11 april 2019: Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-gemoduleerd-virus-obp-301-plus-bestraling-is-zeer-succesvol-8-van-de-13-inoperabele-patienten-bereikte-een-complete-remissie-bij-85-procent-had-deze-aanpak-effect.html

13 april 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en laat onderstaand artikel staan omdat dit nog steeds relevante informatie bevat.

15 januari 2006: Bron; Ai Zheng. 2004 Dec;23(12):1666-70.

Een directe virusinjectie met een zogeheten adenovirus (zie ook actueel regulier onderzoek onder adenovirus) naast een behandeling met chemo - cisplatin - zorgt voor significant betere resultaten bij inoperabele slokdarmkanker en mond- keelkanker van het plaveisel carcinoom type. Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase III studie bij 160 patiënten met inoperabele kanker in het hoofd -halsgebied. Zo werd de studie opgezet en dit waren de resultaten

ACHTERGROND & OBJECTIEF: H101 is een E1B-55 kDa gene-deleted replication-selective adenovirus, welke eerder een significante antitumor activiteit aan toonde. Deze studie was om de effecten op toxiciteit te vergelijken en meten van een intratumorale H101 injectie gecombineerd met een cisplatin plus 5-FU regiem of adriamycin plus 5-fluorouracil (AF) regiem versus PF of AF regiem alleen in de behandleing van patiënten met hoofd-halstumoren of slokdarmkanker met het plaveisel carcinoom type.

METHODEN: Totaal 160 patients werden geworven. PF regiem (cisplatin 20 mg/m(2) ivgtt, qd x 5d; 5-fluorouracil 500 mg/m(2) ivgtt, qd x 5d) werd toegediend bij patiënten welke niet eerder een PF chemotherapie hadden gehad, of te gevoelig waren voor een PF chemotherapie, terwijl een AF regiem (adriamycin 50 mg/m(2) iv,d1; 5-fluorouracil 500 mg/m(2) ivgtt, qd x 5d) werd toegediend aan patienten die niet reageerden op een PF regiem. Alle patiënten werden gerandomiseerd tot of een intratumorale H101 injectie (5.0 x 10(11)-1.5 x 10(12) VP/dag voor 5 opeenvolgende dagen elke drie weken) of geen extra injectie. De behandelingen werden iedere drie weken herhaald en alle patiënten hadden minstens twee cycli van chemotherapie al of neit met aanvulling moeten ondergaan om beoordeeld te kunnen worden.

RESULTATEN: Onder 123 overeenkomstige patiënten was de overall response van PF plus H101 groep (groep A1) 78.8% (41/52), van PF alleen groep (groep B1) was de response 39.6% (21/53), van AF plus H101 groep (groep A2) was de response 50.0% (7/14), van AF alleen groep (groep B2) was de response 50.0% (2/4). Verschillen in response tussen groep A1 en groep B1, en tussen groep A1+A2 en groep B1+ B2 waen satatistische significant (P=0.000). Algemene bijwerkingen waren minder (45.7%), reactie op plaats van injectie (28.3%), en griepachtige verschijnselen (9.8%).

CONCLUSIE: Intratumorale H101 injectie toont een significant positief effect bij patiënten met plaveiselcel kanker in het hoofd-halsgebeid of in de slokdarm en was relatief veilig

Ai Zheng. 2004 Dec;23(12):1666-70

[Phase III randomized clinical trial of intratumoral injection of E1B gene-deleted adenovirus (H101) combined with cisplatin-based chemotherapy in treating squamous cell cancer of head and neck or esophagus.]

Xia ZJ, Chang JH, Zhang L, Jiang WQ, Guan ZZ, Liu JW, Zhang Y, Hu XH, Wu GH, Wang HQ, Chen ZC, Chen JC, Zhou QH, Lu JW, Fan QX, Huang JJ, Zheng X.
Department of Medicine, Cancer Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong 510060, P.R. China.

BACKGROUND & OBJECTIVE: H101 is an E1B-55 kDa gene-deleted replication-selective adenovirus, which showed a significant antitumor activity. This study was to compare effects and toxicities of intratumoral H101 injection combined with cisplatin plus 5-fluorouracil (PF) regimen or adriamycin plus 5-fluorouracil (AF) regimen versus PF or AF regimen alone in treating patients with head and neck or esophagus squamous cell cancer.

METHODS: A total of 160 patients were recruited. PF regimen (cisplatin 20 mg/m(2) ivgtt, qd x 5d; 5-fluorouracil 500 mg/m(2) ivgtt, qd x 5d) was administered to patients have no history of PF chemotherapy,or sensitive to PF chemotherapy,while AF regimen (adriamycin 50 mg/m(2) iv,d1; 5-fluorouracil 500 mg/m(2) ivgtt, qd x 5d) was administered to patients didn't response to PF regimen. All patients were randomized to either receive intratumoral H101 injection (5.0 x 10(11)-1.5 x 10(12) VP/day for 5 consecutive days every 3 weeks) or not. Treatment repeated every 3 weeks,all patients have to receive at least 2 cycles of chemotherapy.

RESULTS: Among 123 accordant patients,overall response rate of PF plus H101 group (group A1) was 78.8% (41/52),of PF alone group (group B1) was 39.6% (21/53),of AF plus H101 group (group A2) was 50.0% (7/14),of AF alone group (group B2) was 50.0% (2/4). Differences of response rates between group A1 and group B1,between group A1+A2 and group B1+B2 were significant (P=0.000). Main side effects were fever (45.7%), injection site reaction (28.3%),and influenza-like symptoms (9.8%).

CONCLUSION: Intratumoral H101 injection showed a distinct efficacy in patients with squamous cell cancer of head and neck or esophagus,and was relatively safe.

Publication Types:
Clinical Trial
Clinical Trial, Phase III
Randomized Controlled Trial

PMID: 15601557 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Virusinjectie (adenovirus) naast chemokuur zorgt voor significant goede resultaten bij slokdarmkanker en mond- en keelkanker van het plaveiselcarcinoom type., aldus gerandomiseerde fase III studie."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Nivolumab na neoadjuvante >> FDA keurt Pembrolizumab goed >> Virusinjectie (adenovirus) >> Immuuntherapie met gemoduleerd >>