12 februari 2013: Bron: CMAJ - Canadian Medical Association Journal.

Wie veel soja - isoflavonen eet aanvullend op hormoontherapie voorkomt vaker een recidief bij hormoongevoelige borstkanker dan alleen hormoontherapie en weinig eten van soja - isoflavonen. 
Dit blijkt uit een 5 jarige studie bij 524 vrouwen die succesvol geopereerd konden worden aan hun borstkanker en postoperatief een endocriene behandeling (hormoontherapie) kregen. De studie werd uitgevoerd aan de Harbin Medical University in Harbin, China.

De onderzoekers onderzochten de relatie tussen de inname van soja - isoflavonen en sterftekansen of kans op een recidief van borstkanker bij 524 patiënten die geopereerd waren voor borstkanker tussen augustus 2002 en juli 2003 en die post operatief werden behandeld met een hormoontherapie - endocriene behandeling van arimidex - anastrozole. Bij de start van de studie werd de inname van soja - isoflavonen gemeten met een zogeheten gevalideerde voedsel frequentie vragenlijst. De follow-up van de studie duurde totaal 5,1 jaar

Voor de totale sterfte (30,6%) bij premenopauzale patiënten (voor de overgang) werd geen relatie gevonden voor soja - isoflavonen inname (HR, 1,05, 95% CI, 0,78 tot 1,71 voor het hoogste kwartiel
[> 42,3 mg / dag] versus het laagste kwartiel [<15,2 mg / dag ], P voor trend = 0,87). Bij postmenopauzale patiënten (na de overgang), hadden de vrouwen die in het hoogste kwartiel van soja-isoflavonen inname zaten een significant lager risico op een recidief versus die in het laagste kwartiel (HR, 0,67, 95% CI, 0,54 tot 0,85; P voor trend = .02). Er werd echter geen effect op overall overleving waargenomen. Bij patiënten met oestrogeen en progesteron receptor positieve ziekte en degenen die arimidex - anastrozol  hadden gebruikt bleek het effect het grootst te zijn. De kans op een recidief van oestrogeen en progesteron positieve borstkanker was 12,9% lager bij patiënten in het hoogste kwartiel van soja - isoflavonen inname dan bij degenen in het laagste kwartiel en was 18,7% lager voor patiënten in het hoogste kwartiel die ook arimidex - anastrozol gebruikten.

Beperkingen van deze studie zijn dat ook andere bioactieve componenten in soja, zoals soja eiwit, borstweefsel kan beïnvloeden en daardoor niet zomaar als veralgemening op andere populaties met veel
lagere sojaconsumptie worden toegepast. Bovendien werden biologische monsters zoals bloed of urine voor de bepaling van soja niveaus niet verzameld. Aldus de onderzoekers.

Echter zij concluderen dat de resultaten uit hun studie potentieel belangrijk is in termen van aanbevelingen voor de inname van soja - isoflavonen in combinatie met hormoontherapie - endocriene therapie, Al pleiten zij ook voor grote multicentrische klinische studies en andere observationele epidemiologische studies om deze bevindingen te bevestigen.

U kunt het volledige studierapport: Effect of soy isoflavones on breast cancer recurrence and death for patients receiving adjuvant endocrine therapy  gratis inzien. Hier het abstract van de studie:

High dietary intake of soy isoflavones was associated with lower risk of recurrence among post-menopausal patients with breast cancer positive for estrogen and progesterone receptor and those who were receiving anastrozole as endocrine therapy.

 CMAJ. 2010 November 23; 182(17): 1857–1862.
PMCID: PMC2988534

Effect of soy isoflavones on breast cancer recurrence and death for patients receiving adjuvant endocrine therapy

Xinmei Kang, MD PhD, Qingyuan Zhang, MD PhD, Shuhuai Wang, MD, Xu Huang, MD, and Shi Jin, MD

Abstract

Background

The intake of soy isoflavones among women with breast cancer has become a public health concern, because these compounds have weak estrogenic effects. There is little clinical evidence about their safety for patients with breast cancer who are receiving adjuvant endocrine therapy.

Methods

For patients who underwent surgery for breast cancer between August 2002 and July 2003 and who were receiving adjuvant endocrine therapy, we examined associations between dietary intake of soy isoflavones and recurrence of breast cancer and death. We measured dietary intake of soy isoflavones at baseline using a validated food frequency questionnaire. We estimated hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) by means of multivariable Cox proportional hazards regression models. We further stratified the analyses by hormonal receptor status and endocrine therapy.

Results

The median follow-up period for the 524 patients in this study was 5.1 years. Among premenopausal patients, the overall death rate (30.6%) was not related to intake of soy isoflavones (HR = 1.05, 95% CI 0.78–1.71 for the highest quartile [> 42.3 mg/day] v. the lowest quartile [< 15.2 mg/day], p for trend = 0.87). Relative to post-menopausal patients in the lowest quartile of soy isoflavone intake, the risk of recurrence for post-menopausal patients in the highest quartile was significantly lower (HR = 0.67, 95% CI 0.54–0.85, p for trend = 0.02). Inverse associations were observed in patients with estrogen and progesterone receptor positive disease and those receiving anastrozole therapy.

Interpretation

High dietary intake of soy isoflavones was associated with lower risk of recurrence among post-menopausal patients with breast cancer positive for estrogen and progesterone receptor and those who were receiving anastrozole as endocrine therapy.

Footnotes

Funding: This study was funded by grants from the National Natural Science Foundation (30901761) and the Harbin Science and Technology Bureau (2009RFQXS024).

Previously published at www.cmaj.ca

Competing interests: Xinmei Kang and Qingyuan Zhang have received grants from the National Natural Science Foundation (China). None declared for Shuhuai Wang, Xu Huang, and Shi Jin.

Contributors: Xinmei Kang and Qingyuan Zhang were responsible for the conception and design of the study and the collection of data, as well as for writing the manuscript. Shuhuai Wang assisted with study design, recruitment of patients and data collection. Xu Huang was responsible for analyzing the data. Shi Jin assisted with verifying and interpreting the data. All of the authors participated in revising the manuscript for important intellectual content and approved the final version submitted for publication.

This article has been peer reviewed.

REFERENCES

1. Tham DM, Gardner CD, Haskell WL. Clinical review 97: Potential health benefits of dietary phytoestrogens: a review of the clinical, epidemiological, and mechanistic evidence. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83:2223–35. [PubMed]
2. Setchell KD. Soy isoflavones — benefits and risks from nature’s selective estrogen receptor modulators (SERMs) J Am Coll Nutr. 2001;20 (Suppl):354S–62S. [PubMed]
3. Atmaca A, Kleerekoper M, Bayraktar M, et al. Soy isoflavones in the management of postmenopausal osteoporosis. Menopause. 2008;15:748–57. [PubMed]
4. Cassidy A, Hooper L. Phytoestrogens and cardiovascular disease. J Br Menopause Soc. 2006;12:49–56. [PubMed]
5. Ingle JN. Current status of adjuvant endocrine therapy for breast cancer. Clin Cancer Res. 2001;7 (Suppl):4392s–6s. [PubMed]
6. Colozza M, Califano R, Minenza E, et al. Aromatase inhibitors: a new reality for the adjuvant endocrine treatment of early-stage breast cancer in postmenopausal women. Mini Rev Med Chem. 2008;8:564–74. [PubMed]
7. Ju YH, Doerge DR, Allred KF, et al. Dietary genistein negates the inhibitory effect of tamoxifen on growth of estrogen-dependent human breast cancer (MCF-7) cells implanted in athymic mice. Cancer Res. 2002;62:2474–7. [PubMed]
8. Liu B, Edgerton S, Yang X, et al. Low-dose dietary phytoestrogen abrogates tamoxifen-associated mammary tumor prevention. Cancer Res. 2005;65:879–86. [PubMed]
9. Constantinou AI, Lantvit D, Hawthorne M, et al. Chemopreventive effects of soy protein and purified soy isoflavones on DMBA-induced mammary tumors in female Sprague-Dawley rats. Nutr Cancer. 2001;41:75–81. [PubMed]
10. Dai Q, Shu XO, Jin F, et al. Population-based case–control study of soyfood intake and breast cancer risk in Shanghai. Br J Cancer. 2001;85:372–8. [PMC free article] [PubMed]
11. Yang YX, Wang GY, Chang PX. China food composition. Beijing (China): University Medical Publishing House; 2002. Isoflavone content of foods; pp. 331–4.
12. Hsieh FY, Lavori PW. Sample-size calculations for the Cox proportional hazards regression model with nonbinary covariates. Control Clin Trials. 2000;21:552–60. [PubMed]
13. Hess KR. Assessing time-by-covariate interactions in proportional hazards regression models using cubic spline functions. Stat Med. 1994;13:1045–62. [PubMed]
14. Messina M, Nagata C, Wu AH. Estimated Asian adult soy protein and isoflavone intakes. Nutr Cancer. 2006;55:1–12. [PubMed]
15. Shu XO, Jin F, Dai Q, et al. Soyfood intake during adolescence and subsequent risk of breast cancer among Chinese women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001;10:483–8. [PubMed]
16. Wu AH, Wan P, Hankin J, et al. Adolescent and adult soy intake and risk of breast cancer in Asian-Americans. Carcinogenesis. 2002;23:1491–6. [PubMed]
17. Messina MJ, Wood CE. Soy isoflavones, estrogen therapy, and breast cancer risk: analysis and commentary. Nutr J. 2008;7:17. [PMC free article] [PubMed]
18. Boyapati SM, Shu XO, Ruan ZX, et al. Soyfood intake and breast cancer survival: a followup of the Shanghai Breast Cancer Study. Breast Cancer Res Treat. 2005;92:11–7. [PubMed]
19. Guha N, Kwan ML, Quesenberry CP, Jr, et al. Soy isoflavones and risk of cancer recurrence in a cohort of breast cancer survivors: the Life After Cancer Epidemiology study. Breast Cancer Res Treat. 2009;118:395–405. [PMC free article] [PubMed]
20. Nakata T, Takashima S, Shiotsu Y, et al. Role of steroid sulfatase in local formation of estrogen in post-menopausal breast cancer patients. J Steroid Biochem Mol Biol. 2003;86:455–60. [PubMed]
21. Pasqualini JR, Chetrite GS. Recent insight on the control of enzymes involved in oestrogen formation and transformation in human breast cancer. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005;93:221–36. [PubMed]
22. Lacey M, Bohday J, Fonseka SM, et al. Dose–response effects of phytoestrogens on the activity and expression of 3β-hydroxysteroid dehydrogenase and aromatase in human granulosa-luteal cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005;96:279–86. [PubMed]
23. Brooks JD, Thompson LU. Mammalian lignans and genistein decrease the activities of aromatase and 17β-hydroxysteroid dehydrogenase in MCF-7 cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005;94:461–7. [PubMed]
24. Touillaud MS, Thiébaut AC, Fournier A, et al. Dietary lignan intake and post-menopausal breast cancer risk by estrogen and progesterone receptor status. J Natl Cancer Inst. 2007;99:475–86. [PMC free article] [PubMed]
25. Gaudet MM, Britton JA, Kabat GC, et al. Fruits, vegetables, and micronutrients in relation to breast cancer modified by menopause and hormone receptor status. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13:1485–94. [PubMed]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Soja - isoflavonen gebruik samen met hormoontherapie - Arimidex - voorkomt significant - 12 tot 18 procent - een recidief bij hormoongevoelige borstkanker dan alleen hormoontherapie en weinig soja inname."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Soja - isoflavonen gebruik >> Rode Klaver isoflavonen beschermen >> Isoflavonen (o.a. genisteine) >>