21 april 2013: Bron: J Clin Oncol. 2013 Apr 20;31(12):1548-1553. Epub 2013 Mar 25.

Het eten van soja producten en inname van isoflavonen vooraf aan de diagnose verlengt levensduur van vrouwen met longkanker. Dit blijkt uit een zogeheten prospectieve deelstudie bij 444 vrouwen met longkanker gedurende 2 jaar
uit de grotere Shanghai Women's Health Study. Hoe groter de inaname van de soja producten of isoflavonen hoe beter het effect op de levensduur, ook bij vrouwen met agressieve vormen van longkanker. Dit suggereert dus eveneens dat soja inname ook na de diagnose longkanker zinvol kan zijn naar mijn mening

Uit het abstract:

Patiënten en methoden:

Deze analyse omvatte 444 vrouwen met een vastgestelde vorm van longkanker uit de Shanghai Women's Health Study.
De soja voedselinname vooraf aan de diagnose werd beoordeeld bij de inschrijving voor de studie - dus bij de eerste diagnose - en opnieuw 2 jaar later.
Erkende risico modellen werden gebruikt om het verband tussen soja voedselinname en totale overleving te analyseren.

Resultaten:

Van de 444 patiënten met longkanker, stierven 318 patiënten tijdens de studie follow-up. Een eerste analyse gehouden voor alle patiënten toonde aan dat een hogere inname van soja via voeding werd geassocieerd met betere algemene overleving, gecorrigeerd en aangepast naar demografische en lifestyle kenmerken en andere niet-klinische factoren.
Een nog groter effect werd gemeten na aanvullende correctie voor tumorstadium en behandelingen in de analyses, waarvoor 301 patiënten met data beschikbaar waren voor de volgende klinische factoren. Vergeleken met de mediane inname van soja voedsel, de hazard ratio aangepast voor de totale mortaliteit in verband met het 10e, 30e, 70e, en 90e percentiel van de inname was 1,81 (95% BI, 1,26 tot 2.59), 1.25 (95% BI, 1,09-1,42), 0,88 (95% BI, 0,80-0,97) en 0,89 (95% BI, 0,68-1,16), respectievelijk. Vergelijkbare cijfers werden waargenomen voor isoflavonen inname via een dieet.

Conclusie:

Deze studie suggereert, naar ons beste weten voor de eerste keer, dat bij vrouwen met longkanker de inname van soja voedsel vooraf aan de diagnose wordt geassocieerd met een betere overleving.

Hier het originele abstract van het studierapport: Prediagnosis Soy Food Consumption and Lung Cancer Survival in Women waarvan het volledige studierapport tegen betaling is in te zien.

Among women with lung cancer, prediagnosis intake of soy food is associated with better overall survival.

2013 Apr 20;31(12):1548-1553. Epub 2013 Mar 25.

Prediagnosis Soy Food Consumption and Lung Cancer Survival in Women.

Source

Vanderbilt University School of Medicine, 2525 West End Ave, Suite 600, Nashville, TN 37203-1738; gong.yang@vanderbilt.edu.

Abstract

PURPOSE We recently reported an inverse association between soy food intake and lung cancer risk among nonsmoking women. The effect size for aggressive lung cancers was larger than that observed for other types of lung cancer. Therefore, we hypothesized that soy consumption may favorably affect the overall survival of patients with lung cancer. PATIENTS AND METHODS This analysis included 444 women with incident lung cancer identified from the Shanghai Women's Health Study. Prediagnosis soy food intake was assessed at enrollment and reassessed 2 years later. Proportional hazards models were used to evaluate the association between soy food intake and overall survival. Results Of the 444 patients with lung cancer, 318 died during follow-up. Initial analyses including all patients showed that higher intake of soy food was associated with better overall survival after adjusting for demographic and lifestyle characteristics and other nonclinical factors. Larger effect sizes for the association were found after additional adjustment for tumor stage and treatment in analyses including 301 patients with data available on these clinical factors. Compared with the median intake of soy food, fully adjusted hazard ratios for total mortality associated with the 10th, 30th, 70th, and 90th percentiles of intake were 1.81 (95% CI, 1.26 to 2.59), 1.25 (95% CI, 1.09 to 1.42), 0.88 (95% CI, 0.80 to 0.97), and 0.89 (95% CI, 0.68 to 1.16), respectively. Similar inverse associations were observed for dietary isoflavone intake. CONCLUSION This study suggests, to the best of our knowledge for the first time, that, among women with lung cancer, prediagnosis intake of soy food is associated with better overall survival.

PMID:
23530109
[PubMed - as supplied by publisher]

Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Soja producten en inname van isoflavonen - vooraf aan de diagnose - verlengt levensduur van vrouwen met longkanker."

  • BAUL :
    VEEL SOJA-PRODUKTEN IN HET WESTEN ZIJN GENETISCH GEMANIPULEERD!!!

    DUS OPGEPAST...

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Soja producten en inname van >> Soja en natuurlijke isoflavonen >> Isoflavonen gaan tegenover >>