1 april 2017: Lees ook ditt artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/pembrolizumab-een-anti-pd-medicijn-geeft-uitstekende-resultaten-bij-zwaar-voorbehandelde-patienten-met-mesothelioma.html

30 september 2011: bron Medscape

Een grote fase III studie met voronistat aanvullend op alimta en cisplatin geeft teleurstellende resultaten. Er werd geen positief effect geconstateerd op de mediane overleving in vergelijking met cispaltin en alimta zonder voronistat.

De fase III studie werd uitgevoerd bij 660 patiënten met een kwaadaardige mesothelioom van de pleura met gevorderde ziekte na 1 of 2 systemische therapieën, inclusief pemetrexed (Alimta) en cisplatin. Alle patiënten kregen de beste ondersteunende zorg, en werden gerandomiseerd naar placebo of Vorinostat 300 mg oraal tweemaal daags gedurende 3 dagen per week in een 21-daagse cyclus.

Er was geen significant verschil in mediane totale overleving tussen de Vorinostat en de placebogroep (30,7 versus 27,1 weken; hazard ratio [HR], 0.98, P = 0,858). Mediane progressievrije overleving was iets beter met Vorinostat (6,3 vs 6,1 week), maar wordt niet als klinisch significant beschouwd,
Verdere analyse vond geen significante verschillen tussen de twee groepen in overall response rate, geforceerde vitale capaciteit, kortademigheid, of in het melden van ernstige bijwerkingen.

"Dit is de grootste studie tot nu toe", zegt Rolf Stahel, MD, van het Universitaire Ziekenhuis in Zurich, Zwitserland, "maar de totale resultaten zijn negatief zijn, en ze zijn ook negatief in elke subgroep."

Dr Stahel zei dat een andere benadering van de behandeling van mesothelioom - toevoeging van bevacizumab (Avastin) aan chemotherapie - ook onlangs is mislukt.

Een persoonlijke opmerking hierbij: zouden alle mensen die het KWF ondersteunen zich realiseren dat het overgrote deel van hun donaties en geld naar dit soort onzinnig onderzoek gaat en niet naar onderzoek naar effecten van niet toxische middelen?

Hier een deel uit een artikel uit medscape, klik hier voor volledige artikel,  met de resultaten uit de recente studie.

The largest randomized phase 3 study ever conducted in patients with advanced malignant pleural mesothelioma has failed; no survival benefit was seen with vorinostat (Zolinza, Merck & Co).

The phase 3 study was conducted in 660 patients with malignant pleural mesothelioma who had progressed after 1 or 2 systemic therapies, including pemetrexed (Alimta) and cisplatin.

All patients received best supportive care, and were randomized to receive placebo or vorinostat 300 mg orally twice daily for 3 days, each week of a 21-day cycle.

There was no significant difference in median overall survival between the vorinostat and placebo groups (30.7 vs 27.1 weeks; hazard ratio , 0.98; P = .858). Median progression-free survival was slightly better with vorinostat (6.3 vs 6.1 weeks); this reached statistical significance but is not considered to be clinically significant, Dr. Krug noted.

Further analysis found no significant differences between the 2 groups in overall response rate, forced vital capacity, dyspnea, or in the proportion of patients reporting serious adverse events.

"This is the biggest study so far," said Rolf Stahel, MD, from the University Hospital in Zurich, Switzerland, "but the overall results are negative, and they are also negative in each subgroup."

Dr. Stahel said that another approach to the treatment of mesothelioma — adding bevacizumab (Avastin) to chemotherapy — has also recently failed.


Plaats een reactie ...

Reageer op "mesothelioma - asbestkanker: vorinostat (Zolinza) aanvullend op cisplatin en alimta geeft geen enkel positief effect op overlevingstijd, aldus grote gerandomiseerde fase 3 studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Immuuntherapie met nivolumab >> Dendritische celtherapie heeft >> Pembrolizumab, een anti-PD >> Mesothelioma - asbestkanker: >> Mesothelioma: Nieuwe chemotherapie >> Mesothelioma - asbestkanker >> mesothelioma - asbestkanker: >> Mesothelioma informatie: longvlieskanker >>