Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

18 januari 2012:

Onderzoekers van onderstaande studie naar effecten van everolimus bij neuroendocriene tumoren - carcinoid tumoren - hebben bekend gemaakt dat de resultaten na correctie nog iets beter waren dan oorspronkelijk gemeld. Na correctie voor randomisatie verschillen, vonden de onderzoekers dat de verlaging van het risico voor progressie bij patiënten die werden behandeld met everolimus plus octreotide 38% was (hazard ratio , 0,62, 95% betrouwbaarheidsinterval , 0,51 tot 0,87, P = 0,003). Dit is een verbetering ten opzichte van de 23% risicoreductie die gemeld werd uit een eerdere analyse. Everolimus is waarschijnlijk een beetje meer actief dan eerder werd gedacht," zei Dr Yao. Een grotere studie om deze resultaten te bevestigen is gepland.

Uit de eerste analyse van de studie bleek dat de mediane progressievrije overleving 16,4 maanden was (95% BI 13,7 tot 21,2) in de combinatie-groep en 11,3 maanden (95% BI, 8,4 tot 14,6) in de monotherapie groep (HR 0,77; 95% BI, 0,59 tot 1,00, P = 0,026).

In de heranalyse hebben de onderzoekers nu gevonden dat de mediane progressievrije overleving significant langer was bij patiënten met niet verhoogde CGA (27 vs 11 maanden; P <0.001) en niet verhoogde 5-HIAA (17 vs 11 maanden; P <0.001). De analyses ook aan dat bepaalde factoren een rol speelden in de prognose van wel of geen efectiviteit. Zo waren voorspellende mogelijkheden van leeftijd (14 versus 12 jaar; P = 0,01), de WHO performance status van 0 vs 1 of meer (17 vs 11; P = 0,004), lever betrokkenheid (14 vs niet bereikt; P = 0.02), botmetastasen (8 vs 15, P <.001), en longen als plaats van primaire tumor (11 vs 14; P = 0,06) voorspellende factoren. Zie verder hieronder het originele studierapport.30 november 2011: Bron: The Lancet

Everolimus plus octreotide (LAR) verbetert voor gevorderde neuro endocriene tumoren - gerelateerd aan het carcinoid syndroom - met een laag en gemiddeld stadium de progressievrije overleving ten opzichte van placebo plus octreotide (LAR). Dit blijkt uit een gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase III studie gepubliceerd in The Lancet.
Bij de studie van de Charite-Universitätsmedizin in Berlijn waren de deelnemers 18 jaar of ouder en bij allen was 12 maanden vooraf aan de start van de studie een ziekteprogressie vastgesteld. Er was sprake van groei van inoperabele primaire tumoren of ontstaan van uitzaaiingen op afstand.

Totaal  429 patiënten werden door loting toegewezen aan ofwel everolimus plus octreotide LAR of placebo plus octreotide LAR om deze elke 28 dagen te krijgen. De behandeling werd om uiteenlopende redenen door 357 patiënten niet afgemaakt en een patiënt overleed voor het einde van de follow-up. Progressie-vrije overleving was het primaire eindpunt van de studie.
De mediaan progressievrije overleving was 16,4  in de everolimus plus octreotidegroep en 11,3 maandende in de placebogroep (hazard ratio, 0.77). De meeste bijwerkingen van everolimus versus de placebo behandeling waren graad 1 of 2. De meest voorkomende bijwerkingen van alle graden waren vaker in de everolimus plus ocreotide LAR versus placebo-groep, en omvatte stomatitis (62% versus 14%), huiduitslag (37% versus 12%), vermoeidheid (31% versus 23%) en diarree (27% versus 16%).

De conclusie van de onderzoekers is dat  everolimus plus octreotide LAR, in vergelijking met placebo plus octreotide LAR, de progressie-vrije overleving verbetert bij patiënten met gevorderde neuro-endocriene tumoren geassocieerd met het carcinoïd-syndroom.

Everolimus plus octreotide long-acting repeatable for the treatment of advanced neuroendocrine tumours associated with carcinoid syndrome (RADIANT-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study

The Lancet, Early Online Publication, 25 November 2011
doi:10.1016/S0140-6736(11)61742-X
Prof Marianne E Pavel MD a, Prof John D Hainsworth MD b, Eric Baudin MD c, Prof Marc Peeters MD d, Prof Dieter Hörsch MD e f, Robert E Winkler MD g, Judith Klimovsky MD g, David Lebwohl MD g, Valentine Jehl MSc h, Edward M Wolin MD i, Prof Kjell Öberg MD j, Prof Eric Van Cutsem MD k, Dr James C Yao MD l Corresponding AuthorEmail Address, for the RADIANT-2 Study Group

Summary

Background

Everolimus, an oral inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR), has shown antitumour activity in patients with advanced pancreatic neuroendocrine tumours. We aimed to assess the combination of everolimus plus octreotide long-acting repeatable (LAR) in patients with low-grade or intermediate-grade neuroendocrine tumours (carcinoid).

Methods

We did a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study comparing 10 mg per day oral everolimus with placebo, both in conjunction with 30 mg intramuscular octreotide LAR every 28 days. Randomisation was by interactive voice response systems. Participants were aged 18 years or older, with low-grade or intermediate-grade advanced (unresectable locally advanced or distant metastatic) neuroendocrine tumours, and disease progression established by radiological assessment within the past 12 months. Our primary endpoint was progression-free survival. Adjusted for two interim analyses, the prespecified boundary at final analysis was p≤0·0246. This study is registered at ClinicalTrials.gov, number NCT00412061.

Findings

429 individuals were randomly assigned to study groups; 357 participants discontinued study treatment and one was lost to follow-up. Median progression-free survival by central review was 16·4 (95% CI 13·7—21·2) months in the everolimus plus octreotide LAR group and 11·3 (8·4—14·6) months in the placebo plus octreotide LAR group (hazard ratio 0·77, 95% CI 0·59—1·00; one-sided log-rank test p=0·026). Drug-related adverse events (everolimus plus octreotide LAR vs placebo plus octreotide LAR) were mostly grade 1 or 2, and adverse events of all grades included stomatitis (62% vs 14%), rash (37% vs 12%), fatigue (31% vs 23%), and diarrhoea (27% vs 16%).

Interpretation

Everolimus plus octreotide LAR, compared with placebo plus octreotide LAR, improved progression-free survival in patients with advanced neuroendocrine tumours associated with carcinoid syndrome.

Funding

Novartis Pharmaceuticals.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Everolimus plus octreotide (LAR) verbetert voor gevorderde neuro endocriene tumoren - carcinoidsyndroom - met een laag en gemiddeld stadium de progressievrije overlevingstijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Immuuntherapie met pembrolizumab >> CAPTEM een combinatie van >> Carcinoid Syndroom - Carcinoide >> Everolimus plus octreotide >> Peptide Receptor Radionuclide >> Sandostatine LAR (langwerkend >> Hoge dosis radioactief jodium >>