11 december 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/chemo-voor-borstkanker-met-type-luminal-a-hormoongevoelig-met-er-en-pr-pos-en-her2-neg-is-zinloos-en-geeft-geen-enkel-verschil-in-10-jaars-overleving-in-vergelijking-met-geen-chemo-biij-vrouwen-in-leeftijd-voor-de-overgang.html 

en dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/resaic-een-vorm-van-arteriele-chemo-embolisatie-bij-borstkanker-geeft-uitstekende-resultaten-zonder-bijwerkingen-fase-i-studie-met-22-patienten-bevestigt-goede-resultaten.html

15 januari 2010: Bron: Clin Breast Cancer. 2009;9(4):247-252

Wanneer Doxorubicin gegeven wordt verpakt in liposomen aan borstkankerpatienten met uitzaaingen geeft dit een zelfde of zelfs iets beter effect dan wanneer Doxorubicin intraveneus wordt gegeven. Maar de bijwerkingen waren beduidend minder. Dit blijkt uit een observatie studie verdeeld over meerdere ziekenhuizen. Daarnaast blijkt uit een andere gerandomiseerde studie bij borstkankerpatienten dat als doxorubicin verpakt wordt in liposomen als eerste lijns dit een langere ziektevrije tijd geeft en ook hier beduidend minder bijwerkingen dan wanneer er intraveneus Taxanes (andere chemo's als taxol en taxoterre bv.)  wordt gegeven. Hier de respectievelijke resultaten uit beide studies:

Uit de observatiestudie een paar cittaten, voor hele studieverslag in het Engels met grafieken enz. klik hier::

Werkzaamheid
Respons in alle patiënten en bij degenen met eerder anthracycline behandelingen zijn vermeld in tabel 3. De totale respons was 42,4% bij alle patiënten en 34,3% in de groep die eerder behandeld waren met anthracyclines. Uitgaande van stabiele ziekte, werd dit gezien in 72% van alle patiënten en in 70% in patienten die eerder behandeld zijn met anthracyclines. Wanneer uitgesplitst naar aanslaan van de behandeling, was de respons voor patiënten in de eerste-en tweede-lijns behandeling 47,8%; voor patiënten met meer dan 2 kuren van de behandeling was een respons van 36,2% (tabel 3). 


Kaplan-Meier schattingen van de progressievrije en algehele overleving in de totale populatie zijn weergegeven in figuur 1A. De mediane progressie-vrije overleving was voor de liposomengroep 7,2 maanden tijd (95% CI: 5.4-8.6), en de mediane algehele overleving was 20,8 maanden tijd (95% CI: 15.4-22.6). In de 70 patiënten voorbehandeld met anthracycline chemotherapie, was de mediane progressie-vrije overleving 5,5 maanden tijd (95% CI: 3.8-8.6), en de mediane algehele overleving was 15,4 maanden tijd (95% CI: 12,5-21,9; Figuur 1B) .

Veiligheid
Geen niet verwachte bijwerkingen waren opgetreden. De meest voorkomende bijwerkingen van alle patienten waren anemie, leukopenie, alopecia, huid toxiciteit, pijn, stomatitis, en misselijkheid (tabel 4). De meest voorkomende graad 3 of 4 bijwerkingen waren huidtoxiciteit / hand-voet syndroom (6%) en leukopenie (3%). Graad 2 huidtoxiciteit / hand-voet syndroom, dat ook hinderlijk kan worden, werd gezien bij 14% van de patiënten. Vijf cardiale bijwerkingen werden gemeld bij 4 patiënten uit alle patienten maar 1 geregistreerd als graad 1 of 2 in ernst: hartritmestoornissen en hartkloppingen (in dezelfde patiënt), hartkloppingen, linker ventriculaire systolische dysfunctie (bij een patiënt graad 3). Er overleden 9 patiënten. In een geval was de dood geregistreerd als mogelijk gerelateerd aan de behandeling PLD. Van de overige 8 doden, werden er 6 beschouwd door de arts als niet gerelateerd aan de behandeling (wegens progressieve ziekte) en 2 deden zich voor meer dan 3 maanden na het laatste PLD cyclus en werden derhalve niet gemeld als bijwerkingen.

Citaat uit de gerandomiseerde cross-over studie, voor vollediger studie rapport klik hier:

Resultaten: Tussen maart 2001 en juli 2007 werden 102 patiënten gerandomiseerd verdeeld. De 2 groepen hadden vergelijkbare demografie; 68% van de patiënten had eerder adjuvante chemotherapie ontvangen. Liposomale doxorubicine en docetaxel wekelijks intraveneus hadden vergelijkbare objectieve respons (28% vs 31%), ziektebestrijdings effectiviteit (48% vs 44%), en progressie-vrije overleving (6,5 maanden versus 5,5 maanden). Beide chemo toediening werden goed verdragen. Beide agenten gaven crossover effectivitiet als tweede-lijns behandeling (liposomaal doxorubicine, 35%; wekelijks intgraveneus docetaxel, 14%).

Het blijkt dus dat wanneer chemo verpakt wordt in liposomen de effectiviteit omhoog gaat en de bijwerkingen beduidend minder. Zie ook de volledige studieverslagen en referenties:

References

  1. Sledge GW, Neuberg D, Bernardo P, et al. Phase III trial of doxorubicin, paclitaxel and the combination of doxorubicin and paclitaxel as front-line chemotherapy for metastatic breast cancer: An Intergroup trial (E1193). J Clin Oncol 2003; 21:588–92.
  2. Alba E, Martin M, Ramus M, et al. Multicenter randomized trial comparing sequential with concomitant administration of doxorubicin and docetaxel as first-line treatment of metastatic breast cancer: A Spanish Breast Cancer Research Group (GEICAM-9903) phase III study. J Clin Oncol 2004; 22:2587–93.
  3. Piccart-Gebhart MJ, Burzykowski T, Buyse M, et al. Taxanes alone or in combination with anthracyclines as first-line therapy of patients with metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2008; 26:1980–6.
  4. Keller AM, Mennel RG, Georgoulias VA, et al. Randomized phase III trial of pegylated liposomal doxorubicin versus vinorelbine or mitomycin C plus vinblastine in women with taxane-refractory advanced breast cancer. J Clin Oncol 2004; 22:3893–901.
  5. Wigler N, Inbar M, O'Brien M, et al. Reduced cardiac toxicity and comparable efficacy in a phase III trial of pegylated liposomal doxorubicin (Caelyx/Doxil) versus doxorubicin for first-line treatment of metastatic breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 2002; 21:45a (Abstract 177).
  6. Hainsworth JD, Burris HA, Yardley DA, et al. Weekly docetaxel in the treatment of elderly patients with advanced breast cancer: A Minnie Pearl Cancer Research Network phase II trial. J Clin Oncol 2001; 19:3500–5.
  7. Burstein HJ, Manola J, Younger J, et al. Docetaxel administered on a weekly basis for metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2000; 18:1212–9.
  8. Rivera E, Mejia JA, Arun BK, et al. Phase 3 study comparing the use of docetaxel on an every-3-week versus weekly schedule in the treatment of metastatic breast cancer. Cancer 2008; 112:1455–61.
  9. Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, et al. New guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors: European Organization for Research and Treatment of Cancer, National Cancer Institute of the United States, National Cancer institute of Canada. J Natl Cancer Inst 2000; 92:205–16.
  10. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. J Am Stat Assoc 1958; 53:457–81.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo bij borstkanker: Doxorubicin verpakt in liposomen - vetbolletjes geeft iets beter effect maar met beduidend minder bijwerkingen dan intraveneus chemo bij borstkankerpatienten."


Gerelateerde artikelen