21 mei 2013: Bron: ASCO 2013

Cardiorespiratoire fitness (CRF) heeft grote invloed op risico voor mannen op ontwikkelen van darmkanker en longkanker en beinvloed ook sterk de overlevingstijd als mannen eenmaal kanker hebben.

Cardiorespiratoire fitness (CRF) (lees onder Wikipedia wat CRF precies inhoudt  en hoe dit gemeten wordt) blijkt een sterke onafhankelijke voorspeller van de kansen op het ontwikkelen van darmkanker en longkanker  voor mannen van 50 jaar of ouder. Voor risico op prostaatkanker werd geen significant verschil gevonden.  Ook blijkt Cardiorespiratoire fitness (CRF) een goede onafhankelijke voorspeller hoe een eenmaal ontwikkelde kanker zal verlopen, bv. hoe beter de Cardiorespiratoire fitness (CRF) hoe beter de overlevingstijd en minder kans op sterven aan kanker.  Dit gold voor alle drie de vormen van onderzochte vormen van kanker.

Het risico op het ontwikkelen van zowel longkanker en darmkanker namen af met respectievelijk 68% en 38% bij mannen met het hoogste niveaus van fitheid, in vergelijking met degenen met de minste fitheid, volgens de studiegegevens van een langjarige studie bij 17.049 mannen met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. "Fitness zou niet significant het risico op prostaatkanker beïnvloeden," aldus Dr Lakoski. Een hoog niveau van fitheid werd ook geassocieerd met een vermindering van 14% in kanker specifieke mortaliteit (hazard ratio , 0.86, P <.001), en een vermindering van 23% in cardiovasculaire (hart- en vaatziekten specifieke mortaliteit (HR, 0.77; P < .001).

"Het is algemeen geaccepteerd dat een bepaalde fitheid een goede manier is om de overleving aan hart- en vaatziekten te kunnen voorspellen, zelfs waardevoller dan andere risico factoren waaronder zelf gerapporteerde fysieke activiteiten," zegt auteur Susan Lakoski, MD, van de Universiteit van Vermont, in Burlington .

Dr Lakoski presenteerde de resultaten van haar onderzoek op een persconferentie vooraf aan ASCO 2013.
"Helaas is er weinig bekend over fitheid - cardiorespiratoire fitness (CRF) -  als een voorspeller van de incidentie van kanker en de daaropvolgende prognoses hoe de ziekte zal verlopen bij patiënten die kanker ontwikkelen.""Dit is wel belangrijk te weten omdat voorspellende markers steeds meer noodzakelijk zullen zijn omdat de incidentie van kanker naar verwachting zal toenemen in de komende 2 decennia," aldus Dr Lakoski.

De studie resultaten:

Weinig studies hebben het prognostisch belang van cardiorespiratoire fitness (CRF) onderzocht in relatie tot de incidentie van kanker of in relatie tot een oorzaak specifieke sterfte na een diagnose van kanker bij mannen. In deze studie, Dr Lakoski en collega's evalueerden het verband tussen Cardiorespiratoire fitness (CRF)  en de incidentie van prostaatkanker, longkanker of darmkanker bij mannen, en de daaropvolgende oorzaak specifieke sterfte onder mannen die een diagnose van kanker hadden gekregen.

Deze studie volgde 17.049 mannen (gemiddelde leeftijd, 50 jaar) die een eerste cardiovasculaire conditie test hadden gekregen als onderdeel van een bezoek aan een gespecialiseerde preventieve gezondheids check-up, dat werd aangeboden door het Cooper Instituut, in Dallas, Texas. Prestaties werd opgenomen in vastgelegde eenheden van fitness genaamd metabole equivalenten (METs). De deelnemers werden vervolgens gescheiden in 5 kwintielen / groepen op basis van hun fitness prestaties.

Medische begeleiding en resultaten daarvan werden dan vervolgens geanalyseerd om de deelnemers die toch longkanker, darmkanker of prostaatkanker hadden ontwikkeld te evalueren.  De gemiddelde tijd vanaf hun eerste CRF beoordeling tot aan de diagnose van kanker en/of het overlijden daaraan waren respectievelijk 20,2  ± 8,2 jaar en 24,4 ± 8,5 jaar. Gedurende deze periode werden in totaal 2885 mensen gediagnosticeerd met prostaatkanker (n=2332), longkanker (n=277), of darmkanker (n=276)

Binnen de onderzoeksperiode, stierven totaal 769 mensen aan alle oorzaken. 347 patiënten daarvan stierven als gevolg van kanker en 159 aan hart- en vaatziekten.Gegevens werden gecorrigeerd voor risicofactoren zoals lichaamsgewicht en leeftijd. 

Vergeleken met mannen in het laagste kwintiel CRF en onder mannen in het hoogste kwintiel CRF, de gecorrigeerde hazard ratio voor longkanker, darmkanker en prostaatkanker incidentie was respectievelijk. 0.32 (95 betrouwbaarheidsinterval , 0,20-0,51; P <.001), 0.62 (95% BI, 0,40-0,97, p = 0,05) en 1,13 (95% BI, 0,97-1,33; P = 0,14).
Voor mannen die kanker ontwikkelden en kanker specifieke mortaliteit en cardiovasculaire specifieke mortaliteit daalde in relatief gelijke mate in relatie tot het verhogen van de CRF in alle kwintielen (P-waarden <.001)

Bijvoorbeeld, zelfs een kleine verbetering in de fitness niveaus (1-MET toename van CRF) werd geassocieerd met een vermindering van 14% in kanker specifieke mortaliteit (HR, 0.86, 95% CI, 0,81-0,91, p <.001) en een 23% vermindering van de cardiovasculaire specifieke mortaliteit (HR, 0,77, 95% CI, 0,69-0,85; P <.001).

Iedereen kan profiteren

De studie auteurs vonden ook dat zelfs bij de mannen die niet zwaarlijvig waren maar die een lage fitness meting hadden, een verhoogd risico hadden op kanker en hart- en vaatziekten. Fitness is een sterke onafhankelijke voorspeller van specifiek longkanker en  darmkanker bij mannen en een krachtige voorspeller van specifieke mortaliteit op middelbare leeftijd en oudere mannen gediagnosticeerd met longkanker, prostaatkanker en darmkanker, "Deze bevindingen bieden ondersteuning voor het nut van fitness testen in de preventieve gezondheidszorg instellingen om het risico op kanker en de prognose na een diagnose van kanker te bepalen,"  aldus Dr Lakoski.

Dit is een van de eerste studies naar Cardiorespiratoire fitness (CRF) als een onafhankelijke en sterke voorspeller van het risico op kanker en prognose, becommentarieerde ASCO President Sandra M. Swain, MD, FACP. "Een heel interessante bevinding is dat zelfs als mensen niet zwaarlijvig zijn, ze nog steeds een verhoogd risico op kanker hebben, zelfs als ze niet passen in het beeld van een hoog risico groep" "Dit suggereert dat iedereen kan profiteren van de verbetering van hun conditie," aldus Dr Swain, die als een comoderator van de persbriefing optrad.

Het abstract van de studie:  Cardiorespiratory fitness and risk of cancer incidence and cause-specific mortality following a cancer diagnosis in men: The Cooper Center longitudinal study  is te vinden op de website van ASCO 2013 en zal worden gepresenteerd 2 juni 2013.

Hier is ook het abstract:

Fitness is a strong independent predictor of incident lung and colorectal cancer and remained a robust predictor of cause-specific mortality in middle-aged and older men diagnosed with lung cancer, prostate cancer, or colorectal cancer

Cardiorespiratory fitness and risk of cancer incidence and cause-specific mortality following a cancer diagnosis in men: The Cooper Center longitudinal study.

Meeting:
2013 ASCO Annual Meeting

Abstract No:
1520

Citation:
J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 1520)

Author(s): Susan G. Lakoski, Carolyn Barlow, Ang Gao, Laura DeFina, Nina Radford, Steve Farrell, Benjamin Willis, Jeffrey M. Peppercorn, Pamela S. Douglas, Jarett Berry, Lee Jones; University of Vermont, Colchester, VT; The Cooper Institute, Dallas, TX; UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX; The Cooper Clinic, Dallas, TX; Duke Cancer Institute, Durham, NC; Duke University, Durham, NC; Duke University Medical Center, Durham, NC.

Abstract:

Background: Few studies have examined the prognostic importance of cardiorespiratory fitness (CRF) to predict cancer incidence or cause-specific mortality following a cancer diagnosis in men. Accordingly, we examined the relationships between baseline CRF and incidence of prostate, lung, or colorectal cancer in men at Medicare age and subsequent cause-specific mortality among men diagnosed with cancer.

Methods: The Cooper Center Longitudinal Study (CCLS) is a prospective observational cohort study of participants undergoing a preventive health examination including CRF assessment at the Cooper Clinic in Dallas, Texas. We studied 17,049 men with a complete CCLS medical exam and cardiovascular risk factor assessment at a mean age of 50± 9 years. Cancer incidence was defined using Medicare claims data. Cox proportional models were used to estimate the risk of adjusted primary cancer incidence and cause-specific mortality after cancer according to baseline age-specific CRF quintiles (Q).

Results: The mean times from CRF assessment to cancer incidence and death were 20.2 ± 8.2 years and 24.4 ± 8.5 years, respectively. During this period, 2885 men were diagnosed with prostate, lung, or colorectal cancer and 769 died. Compared with men in lowest CRF quintile, the adjusted hazard ratio (HR) for incident lung, colorectal, and prostate cancer incidence among men in the highest CRF quintile was 0.32 (95% CI: 0.20 to 0.51, p<0.001), 0.62 (95% CI: 0.40 to 0.97, p=0.05), 1.13 (95% CI: 0.97 to 1.33, p=0.14), respectively. In men developing cancer, both cancer-specific mortality and cardiovascular-specific mortality declined across increasing CRF quintiles (p’s <0.001). A 1-MET increase in CRF was associated with a 14% reduction in cancer-specific mortality (HR 0.86, 95% CI: 0.81-0.91, p<0.001), and 23% reduction in cardiovascular-specific mortality (HR 0.77, 95% CI: 0.69-0.85, p<0.001).

Conclusions: Fitness is a strong independent predictor of incident lung and colorectal cancer and remained a robust predictor of cause-specific mortality in middle-aged and older men diagnosed with lung, prostate, or colorectal cancer.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Cardiorespiratoire fitness (CRF) heeft grote invloed op risico voor mannen op ontwikkelen van darmkanker en longkanker en beinvloed ook sterk de overlevingstijd als mannen eenmaal kanker hebben."


Gerelateerde artikelen