7 mei 2012: hoewel Oncovax dus niet meer beschikbaar is blijkt een vorm van autovaccinatie bij darmkanker wel degelijk te worden onderzocht en toegepast. Klik hier voor artikel: Immuuntherapie: Oncophage(R) (HSPPC-96), gemaakt van eigen tumorcellen zorgt voor opmerkelijke resultaten bij o.a. darmkanker.

d.d. 19 april 2002: Onderstaande informatie is aangevuld omdat volgens de woordvoerders uit de VU het programma autovaccinatie stop is gezet wegens geldgebrek. Zie volledige informatie daarover op deze pagina onder stopzetten autovaccinatie Autovaccinatie:
Inmiddels weten wij dat onder de naam autovaccinatie al trials zijn gedaan in de VU in Amsterdam. En met veel succes. Bovendien worden vanaf januari 2001 deze trials herhaald in verschillende grotere ziekenhuizen in de rest van Nederland. Dus vraag heel nadrukkelijk bij uw specialist of zo’n trial ook bij uw ziekenhuis gebeurt en hoe iemand daarvoor in aanmerking kan komen.
20-02-2001  Van Dr. van den Eertwegh (VU) kregen wij aanvullende informatie over een Phase III studie waar in principe iedere kankerpatiënt met darmkanker aan kan deelnemen. Zie onderstaande beschrijving Phase III studie.
Door mij opgeschreven na telefoongesprek met oncoloog, er kunnen dus medisch onjuiste termen in staan. Raadpleeg dus altijd uw arts hierover of bel de VU voor nadere informatie.   20/02/2001 Zie onderaan dit bericht belangrijke informatie over Phase III studie in dertig Nederlandse ziekenhuizen.

In de VU, Amsterdam (tel: 020-4444444) loopt al een tijdje een trial - onderzoek van autovaccinatie bij patiënten met dikke darmkanker. Een oncoloog die bij deze trial is betrokken vertelde mij dat de resultaten zeer bemoedigend zijn. Het principe van autovaccinatie is dat bij een kankerpatiënt, die met succes behandeld is met operatie, chemo of bestraling, tumorcellen van de verwijderde tumor worden losgeweekt en deze cellen worden bij –80 graden Celsius ingevroren, bestraald en daarna geïnjecteerd bij dezelfde patiënt. De hoop en verwachting is dan dat het afweersysteem van de patiënt afweercellen produceert die de tumorcellen onschadelijk maakt. Mochten er ook nog andere tumorcellen overgebleven zijn bij die patiënt na de eerdere behandelingen dan wordt verwacht en gehoopt dat ook die cellen worden vernietigd. Hiermee kan dus in een aantal gevallen een recidief worden voorkomen. De vaccinatie stimuleert als het ware het eigen immuunsysteem.

Het principe is vergelijkbaar met vaccinaties tegen ziektes als polio, kinkhoest, tbc enz., die op dergelijke manier ook onder de knie zijn  gekregen. wel moeten we er bij vertellen dat de vaccins die gebruikt worden in principe 'gekweekt' worden van eigen kankercellen.  De patiënt moet na de kanker wel een periode kankervrij zijn. Dat betekent dat de tumoren bv. operatief worden verwijderd, daaruit wordt een vaccin gekweekt en teruggebracht in het lichaam van de patiënt die dan klinisch kankervrij is door het wegnemen van de primaire tumor.

De oncologe vertelde mij dat de bijwerkingen bij autovaccinatie beperkt zijn gebleven tot:

 • Een harde plek en soms een open wond op de plaats van injecteren. Die open wond kan soms een half jaar blijven, maar is tot nu toe altijd dicht gegaan.
 • De eerste 24 uur kan de patiënt koorts krijgen, maar ook dat is tijdelijk en blijft beperkt tot 24-36 uur.
 • De patiënt kan verschijnselen krijgen zoals bij TBC en behoeft dan een behandeling zoals bij TBC patiënten.


 • In de VU loopt volgens de oncologe in ieder geval ook een trial met autovaccinatie op de afdeling hematologie, maar daar heb ik geen verdere mededelingen over gekregen. Wel vertelde zij mij dat al jaren deze methode wordt toegepast bij Non-Hodgkin en met hele goede resultaten naar zeggen.

  Verder kunnen we melden dat de Daniël den Hoed, volgens een oncoloog daar, in januari 2001, ook met autovaccinatie begint en bij Non Hodgkin schijnt dat al in meerdere grotere ziekenhuizen in Nederland mogelijk te zijn. Zie voor informatie over andere vorm van autovaccinatie onder Dendritische celtherapie

  Gentherapie

  De oncoloog uit de Daniël den Hoed die mij vertelde over de autovaccinatie (zie hierboven) vertelde mij dat er ook in januari 2001 in zowel de Daniël den Hoed als in de VU trials worden gestart met gentherapie. Hierover later meer

  Phase III studie naar autovaccinatie bij darmkanker.

  Van Dr. van den Eertwegh, leidinggevend arts van deze Phase III studie, kregen we de onderstaande informatie. Ter verduidelijking, in principe kan iedere patiënt in Nederland met darmkanker en die voldoet aan de toelatingscriteria in aanmerking komen voor deelname aan deze Phase III studie met autovaccinatie. Phase III betekent dat bij goede resultaten uit dit onderzoek de autovaccinatie als 'medicinale' behandeling op grote schaal mag worden toegepast. Probleem is dat dit onderzoek zeven jaar in beslag neemt, omdat de resultaten pas gemeten kunnen worden na die zeven jaar omdat autovaccinatie in principe zou moeten werken bij het voorkomen van een recidief en dat kan pas na zeven jaar worden aangetoond.
  Maar er doen in principe dertig ziekenhuizen in Nederland mee en als u patiënt bent in een ander niet deelnemend ziekenhuis kunt u zich laten doorverwijzen naar een ander wel deelnemend ziekenhuis.Lees ook eens informatie over darmkanker en voeding op deze pagina. En de wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van voeding en suppletie bij darmkanker op de pagina literatuurlijst van arts-bio9loog drs. E. Valstar.

  De volgende informatie kregen we dus van Dr. van den Eertwegh:

  Een gerandomiseerd fase III onderzoek van actieve specifieke immunotherapie én chemotherapie versus alleen chemotherapie als adjuvante behandeling van stadium III coloncarcinoom

  Achtergrond:
  Het coloncarcinoom wordt ongeveer bij 6000 mensen per jaar in Nederland geconstateerd. Na resectie van de tumor wordt de prognose van de patiënt bepaald door het stadium van de ziekte. In stadium I waarbij tumor de darmwand gedeeltelijk infiltreert is de 5 jaarsoverleving ongeveer 90%. Indien echter de tumor door de gehele darmwand heen groeit is er sprake van een stadium II met een 5 jaarsoverleving van 70-80%. In Nederland is bij ongeveer 1300 patiënten het coloncarcinoom gemetastaseerd naar de lymfklieren en deze stadium III patiënten hebben een 5 jaarsoverleving van ongeveer 25-60%. Van patiënten met metastasen op afstand, stadium IV, zijn er nog slechts enkele in leven na 5 jaar. Micrometastasen, nog niet aantoonbaar na de operatie, zijn verantwoordelijk voor het ziekte gerelateerd overlijden van coloncarcinoom patiënten. In diverse studies is aangetoond dat adjuvante chemotherapie in de vorm van 5-fluorouracil (5-FU)/levamisole of 5-FU/leucovorin een significante verbetering geeft in overleving voor patiënten met een stadium III coloncarcinoom. 

  Een andere strategie in de adjuvante behandeling van het coloncarcinoom is actieve specifieke immunotherapie (ASI) die tot doel heeft een tumorspecifieke immuunrespons op te wekken. In een studie verricht op de Vrije Universiteit in samenwerking met 11 andere Nederlandse ziekenhuizen resulteerde immunisatie met autologe tumor cellen van patiënten met stadium II coloncarcinoom in een significante afname (61%) in relatief risico op recidieven en een statistisch significante verbetering in recidief-vrije overleving1-3. Bij stadium III patiënten werd geen positief effect aangetoond van ASI wat mogelijk te maken heeft met de hogere tumorhoeveelheid bij deze patiënten. Echter het lage aantal onderzochte patiënten in dit ziekte stadium maakt het trekken van zinvolle conclusies niet goed mogelijk.

  Dierexperimenteel onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie ASI gevolgd door chemotherapie synergistisch werkt. ASI veroorzaakt een ontstekingsreactie in de tumor waardoor deze waarschijnlijk meer toegankelijk wordt voor chemotherapie en chemotherapie reduceert het aantal tumorcellen wat de kansen voor een succesvolle immuuntherapie verhoogt.

  Onderzoeksdoel:
  het primaire doel van de huidige studie is vast te stellen of de combinatie ASI én 5-FU/leucovorin effectiever is dan de standaardchemotherapie met alleen 5-FU/leucovorin in de adjuvante behandeling van stadium III coloncarcinoom. Primair eindpunt is overall survival en secundaire eindpunten zijn recidiefvrije interval en ziektevrije overleving.

  Studieopzet:
  Het is een prospectief gerandomiseerd multicentrisch fase III onderzoek waaraan 700 patiënten zullen meedoen. Patiënten worden geopereerd en de gereseceerde tumor wordt opgehaald door medewerkers van het vaccinatie laboratorium. Als er voldoende materiaal is voor bereiding van een vaccin én patiënt voldoet aan de in-/exclusie criteria dan kan hij gerandomiseerd (vooralsnog in de VU) worden voor chemotherapie of chemotherapie én ASI. De patiënten in de standaard groep zullen 3-5 weken na chirurgie starten met 5-FU/leucovorin volgens het Mayo Clinic schema (maandelijks gedurende 5 dagen 5-FU/leucovorin). De andere groep patiënten zal 4-5 weken na chirurgie, driemaal wekelijks gevaccineerd worden met onschadelijk gemaakte (bestraalde) eigen tumorcellen. Aan de eerste twee vaccinaties wordt BCG toegevoegd om zo het immuun systeem extra te stimuleren. Vervolgens zullen patiënten behandeld worden met de standaard chemotherapie volgens het Mayo Clinic schema zoals hiervoor is besproken. Een maand na de zesde en laatste chemokuur zullen patiënten de vierde vaccinatie krijgen. De vaccinaties zullen vooralsnog in het VU medisch centrum gegeven worden. In de nabije toekomst zullen er ook vaccinatiecentra in Nijmegen en Maastricht komen en kunnen patiënten van die regio daar gevaccineerd worden. De toediening van chemotherapie, de controles en de verdere behandeling vinden in het eigen ziekenhuis plaats.

  Bijwerkingen van de vaccinaties zijn kortdurende koorts, vergroting van drainerende lymfklieren en een lokale reactie bestaande uit roodheid, induratie en zweren op beide benen waar het vaccin in combinatie met BCG toegediend wordt. Op dit moment doen 31 ziekenhuizen mee en als de vaccinatiecentra in Zuid-Nederland operationeel zijn, zullen er nog een tiental ziekenhuizen volgen.

  VermorkenJB, Claessen AME, van Tinteren H, Gall HE, Ezinga R, Meijer S, Scheper RJ, Meijer CJLM, Bloemena E, Ransom JH, Hanna MG and HM Pinedo.
  Active specific immuno-therapy for stage II and stage III human colon cancer: a randomised trial. The Lancet 1999: 353: 345-350.
  Van den Eertwegh AJM, Claessen AME., Van Tinteren H, Gall HE, Meijer S, Scheper RJ, Meijer CJLM., Pinedo HM and JB Vermorken.
  Actieve specifieke immunotherapie als adjuvante behandeling van stadium II en III coloncarcinoom: een prospectieve gerandomiseerde studie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2000. 144: 274-279
  Gall HE, van den Eertwegh AJM, AME Claessen, Meijer S, Scheper RJ, Meijer CJLM., Vermorken JB en Pinedo HM. Actieve specifieke therapie bij patiënten met darmkanker. Tijdschrift Kanker 2000 24:20-23.
  Studiecoördinators: Dr. A.J.M. van den Eertwegh, internist oncoloog, A. Baars, arts. Researchverpleegkundigen: Ivonne Zegers en Helen Gall
  Studievoorzitters: Prof. Dr. H.M. Pinedo en Prof. Dr. G. Giaccone
  Vaccinatie laboratorium: Dr. S.M. van Ham, Prof. Dr. R.J. Scheper en Prof. C.J.L.M. Meijer
  Sponsor: INTRACEL Corporation, Rockville, Maryland, Verenigde Staten

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Dr. A.J.M. van den Eertwegh, internist-oncoloog. Afdeling Geneeskundige, Oncologie VU medisch centrum. De Boelelaan 1117 Postbus 7057 1007 MB Amsterdam. Tel: 020- 4444444. Of lees ander meer recent bericht over trials met autovaccinatie onder rechtszaak aangepsannen door Intracel waar ook ander adres staat voor informatie hierover.


  Plaats een reactie ...

  1 Reactie op "Auto-vaccinatie: Dikke darmkanker en autovaccinatie"

  • Kees de haas :
   Eind 1988 is bij mij darmkanker geconstateerd daar ben ik aan geopereerd in de VU en heb vgls mij een van de eerste autovaccinatie ondergaan.
   Ik kreeg in totaal 4 injecties in mijn armen en benen wat zich uitte in zweren.
   Ik was toen 45 jaar en heb daarna geen problemen gehad,ook geen chemo of bestralingen.
   Ben nu bijna 75!

  Gerelateerde artikelen
   

  Gerelateerde artikelen

  Auto-vaccinatie: Dikke darmkanker >> Auto-vaccinatie. Farmaceutisch >> Autovaccinatie: Geldgebrek >> Autovaccinatie bij darmkanker. >>