22 april 2017: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/13-cis-retinoinezuur-aanvullend-gegeven-naast-en-na-chemo-en-myeloablatieve-therapie-abmt-verbetert-de-langjarige-overall-overleving-van-kinderen-met-een-neuroblastoom-graad-3-en-4-tot-100-procent-op-5-jaars-meting.html

Update 29 november 2012:

Voor mensen - kinderen met een neuroblastoom lees ook ons rapport hersentumoren - actueel. Daarin staat ook nuttige informatie voor mensen - kinderen met een neuroblastoom. Vandaag was een korte reportage in Vandaag de Dag van WNL over een gezin dat met hun kind met een neuroblastoom naar Amerika gaat voor een immuunbehandeling zoals hieronder beschreven. Onderaan hebben we het abstract van een reviewstudie toegevoegd, hier het volledige studieverslag Promising Therapeutic Targets in Neuroblastoma van dr. Yu Al  dat u tegen betaling kunt inzien. Meer informatie is wellicht verkrijgbaar via het kinderziekenhuis in San Fransisco: matthayk@peds.ucsf.edu

Donderdag, 14 mei (HealthDay Nieuws) - Een op immuuntherapie gebaseerde behandeling verhoogt met 20 procent de mediane totale overleving van mensen met een  neuroblastoom dat vooral bij kinderen voorkomt. Aldus een gerandomiseerde fase III studie

De resultaten werden op ASCO 2009  gepresenteerd.

Aan de studie deden 226 nieuw gediagnosticeerde patiënten mee met een hoog risico neuroblastoom, een kanker van het zenuwstelsel. Een standaard behandeling omvat chirurgie, agressieve chemotherapie met stamceltransplantatie (waarbij bij de patiënt de stamcellen worden verwijderd vóór de behandeling en deze  worden na de chemotherapie weer teruggegeven via het bloed aan het  immuunsysteem) en bestralingstherapie.

"Hoewel we een hoog risico neuroblastoom vaak agressief behandelen keert deze bij de meeste patiënten terug en zij overleven dat niet,"  zegt Dr Alice Yu, hoogleraar hematologie / oncologie aan de Universiteit van Californië, San Diego en het Moores Cancer Center, in een persbericht.

De nieuwe immuuntherapie - genaamd chimeric anti-GD2 antibody ch14.18  - bereikt een belangrijke suiker-en vetgehalte molecuul zich bevindend op neuroblastoma cellen genaamd GD2. Als het molecuul ongemoeid wordt gelaten belemmert deze het immuunsysteem om kankercellen aan te vallen. Maar het nieuwe antilichaam bindt zich aan GD2 en stimuleert juist het aanvallen van de kankercellen, zo verklaren de onderzoekers.

In de studie kregen de helft van de patiënten chemotherapie en stamcellen plus standaard retinoic acid en eveneens de nieuwe immunotherapie. De anderen ontvingen alleen een standaard behandeling.

Na twee jaar bleek het aantal deelnemers die hadden overleefd zonder een recidief 66 procent in de immunotherapie groepen, vergeleken met 46 procent bij degenen die niet de nieuwe behandeling kregen. Totale overleving na twee jaar bereikte 86 procent in de immunotherapie groep en 75 procent bij degenen die de standaardbehandeling kreeg.

"Het is bijzoner interessant om een nieuwe behandeling voor deze ziekte te hebben gevonden," zegt Yu, "en we hopen dat deze immunotherapie beschikbaar komt om meer kinderen met neuroblastoom te behandelen."
 

Hier het originele artiklel uit Health News.

THURSDAY, May 14 (HealthDay News) -- In a phase 3 clinical trial, an experimental immune-based treatment boosted by 20 percent the overall survival of those with tough-to-treat neuroblastoma, which affects mostly children.
The findings are to be presented at the American Society for Clinical Oncology annual meeting, which starts later this month in Florida.
The trial involved 226 patients newly diagnosed with high-risk neuroblastoma, a cancer of the nervous system. Standard treatment includes surgery, aggressive chemotherapy with "stem cell rescue" (where the patient's stem cells are removed before treatment, then returned after chemotherapy to boost blood/immune function) and radiation therapy.
"Even though we treat it with aggressive therapy, high-risk neuroblastoma often returns, and most patients do not survive," Dr. Alice Yu, a professor of hematology/oncology at the University of California, San Diego, and the school's Moores Cancer Center, said in a news release from the society.
The new immune-based treatment -- called chimeric anti-GD2 antibody ch14.18 -- targets a key sugar-and-fat molecule lying on neuroblastoma cells called GD2. Left alone, the molecule inhibits the immune system from attacking the cancer cells. But the new antibody binds to GD2, encouraging such attacks, the researchers explained.
In the new trial, half of the patients received chemotherapy/stem cell rescue plus standard treatment (retinoic acid), as well as the new immunotherapy. The others received standard treatment only.
After two years, the number of participants who had survived without a relapse reached 66 percent in the immunotherapy groups, compared with 46 percent among those who did not get the new treatment. Overall survival after two years reached 86 percent in the immunotherapy cohort and 75 percent among those who got standard treatment.
"It is very exciting to have a new treatment option for this disease," Yu said, "and we hope to make this immunotherapy available to more children with neuroblastoma."

Promising therapeutic targets in neuroblastoma

Clin Cancer Res. 2012 May 15;18(10):2740-53. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-11-1939.

Promising therapeutic targets in neuroblastoma.

Source

Department of Pediatrics, UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, and UCSF Benioff Children's Hospital, UCSF Medical Center, University of California, San Francisco, CA 94143-0106, USA. matthayk@peds.ucsf.edu

Abstract

Neuroblastoma, the most common extracranial solid tumor in children, is derived from neural crest cells. Nearly half of patients present with metastatic disease and have a 5-year event-free survival of <50%. New approaches with targeted therapy may improve efficacy without increased toxicity. In this review we evaluate 3 promising targeted therapies: (i) (131)I-metaiodobenzylguanidine (MIBG), a radiopharmaceutical that is taken up by human norepinephrine transporter (hNET), which is expressed in 90% of neuroblastomas; (ii) immunotherapy with monoclonal antibodies targeting the GD2 ganglioside, which is expressed on 98% of neuroblastoma cells; and (iii) inhibitors of anaplastic lymphoma kinase (ALK), a tyrosine kinase that is mutated or amplified in ~10% of neuroblastomas and expressed on the surface of most neuroblastoma cells. Early-phase trials have confirmed the activity of (131)I-MIBG in relapsed neuroblastoma, with response rates of ~30%, but the technical aspects of administering large amounts of radioactivity in young children and limited access to this agent have hindered its incorporation into treatment of newly diagnosed patients. Anti-GD2 antibodies have also shown activity in relapsed disease, and a recent phase III randomized trial showed a significant improvement in event-free survival for patients receiving chimeric anti-GD2 (ch14.18) combined with cytokines and isotretinoin after myeloablative consolidation therapy. A recently approved small-molecule inhibitor of ALK has shown promising preclinical activity for neuroblastoma and is currently in phase I and II trials. This is the first agent directed to a specific mutation in neuroblastoma, and marks a new step toward personalized therapy for neuroblastoma. Further clinical development of targeted treatments offers new hope for children with neuroblastoma.

©2012 AACR.

PMID:
22589483
[PubMed - indexed for MEDLINE]
PMCID:
PMC3382042
[Available on 2013/5/15]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Neuroblastomen: Immuuntherapie met chimeric anti-GD2 antibody ch 14.18 verhoogt significant overall overleving na 2 jaar met 20% t.o.v. alleen chemotherapie plus stamceltherapie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ALK gen mutatie leidt tot >> Immuuntherapie bij hersentumoren >>