15 maart 2016: Bron; 10th European Breast Cancer Conference (EBCC-10): Abstract 5, presented March 10, 2016

Het toedienen van zogeheten "dose-dense" adjuvante chemotherapie (schema van elke twee weken) vooraf aan operatie bij premenopausale borstkankerpatiënten (in de leeftijd voor de overgang) geeft een significante verbetering met mediaan 29 procent in de overall overleving in vergelijking met het standaard schema van elke drie weken op 10-jaars meting. Dit blijkt uit een meta analyse van twee grote gerandomiseerde studies en zijn gepresenteerd op het 10de European Breast Cancer Conference (EBCC-10) in Amsterdam afgelopen weekend.

Adjuvante chemotherapie gegeven om de 2 weken verbetert totale overleving op 10 jaar met 22% bij hormoongevoelige borstkanker en met 35% bij niet hormoongevoelige borstkanker bij vrouwen in de leeftijd voor de overgang. De resultaten zijn dus in vergelijking met chemotherapie gegeven op het standaard schema van om de 3 weken.

Het bijwerkingen profiel gaf weinig tot geen verschil te zien tussen de twee verschillende schema's  van toedienen De behandeling bleek bv geen extra hoger risico op het definitief uitblijven van de menstruatie te geven of op meer haaruitval,
zo zegt auteur Matteo Lambertini, MD, een medisch oncoloog in het IRCCS AOU San Martino-IST, Nationaal Instituut voor Kankeronderzoek Research, Genua, Italië.

"Onze studie toonde aan dat de dose-dense chemotherapie wordt geassocieerd met een significante en klinisch relevante verbetering van de totale overleving, dus we geloven dat dit moet worden beschouwd als de standaard behandeling optie in hoog-risico patiënten met borstkanker in de leeftijd voor de overgang," aldus dr.
Matteo Lambertini.

In de Verenigde Staten wordt de dosis-dense chemotherapie veel vaker standaard gegeven bij vrouwen in de leeftijd voor de overgang maar in Europa wordt dit nog weinig toegepast. zegt dr Lambertini.  Naast het overlevingsvoordeel kan het dose-densed schema geschikter zijn voor patiënten, die doorgaans bij de diagnose borstkanker gewoon blijven werken.

"Door dit 'dose-densed schema, is de totale duur van adjuvante chemotherapie verkort en het herstel van de bijwerkingen, zoals kaal zijn, vergt kortere tijd in vergelijking met een drie wekelijks schema van chemotherapie waardoor vrouwen mogelijk sneller kunnen terugkeren naar hun werk "zei dr. Lambortini.

Studieresultaten:

In hun studie Dr Lambertini en zijn collega's maakten een meta-analyse van twee grote gerandomiseerde  Fase 3 studies die adjuvante chemotherapie (dus voor operatie) van een twee wekelijks schema (dose-densed) vergeleken met een drie wekelijks schema. (het standaard schema in Europa).

In de MIG1 studie (J Natl Cancer Inst. 2005 Dec 7;97:1724-33), patiënten met lymfklier positieve of hoog-risico lymfklier negatieve borstkanker werden gerandomiseerd ingedeeld in of zes kuren met fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide (FEC 600/60/600 mg/m2) eidere twee weken 2 weeks (dose densed ) of om de drie weken 3 weken (standaard interval ).

Borstkanker chemo grafiek studie uit 2005 leftijd verschil

Grafiek: Overleving tussen voor overgang en na overgang uit 2005 studie

In de GIM2 study (Lancet. 2015 May 9;385:1863-72), patiënten met beginnende lymfklier positieve borstkanker werden gerandomiserd ingedeeld om of vier kuren om de twee weken (dosed-densed (DD) of om de drie weken (SI) epirubicin/cyclophosphamide (EC) of fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide gevolgd door vier kuren om de twee weken (DD) of vier kuren om de drie weken (SI) met paclitaxel.

Klik op PDF link voor volledig studierapport uit The Lancet van 2015: Borstkanker studie uit 2015

Het aantal kuren vier met EC of FEC en vier met paclitaxel) en de dosering (F, 600 mg/m2; E, 90 mg/m2; C, 600 mg/m2; paclitaxel, 175 mg/m2) wearen gelijk in beide studiegroepen.

Totaal 1549 patiënten 528 van de 1214 uit de MIG1 studie, en 1021 van de 2091 uit de GIM2 studie werden door Dr Lambertini en collega's werden opgenomen in hun studie.

In de MIGI studie, de 10-jaars overall overleving was 84.9% in de studiegroep met het twee wekelijkse schema (DD groep) en 79.1% in de groep met het drte wekeljkse schema (SI groep) (HR = 0.72; P = .137).

Dezelfde resultaten results werden gezien in de GIM2 studie: 88.0% en 77.3%, respectievelijk (HR = 0.71; P = .079).

Conclusie:

De meta analyse liet zien dat een twee wekelijks chema (Dose-densed) van chemo de overall overleving statistisch significant verbetert in vergelijking met een drie wekelijks schema (SI)  (HR = 0.71; P = .021;).

Dose-dense chemotherapie werd niet geassocieerd met een verhoogd riscio op vervroegd wegblijven van de menstruatie  (OR = 1.05; P = .646;).

in de MIG1 studie, 160 patiënten (59.9%) in de Dose-Densed groep en 159 patiënten (60.9%) in de SI groep ontwikkelden door de behandelingen een vervoregd wegblijven van de menstruatiecyclus (OR = 1.15; P = .484).

In de GIM2 studie, 229 (46.3%) en 235 (44.7%) ontwikkelden door de behandelingen een vervroegd wegblijven van de menstruatiecyclus (OR = 1.01; P = .925).

Het abstract of studierapport kan ik nog nergens vinden, maar bovenstaande is een gedeeltelijke vertaling van dit artikel uit Medscape: Dose-Dense Chemo Boosts Survival in Premenopausal Breast Cancer


Plaats een reactie ...

Reageer op "Adjuvante chemotherapie gegeven om de 2 weken verbetert totale overleving op 10 jaar met mediaan 29 procent in vergelijking met chemotherapie gegeven op een standaard schema van 3 weken."


Gerelateerde artikelen