Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden  Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

10 maart 2012: Bron: European Association of Urology (EAU) 27th Annual Congress. Presented February 26, 2012. Medscape

Operatieve verwijdering van zowel prostaat als blaas bij mannen met vergevorderde uitgezaaide prostaatkanker  geeft uitstekende lokale tumor controle en een kanker specifieke overleving van 35 procent na 10 jaar. Dit melden Duitse onderzoekers op het jaarlijkse congres van de European Association of Urology.

De onderzoekers deden een retro postpectieve studie (naderhand) bij 62 patiënten met een klinisch stadium T4 prostaatkanker die in de afgelopen jaren waren behandeld met een radicale cystectomie. Wat wil zeggen dat bij deze patiënten de hele prostaat en de blaas werd weggehaald en daarna werd of hormoontherapie en / of radiotherapie toegepast.
De analyse van deze groep deelnemende patiënten waren als patiënten met prostaatkanker onderdeel van de grotere EMPACT studie. EMPACT is een grote langjarige studie die uitgevoerd wordt door een consortium van acht Europese academische ziekenhuizen en de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota.

Patiënten met stadium T4 prostaatkanker lopen een hoog risico op progressie van de ziekte en aan hun kanker gerelateerd overlijden. Meestal wordt slechts nog palliatief behandeld mt bv. hormoontherapie en/of chemo tot aan het overlijden. Patiënten ervaren vaak ernstige complicaties door deze behandelingen en worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis voor weer een behandeling van een complicatie. De laatste jaren wordt ook chirurgie meer en meer ingezet, ook door de verbeterde chirurgische technieken. als een eerste stap in een zogeheten multimodale behandeling.
Overigens worden de patiënten daarvoor wel geselecteerd. op basis van een aantal voorwaarden. Met radicale prostatectomie is het bij prostaatkanker in stadium IV vaak niet meer mogelijk om de tumoren volledig te verwijderen en positieve resectie marges - er blijven nog actieve tumorcellen aanwezig aan de weefsel randen van de operatie - kunnen een negatief effect hebben
 op de verdere prognose van de ziekte en het resultaat. Radicale verwijdering van de prostaat en blaas werd dan ook in deze studie altijd gevolgd door of bestraling of hormoontherapie.

Over het algemeen is de kans om prostaatkanker stadium IV te overleven beperkt en is de kans op aan kanker gerelateerd overlijden erg hoog voor deze groep patiënten.  Patiënten met tumorgroei in de blaas zijn over het algemeen erg moeilijk te behandelen. Als deze patiënten worden bestraald of ze krijgen een hormonale behandeling, dan ondervinden zij veelal ernstige complicaties zoals incontinentie, impotentie enz.  Maar ook de grootte van de tumorn is meer en meer belastend en tast de kwlaitiet van leven ernstig aan. De huidige richtlijnen van de European Association of Urology en de National Comprehensive Cancer Network raden radiotherapie aan gecombineerd met een hormonale behandeling voor ten minste 2 tot 3 jaar, of brachytherapie gecombineerd met een hormonale behandeling, radicale prostatectomie met of zonder hormonen (in zeer selectieve gevallen), of hormonale behandeling, alleen voor patiënten met een erg groot risico. Een operatie wordt momenteel niet aanbevolen.En de kans op langdurig overleven is klein bij deze groep patiënten.

De resultaten:

De gemiddelde leeftijd van de 62 deelnemende patiënten met gevorderde prostaatkanker (Stadium IV)  in deze studie was 64,1 jaar, en de Charlson comorbiditeit scores waren niet hoger dan 2. De Gleason scores 8-10. Tijdens de operatie worden de prostaat en de volledige blaas verwijderd. Daarmee wordt een groot gedeelte van het tumorweefsel verwijderd.
De mannen kunnen echter niet volledig tumorvrij worden gemaakt omdat zij ook uitzaaiïngen hebben in o.a. lymfe en botten, maar omdat een groot gedeelte van de tumorload wordt weggehaald kan dit toch voor verlichting zorgen en betere kwaliteit van leven.  Na de operatie had de helft van de patiënten positieve chirurgische marges en de helft had uitzaaiïngen in de lymfeklieren. Vanwege de hoge tumorload kregen veel patiënten daarna radiotherapie, hormoontherapie en /of chemotherapie volgens
de algemeen geldende richtlijnen. Doel van de studie was welke patiënten zouden het meest profiteren van een radicale cystectomie.

Na een gemiddelde follow-up van 59,9 maanden, vonden de onderzoekers dat 35% van de patiënten die een radicale cystectomie hadden gehad na tien jaar na de operatie nog steeds klinisch tumorvrij waren en 20% was vrij van uitzaaiingen. Er was geen verschil tussen kanker specifieke overleving en algehele overleving. Lokale tumorcontrole was dus uitstekend en er was geen nieuwe ziekenhuis opname nodig geweest door een lokaal recidief bij deze patiënten, aldus de onderzoekers. Met behulp van Cox multivariate regressie-analyse, vonden de onderzoekers dat de enige onafhankelijke voorspeller van kanker specifiek gerelateerde overleving waren positieve chirurgische marges (95% betrouwbaarheidsinterval , 0,25 tot 0,99; P = 0,05) en adjuvante hormonale therapie (95% BI, 1,0 4,2; P = 0,05).
Een radicale verwijdering van blaas en prostaat, gevolgd door lokale gerichte bestraling en/of hormoontherapie kan dus een levensverlengend alternatief zijn. Met een veel betere kwaliteit van leven.

Er is nog geen abstract officieel gepubliceerd van deze studie. Als u hier klikt kunt u een artikel in Medscape lezen waaruit ik bovenstaande artikel heb gemaakt.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Operatieve verwijdering van zowel prostaat als blaas bij mannen met vergevorderde uitgezaaide prostaatkanker geeft uitstekende lokale tumor controle en een kanker specifieke overleving van 35 procent na 10 jaar copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Operatie plus bestraling geeft >> Operatie met robot bij reeds >> Prostaat verwijderen na diagnose >> Operatie bij prostaatkanker: >> Operatieve verwijdering van >> Operatieve verwijdering met >> Cryosurgery - bevriezingstechniek >> da Vinci robot operaties worden >> HIFU - Ultrasound: Overzicht >> Zenuwbesparende operatietechniek >>