25 augustus 2009: Het CVZ - College van Zorgverzekeraars heeft bepaald (mei 2009) dat TACE en RFA c.q. LITT geen behandelingen zijn die door de wetenschap erkend worden als erkende behandeling voor levermetastases vanuit andere vormen van kanker dan primaire leverkanker omdat er geen gerandomiseerde fase III studies bekend zouden zijn die de meerwaarde van TACE, RFA en LITT aantonen. CVZ schrijft dan ook dat deze behandelingen niet vergoed hoeven te worden. Toch lijkt het de moeite waard om te procederen omdat inmiddels een aantal studies hebben laten zien dat TACE en LITT ook voor borstkankerpatienten met levertumoren de levensduur verlengt. zoals onderstaande studie al uit 2004.

13 november 2004: Bron Radiology 2004;233:400-409

LITT - Laser-induced Interstitial Thermotherapy van dr. Vogl als behandeling van levertumoren vanuit darmkanker heeft zich al bewezen, maar nu blijkt uit nieuwe studie bij 232 vrouwen met borstkanker 578 uitgezaaide tumoren in de lever, niet meer dan 5 totaal en niet groter dan 5 cm. doorsnee mochten deze vrouwen hebben om in aanmerking te komen, maar let wel deze vrouwen hebben ook nog borstkanker erbij, dus tumoren op andere plaatsen, dat de gemiddelde overlevingstijd van deze vrouwen 4,2 jaar is vanaf moment van starten van de LITT behandeling voor de leveruitzaaiïngen.
 

Een paar cijfers op een rijtje: Lokale terugkeer van de kanker na 6 maanden follow-up na de eerste LITT behandeling was 2.3% (vijf uit 213 tumoren) voor uitzaaiïngen tot 2 cm in diameter, 4.3% (zeven uit 162 tumoren ) voor uitzaaiïngen van 2–3 cm in diameter, 3.2% (twee uit 63 tumoren) voor uitzaaiingen van 3–4 cm in diameter, en 1.9% (1 uit 52 tumoren) voor uitzaaiingen groter 4 cm in diameter. Geen enkele uitbreidende tumor, dus nieuwe uitzaaiing op andere plaats of progressie werd gemeld binnen zes maanden. De gemiddelde totale overlevingstijd voor alle behandelde patiënten vanaf moment van diagnose van de uitzaaiingen die later met LITT werden behandeld was 4,9 jaar (95% confidence interval: 4.3, 5.4). De gemiddelde totale overleving was 4.3 years; 1-jaar overleving 96%; 2-jaar overleving 80%; 3-jaar overleving 63%; and 5-jaar overleving 41%. De totale gemiddelde overleving na de eerste LITT behandeling was 4.2 years (95% confidence interval: 3.6, 4.8). Hieronder het abstract van deze studie, het volledige studierapport is te lezen op de website van dr. Vogl., waar nog meer publicaties zijn te lezen over de resultaten van LITT, al of niet in combinatie met RFA - Radio Frequency Ablation. Weest u er wel op voorbereid dat een aantal oncologen in Nederland dr. Vogl niet echt zien zitten en alle moeite zullen doen om u ervan te weerhouden naar Frankfurt te gaan. Zo zullen bepaalde oncologen weigeren om een handtekening te zetten om alles vergoed te kunnen krijgen.

Breast Cancer Metastases in Liver: Laser-induced Interstitial Thermotherapy—Local Tumor Control Rate and Survival Data1 Martin G. Mack, MD, PhD, Ralf Straub, MD, Katrin Eichler, MD, Oliver Söllner, MD, Thomas Lehnert, MD and Thomas J. Vogl, MD, PhD 1 From the Department of Diagnostic and Interventional Radiology, University Hospital Frankfurt, Johann Wolfgang Goethe-University, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Germany. Received March 24, 2003; revision requested June 18; final revision received February 20, 2004; accepted March 23. Address correspondence to M.G.M. (e-mail: M.Mack@em.uni-frankfurt.de).

PURPOSE: To evaluate the local tumor control rate and survival data for magnetic resonance (MR) imaging–guided laser ablation of breast cancer liver metastases by using laser-induced interstitial thermotherapy (LITT).

MATERIALS AND METHODS: MR-guided LITT was performed in 232 female patients with 578 liver metastases from breast cancer. Survival rates were calculated with the Kaplan-Meier method. Indications for the procedure were defined for patients with no more than five metastases, none of which were larger than 5 cm in diameter, as follows: recurrent liver metastases after partial liver resection (8.2%), metastases in both liver lobes (45.2%), locally nonresectable tumors (19%), general contraindications for surgery (2.6%), or refusal to undergo surgical resection (25%).

RESULTS: Local recurrence rate at 6-month follow-up after LITT was 2.3% (five of 213) for metastases up to 2 cm in diameter, 4.3% (seven of 162) for metastases 2–3 cm in diameter, 3.2% (two of 63) for metastases 3–4 cm in diameter, and 1.9% (one of 52) for metastases larger than 4 cm in diameter. No additional local tumor progression was observed beyond 6 months. The mean survival rate for all treated patients, with calculation started on the date of diagnosis of the metastases treated with LITT, was 4.9 years (95% confidence interval: 4.3, 5.4). The median survival was 4.3 years; 1-year survival, 96%; 2-year survival, 80%; 3-year survival, 63%; and 5-year survival, 41%. The mean survival after the first LITT treatment was 4.2 years (95% confidence interval: 3.6, 4.8).

CONCLUSION: MR-guided LITT yields high local tumor control and survival rates in patients with liver metastases from breast cancer.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: LITT behandeling - Laser-induced Interstitial Thermotherapy - bewijst ook significant betere en langere overlevingstijd bij leveruitzaaiïngen vanuit borstkanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Borstkanker: LITT behandeling >> Borstkanker: TACE - Transarteriële >> Borstkanker: TACE - Trans >>