Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Niet alleen bij kanker kan curcumine een rol spelen maar ook bij hart- en vaatziektes. Zie bv deze reviewstudie: Therapeutic Applications of Curcumin Nanomedicine Formulations in Cardiovascular Diseases

Zie ook in gerelateerde artikelen

8 mei 2020: Bron: Phytomedicine Volume 70, 15 April 2020, 153218

Intraveneus curcumine (kurkuma) naast chemo met paclitaxel voor borstkankerpatiënten met uitgezaaide gevorderde borstkanker geeft uitstekende resultaten. Blijkt uit een placebo gecontroleerde gerandomiseerde studie bij een totaal van 150 vrouwen met gevorderde en uitgezaaide borstkanker die gedurende 12 weken intraveneus paclitaxel (80 mg / m2) plus placebo of paclitaxel plus curcumine (CUC-1®, 300 mg oplossing, eenmaal per week) hadden gekregen met 3 maanden follow-up.

De effectiviteit van de behandeling was op 12 weken meting voor de combinatiebehandeling veel beter in vergelijking met paclitaxel plus placebo, (51% vs. 33%, p <0,01) na 4 weken follow-up. Het verschil tussen de groepen was zelfs groter wanneer alleen de patiënten die de behandeling hadden afgerond werden geanalyseerd (61% vs. 38%, odds ratio == 2,64, p <0,01) 

Drie maanden na beëindiging van de behandeling werd een superieur effect van curcumine versus placebo waargenomen bij zowel patiënten die de behandeling hadden voltooid als bij alle patiënten die waren opgenomen in de ITT-analyse (= intentie tot behandelen).

De zelfgecontroleerde algehele lichamelijke prestaties van de patiënten waren ook significant hoger met curcumine dan met de placebo tijdens de behandeling en aan het einde van de follow-up, wat duidt op een betere tolerantie in de curcuminegroep.

Conclusie van de onderzoekers:

Intraveneuze toediening van curcumine in combinatie met paclitaxel was superieur aan die van de paclitaxel-placebo-combinatie wat betreft ORR en fysieke prestaties na 12 weken behandeling bij patiënten met gevorderde en uitgezaaide borstkanker. Intraveneuze toediening van curcumine leverde geen grote veiligheidsproblemen en geen vermindering van de kwaliteit van leven op, maar kan gunstig zijn bij het verminderen van vermoeidheid.


Image, graphical abstract

Bedenk dat de intraveneuze curcumine maar 12 weken werd toegediend, dus relatief kort en dan toch al een groot effect laat zien. 

Maar zie het voilledige studierapport waarin heel gedetailleerd de resultaten uit deze studie worden beschreven 

Het volledige studierapport: Efficacy and safety of curcumin in combination with paclitaxel in patients with advanced, metastatic breast cancer: A comparative, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial is gratis in te zien. Met dus veel gedetailleerde grafieken. 

Hier het abstract van de studie plus referentielijst.

Overall, treatment with curcumin in combination with paclitaxel was superior to the paclitaxel-placebo combination with respect to ORR and physical performance after 12 weeks of treatment. Intravenously administered curcumin caused no major safety issues and no reduction in quality of life, and it may be beneficial in reducing fatigue.

Efficacy and safety of curcumin in combination with paclitaxel in patients with advanced, metastatic breast cancer: A comparative, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

Under a Creative Commons license
open access

Highlights

This is the first clinical study to explore the efficacy and safety of administering curcumin intravenously in combination with chemotherapy in the treatment of cancer patients.

Abstract

Background

: The clinical efficacy of curcumin has not yet been established for the treatment of cancer, despite a large body of evidence from numerous preclinical studies suggesting the therapeutic potential of curcumin, particularly in a synergistic combination with paclitaxel. The main obstacle in using curcumin for adjunctive cancer therapy is its low bioavailability via oral administration.

Purpose

: We assessed the efficacy and safety of intravenous curcumin infusion in combination with paclitaxel in patients with metastatic and advanced breast cancer.

Study Design

: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative clinical study was conducted.

Methods

: A total of 150 women with advanced and metastatic breast cancer were randomly assigned to receive either paclitaxel (80 mg/m2) plus placebo or paclitaxel plus curcumin (CUC-1®, 300 mg solution, once per week) intravenously for 12 weeks with 3 months of follow-up. The primary outcome was determined based on the objective response rate (ORR), as assessed by the Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST). The secondary outcomes were progression-free survival (PFS), time to tumor progression (TTP), time to tumor treatment failure (TTTF), safety, and quality of life.

Results

: The intention-to-treat (ITT) analysis revealed that the ORR of curcumin was significantly higher than that of the placebo (51% vs. 33%, p < 0.01) at 4 weeks of follow-up. The difference between the groups was even greater when only patients who had completed the treatment (61% vs. 38%, odds ratio ==2.64, p < 0.01) were included. A superior effect of curcumin vs placebo was observed in both patients who had completed the treatment and all patients included in the ITT analysis, 3 months after termination of the treatment. No other significant differences were observed between the curcumin and the placebo groups, except for fatigue (3 vs. 10 patients, respectively; odds ratio ==3.7, p = 0.05). However, the patients’ self-assessed overall physical performance was significantly higher with curcumin than the placebo during the treatment and at the end of the follow-up, suggesting better tolerance in the curcumin group.

Conclusions

: Overall, treatment with curcumin in combination with paclitaxel was superior to the paclitaxel-placebo combination with respect to ORR and physical performance after 12 weeks of treatment. Intravenously administered curcumin caused no major safety issues and no reduction in quality of life, and it may be beneficial in reducing fatigue.

Advances in knowledge

: This is the first clinical study to explore the efficacy and safety of administering curcumin intravenously in combination with chemotherapy in the treatment of cancer patients.

Graphical abstract

Intravenous administration of curcumin in combination with paclitaxel was superior to that of the paclitaxel-placebo combination with respect to ORR and physical performance after 12 weeks of treatment in patients with advanced and metastatic breast cancer. Intravenous administration of curcumin yielded no major safety concerns and no reduction in the quality of life but may be beneficial in reducing fatigue.

Image, graphical abstract

References

View Abstract


Plaats een reactie ...

Reageer op "Intraveneus curcumine in combinatie met chemo (paclitaxel) bij borstkankerpatienten met uitgezaaide borstkanker geeft betere respons (plus 23 procent) en lichamelijk welbevinden in vergelijking met een placebo na 12 weken chemokuren"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Curcuma extract geeft veel >> Curcumine toegevoegd aan FOLFOX >> Intraveneus curcumine in combinatie >> Een half jaar dagelijks curcumine >> Is kurkuma - curcumine gevaarlijk >> Curcumine kan geen geneesmiddel >> Welke curcuma extracten zijn >> Is beter opneembare curcuma >> Curcumine extract voorkomt >> Curcuma - Curcuminoïden supplement >>