18 maart 2013: Bron: Occup Environ Med. 2013;70: 231-237, 283-284


Werken in ploegendienst met nachtdiensten vergroot de kans op eierstokkanker. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van een deelstudiegroep uit het grotere Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) Programma.

Meerdere studies hebben de laatste jaren het verband aangetoond tussen werken in ploegendienst met nachtdiensten, maar deze studies richtten zich met name op borstkanker. Deze studie richtte zich op de risico's voor eierstokkanker en de resultaten zijn in overeenstemming met en van dezelfde orde van grootte, als het het risico op borstkanker, zegt hoofdauteur Parveen Bhatti, PhD,  en werkzaam op het Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle , Washington. De studie wordt gepubliceerd in het aprilnummer van Occupational and Environmental Medicine.

Resultaten:

De onderzoekers onderzochten de gegevens van een lokale populatie uit een kanker register dat deel uitmaakt van het Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) Programma. Uit alle vrouwen werden 1101 vrouwen geïdentificeerd met gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom, 389 met borderline ziekte en 1832 zonder eierstokkanker (controlegroep).

De vrouwen, in leeftijd tussen 35 en 74 jaar, werd gevraagd naar de overuren die zij maakten en in het bijzonder of zij ooit in de nachtdienst gewerkt hadden. De onderzoekers vonden dat 26,6% van de vrouwen met invasieve kanker op een bepaald moment ook regelmatig 's nachts hadden gewerkt, 32,4% van de mensen met borderline- en vaatziekten en 22,5% van die in de controlegroep hadden op een bepaald moment met regelmaat 's nachts gewerkt.

In de gehele studiegroep, blijkt de gemiddelde duur van het werken in nachtdiensten  2,7 tot 3,5 jaar te bedragen. De meest voorkomende vormen van nachtdienst werk waren werk in de gezondheidszorg, de bereiding van voedsel en in de bediening daarvan en kantoorwerk en administratieve ondersteuning.

De onderzoekers concluderen dat nachtwerk wordt geassocieerd met een verhoogd risico voor zowel invasieve kanker van de eierstokken (odds ratio , 1.24, 95% betrouwbaarheidsinterval , 1,04 tot 1,49) en borderline ziekte (OR, 1.48, 95% CI, 1,15 tot 1,90). Het verhoogde risico was beperkt tot de groep vrouwen van 50 jaar en ouder en voor sereuze en mucineuze tumor histologie, stadia en karakter van eierstokkanker.

De onderzoekers vonden ook dat er verschil in risico zat tussen de zogeheten verschillende chronotypen, mensen die aangaven een ochtendmens te zijn of juist een avondmens. Vrouwen die aangaven zich 's ochtends ("de leeuweriken") het best voelden bleken een hoger risico te lopen dan degenen die zich 's avonds en 's nachts ("de uilen") op hun best voelden, maar dit verschil was niet statistisch significant.

Toekomstige studies zouden een gedetailleerde evaluatie van deze voorkeuren moeten geven omdat studies naar effecten bij de verschillende chronotypen kan helpen bij het identificeren van subgroepen die gevoelig zouden zijn voor de schadelijke effecten van ploegendienst, aldus Thomas Erren, MD, MPH, from the Institute and Policlinic for Occupational Medicine, Environmental Medicine and Prevention Research, University of Cologne, Germany in een begeleidend commentaar.

"Gevoelsmatig lijkt het erop dat mensen die 's ochtends vroeg wakker worden ("de leeuweriken") op hun best zijn in de 8 tot 16 uur die volgen op hun ontwaken en die zouden dan ook het best in die uren kunnen werken. En zo zou het ook omgekeerd kunnen zijn dat mensen die het meest alert zijn in de late avond uren ("uilen") , dat daarvan kan worden verwacht dat zij gemakkelijker  in een avond of nachtdienst zouden kunnen werken. Het probleem ontstaat wanneer het werk niet past bij een bepaald chronotype. "Leeuweriken en "uilen" ervaren meer stress en spanning bij het werken buiten hun voorkeur van tijdvensters van activiteit,", aldus Thomas Erren, MD, MPH.

Het volledige studierapport: Nightshift work and risk of ovarian cancer  kunt u tegen betaling inzien. Hier het abstract:

We found evidence suggesting an association between shift work and ovarian cancer

Occup Environ Med 70:231-237 doi:10.1136/oemed-2012-101146

Nightshift work and risk of ovarian cancer

  1. Mary Anne Rossing1

+ Author Affiliations

  1. 1Program in Epidemiology, Division of Public Health Sciences, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington, USA
  2. 2Section of Biostatistics and Epidemiology, The Geisel School of Medicine at Dartmouth, Lebanon, New Hampshire, USA
  1. Correspondence to Dr Parveen Bhatti, Program in Epidemiology, Division of Public Health Sciences, Fred Hutchinson Cancer Research Center, P.O. Box 19024 M4-B874, Seattle, WA 98109, USA; pbhatti@fhcrc.org
  • Received 28 August 2012
  • Revised 15 November 2012
  • Accepted 8 December 2012
  • Published Online First 23 January 2013

Abstract

Objectives Animal evidence suggests that circadian disruption may be associated with ovarian cancer, though very little epidemiological work has been done to assess this potential association. We evaluated the association between self-reported nightshift work, a known circadian disruptor, and ovarian cancer in a population-based case-control study.

Methods The study included 1101 women with invasive epithelial ovarian cancer, 389 women with borderline epithelial ovarian tumours and 1832 controls and was conducted in western Washington state. Shift work data were collected as part of inperson interviews.

Results Working the nightshift was associated with an increased risk of invasive (OR=1.24, 95% CI 1.04 to 1.49) and borderline (OR=1.48, 95% CI 1.15 to 1.90) tumours; however, we observed little evidence that risks increased with increasing cumulative duration of nightshift work, and risks were not elevated in the highest duration category (>7 nightshift work-years). Increased risks were restricted to women who were 50 years of age and older and to serous and mucinous histologies of invasive and borderline tumours. There was suggestive evidence of a decreased risk of ovarian cancer among women reporting a preference for activity during evenings rather than mornings.

Conclusions We found evidence suggesting an association between shift work and ovarian cancer. This observation should be followed up in future studies incorporating detailed assessments of diurnal preference (ie, chronotype) in addition to detailed data on shift schedules.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Ploegendienst met nachtdiensten vergroot de kans op het ontwikkelen van eierstokkanker copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Humaan choriongonadotrofine >> Spiraaltje en metformin bij >> Vaginaal douchen verdubbelt >> Debulking - operatieve verwijdering >> Amerikaanse gynaecologen pleiten >> Groenten en aanvullend betacaroteen, >> Koemelkproducten leveren geen >> Oorsprong van eierstokkanker >> Ploegendienst met nachtdiensten >> Stoppen met hormoontherapie >>