27 juni 2012: in tegenstelling tot onderstaande studies lijkt een andere studie uit 2005 aan te tonen dat de AMAS test niet meer betrouwbaarheid geeft dan een klassieke diagnose. De conclusie uit deze kleinschalige studie: 

De AMAS test onderscheidt verdacht en kwaadaardig weefsel van goedaardig weefsel, maar de gevoeligheid is onvoldoende om patiënten een bioptie te besparen en de fout - goed verschillen zijn te hoog om deze test als bevolkingsonderzoek in te voeren. 

The AMAS test discriminates suspicious and malignant from benign lesions, but sensitivity is insufficient to identify patients to be spared biopsy and false-positive rates are too high for population screening.

Het volledige studierapport kunt u gratis inzien op de website van Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention

Onderaan hebben we een referentielijst geplaatst gerelateerd aan dit onderwerp.

2 juli 2005: Bron: Cancer Lett. 2000 Jan 1;148(1):39-48. en Int J Biol Markers. 1997 Oct-Dec;12(4):141-7

Voor wie wil weten of er sprake is van sluimerende kankerontwikkeling kan eventueel zelf de Amastest gebruiken en deze test geldt voor alle vormen van kanker. Twee studies geven een betrouwbaarheid aan van 95% voor diagnose van primaire borstkanker en 99% voor vaststellen van optreden van recidief van behandelde borstkanker. In onderstaande meest recente studie werd deze test getest bij objectief gezien 154 vrijwillige gezonde volwassenen en bij 76 borstkankerpatiënten. De resultaten zijn hoogsignificant in het voordeel van de AMAS test
Hier de zo goed als letterlijke vertaling van een studie uit 2000 en onder het originele abstract ook het abstract van de andere studie al uit 1997.

In deze studie werden 154 gezonde vrijwilligers en 76 patiënten (red: in dit geval borstkanker, maar test geldt in principe voor alle vormen van kanker) getest op anti-kwaadaardige antibodies in een serum (AMAS) test. Van de 154 vrijwilligers, waren er drie AMAS positief. Na verder onderzoek bleken er twee inderdaad kanker te hebben en een had een voorgeschiedenis van ulcerative colitis = vorm van ziekte van Crohn oftewel voorstadium van darmkanker. Tumor biopties van 43 verdachte borstkankerpatienten door mammografisch onderzoek vastgesteld toonde aan dat er 32 kwaadaardig en dus kanker waren en 11 waren goedaardige tumoren, verder vastgesteld door pathologisch onderzoek. Van de kankerpatiënten, waren 31 van de 32 positief voor de AMAS test, terwijl 4 van de 11 van de goedaardige gevallen vastgesteld door pathologisch onderzoek AMAS positief waren bevonden. In vergelijking met andere antigen testen was AMAS nauwkeuriger (97%) in ontdekken van borstkanker dan testen op CEA (0%), CA 15-3 (10%), CA 19-5 (5%) of CA 125 (16%) bij dezelfde patiënten.

Hier het originele abstract van deze studie:

Cancer Lett. 2000 Jan 1;148(1):39-48.

Anti-malignin antibody in serum and other tumor marker determinations in breast cancer.

Thornthwaite JT.
Cancer Research Institute of West Tennessee, Henderson, TN 38340, USA. jtt@aenear.net

In this study, 154 healthy volunteers and 76 patients were tested using the anti-malignin antibody in serum (AMAS) test. Of the 154 volunteers, three were AMAS positive. After further examination, two were positive for cancer and one had a history of ulcerative colitis. Tumor biopsies of 43 suspicious mammography patients revealed that 32 were cancerous and 11 were benign by pathology. For the cancer patients, 31/32 were positive for the AMAS test, while 4/11 of the pathological benign cases were AMAS positive. In comparison to cancer antigen tests, AMAS was more sensitive (97%) in detecting breast cancer than CEA (0%), CA 15-3 (10%), CA 19-5 (5%) or CA 125 (16%) in the same patients.

PMID: 10680591 [PubMed - indexed for MEDLINE]

In onderstaande studie wordt gesproken over 95% betrouwbaarheid voor diagnose van vroege borstkanker en 99% zekerheid voor vaststellen van ontwikkelend recidief.

Int J Biol Markers. 1997 Oct-Dec;12(4):141-7.

Anti-malignin antibody evaluation: a possible challenge for cancer management.

Botti C, Martinetti A, Nerini-Molteni S, Ferrari L
. Nuclear Medicine Division, National Cancer Institute, Milano, Italy.

The major problem in the management of cancer is the difficulty of an early diagnosis. Clinical signs and symptoms generally appear late in the course of the disease. The availability of a non-invasive test which detects a blood molecule closely associated with the malignant transformation of the cells could be of help in the early detection of cancer. Malignin is a 10 kDa polypeptide located in the cytoplasmic and outer membranes of all malignant cells. Anti-malignin antibodies (AMAs) are IgM immunoglobulins spontaneously produced by the host against the oncoprotein malignin when neoplastic transformation occurs; since AMAs are IgM, they can represent an "early" transformation indicator useful for the early detection of cancer. Elevated AMA serum concentrations, measured by means of TARGET@ reagent, have been demonstrated in patients with a wide spectrum of non-terminal active cancers, regardless of the anatomical site and histotype of the tumor. The AMA test showed a sensitivity and specificity of 95% on first determination and > 99% on repeated determinations, and has been reported to be a promising diagnostic tool for the early detection of cancer, as well as for monitoring of the response to treatment and possibly for screening of an asymptomatic population.

Publication Types:
Review
Review, Tutorial

PMID: 9582602 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Discrimination of breast cancer by anti-malignin antibody serum test in women undergoing biopsy

References


Plaats een reactie ...

Reageer op "AMAS test - Anti-malignin antibody in serum - bewijst in studie significant betere voorspeller van borstkanker dan traditioneel gebruikte meetwaarden: CEA (0%), CA 15-3 (10%), CA 19-5 (5%) of CA 125 (16%)"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

AMAS test - Anti-malignin >> Diagnose borstkanker: Borstkanker >> Opsporing borstkanker via >> Amastest lijkt goede en betrouwbaar >>