13 december 2012:

Van de netgroep kreeg ik het verzoek onderstaand persbericht te plaatsen. ik heb de video bekeken en eerlijk gezegd vind ik deze teleurstellend. Er is alleen een lezing gefilmd, vanuit 1 camera standpunt, met wel duidelijke informatie, maar die informatie kan net zo goed gegeven worden via een website pagina of een Word document lijkt mij. De video zoals deze is gemaakt geeft geen enkele meerwaarde. Jammer. Maar goed hier het persbericht.

De NET-groep presenteert de eerste voorlichtingsfilm over neuro-endocriene tumoren van de long graad 1 en 2. De film is gemaakt in samenwerking met dr. Wieneke Buikhuisen, longarts NKI-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

 

De film is op 12-12-2012 op de website gezet. Deze datum is zeer passend omdat hij net zo zeldzaam is als de long-NET graad 1 en 2. Van dit type NET worden er maar 90 nieuwe patiënten per jaar gediagnosticeerd. Indien er geen uitzaaiingen zijn, of als de uitzaaiingen alleen nog lokaal zijn, dan is genezing door middel van een operatie meestal mogelijk. Regelmatige controle, 3-6 maandelijks, over een lange periode is echter noodzakelijk.

Long-NET graad 1 en 2 zijn zeldzaam en daarom is behandeling en opvolging in een kenniscentrum voor NET van belang. Daar vinden ook nieuwe trials plaats. Zie voor meer informatie de websitepagina over long-NET, graad 1 en 2

De film is opgenomen tijdens de informatiebijeenkomst van de NET-groep op NET Cancer Day 2012

 

9 oktober 2012: Stichting net-groep  wees me er op dat de richtlijnen voor behandelen van neuro-endocreine tumoren - carcinoid nogal veranderd is.  De richtlijnen zoals we die onderstaand nog gedeeltelijk hebben weergegeven zijn door oncoline van hun website afgehaald en worden komende maanden vernieuwd teruggeplaatst. Op dit moment worden de aanbevelingen zoals beschreven in dit document: Informatie over neuro-endocriene tumoren in de praktijk gehanteerd. 

Twee behandelingen daaruit gelicht:

Sandostatine LAR en Somatuline  (octreotide en lanreotide) zijn de maandelijkse injecties die patienten krijgen. Daarover is al veel te vinden aan bewijzen van effectiviteit. En in het Erasmus Medisch Centrum wordt bij carcinoid vaak ook met veel succes inwendige bestraling onder de naam peptide receptor radionucliden therapie (PRRT) toegepast. Mits de tumoren van de patiënt voldoen aan bepaalde receptoren 

Lutetium-octreotaat is een radioactief gemerkt eiwit waarmee bepaalde tumoren inwendig en lokaal bestraald kunnen worden. Het eiwit bindt heel goed aan bepaalde receptoren op cellen, de somatostatine receptoren. Deze komen alleen voor op een relatief zeldzame vorm van tumoren, de zogenaamde neuro-endocriene tumoren.  De meeste tumoren die zo behandeld kunnen worden groeien langzaam. Dit zijn over het algemeen, vaak al uitgezaaide, gastroenteropancreatische (GEP) tumoren: zoals carcinoiden, functionerende en niet functionerende endocriene pancreastumoren. Ook andere tumoren kunnen deze receptoren hebben, hoewel dit niet vaak het geval is.

Met een indium-octreotide scan (Octreoscan) kan men nagaan of een bepaalde tumor deze receptoren heeft. Als de scan, op de bekende plaatsen met tumor, positief is kan de zogeheten peptide receptor radionucliden therapie (PRRT) een mogelijkheid van behandeling zijn. Een hoge receptordichtheid geeft meer radioactiviteitopname in de tumor en daardoor een beter eindresultaat. Lees meer over deze vorm van inwendige bestraling op de website van het Erasmus Medisch Centrum

 

22 mei 2011: onderstaande informatie lijkt nog steeds relevant en correct. Ik heb wel een paar dingen aangevuld of juist verwijderd.  Voor informatie over andere vormen van endocriene tumoren kijk dan onder ruggemergtumoren

18 oktober 2004: Onderstaande informatie hebben we gedeeltelijk overgenomen van de website van de Maag-, Lever en Darmstichting - MLDS, aangevuld met eigen informatie verzameld vanaf voornamelijk internet - Antoni van Leeuwenhoek-NKI, Erasmus Medisch Centrum en van een OPS-lid en patiënt met het Carcinoïd Syndroom, waarvoor hartelijk dank.

Wat is een carcinoïd, ook wel carcinoïde tumoren of Carcinoïd Syndroom genoemd?

Oncoline beschrijft carcinoid als volgt:

Carcinoïden zijn neuroendocriene tumoren, die in diverse organen van de tractus digestivus en respiratorius kunnen ontstaan en verschillende endocriene producten kunnen secerneren. In deze richtlijn wordt met carcinoïden bedoeld, alle laaggradige neuroendocriene tumoren van maag, duodenum, dunne en dikke darm, appendix en rectum. Het adenocarcinoom met neuro-endocriene kenmerken en het carcinoïd van het pancreas vallen niet onder deze richtlijn. In 10-20% van de gevallen zijn er multiple locaties. Klassiek worden deze onderverdeeld in voordarm (maag, duodenum, pancreas), middendarm (jejunum t/m midtransversum) en einddarm (midtransversum t/m rectum, deze zijn zelden hormonaal actief). De appendix is de meest voorkomende locatie, gevolgd door het ileum, rectum en de maag. De incidentie is ongeveer 10-20 nieuwe klinische gevallen per miljoen per jaar. Niet zelden blijven deze tumoren echter subklinisch en worden toevallig in resectiepreparaten of bij obductie (bij 1% !) aangetroffen

Carcinoïde tumoren behoren dus tot een aparte groep van zogenaamde neuro-endocriene tumoren. Deze produceren hormoonachtige stoffen die allerlei klachten kunnen veroorzaken en ook wel het Carcinoïd Syndroom wordt genoemd. Carcinoïde tumoren zijn vaak kleine, langzaam groeiende tumoren, die wel kwaadaardig zijn, al kun je er als patiënt lang mee blijven leven. En met lang bedoelen we wel 15 jaar of soms nog langer als carcinoïde tumoren niet operatief verwijderd kunnen worden. Carcinoïd Syndroom is wel een vorm van kwaadaardige kanker. Carcinoïde tumoren zijn tumoren die op verschillende plaatsen in het lichaam kunnen ontstaan, maar een voorkeur hebben voor de buikholte en dan vooral in de blinde darm, maar carcinoïde tumoren komen ook voor in de maag, dunne darm, dikke darm en zelfs in de longen kan een carcinoïd voorkomen. Volgens de MLDS komt een carcinoïd in de alvleesklier of in de geslachtsklieren zelden voor. Vaak krijgen patiënten klachten als diarree of opvliegers van het carcinoïd syndroom. De MLDS omschrijft deze klachten als volgt:

 • Aanvallen van blozen en opvliegers (flushing) in het gezicht, op de armen en op de borst. Deze aanvallen treden soms bijna dagelijks op. Ze duren soms kort, maar kunnen ook enkele uren aanhouden. Opwinding, inspanning, alcohol en sommige voedingsmiddelen (franse kaas en kruiden) kunnen de aanvallen uitlokken.
 • Ernstige diarree, darmkrampen en veel darmgeluiden.
 • Behalve deze bovenstaande karakteristieke klachten van het "carcinoïd syndroom" kunnen er op den duur ook andere klachten ontstaan. Door de grote hoeveelheid 'hormonen' in het bloed kan op diverse plaatsen in het lichaam extra bindweefselvorming optreden. Dit kan verschillende klachten geven:

 • De hartkleppen kunnen minder soepel worden. Het hart heeft meer moeite om het bloed rond te pompen. Dit kan leiden tot vocht in de benen (oedeem) en in de buikholte.
 • Het buikvlies wordt steeds stugger en strakker. Meer darmkrampen en onregelmatige ontlasting zijn het gevolg.
 • In en rond het carcinoïd zelf kan eveneens woekering van bindweefsel optreden. Dit kan een vernauwing en soms een darmafsluiting tot gevolg hebben.
 • Diagnose en onderzoek:

  De huisarts of specialist kan op basis van een of meer bovengenoemde klachten een Carcinoïd Syndroom vermoeden maar zal dit bevestigd moeten krijgen door een urine onderzoek. Een Carcinoïd Syndroom produceert namelijk verschillende hormoonachtige eiwitten en een van de meest geproduceerde eiwitten is serotonine. Een afbraakproduct hiervan wordt 5-HIAA genoemd en kan worden aangetoond door een 24 uurs opvang van urine. Echter niet altijd zal een carcinoïd hormoonachtige eiwitten aanmaken en zal een urine onderzoek weinig tot niets aantonen. Een CT-scan of foto's, bv. longfoto's moeten dan duidelijkheid geven of er al dermate grote vaste tumoren zijn gevormd die ook zichtbaar zijn op een CT-scan. Een petscan, octreo-scan of MIBG-scan kan ook meer duidelijkheid geven. Het urine onderzoek zal aangeven hoe actief de Carcinoïde tumoren de hormoonachtige eiwitten afscheiden en radioactieve scans meer over de agressiviteit - activiteit en het karakter van de carcinoïde tumoren. Vaak worden carcinoïde tumoren gewoon ook bij toeval gevonden bij een blinde darmoperatie. De klachten worden vaak veroorzaakt niet door de primaire tumoren, maar door de uitzaaiingen van een carcinoïd. Deze uitzaaiïngen komen vaak voor in de lymfklieren in de buik en vooral ook in de lever. Deze uitgezaaide tumoren zijn vaak groter dan de primaire carcinoïde tumoren zelf. Uitzaaiingen produceren overigens dezelfde hormoonachtige eiwitten als de primaire carcinoïde tumoren. Carcinoïde uitzaaiïngen in de lever zijn het gevaarlijkst en zijn vaak heel moeilijk te behandelen, hoewel wellicht de aanpak met LITT therapie - een variant van leverembolisatie - van o.a. dr. Vogl, zie onder kankersoorten-darmkankers en dan onder dr. Vogl en zijn LITT therapie levensverlengend of misschien zelfs wel genezend kan werken zoals ook inwendige bestraling met zeer goede resultaten geeft bij het Carcinoid Syndroom. Het is tot nu toe onbekend waardoor carcinoïde tumoren ontstaan. Ook is het onduidelijk of er erfelijke factoren in het spel zijn. Behandelingen van carcinoïde tumoren:

 • Als er nog geen uitzaaiingen zijn is operatieve verwijdering de eerste optie. Zoals gezegd wordt vaak bij een blinde darmoperatie bij toeval ontdekt dat er zich carcinoïde tumoren hebben gevormd en als er dan geen uitzaaiingen zijn geconstateerd wordt met de blinde darm alles tegelijk weggehaald.
 • Echter veel vaker komt het voor dat er wel uitzaaiingen zijn gevormd bij het Carcinoïd Syndroom in bv. de lymfklieren in de buik en in de lever. In oncoline beschrijven ze de behandeling van uitzaaiingen zoals lokaal/regionaal als op afstand op deze manier:

  Behandeling met somatostatine analogen en MIBG:
  Somatostatine receptoren zijn aanwezig bij meer dan 80% van de carcinoïden. Het inhibitoire effect van octreotide is gebaseerd op de binding aan receptor subtype 2. Een vermindering van de klachten treedt op bij 70% van de patiënten met metastasen en een biochemische respons bij 50%. Deze respons kan voorspeld worden op grond van de octreotide opnameactiviteit. Een afname in tumorgrootte treedt daarentegen slechts zelden op. Er wordt gestart met een lage dosis, bijv. 3 maal daags 50 µg subcutaan of eventueel intraveneus (tijdens een crisis of perioperatief), geleidelijk op te hogen tot 3 maal daags 200 µg. Inmiddels zijn ook depotpreparaten met meer langdurige werking verkrijgbaar (lanreotide en sandostatine LAR). Een nieuwe nog experimentele ontwikkeling is behandeling met hoge doses radioactief gelabelde octreotide is: peptide receptor radionucliden therapie (PRRT)

  Bij voldoende opname kunnen carcinoiden ook behandeld worden met radioactief MIBG. Vooral de klachten van het carcinoïdsyndroom reageren hierop in gunstige zin. Er is een respons te verwachten bij 70% van de patiënten, gedurende een mediane periode van 8 maanden.

  Behandeling met interferon:
  Een effect op de klachten van het carcinoïdsyndroom is te verwachten bij 60-80% van de patiënten, gedurende gemiddeld 20 maanden. De bijwerkingen zorgen er echter voor dat interferon geen eerste keuze optie is, maar wel overwogen kan worden bij octreotide-negatieve carcinoïden. Vanwege een mogelijk additioneel effect is behandeling met interferon of het langwerkende PEG-interferon een optie bij onvoldoende reactie op octreotide

  Door de weliswaar kleine omvang van uitgezaaaide tumoren in de lever, die meestal ook meer dan een tumor bedraagt maar meestal vele kleinere tumoren verspreid door de lever, is een operatieve verwijdering van vooral leveruitzaaiingen vaak heel moeilijk zo niet onmogelijk. Ook oncoline lijkt dan een gewone embolisatie aan te bevelen of een TACE - chemo embolisatie zoals o.a. dr Vogl  toepast of er wordt overgegaan op medicijn toediening. Deze medicijnen moeten de productie van het afbraakproduct 5-HIAA verminderen. Ocreotide - merknaam Sandostatin is zo'n medicijn en ook wordt vaak gekozen voor koud-MIBG = Meta-jodabezylguandine.
 • Wat is Octreotide - Sandostatin?

  Octreotide - Sandostatin is een medicijn dat zich aan de carcinoide tumorcellen kan binden. Daardoor worden deze cellen uitgeschakeld en kunnen geen hormoonstoffen meer produceren. Octreotide kan tot nu toe alleen met injecties worden toegediend en zijn deze twee tot drie keer per dag noodzakelijk. Een voor de patient belastende en voor de ziektekostenverzekeraars dure behandeling dus. Het effect van Octreotide is wel snel merkbaar: de klachten nemen snel af en urine onderzoek bevestigt daarna dat de uitscheiding van 5-HIAA snel afneemt. Ernstige bijwerkingen worden niet vaak of eigenlijk nooit gemeld door patienten door deze medicijnen. hoogstens dat de ontlasting iets vetter wordt en er later een verhoogde kans is op galstenen, aldus informatie van het AvL.. Inmiddels zijn er wel wat alternatieven voor de dagelijkse injecties. Ianreotide is een medicijn dat slechts 1x in de veertien dagen moet worden toegediend en octreotide-LAR hoeft via een injectie in de bil slechts 1x per maand te worden toegediend. Beide injecties moeten wel door een arts of verpleegkundige worden toegediend terwijl de dagelijkse injecties u ook zelf kunt leren toedienen. Beide medicijnpoeders lossen moeilijk op in het bijgegeleverde oplosmiddel en klonteren snel volgens informatie van het AvL. en er wordt aangeraden altijd een tweede pakje medicijnen bij u te hebben als u naar de poli of huisarts gaat voor toediening ervan. Na inspuiting ervan komt het medicijn vrij vanuit kleine bolletjes en het duurt bij Octreotide-LAR ca. 14 dagen voor een goede spiegel in het lichaam van de patiënt is opgebouwd.
  De nieuwste behandeling is echter het labelen van Octreotide met peptide receptor radionucliden therapie (PRRT), inwendige bestraling dus. Lees meer over deze vorm van inwendige bestraling op de website van het Erasmus Medisch Centrum

  Wat is koud - MIBG = Meta-jodabezylguandine?

  Koud - MIBG = Meta-jodabezylguandine wordt via een infuus drie keer om de vier weken toegediend . De injectie en doorlopen van het medicijn duurt ca. vier uur. Indien deze behandeling aanslaat kunnen deze injecties worden herhaald. MIBG lijkt op een lichaamseigene stof en vermindert of stopt soms de productie van de schadelijke hormoonachtige stoffen. Ook kan MIBG de zuurgraad en suikerspiegel in gunstige zin veranderen in weefsel rondom de tumorhaarden. In gunstige zin betekent dit dat de tumorcellen apoptosis = zelfmoord plegen als ze geconfronteerd worden met deze veranderde zuurgraad en suikerspiegel. MIBG kan ook de zuurstoftoevoer naar de bloedvaatjes om de tumor heen blokkeren of verminderen met ook tumorsterfte tot gevolg. Maar helemaal zeker weten waarom en hoe precies MIBG werkt doen artsen en wetenschappers nog niet. Wel zijn ze in Nederland al heel ver in het radioactief labelen van MIBG, ook wel inwendige bestraling genoemd. 


  Plaats een reactie ...

  5 Reacties op "Carcinoid Syndroom - Carcinoide tumoren informatie algemeen"

  • ANV DIJK :
   HEB 3MAANDEN DRIEMAALDAAGS GESPOTEN METOCTREOTIDE HEB EEN UITZAAING GEHAD IN DE LEVER OPERATI GEHADVANDE LEVERMEER DAN DE HELFT VERWIJDERD EN DE GALBLAAS MAAR NU HEFTIG HAARUITVAL EN ONRUSTIG IN MIJN MAAG EN DARMEN IN MAART GEOPAREERD BEN NOG VEEL MOE
   • kees :
    Uiteraard ben je moe Anv Dijk zou ik willen zeggen want zo te lezen heb je ook nogal een en ander achter de rug. Misschien een idee om eens contact op te nemen met een goed gekwalificeerd natuurarts of orthomoleculair arts? Met voeding en enkele extra voedingssupplementen (afhankelijk waar bij jou de tekorten liggen) is er best iets te doen aan die moeheid enz. Of bv. probiotica kan je darmflora herstellen en ga je je ook daarom alleen al beter voelen. Zie artikelen over probiotica hier: http://kanker-actueel.nl/NL/probiotica-melkzuurbacterien-een-overzicht-van-studies-en-artikelen-over-toepassing-van-probiotica.html
    Probiotica is in elke natuurwinkel te koop. Neem wel probiotica in poedervorm i.p.v. in tabletvorm. Neemt beter op.

    Sterkte met alles, Kees Braam
    webmaster
  • Ivo Pevenage :
   Ik krijg sedert enkele maanden een behandeling met Sandostatine LAR en bij de eerste control (na 4 maanden) leek alles goed te gaan. Er zitten echter ook uitzaaiingen in de wervelkolom. Worden ook die met die behandeling beïnvloed ?.Ik krijg ook inspuitingen met Xgeva (om de 4 weken), maar dat is om het bot te versterken, zegt de arts.
   • Yvonne Schell :
    Mijn man had ook het carcinoid syndrome al ongeveer 12 jaar. Maandelijks kreeg hij ook een injectie met Sandostatine Lar. Ook heeft hij in Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam behandelingen gehad met het door dr Kwekkeboom ontdekte medicijn Lutetium177, Waar hij veel baat bij heeft gehad. Het ging in 2019 goed met mijn man. Het laatste onderzoek met CT-scan gaf aan dat alles stabiel was en er geen nieuwe uitzaaiingen waren bijgekomen. Helaas was er weer alleen een CT-scan gebruikt, ondanks mijn herhaaldelijke vraag om een MRI-scan te doen i.v.m. de pijn in zijn rug. Hij had 10 jaar geleden namelijk ongeveer hetzelfde en toen bleek uiteindelijk bij de MRI scan dat hij een uitzaaiing in een ruggewervel had. Deze tumor was wel zo overduidelijk te zien op de MRI-scan. Hij is toen met spoed bestraald en daardoor ongeveer 9 jaar pijnvrij geweest v.w.b. zijn rug. Helaas is nu die zelfde tumor in de rugwervel hem fataal geworden en resulteerde in een dwarsleasie. Hij kon hier niet mee leven. Hij is 72 jaar geworden. De gedachten dat met een MRI scan hij waarschijnlijk nog vele jaren in redelijk goede conditie had kunnen leven laat mij maar niet los. Ik hoop dat het nog goed met u gaat. Maar misschien is een MRI scan van uw rug laten maken geen slecht idee.
    P.S. Er is ook nog bij een rugoperatie(die helaas niet meer mocht baten na eerst toch weer bestraald te zijn, gebleken dat het bot erg sterk en hard was. Terwijl de bestralingsartsen dachten dat zijn botten zacht zouden zijn van de kanker. Dit is echter niet het geval bij Carcinoid. Zo zie je maar hoe weinig de artsen van Carcinoid weten.
    -----------------------------------------
    Ivo Pevenage :
    26/09/2014
    Ik krijg sedert enkele maanden een behandeling met Sandostatine LAR en bij de eerste control (na 4 maanden) leek alles goed te gaan. Er zitten echter ook uitzaaiingen in de wervelkolom. Worden ook die met die behandeling beïnvloed ?.Ik krijg ook inspuitingen met Xgeva (om de 4 weken), maar dat is om het bot te versterken, zegt de arts.
  • m.stenzen :
   Verhaal is heel duidelijk ,maar wat ik mis zijn de urine en bloedwaardes.
   Wil het zeggen dat hoe hoger de waarde van bloed en urine zijn hoe meer uitzaaiingen er zijn?Mijn waarde zit op 400 ik weet dat hij onder de 100 moet zitten

  Gerelateerde artikelen
   

  Gerelateerde artikelen

  Immuuntherapie met pembrolizumab >> CAPTEM een combinatie van >> Carcinoid Syndroom - Carcinoide >> Everolimus plus octreotide >> Peptide Receptor Radionuclide >> Sandostatine LAR (langwerkend >> Hoge dosis radioactief jodium >>