5 mei 2014: lees ook dit artikel aanvullend op onderstaand artikel: 

Kurkuma - curcumine supplementen beschermt hoog significant (28,6 vs. 87,5 %)vrouwen met borstkanker tegen huidschade - dermatitis - door bestraling blijkt uit dubbelblinde placebo gecontroleerde gerandomiseerde fase I studie.

4 mei 2014: Bron:  Panahi Y et al; Phytother Res 2014 Mar 19;PMID24648302

Curcuma - een curcuminoïden supplement (biologisch opneembaar) remt ontstekingen en verbetert overduidelijk kwaliteit van leven van kankerpatiënten die tegelijkertijd chemo kregen in vergelijking met een placebo in al 8 weken.

Dit blijkt uit een gerandomiseerde placebo gecontroleerde studie bij totaal 80 deelnemers.

Curcuminoïden zijn zogeheten bioactieve polyfenolen die ontstekingen tegen gaan.(Curcuminoïden hebben krachtige anti-inflammatoire eigenschappen). Hoewel verschillende in vitro (laboratoriumstudies) en pre-klinische studies (bij dieren)  overtuigend bewijs laten zien van de anti - kanker effecten van curcuminoïden, hebben klinische studies met mensen tot nu toe nog niet voor overtuigend bewijs gezorgd. Deze gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie naar de werkzaamheid van curcuminoïden als adjuvante therapie bij kankerpatiënten toont dit bewijs wel.

Curcuma Longa plant

Studieresultaten:
Tachtig patiënten met solide tumoren die gerandomiseerd in twee groepen, (beide groepen hadden 40 deelnemers), werden verdeeld, kregen of standaard chemotherapie plus een placebo supplement (N=40) of standaard chemotherapie plus een zogeheten biologische opneembaar verhoogd curcuminoids preparaat ( 180 mg / dag , n = 40 ) gedurende 8 weken.

Doelen van onderzoek waren de veranderingen in de aan de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) score ( geëvalueerd met behulp van de index van de Universiteit van Washington ) en de serumspiegels (bloedspiegels) betrokken bij systemische ontstekingen inclusief interleukine 6 ( IL - 6 ) en 8 ( IL - 8 ) , TNF - α , transformerende groeifactor - β ( TGF ) , hoge gevoeligheid C - reactief proteïne ( hs - CRP ), calcitonine gen gerelateerd peptide ( CGRP ), substantie P en monocytisch chemotactisch eiwit - 1 ( MCP - 1 ) .

De patienten die de curcuminoid suppletie hadden gekregen vertoonden een statistisch significant grotere verbetering in de kwaliteit van leven in vergelijking met de patiënten uit de placebogroep ( p <0,001 ).
Ook de omvang van de verlaging van TNF - α ( p < 0,001 ) , TGF ( p < 0,001 ) , IL - 6 ( p = 0.061 ), substantie P ( p = 0,005 ) , hs - CRP ( p < 0,001 ) , CGRP ( p < 0,001 ) en MCP - 1 ( p < 0,001 ) waren significant groter in de groep van de curcuminoids versus placebogroep. Daarintegen was de mate van vermindering van serum IL - 8 significant hoger met een placebo in vergelijking met de curcuminoids ( p = 0.012 ). Ook dat is als positief te interpreteren. Levenskwaliteit veranderingen zijn gerelateerd aan veranderingen in de serum TGF niveaus in zowel correlatieve en regressie analyses.

Conclusie:

Aanvullend een biologisch opneembaar curcuminoid supplement kan een aanzienlijke verbetering geven van de kwaliteit van leven en onderdrukt systemische ontstekingen bij patiënten met solide tumoren die onder behandeling zijn met standaard chemo.

Zonder reclame te willen maken bij Springfield is een biologisch opneembaar supplement van Curcuminoïden te koop. Waarschijnlijk ook bij andere leveranciers maar van Springfield weet ik het zeker, zie dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/achtergrond-en-werking-van-het-voedingssupplement-curcumine-kurkuma-dat-bij-zo-goed-als-alle-kankersoorten-en-naast-chemo-en-bestraling-een-bewezen-therapeutisch-effect-heeft.html

Ook verwijs ik u, zie ook gerelateerde artikelen hiernaast of hieronder,  naar een interessant artikel over curcuma - Curcuminoïden: https://kanker-actueel.nl/NL/curcuma-blijkt-een-verrassend-veelzijdig-natuurlijk-middel-dat-goed-effect-heeft-bij-veel-verschillende-kwalen-aldus-selma-timmer-medisch-journalist.html

Het volledige studierapport: Adjuvant Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids Suppresses Systemic Inflammation and Improves Quality of Life in Patients with Solid Tumors: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial. is tegen betaling in te zien.

Hier het abstract van de studie:

Adjuvant therapy with a bioavailable curcuminoid preparation can significantly improve QoL and suppress systemic inflammation in patients with solid tumors who are under treatment with standard chemotherapy protocols

Phytother Res. 2014 Mar 19. doi: 10.1002/ptr.5149. [Epub ahead of print]

Adjuvant Therapy with Bioavailability-Boosted Curcuminoids Suppresses Systemic Inflammation and Improves Quality of Life in Patients with Solid Tumors: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial.

Author information

  • 1Chemical Injuries Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract

Curcuminoids are bioactive polyphenolics with potent antiinflammatory properties. Although several lines of in vitro and preclinical evidence suggest potent anticancer effects of curcuminoids, clinical findings have not been conclusive. The present randomized double-blind placebo-controlled trial aimed to evaluate the efficacy of curcuminoids as adjuvant therapy in cancer patients. Eighty subjects with solid tumors who were under standard chemotherapy regimens were randomly assigned to a bioavailability-boosted curcuminoids preparation (180 mg/day; n = 40) or matched placebo (n = 40) for a period of 8 weeks. Efficacy measures were changes in the health-related quality of life (QoL) score (evaluated using the University of Washington index) and serum levels of a panel of mediators implicated in systemic inflammation including interleukins 6 (IL-6) and 8 (IL-8), TNF-α, transforming growth factor-β (TGFβ), high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), calcitonin gene-related peptide (CGRP), substance P and monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1). Curcuminoid supplementation was associated with a significantly greater improvement in QoL compared with placebo (p < 0.001). Consistently, the magnitude of reductions in TNF-α (p < 0.001), TGFβ (p < 0.001), IL-6 (p = 0.061), substance P (p = 0.005), hs-CRP (p < 0.001), CGRP (p < 0.001) and MCP-1 (p < 0.001) were all significantly greater in the curcuminoids versus placebo group. In contrast, the extent of reduction in serum IL-8 was significantly greater with placebo versus curcuminoids (p = 0.012). Quality of life variations were associated with changes in serum TGFβ levels in both correlation and regression analyses. Adjuvant therapy with a bioavailable curcuminoid preparation can significantly improve QoL and suppress systemic inflammation in patients with solid tumors who are under treatment with standard chemotherapy protocols. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Curcuma - Curcuminoïden supplement (biologisch opneembaar) naast chemo remt ontstekingen en verbetert sterk de kwaliteit van leven van kankerpatiënten in vergelijking met een placebo"

  • Adriaan Pruyssers :
    Het gebruikte supplement is niet dezelfde als van Springfield maar curcumin Meriva (een verbinding met fosfolipiden). Een ingredient van het italiaanse Indena dat in diverse studies gunstige resultaten heeft laten zien

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Curcumine gecombineerd met >> Curcuma extract geeft veel >> Curcumine toegevoegd aan FOLFOX >> Intraveneus curcumine in combinatie >> Een half jaar dagelijks curcumine >> Is kurkuma - curcumine gevaarlijk >> Curcumine kan geen geneesmiddel >> Welke curcuma extracten zijn >> Is beter opneembare curcuma >> Curcumine extract voorkomt >>