10 november 2011: Bron: Clin Cancer Res. 2011 Nov 8. [Epub ahead of print]

Een vaccin dat gemaakt is van een pokkenvirus en gericht op MUC-1, CEA en Tricom mutaties zorgt voor opmerkeljik goede rsultaten bij patienten met borstkanker en eierstokkanker die vooraf al heel veel behandelingen hebben gehad. Dit blijkt uti een kleinschalige fase I studie met totaal 26 patienten. 21 van de 26 patienten waren vooraf drie of meerdere keren behandeld met chemo en andere behandelingen. 

Resultaten: Deze patiënten waren zwaar voorbehandeld, met 21 van de 26 patiënten met drie of meer eerdere chemokuren. Bijwerkingen waren grotendeels beperkt tot milde reacties op de injectieplaats. Voor de 12 patiënten met borstkanker, mediane tijd tot progressie was 2,5 maanden (1-37 +) en de mediane algehele overleving was 13,7 maanden. Vier patiënten hadden een stabiele ziekte. Een patiënt had een volledige remissie van RECIST en nam deel aan de studie voor 37 maanden of meer, met een aanzienlijke daling in het serum interleukine (IL) -6 en IL-8 per dag 71. Een andere patiënt met gemetastaseerde ziekte beperkt tot het mediastinum had een 17% reductie in mediastinale massa en bleef in de studie voor 10 maanden. Patiënten met stabiele of een respons op de ziekte hadden minder eerdere therapieën gehad en lagere tumormarker niveaus dan patiënten zonder tekenen van respons. Voor de 14 patiënten met eierstokkanker, de mediane tijd tot progressie was 2 maanden (1-6) en de mediane algehele overleving was 15,0 maanden. Actuele gegevens zijn hier gepresenteerd voor een patiënt die behandeld worden met dit vaccin in een eerder onderzoek, met een tijd tot progressie van 38 maanden. Hier het abstract van deze studie. Een compleet studierapport heb ik nog niet kunnen vinden.

The PANVAC vaccine that coaxes the body to attack tumor cells has shown promise in a small study of advanced breast and ovarian cancer patients, improving overall survival times and stopping the disease for a handful of breast cancer patients

Source: Clin Cancer Res. 2011 Nov 8. [Epub ahead of print]

A Pilot Study of MUC-1/CEA/TRICOM Poxviral-Based Vaccine in Patients with Metastatic Breast and Ovarian Cancer.

Source

Authors' Affiliations: Medical Oncology Branch and Laboratory of Tumor Immunology and Biology, Center for Cancer Research; Biostatistics and Data Management Section, National Cancer Institute; and Radiology and Imaging Sciences, Clinical Center, NIH, Bethesda, Maryland.

Abstract

PURPOSE:

PANVAC is a recombinant poxviral vaccine that contains transgenes for MUC-1, CEA, and 3 T-cell costimulatory molecules. This study was conducted to obtain preliminary evidence of clinical response in metastatic breast and ovarian cancer patients.Experimental design: Twenty-six patients were enrolled and given monthly vaccinations. Clinical and immune outcomes were evaluated.

RESULTS:

These patients were heavily pretreated, with 21 of 26 patients having 3 or more prior chemotherapy regimens. Side effects were largely limited to mild injection-site reactions. For the 12 breast cancer patients enrolled, median time to progression was 2.5 months (1-37+) and median overall survival was 13.7 months. Four patients had stable disease. One patient had a complete response by RECIST and remained on study for 37 months or more, with a significant drop in serum interleukin (IL)-6 and IL-8 by day 71. Another patient with metastatic disease confined to the mediastinum had a 17% reduction in mediastinal mass and was on study for 10 months. Patients with stable or responding disease had fewer prior therapies and lower tumor marker levels than patients with no evidence of response. For the ovarian cancer patients (n = 14), the median time to progression was 2 months (1-6) and median overall survival was 15.0 months. Updated data are presented here for one patient treated with this vaccine in a previous trial, with a time to progression of 38 months.

CONCLUSIONS:

Some patients who had limited tumor burden with minimal prior chemotherapy seemed to benefit from the vaccine. Further studies to confirm these results are warranted. Clin Cancer Res; 17(22); 1-10. ©2011 AACR.

PMID:
22068656
[PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: Een MUC-1/CEA/TRICOM op een pokkenvirus gebaseerd vaccin (PANVAC vaccin) geeft uitstekende resultaten bij patienten met uitbehandelde borstkanker en eierstokkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Borstkanker: sTILs - tumor >> Borstkanker: Atezolizumab >> Borstkanker: Vrouw met uitgezaaide >> Borstkanker: Immuuntherapie >> Borstkanker: Een MUC-1/CEA/TRICOM >> Borstkanker: Cryosurgery plus >>