Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

5 juni 2012 - Bron: ASCO 2012

Afatinib verlengt progressie vrije overleving bij patiënten met gevorderde longkanker met positieve EGFR - (epidermale groei factor receptor) mutaties in vergelijking met cisplatin en pemetrexed - Alimta en placebo

Afatinib verdubbelde de progressie vrije overleving bij de meeste patiënten die 2 gemeenschappelijke EGFR-mutaties hadden - de exon 19 deletie of de exon 21 L858R mutatie. Deze 2 mutaties komen voor bij ca. 90% van alle EGFR-mutaties. Dit blijkt uit de resultaten van een grote gerandomiseerde fase III studie (LUX-lung3 studie) van de National Taiwan University in Tainan.en gepresenteerd op ASCO 2012

Bij een gemiddelde follow-up van 8 maanden, vonden de onderzoekers dat afatinib de progressie van de ziekte vertraagde met meer dan 4 maanden, vergeleken met de standaard behandeling van cisplatin en pemetrexed - alimta  (mediaan, 11,1 versus 6,9 maanden; hazard ratio 0,58; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI ], 0,43 tot 0,78, P = 0,0004). In vergelijking met een placebo verbeterde de progressie vrije tijd van 1,1 naar 3,3 maanden.
De onderzoekers zeggen ook dat zij niet alleen progressie vrije tijd toetsten, maar ook het effect op de tumorgrootte. En er bljkt dat symptomen zoals hoest en kortademigheid een langere tijd nodig hadden voor er verslechtering optrad bij patiënten die afatinib kregen toegediend.

Details van de LUX-Lung 3 studie:

Gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61 jaar, 65% was vrouw, 72% was Aziatisch, 68% hadden nog nooit gerookt, 49% van de patiënten hadden een EGFR mutatie van de  19 deletie. 40% had een 21 L858R mutatie en 11% had andere mutaties. De objectieve mate van respons - reactie op de behandeling - was significant hoger met afatinib dan met de standaard behandeling (56% vs 23%, P <0,0001).
De meest voorkomende medicijn gerelateerde bijwerkingen met afatinib waren diarree (95%), huiduitslag (62%) en paronychia (57%).  De meest voorkomende bijwerkingen bij de standaard behandeling van cisplatin en pemetrexed waren misselijkheid  (66%), verminderde eetlust (53 %) en braken (42%). Bijwerkingen waren in beide groepen beheersbaar en voorspelbaar op basis van eerdere studies.

Volgens de Taiwanese onderzoekers is deze studie belangrijk omdat het laat zien dat er een duidelijk voordeel is te behalen in de progressie vrije overleving en kwaliteit van leven, in vergelijking met eerstelijns chemotherapie. Afatinib is een medicijn uit een nieuwe generatie tyrosine kinase inhibitoren.

Dr Yang meldt wel dat hij als consultant of adviseur honoraria heeft ontvangen van de producent van Afatinib het farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim. Ook andere onderzoekers bevestigen geld te hebben ontvangen van het bedrijfsleven.

Hier het abstract van de studie zoals op ASCO 2012 gepresenteerd.

Treatment with afatinib significantly prolonged progression free survival - PFS compared to standard therapy, with significant improvements in secondary endpoints and quality of life for lung cancer with EGFR mutations

LUX-Lung 3: A randomized, open-label, phase III study of afatinib versus pemetrexed and cisplatin as first-line treatment for patients with advanced adenocarcinoma of the lung harboring EGFR-activating mutations.

 

Meeting:
2012 ASCO Annual Meeting

Abstract No:
LBA7500

Citation:
J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr LBA7500)

Author(s): James Chih-Hsin Yang, Martin H. Schuler, Nobuyuki Yamamoto, Kenneth John O'Byrne, Vera Hirsh, Tony Mok, Sarayut Lucien Geater, Sergey V Orlov, Chun-Ming Tsai, Michael J. Boyer, Wu-Chou Su, Jaafar Bennouna, Terufumi Kato, Vera Gorbunova, Ki Hyeong Lee, Riyaz N.H. Shah, Dan Massey, Robert M. Lorence, Mehdi Shahidi, Lecia V. Sequist; National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan; Department of Medical Oncology, West German Cancer Center, Essen, Germany; Division of Thoracic Oncology, Shizuoka Cancer Center, Shizuoka, Japan; St. James's Hospital, Dublin, Ireland; McGill University – Royal Victoria Hospital, Montreal, QC, Canada; Prince of Wales Hospital, Shatin, Hong Kong; Songklanagarind Hospital, Songkla, Thailand; St. Petersburg Pavlov State Medical University, St. Petersburg, Russia; Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan; Royal Prince Alfred Hospital, Camperdown, Australia; National Cheng Kung University Hospital, Tainan, Taiwan; Centre René Gauducheau, Nantes, France; Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center, Yokohama, Japan; GU Russian Oncological Research Centre, Moscow, Russia; Chungbuk National University Hospital, Daejeon, South Korea; Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust, Maidstone, United Kingdom; Boehringer Ingelheim, Bracknell, United Kingdom; Boehringer Ingelheim, Ridgefield, CT; Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, MA

 

Abstract:

Background: Afatinib (A) is a selective, orally bioavailable, irreversible ErbB family blocker of EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), and ErbB4. This global study investigated the efficacy and safety of A compared with pemetrexed/cisplatin (PC) in pts with EGFR mutation positive advanced lung adenocarcinoma.  

Methods: Following central testing for EGFR mutations (companion diagnostic TheraScreen EGFR RGQ PCR kit), 345 pts (stage IIIB/IV, PS 0–1, chemo-naive) were randomized 2:1 (A: 230; PC: 115) to daily A 40 mg or iv PC (500 mg/m2 + 75 mg/m2 q21 days up to 6 cycles). Primary endpoint was progression-free survival (PFS) by central independent review.  

Results: Baseline characteristics were balanced in both arms: median age, 61 y; female, 65%; Asian, 72%; never-smoker, 68%; Del19, 49%; L858R, 40%; other mutations, 11%. Treatment with A led to a significantly prolonged PFS vs PC (median 11.1 vs 6.9 mos; HR 0.58 [0.43–0.78]; p=0.0004). In 308 pts with common mutations (Del19/L858R), median PFS was 13.6 vs 6.9 mos, respectively (HR=0.47 [0.34–0.65]; p<0.0001). Objective response rate was significantly higher with A (56% vs 23%; p<0.0001). Significant delay in time to deterioration of cancer-related symptoms of cough (HR=0.60, p=0.0072) and dyspnea (HR=0.68, p=0.0145) was seen with A vs PC. Most common drug-related adverse events (AEs) were diarrhea (95%), rash (62%) and paronychia (57%) with A, and nausea (66%), decreased appetite (53%) and vomiting (42%) with PC. Drug-related AEs led to discontinuation in 8% (A; 1% due to diarrhea) and 12% of pts (PC).

Conclusions: LUX-Lung 3 is the largest prospective trial in EGFR mutation positive lung cancer and the first study using pemetrexed/cisplatin as a comparator. Treatment with afatinib significantly prolonged PFS compared to PC, with significant improvements in secondary endpoints. AEs with afatinib were manageable, with a low discontinuation rate. With 4.2 mos PFS improvement in the overall population and 6.7 mos in pts with common mutations, afatinib is a clinically relevant first-line treatment option.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Afatinib verlengt progressie vrije overleving bij patiënten met gevorderde longkanker met positieve EGFR mutaties in vergelijking met cisplatin en pemetrexed - Alimta en ook vergeleken met placebo"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Afatinib verlengt progressie >> Giotrif®(afatinib) gevolgd >> Afatinib, een Tyrosine kinase >>