25 augustus 2009: 1: Eur Radiol. 2009 Aug 6. [Epub ahead of print]Click here to read Links

Dr. Vogl heeft nieuwe studie gepubliceerd waarin hij aantoont dat TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie met Mitocytin C en Gemcitabine samen bij levertumoren vanuit borstkanker een meerwaarde hebben tegenover alleen Mytocytin C of alleen Gemcitabine.

Overlevingstijd werd berekend volgens Kaplan-Meier-methode. Voor alle andere protocollen gold: lokale tumor controle met gedeeltelijke respons bij 13% (27/208), stabiele ziekte bij 50,5% (105/208), en progressieve ziekte bij 36,5% (76/208). De 1 -, 2 - en 3-jaars overleving na de start met TACE waren resp. 69, 40 en 33%. Mediaan en overall overlevingsduur na het begin van TACE waren 18,5 en 30,7 maanden. De behandeling met mitomycine-C, alleen bleek mediaan en overall overlevingsduur 13,3 en 24 maanden, met gemcitabine alleen 11 en 22,3 maanden, en met een combinatie van mitomycine-C en gemcitabine 24,8 en 35,5 maanden. TACE is een optionele therapie voor de behandeling van levermetastasen bij borstkankerpatiënten met betere resultaten van het gecombineerde chemotherapie protocol

1: Eur Radiol. 2009 Aug 6. [Epub ahead of print]Click here to read Links

Transarterial chemoembolization (TACE) with mitomycin C and gemcitabine for liver metastases in breast cancer.
Vogl TJ, Naguib NN, Nour-Eldin NE, Eichler K, Zangos S, Gruber-Rouh T.
Institute for Diagnostic and Interventional Radiology, Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 7, 60590, Frankfurt am Main, Germany, T.Vogl@em.uni-frankfurt.de.
The purpose of this study was to evaluate the efficacy of transarterial chemoembolization (TACE) using different drug combinations in the treatment of breast cancer liver metastases in terms of local tumor control and survival rate. A total of 208 patients (mean age 56.4 years, range 29-81) with unresectable hepatic metastases of breast cancer were repeatedly treated with TACE at 4-week intervals. In total, 1,068 chemoembolizations were performed (mean 5.1 sessions/patient, range 3-25). The chemotherapy protocol consisted of mitomycin-C only (8 mg/m(2); n = 76), mitomycin-C with gemcitabine (n = 111), and gemcitabine only (1,000 mg/m(2); n = 21). Embolization was performed with lipiodol and starch microspheres. Tumor response was evaluated by MRI according to RECIST criteria. Survival rates were calculated using Kaplan-Meier method. For all protocols, local tumor control was partial response 13% (27/208), stable disease 50.5% (105/208), and progressive disease 36.5% (76/208). The 1-, 2-, and 3-year survival rates after TACE were 69, 40, and 33%. Median and mean survival times from the start of TACE were 18.5 and 30.7 months. Treatment with mitomycin-C only showed median and mean survival times of 13.3 and 24 months, with gemcitabine only they were 11 and 22.3 months, and with a combination of mitomycin-C and gemcitabine 24.8 and 35.5 months. TACE is an optional therapy for treatment of liver metastases in breast cancer patients with better results from the combined chemotherapy protocol.
PMID: 19657653 [PubMed - as supplied by publisher]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Borstkanker: TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie met Mytomycin C en Gemcitabine samen bewijst significant langere overlevingstijd bij leveruitzaaiïngen vanuit borstkanker aldus nieuwste studie resultaten van dr. Vogl."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Borstkanker: LITT behandeling >> Borstkanker: TACE - Transarteriële >>