaku Ryoho 1989 ; 16 (8Pt1): 2563-2576. PSK (afgeleid van de paddestoel Coriolus Versicolor) verlengt bij maagkankerpatiënten de ziektevrije periode en vermindert de sterfte op een termijn van ruim 2 jaar.

23) Kondo T et al. Biotherapy 1991 ; 3(4): 287-95. Ook hier is bij maagkankerpatiënten een voordelig effect van PSK gevonden , zij het dat dit alleen bij een subgroep significant was (het betrof een lagere sterfte). Het was een relatief klein onderzoek ; dit maakt verschillen altijd minder snel significant.

24) Nakazato H et al; Gan To Kagaku Ryoho 1986 ; 13 (2) :308-18. maagkankerpatiënten in stadium 3 hadden in dit gerandomiseerde onderzoek met PSK een betere prognose ; hetzelfde gold voor darmkankerpatienten met stadium Dukes-C.

25) Nishiwaki Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 1990; 17(1): 131-6. Longkankerpatiënten in stadium 3 hebben wel een betere prognose met als adjuvant PSK ; voor longkankerpatiënten stadium 4 werd dit niet gevonden.

26) Ichihashi H et al ; Gan To Kagaku Ryoho 14(9):2758-66. Hier is de groep maagkankerpatiënten met PSK ook beter af , zij het dat het verschil niet significant is. Een voorlopige meta-analyse van de referenties 22,23,24 en 26 laat een ondubbelzinnig gunstig effect van PSK bij maagkankerpatiënten zien.

27) Akimoto M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 15 (4 pt 2-1) : 827-833 ; 1988. Lentinan (Shiitake) verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van maagkankerpatiënten.

28) Taguchi T ; Cancer detect Prev (Suppl); 1 :333-49 ; 1987 : dit onderzoek is evenals no 29 met no 27 vergelijkbaar, zij het, dat in no 29 maagkankerpatiënten en patiënten met colorectale carcinomen gecombineerd waren.

29) Wakui A et al ; Gan To Kagaku Ryoho 13 (4 Pt 1) : 1050-59 ; 1986.

30) Trutwin H ; Arts en alternatief 1989 ; 3 : 11-12. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek een thymuspreparaat het leven van opgegeven borstkankerpatiënten met ca 1 jaar te verlengen.

31) Azizi E et al ; Arzneimittelforschung 1984 ; 34 (9) : 1043-7. Thymostimuline verbetert in gerandomiseerd onderzoek als adjuvant de overleving van melanoompatiënten.

32) Mustacchi G et al ; Anticancer Research 1994 ; 5-FU plus leucovorin met of zonder thymostimuline had in gerandomiseerd onderzoek het volgende resultaat : met thymostimuline waren er significant meer regressies en significant minder bijwerkingen.

33) Chretien PB et al ; Cancer Treatment Rep 1978 ; 2(11) : 1787-90 ; in dubbelblind onderzoek blijkt thymosine het resultaat van chemo bij het kleincellig ongedifferentieerd longcarcinoom te verbeteren, bij lage initiële T-cel-niveau's.

34) Frederico M et al ; Am J Clin Oncol 1995 : 18(1) : 8-14. Bij patiënten met een Non-Hodgkin-lymphoom van intermediaire of hoge maligniteitsgraad , bleek thymostimuline significant meer regressies te geven en ook de overleving na 4 jaar was in tegenstelling tot wat de auteurs zeggen bij de met thymostimuline behandelde patiënten beter.

35) De Serdio JL et al , Acta Otorrinologica Esp 1997 ; 48(6) : 487-92 ; 2 groepen van 18 patienten met hoofd- en halstumoren kregen chemo plus bestraling en wel of geen thymostimuline ; de thymostimulinegroep deed het niet-significant beter ; gezien de korte follow-up en de geringe mate van recidieven (2 met metastasen op afstand in de thymostimuline- en 4 in de controlegroep) maakt mede gezien de geringe grootte van de groepen elke conclusie onmogelijk.

36) Macchiarini P et al ; Anticancer Research 1989 ; 9(1) : 193-6 : met thymostimuline een betere overleving in gerandomiseerd onderzoek met patiënten met een kleincellig ongedifferentieerd longcarcinoom.

37) Cohen MH et al ; JAMA 1979 ; 241 (17) : 1813-5 ; vinden het zelfde als de auteurs onder 36 ; zie ook 33.

38) Byar D en Blackard C ; Urology 10 :556 ; 1977 ; vitamine B6 vermindert blijkens gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans bij blaaskanker significant.

39) Lissoni P et al ; Br J Cancer 1994 ; 69 : 196-9 ; melatonine vergroot in dit gerandomiseerde onderzoek bij kanker significant de regressiekans door interleukine 2.

40) Iaffaioli RV et al : Thymus 1988-1989 ; 12 (2) : 69-75 ; thymostimuline vermindert in gerandomiseerd onderzoek infecties en beenmergtoxiciteit bij chemotherapie voor borstkanker significant.

41) Okawa T et al ; Cancer 1993 : 72 : 1949-54 ; Melkzuurbacteriën verbeteren in gerandomiseerd onderzoek de ziektevrije tijd en de overleving in geval van baarmoederhalskanker significant.

42) Okawa T et al ; Cancer 1989 ; 64 : 1769-76 : melkzuurbacteriën verbeteren in gerandomiseerd onderzoek het resultaat van radiotherapie bij baarmoederhalskanker

43) van der Merwe et al ; Prostagl Leukot Essent Fatty Acids 1990 ; 40(3) : 199-202 : teunisbloemolie lijkt in dubbelblind onderzoek niet werkzaam bij primaire levercarcinomen; een nadere analyse laat evenwel zien dat de tenisbloemoliegroep toch aantoonbaar langer leeft.

44) Ogoshi K et al ;Am J clin Oncol 1995 ; 18 :216-222 ; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek niet-significant de overleving bij slokdarmkanker (P 0,1 a 0,2 afhankelijk van welke toets werd gebruikt ; dit betekent, dat het 80 a 90 procent zeker is, dat PSK de overleving van slokdarmkankerpatiënten verbetert). Multivariate analyse liet oiv PSK evenwel wel een betere overleving zien voor de subgroep die zowel bestraling als chemo had gehad.

45) Mitomi T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 1986 ; 13(8) : 2532-7 ; PSK verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving bij maagkankerpatiënten.

46) Hanck AB ;Prog Clin Biol Res 1988 ; 259 : 307-320. Vitamine C blijkt in een gerandomiseerd onderzoek het resultaat van radiotherapie te verbeteren en de bijwerkingen te verminderen.

47) Van Zandwijk N et al ; J Natl Cancer Institute 2000 jun 21 ; 92 (12) : 977-86 ;Vitamine A , gevolgd door fluimicil niet effectief als vorm van secundaire preventie bij patiënten eerder behandeld voor keelkanker of longkanker. De longkankergroep zal samen met die van referentie 14 gezamenlijk geanalyseerd worden.

48) Doroshow JH et al ; J Clin Oncology 1990; 8(3) ; 491-501. Leucovorin-calcium potentieert 5-FU en verlengt zodoende het leven bij patiënten met uitgezaaide darmkanker.

49) Moertel Cg et al ; N Engl J Med 1985 ; 312 : 137-41; Vitamine C verlengt leven bij patiënten met uitgezaaide darmkanker niet; dit onderzoek is eerder door mij geanalyseerd en te licht bevonden (zie het Moermanrapport ; hoofdstuk 5) ; de conclusie is dat het onderzoek door een slechte opzet geen conclusies toelaat.

50) Newling DW et al ; Eur Urol 1995 ; 27(2) : 110-6 ; Vitamine B6 vermindert de recidiefkans van blaaskanker niet.

51) Lissoni P et al ; Oncology Reports 1995 ; 2: 871-873 ; Melatonine verhoogt bij hormoon ongevoelige borstkanker in gerandomiseerd onderzoek de kans op een partiële respons door Nolvadex.

Nu volgen een aantal studies (12) met 5-FU en leucovorin bij patiënten met uitgezaaide darmkanker; hieruit blijkt na voorlopige analyse, dat leucovorin de responskans op 5-FU vergroot. Zie ook referentie 48. Vooralsnog is geen significante extra levensverlenging door leucovorin detecteerbaar.

52) Petrelli N et al ; J Clin Oncol 1987 ; 5 : 1559-65.
53) Valone FH et al ; J Clin Oncol 1989 ; 7 : 1427-36.
54) Ehrlichman C et al ; J Clin Oncol 1988 ; 6 : 469-75.
55) Petrelli N et al ; J Clin Oncol 1989 ; 7 : 1419-26.
56) O'Connell MJ ; Cancer 1989 ; 63 : 1026-30.
57) Nobile M et al ; Adv Exp Med Biol 1988 ; 244 : 213-18.
58) Labianca R et al ; Ann Oncol 1991 ; 2 : 673-9.
59) Dicontanzo F et al ; Ann Oncol 1992 ; 3 : 371-6.
60) Stemke B et al ; Semin Oncol 1992 ; 19(Suppl 3) : 141-7.
61) Martoni A et al ; Anticancer Res 1992 ; 12 : 607-12.
62) Bobbio-Palacini E et al ; J Chemother 1993 ; 5 :52-5.
63) Leichman CG et al ; J Clin Oncol 1995 ; 13 : 1303-11.

64) Toi M et al ;Cancer 1992 ; 70 : 2475-83 ; PSK kan de overleving van patiënten met een hormoon ongevoelige borstkanker verbeteren.

65) Go P en Chung C-H ; J Int Med Res 1989 ; 17 : 141-149 ; PSK verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een nasopharynxcarcinoom zowel de recidiefvrije overleving als de overleving sec significant.

66) Niitomi M et al ; Jap J Surgery 1988 ; 18 :681-686 ; PSK geeft bij maagkanker een significant betere overleving , blijkens dit grootschalige gerandomiseerde onderzoek.

67) Nakazato H et al ; The Lancet 1994 ; 343 : 1122-1126 ; PSK verbetert de overleving bij maagkanker.

68) Nagao T et al ; Tokai J Exp Clin Med 1981 ; 6 : 141-6  ; PSK verlengt remissieduur bij acute leukemie.

69)Iino Y et al ; Anticancer Res 1995 ; 15 : 2907-12 ; Significante verbetering van de overlevingsduur bij patiënten met borstkanker door PSK

70) Nio Y et al ;Biotherapy 1992 ; 4:117-28 ; Significante immunostimulatie door PSK bij patiënten met maagkanker of darmkanker.

71) Hara A et al ; Gan To Kagaku Ryoho 1998 ; 25 : 1173-7 ; 5-FU met leucovorin verbetert in de adjuvantsituatie de overleving bij darmkankerpatienten met Dukes B plus C meer dan met 5-FU als enige adjuvanttherapie. Wanneer reeds ook levamisol wordt gegeven, lijkt extra leucovorin evenwel niet van belang (Ann Oncol 2000 ; 11: 547-52)

72) Ogoshi K et al ; American J Clin Oncol 1995 ; 13 : 363-69 ; PSK verbetert de overleving bij patiënten met slokdarmkanker.

73) Xu GZ et al ; Int J Radiation, Oncology, Biology , Physics 1989 ; 16 : 297-300 ; Het kruid "destagnation" verbetert het resultaat van bestralen bij patiënten met een gevorderd nasopharynxcarcinoom significant.

74) Wang ZQ ; Chung-Kuo Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih 1992 ; 12 : 609-10, 581 ; Een I.V. toegediend extract van Brucea Javanica verlengt de mediane overleving van patiënten bestraald vanwege hersenmetastasen vanuit longkanker, significant.

75) Adachi I et al ; Gan To Kagaku Ryoho (=Jap J of Cancer and Chemotherapy) 1989 ; 16 : 1538-43; Juzentaiho-to verbetert significant overleving van borstkankerpatiënten, die met chemo en hormonaal behandeld worden.

76) Zhou A et al ; Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih (Chinese J Modern Developments in Traditional Medicine 1990 ; 10 : 343-4, 324.Gemodificeerde xiao-jin pillen verbeteren overleving bij patiënten met maagkanker stadium 4 significant.

77) Liu XY en Ang NQ ; Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih (Chinese J Modern Developments in Traditional Medicine) 1990 ; 10 : 720-2 , 708. Jin Qui Shen Qi-extrakt (= Liu Wei Di Huang-extract) verbetert bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom de respons op chemo ; de bijwerkingen van de chemo en het verbetert de mediane overleving (alles uiteraard significant).

78) Lenartz D et al ; Anticancer Research 20 : 2073-76 ; 2000 ; Maretakextract verlengt de overleving bij patienten met een hersentumor - astrocytoom graad 3 en/of 4 significant.

79)Ost B ; Deutsche Zeits. Onkol. 21 : 102-104 ; 1989. Factor AF2 vermindert in gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans bij borstkanker.  

80) OF Lange ; Beilage zur Zeitschrift ONKOLOGIE 10 : 40-43 ; 1987 : Factor AF-2 vermindert tijdens chemotherapie bij borstkanker. het braken significant.

81) Kindler M ; Z. (fur) Onkologie 29 : 7-10 ; In gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met  borstkanker. vermindert factor AF-2 tijdens chemotherapie de leucopenie en het braken significant.

82) Papadopoulos I en Wand H ; Beilage zur Zeitschrift ONKOLOGIE , Band 12 : 26-31 ; Factor AF-2 vermindert in dit gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van experimentele chemo bij prostaatkankerpatiënten.

83) Yamamura Y et al ; Cancer Research 1983 ; 43 : 5575-9 ; Nocardia verbetert blijkens gerandomiseerd onderzoek de overlevingsduur bij longkankerpatiënten met pleurale effusie.

84) Wolmark N et al ; J Clin Oncol 1993 ; 11 : 1879-87 ; foliumzuur verbetert de overleving als adjuvans bij de nabehandeling van darmkankerpatiënten met 5-FU.

85) O’Connell MJ et al ; J Clin Oncol 15 : 246-50 ; 1997 ; deze studie is vergelijkbaar met no 84.

86) O’Connell MJ et al ; J Clin Oncol 15 : 246-50 ; 1997 ; deze studie is vergelijkbaar met no 85.

87) Lissoni P ; Nat Immun 1998; 16(1) : 27-33 ; aloe vera remt tumorgroei en verbetert overleving in gerandomiseerd onderzoek (de patienten in dit onderzoek kregen allen tevens melatonine).

88) Silverman JE et al ; J Oral Med  1983 ; 38:14-6 ; Zink versnelde in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek herstel smaak na radiotherapie voor hoofd - halskanker.

89) Okamura K et al ; Cancer 1986 ; 58:865-872 ; Schizophyllan verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met baarmoederhalskanker

90) Tang ZY et al ; Med Oncol & Tumor Pharmacoth 1991 ; 8 :23-28 ; Met Coley-methode in gerandomiseerd onderzoek betere overleving bij patiënten met een niet operabel primair levercarcinoom.

91) Kempin S et al ; Proc Am Soc Clin Oncol 1983 ; 24 : 56 ; behandeling volgens het Coley-principe verbetert de overleving bij patiënten met een Non-Hodgkin-lymfoom.

92) Koyama s et al ; cancer Immunol Immunother 1986 ; 22 : 148-54 ; Nocardia verbetert overleving bij maagkanker

93) Ohno R et al; Cancer 1986 ; 57 : 1483-8 ; Nocardia-extract verbetert 5 jaarsoverleving bij patiënten met myeloide leukemie.

94) Yasumoto K en Yamamura Y ; biomed Pharmacother 1984 ; 38 : 48-54; Nocardia-extract verbetert prognose longkankerpatienten.

95) Cascinu S et al ; J Clin Oncol 1995 ; 13(1) : 26-32 ; Glutathion verbetert de responskans op cisplatin bij patienten met maagkanker en vermindert de bijwerkingen aantoonbaar.

96) Ohno R et al ;Cancer Immunol Immunother 1984 ; 18 : 149-150. In dit onderzoek wordt met PSK een langere overleving bij patiënten met non-lymfatische leukemie gezien.

97) Steur MK et al ; Eur J Cancer 37 : 9-11 ; 23-31 ; 2001 : maretak niet effectief bij keelkanker ; de anthroposofische artsen geven maretak juist bij immunogene tumoren en daar hoort dit soort tumoren niet bij ; dit is overigens pas de vierde studie in deze lijst , waarin geen voordeel van een alternatieve benadering is gevonden.

98) Schmidinger M et al ; Wien Klin Wochenschr 112 : 617-23 ; glutathion vermindert de bijwerkingen van cisplatin bij patienten met keelkanker of een kleincellig longcarcinoom ; de regressiekans en de overleving waren in de glutathiongroep wel beter, maar deze laatste waren door de kleine aantallen niet statistisch hard te maken.

99) Grotz KA et al ; PMID : 11178853 UI : No Cit. ID assigned ; titel : Prophylaxis of radiogenic sialadenitis and mucositis by coumarin/troxerutine in patients with head and neck cancer - a prospective, randomized, placebo-controlled, double-blind study; in dit onderzoek met coumarine plus troxerutine aantoonbaar minder bijwerkingen van bestraling gezien , bij patiënten, die wegens keelkanker bestraald werden. Bovendien lijkt het resultaat van de behandeling beter.

100) De Maria D et al ; Tumori 78 : 374-6 ; 1992 ; glutathion vermindert in gerandomiseerd onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten met een endometriumcarcinoom.

Zie onder laatste nummers een toevoeging over dubbele vermeldingen enz.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijst van onderzoeken kanker en voeding/suppletie. Studies: 1 t/m 100"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van studies >> Literatuurlijsten van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >> Literatuurlijst van onderzoeken >>