7 december 2011: Bron: verschillende media en Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Published online December 6, 2011.

Regelmatig screenen zou de kans op overlijden aan borstkanker met 50 procent verminderen werd in alle media gisteren en vandaag gemeld. Wie het abstract van de studie nader bekijkt kan als leek ook wel concluderen dat alle aandacht hiervoor toch wel tikje overdreven is. En je kan je dan ook afvragen waarom een journalist van bv. de grotere media als het Journaal, RTL-nieuws en ook de grotere dagbladen niet eens wat kritischer zo'n bericht bekijken in plaats van meegaan in de euforie. Recent nog, augustus 2011, heeft een groot Europees onderzoek uitgewezen dat screening van borstkanker weinig tot geen voordeel oplevert in de overall overleving. In die studie is een vergelijking gemaakt tussen een aantal Europese landen. Klik hier voor dat artikel. Ook een grote Noorse studie vorig jaar liet zien dat periodieke screening weinig tot niet bijdraagt aan het al of niet succesvol behandelen van borstkanker, klik hier voor dat artikel. Dan stelt onderstaande studie van het Erasmus Medisch Centrum daarmee vergeleken niet echt veel voor en is alle euforie daarover echt misplaatst naar mijn mening.

De feiten uit de studie waarop die uitspraak van 50% minder kans op overlijden is gebaseerd:

Allereerst het zijn de resultaten uit een zogenoemde case control studie, dus achteraf en zonder randomisatie. Voor de studie werden de gegevens van 755 vrouwen van 49 tot 75 jaar onderzocht, die aan borstkanker waren overleden in de periode 1995-2003 en vergeleken met een controlegroep met dezelfde samenstelling qua leeftijd enz. van 3739 andere patiënten .
Van de gevonden tumoren, werd 29,8% ontdekt door de jaarlijkse screening via een mammografie, werd 34,3% gedetecteerd bij controles tussen screenings momenten in en 35,9% kwam voor bij vrouwen die nooit gescreend zijn. Het stadium van de borstkanker bij de groep vrouwen die zich nooit hebben laten screenen was over het algemeen ernstiger en gevorderder. Zo bleek bij 29,5% stadium IV tumoren te zijn gediagnosteerd in vergelijking met 5,3% voor de vrouwen die wel regelmatig meededen aan een jaarlijkse screening en bij 15,1% voor de diagnoses tussen de screenings in. Regelmatige screening gaf dus meer kans om in een vroeg stadium gelokaliseerde tumoren (34,2% vs 10,8% voor de intervallen en 10,3% voor nooit gescreende vrouwen) te behandelen.  Met als resultaat wie eerder begon met behandelen ook meer kans had om de borstkanker te overleven.

De onderzoekers concluderen dan ook dat vrouwen die drie of meer screenings via een mammografie hadden gehad zij 49% minder kans hadden om aan borstkanker sterven, ten opzichte van patiënten die zich nooit hebben laten screenen. (odds ratio control , 0,51, 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,40 tot 0,66 ). De onderzoekers merken daarbij wel op dat hoewel het grootste effect werd waargenomen bij vrouwen van 70 tot 75 jaar (84% afname; OR, 0.16; CI, 0,09 tot 0,29), de daling van het risico op borstkankersterfte risico voor de doelgroep van 50 tot 69 jaar nog steeds aanzienlijk was. (39% , OF, 0,61, 95% BI, 0,47 tot 0,79).

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Regelmatig screenen zou de kans op overlijden aan borstkanker significant verminderen. Euforie hierover is wel gebaseerd op klein en niet gerandomiseerd onderzoek en lijkt van weinig betekenis"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Screening van borstkanker >> Regelmatig screenen zou de >> Screening van borstkanker >>