19 september 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/tcm-traditionele-chinese-medicijnen-naast-westerse-medicijnen-voor-gevorderde-niet-kleincellige-longkanker-geeft-langere-levensduur-betere-kwaliteit-van-leven-in-vergelijking-met-alleen-westerse-medicijnen.html

22 maart 2011: vaak vragen mensen naar het effect van Chinese kruiden en waar die te verkrijgen zijn. Hieronder de resultaten van een gerandomiseerde studie bij longkanker. De natuurapotheek in Pijnacker heeft een heel groot assortiment Chinese kruiden en als ze een bepaald kruid niet op voorraad hebben proberen ze dat zelf te maken of te verkrijgen via hun contacten in China.

17 mei 2010: bron: Am J Chin Med. 2010;38(1):15-25.

Dat bepaalde traditionele Chinese medicijnen en kruiden een goed effect hebben bij longkanker is al in vele studies bewezen. Afgelopen week werd er weer een nieuwe gerandomiseerde studie gepubliceerd. Feiji recipe, een combinatie van Chinese kruiden blijkt als aanvulling op chemo of zelfs als mono therapie de kwaliteit van leven van longkankerpatienten ( NSCLC niet-klein-celligelongkanker ) significant te verbeteren. Hier het abstract en daaronder de resultaten uit een gerandomiserde studie uit 2005 die aantoont dat TCM - traditionele Chinese kruiden het leven van longkankerpatienten significant verlengt met ca. 45%. Lees ook andere artikelen in linkerkolom over effect van Chinese kruiden bij andere vormen van kanker.

Am J Chin Med. 2010;38(1):15-25.

A randomized controlled pilot trial of "Feiji Recipe" on quality of life of non-small cell lung cancer patients.

Tian JH, Liu LS, Shi ZM, Zhou ZY, Wang L.

Department of Oncology, Shanghai Municipal Clinical Medical, Centre for Traditional Chinese Oncology, China. hawk7150@hotmail.com

Abstract

In order to pilot a study observing the feasibility of applying the Core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) version 2.0 to assess the quality of life (QOL) of patients with NSCLC treated with Feiji Recipe, a randomized, parallel controlled clinical trial was conducted in the university-affiliated hospital. Seventy inpatients who met the inclusion criteria were randomized into the study, and 60 cases were available as subjects for QOL data analysis. The subjects were randomly assigned to one of three groups: the Feiji Recipe group (A); the Feiji Recipe combined with chemotherapy group (B); and the chemotherapy group (C) in which the patients were treated with vinorelbine plus cisplatin (NP) or gemcitabine plus cisplatin (GP). QOL was assessed with the Chinese version of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30. Sixty cases that finished the questionnaires were analyzed, and we found that patients who received chemotherapy had low QOL, in terms of their global health, role, emotional, social, economic status and symptom burden including fatigue, nausea and vomiting, dyspnea, loss of appetite and abnormal bowel movements. Simultaneous treatment with Feiji Recipe and chemotherapy was able to prevent the worsening of function in terms of role, social, fatigue and global health. The Core Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) version 2.0 can be used to evaluate the QOL of patients with NSCLC treated by Chinese herbal medicine. Feiji Recipe might partially improve the QOL of NSCLC patients when administered alone or in combination with chemotherapy. No unexpected side effects were observed. However, further double-blinded placebo controlled studies are strongly recommended.

PMID: 20128041 [PubMed - indexed for MEDLINE]

8 december 2005: Bron: Ai Zheng. 2005 Oct;24(10):1252-6.

Wanneer longkankerpatiënten met longkanker (NSCLC = niet-klein-cellig), stadium III en IV TCM = Traditionele Chinese Kruiden krijgen als aanvulling op chemo dan wordt de mediane overlevingstijd significant verlengt van 236 dagen tot 355 dagen (= ca. 45% verbetering). Dit blijkt uit een dubbel gerandomiseerde studie bij 294 longkankerpatiënten. Zelfs de groep die alleen TCM - Chinese kruiden kreeg en geen chemo had een langere mediane overlevingstijd dan de groep die alleen chemo kreeg.

RESULTATEN: Een totaal van 294 stadium III-IV NSCLC patienten namen deel aan deze studie, waarvan 99 in de TCM groep, 103 in combinatie groep, 92 in chemotherapie grouep. De MST = mediane overlevingstijd was 292 dagen in TCM groep, 355 dagen in combinatie groep, en 236 dagen in chemotherapie groep; De opeenvolgende overelevingspercentages waren respectievelijk 45.38%, 48.86%, en 42.17% (P>0.05) (Dit is statistisch significant). Cox regressie analyse suggereert dat therapie, leeftijd, ziekteverloop, erythrocyte sedimentation (sorry weet niet hoe dit te vertalen) , KPS score, tumor grootte, en gewicht van de patiënt waren onafhankelijke prognostische factoren van stadium III-IV NSCLC.

Ai Zheng. 2005 Oct;24(10):1252-6.

[Prognostic Analysis of Stage III-IV Non-small Cell Lung Cancer Patients Treated by Traditional Chinese Medicine.]

[Article in Chinese]

Zhou DH, Lin LZ, Zhou YQ, Luo RC, Liu KF, Jia YJ, Chen JY, Niu XW, Su BR, Lu J, Wang ST.
Cancer Center, The First Affiliated Hospital, Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong, 510405, P. R. China. zdh@oncology.org.cn.

BACKGROUND & OBJECTIVE: Chemotherapy is a treatment for stage III-IV non-small cell lung cancer (NSCLC), but the efficacy is not ideal. Traditional Chinese medicine (TCM) has certain effect on NSCLC. This study was to investigate various factors that affect the prognosis of advanced NSCLC, and evaluate the role of TCM in enlonging survival time of patients with stage III-IV NSCLC.

METHODS: The NSCLC patients who meet the inclusive criteria were randomized into TCM group, combination (TCM plus NP regimen) group, and chemotherapy group, and received relevant treatments. The median survival time (MST) was calculated by Kaplan-Meier method. The prognosis of the patients was analyzed by COX regression method.

RESULTS: A total of 294 stage III-IV NSCLC patients were enrolled, of which 99 were in TCM group, 103 in combination group, 92 in chemotherapy group. The MST were 292 days in TCM group, 355 days in combination group, and 236 days in chemotherapy group; the cumulative survival rates were 45.38%, 48.86%, and 42.17%, respectively (P>0.05). Cox regression analysis indicated that therapy, gender, disease course, erythrocyte sedimentation, KPS score, tumor size, and patient's weight were independent prognostic factors of stage III-IV NSCLC.

CONCLUSION: Compare with chemotherapy alone, TCM combined with chemotherapy may prolong the survival time of stage III-IV NSCLC patients.

PMID: 16219143 [PubMed - in process]


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Longkanker: TCM - Traditionele Chinese kruiden naast chemo bij longkanker (NSCLC - niet-klein-cellig) stadium III en IV verlengt leven significant (45 procent). Zelfs geeft TCM alleen langere mediane overleving dan alleen chemo."

  • Lineke Bos :
    In je artikel over Chinese kruiden bij longkanker, verwijs je naar de Natuurapotheek in Pijnacker.
    Ik heb op hun website gekeken, maar zij leveren op recept.
    Mijn vraag is: hoe kom ik aan een recept oftewel welke arts kan mij deze kruiden voorschrijven.
    Ik kom er niet uit.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Longkanker: Onderhoudsbehandeling >> Longkanker: Gefitinib - Iressa >> Longkanker: TCM - Traditionele >> Aanvullende niet toxische >> Longkanker: Chinese kruiden >> Longkanker: Feitai - Chinese >> Longkanker: Chinese kruiden >> Longkanker: Injecties met >> Longkanker: TCM - Traditionele >> Longkanker: Chinese kruiden >>