22 juni 2011: Leest u ook de recent toegevoegde informatie over dr. Robert Gorter en het Medical Center Cologne onder deze informatie: Mijn ervaringen met dr.Robert Gorter en het Medisch Centrum Keulen. Een waarschuwing 

En Klik hier voor meer adressen van klinieken in Duitsland waar dendritische celtherapie wordt gegeven.

25 maart 2010: Bron: Virtual trials
 
Dendritische celtherapie aanvullend op temodal en na operatie geeft volgens de onderzoekers aan de universiteit van Leuven hoopgevende resultaten bij kinderen met een hersentumor. Uit een nadere analyse blijkt dat de kinderen met een hooggradige tumor - een Glioblastoom, en een zogeheten ATRT type tumor - atypical teratoid-rhabdoid tumour hiervan het meeste profijt kunnen hebben. De studieresultaten zijn grotendeels al eerder gepubliceerd. Van de 45 behandelde kinderen zijn er totaal na een follow-up van mediaan 3 jaar ( langstlevende patient is al 7 jaar in leven ) nog 10 kinderen in leven. De mediane overlevingstijd voor kinderen met een hooggradig glioblastoom blijkt te liggen op 13.5 maanden (range: 1.4-85.6). Bedenk dat 1 kind uit de studie dat al 7 jaar overleeft de mediane overleving danig omhoog brengt. Desalniettemin toch hoopgevend want kinderen met een hooggradige hersentumor maken eigenlijk weinig tot geen kans dit te overleven met een standaard behandeling.
RESULTATEN: Bij 38 patiënten zijn de perifere bloed mononucleaire cellen (PBMC) afkomstig van leukaferese en bij 7 patiënten van verse bloed monsters. 7 HGG patiënten zijn nog in leven met een mediane follow-up (FU) van 35,7 maanden (bereik: 12.1-85.6). De mediane algehele overleving (OS) was 13,5 maanden (range: 1.4-85.6). Alle patiënten met MB / PNET overleden (mediane OS 5,7 maanden; range 4.3-51.2). Een patiënt met Ependymoom is nog in leven op 22,3 maanden FU. De andere drie patiënten overleden op respectievelijk 7,7, 30,1 en 31,5 maanden. Twee patiënten met ATRT zijn nog in leven op respectievelijk 34,1 en 52,6 maanden FU. De derde patiënt overleed op 50,5 maanden. Geen ernstige bijwerkingen zijn opgemerkt
 
Comment:  Pediatr Blood Cancer. 2010 Apr;54(4):519-25.

Adjuvant dendritic cell-based tumour vaccination for children with malignant brain tumours.

Ardon H, De Vleeschouwer S, Van Calenbergh F, Claes L, Kramm CM, Rutkowski S, Wolff JE, Van Gool SW.

Department of Neurosurgery, University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium. hilko.ardon@uz.kuleuven.be

Comment in:

Pediatr Blood Cancer. 2010 Apr;54(4):495-6.

 
BACKGROUND: A large experience with dendritic cell (DC)-based vaccination for malignant brain tumours has been gained in adults. Here we focus on the results obtained in children with relapsed malignant brain tumours
 
 PROCEDURE: In total 45 children were vaccinated: 33 high grade glioma (HGG), 5 medulloblastoma (MB)/primitive neuro-ectodermal tumour (PNET), 4 ependymoma and 3 atypical teratoid-rhabdoid tumour (ATRT). Autologous, monocyte-derived DC were generated and loaded with tumour lysate, which was used as source of tumour-associated antigens.
 
RESULTS: In 38 patients peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were obtained from leukapheresis and in 7 patients from fresh blood samples. 7 HGG patients are still alive with median follow-up (FU) of 35.7 months (range: 12.1-85.6). Median overall survival (OS) was 13.5 months (range: 1.4-85.6). All patients with MB/PNET died (median OS 5.7 months; range 4.3-51.2). One patient with ependymoma is still alive at 22.3 months FU. The other three patients died at, respectively, 7.7, 30.1 and 31.5 months. Two patients with ATRT are still alive at, respectively, 34.1 and 52.6 months FU. The third patient died at 50.5 months. No severe adverse events were noticed.
 
CONCLUSIONS: In this exploratory study, HGG and ATRT seem to respond more favourably to vaccination than MB/PNET and ependymoma. Although preliminary, our results are promising and support further testing of DC-based immunotherapy in new treatment protocols for HGG and ATRT.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Hersentumoren: dendritische celtherapie aanvullend op Temodal zorgt bij kinderen met een hersentumor voor hoopgevende resultaten. Artikel geplaatst 25 maart 2010"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Dendritische celtherapie gecombineerd >> Dendritische celtherapie naast >> DCVax (R) een vorm van dendritische >> Hersentumoren: dendritische >> Hersentumoren: Aanvullend >> Hersentumoren: Immuuntherapie >> Hersentumoren: Dendritische >> Hersentumoren: Dendritische >> Hersentumoren: Immuuntherapie >> Hersentumoren en dendritische >>