20 december 2021:

U zou de natuurapotheek kunnen raadplegen hoe en welke Chinese kruiden te gebruiken zijn bij uw vorm van kanker of ziekte.

Wij hebben ook wel het adres van de producent in China van de Sqenqi Fuzheng injecties waar u het via een arts of apotheker kunt bestellen, maar lijkt ons beter dat u dit toch doet via een goed gekwalificeerd arts.
Via dit bedrijf kunt u Kanglaite bestellen via internet: https://www.chinesemedicine.store/kanglaite-injection maar hebt u ook een arts nodig die dat voor u bestelt.

Het patent voor Kanglaite berust bij deze producent Kanglaite Patent, USA


20 december 2021: Bron:  2005 Jan 21; 11(3): 439–442

Aanvullend Fuzheng Yiliu-afkooksel (Kanglaite) in combinatie met chemotherapie bij patiënten met gastro-intestinale kanker - spijverteringskanker, waaronder slokdarmkanker (N = 8) , dikke darmkanker (N = 13) en maagkanker (N = 39) in een intermediair en laat stadium geeft beduidend betere therapeutische resultaten (plus 30 procent) wat betreft ziekteprogressie en vooral minder bijwerkingen wat betreft beenmergonderdrukkende waarden en immuunwaarden en daardoor ook betere kwaliteit van leven in vergelijking met alleen chemotherapie. 

Totaal zestig patiënten met kanker in het spijsverteringskanaal namen tussen 2000 en 2002 deel aan deze studie in de afdeling Oncologie, van het First Hospital van de Xi'an Jiaotong University en het Shaanxi Provincial People's Hospital. Er deden aan mee 51 mannen en 9 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 51±10 jaar.
Er waren 39 gevallen van maagkanker, 8 gevallen van slokdarmkanker en 13 gevallen van dikke darmkanker. Alleen de patiënten die de eerste behandeling kregen of de laatste behandeling gedurende meer dan 1 maand, bij wie de Karnofsky-prestatiestatus (KPS) hoger was dan 60 zonder taboe op chemotherapie, werden in deze studie opgenomen.

De patiënten werden willekeurig verdeeld in een behandelingsgroep (chemotherapie gecombineerd met Fuzheng Yiliu-afkooksel (Kanglaite) ( = groep 1) en controlegroep (chemotherapie alleen = groep 2).
Er waren geen verschillen in geslacht, leeftijd, plaats van laesie, pathologisch type en pathologisch stadium tussen de twee groepen. Vijftien gezonde controles (gemiddelde leeftijd 50 jaar, bereik 48-53 jaar), die geen voorgeschiedenis hadden van tumor, leverziekte, nierziekte en andere ziekte met veranderde immunologische functies, werden opgenomen in de normale controlegroep. 

  • Het verbeteringspercentage van de belangrijkste symptomen (69,6%) en de prestatiestatus (56,7%) waren significant hoger in de behandelingsgroep dan in de controlegroep (34,8%, 26,7%, P<0,05).
  • De frequenties van graad II toxische effecten en bijwerkingen op zowel het beenmerg (13,3%) als het spijsverteringskanaal (30%) waren lager in de behandelingsgroep vergeleken met de controlegroep (36,7%, 63,3%, P<0,05).

Ik geef hier de verdere resultaten via het abstract in het Engels uit het volledige studierapport dat volledig gratis is in te zien of te downloaden:

Abstract

AIM: To investigate the therapeutic effects of Fuzheng Yiliu (strengthening the body resistance to inhibit tumor) decoction combined with chemotherapy on the patients with intermediate and late stage gastrointestinal cancer.

METHODS: Sixty patients were randomly divided into treatment group (chemotherapy combined with Fuzheng Yiliu decoction) and control group (chemotherapy alone). Four indexes, including the tumor recent remission rate (RR), the change of main symptoms, the toxic and side effects caused by chemotherapy and the change of performance status, were observed in the patients. Peripheral blood contents of CD3+, CD4+, CD8+ cells, CD4+/CD8+ and soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) were tested before and after treatment and the values were compared with those of healthy peoples.

RESULTS: The improving rate of main symptoms (69.6%) and performance status (56.7%) were significantly higher in the treatment group than in the control group (34.8%, 26.7%, P<0.05). The occurrence rates of grade II toxic and side-effects on both bone marrow (13.3%) and digestive tract (30%) were lower in the treatment group compared to the control group (36.7%, 63.3%, P<0.05). Before treatment, the proportion of CD3+, CD4+ and CD4+/CD8+ decreased and the proportion of CD8+ and sIL-2R raised markedly both in the control group and treatment group as compared to the healthy people. After treatment, that increased of CD3+, CD4+, CD4+/CD8+ increased (62.25±10.01% vs 68.31±9.72%, 36.83±10.44% vs 42.6±9.62%, 1.24±0.65 vs 1.66±0.85, P<0.05) and the values of CD8+ and sIL-2R decreased obviously (33.06±7.69% vs 29.24±6.25%, 588.23±216.86 U/mL vs 475.87±211.36 U/mL, P<0.05) in the treatment group, whereas these values were opposite in the control group (64.22±6.91% vs 60.63±5.75%, 35.62±7.49% vs 31.53±5.53%, 32.95±8.28% vs 37.14±7.48%, 1.17±0.43 vs 0.94±0.43, 573.63±214.32 U/mL vs 692.17±221.33 U/mL, P<0.05).

Footnotes

Assistant Editor Guo SY Edited by Wang XL and Kumar M

References

1. Lin CY, Bai DJ, Yuan HY, Wang K, Yang GL, Hu MB, Wu ZQ, Li Y. Perioperative cimetidine administration promotes peripheral blood lymphocytes and tumor infiltrating lymphocytes in patients with gastrointestinal cancer: Results of a randomized controlled clinical trial. World J Gastroenterol. 2004;10:136–142. [PMC free article] [PubMed[]
2. Liu JF, Wang QZ, Hou J. Surgical treatment for cancer of the oesophagus and gastric cardia in Hebei, China. Br J Surg. 2004;91:90–98. [PubMed[]
3. Pardoll D. Does the immune system see tumors as foreign or self? Annu Rev Immunol. 2003;21:807–839. [PubMed[]
4. Duan P, Wang ZM. Clinical study on effect of Astragalus in efficacy enhancing and toxicity reducing of chemotherapy in patients of malignant tumor. Zhongguo ZhongXiYi JieHe ZaZhi. 2002;22:515–517. [PubMed[]
5. Powell CB, Dibble SL, Dall'Era JE, Cohen I. Use of herbs in women diagnosed with ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer. 2002;12:214–217. [PubMed[]
6. Qiu GQ, Liu Y, Wang R, Nan KJ. Study on the inhibitive effects of a traditional Chinese preparation-Fu-Zheng-Yi-Liu-Yin on cancer. Disi Junyi Daxue Xuebao. 2003;24:466–468. []
7. Zheng GJ. Baizhu’s Effect of Suppressing Tumors on S180 sarcoma and the Effect of Baizhu on Metastasis-associated Gene bcl-2. Shengwu Yixue Gongcheng Xuebao. 2003;22:48–51. []
8. Wang RT, Shan BE, Li QX. Extracorporeal experimental study on immuno-modulatory activity of Astragalus memhranaceus extract. Zhongguo ZhongXiYi JieHe ZaZhi. 2002;22:453–456. [PubMed[]
9. Gai Y, Gao RL, Niu YP. Effect of Panax notoginsenosides on the proliferation of hematopoietic progenitor cells in mice with immune-mediated aplastic anemia. Zhongguo ZhongXiYi JieHe ZaZhi. 2003;23:680–683. [PubMed[]
10. Lichtman SM. Guidelines for the treatment of elderly cancer patients. Cancer Control. 2003;10:445–453. [PubMed[]
11. Fang FM, Liu YT, Tang Y, Wang CJ, Ko SF. Quality of life as a survival predictor for patients with advanced head and neck carcinoma treated with radiotherapy. Cancer. 2004;100:425–432. [PubMed[]
12. Motta C, Cartia G, Muni A, Giudici M, Falcetto G, Castaldo P, Galli T. Sentinel lymph node identification in breast cancer: feasibility study. Tumori. 2000;86:304–306. [PubMed[]
13. Velders MP, Markiewicz MA, Eiben GL, Kast WM. CD4+ T cell matters in tumor immunity. Int Rev Immunol. 2003;22:113–140. [PubMed[]
14. Sasada T, Kimura M, Yoshida Y, Kanai M, Takabayashi A. CD4+ CD25+ regulatory T cells in patients with gastrointestinal malignancies: possible involvement of regulatory T cells in disease progression. Cancer. 2003;98:1089–1099. [PubMed[]
15. Sakata H, Murakami S, Hirayama R. Serum soluble interleukin-2 receptor (IL-2R) and immunohistochemical staining of IL-2R/Tac antigen in colorectal cancer. Int J Clin Oncol. 2002;7:312–317. [PubMed[]
16. Murakami S, Sakata H, Tsuji Y, Okubo K, Hamada S, Hirayama R. Serum soluble interleukin-2 receptor as a predictor of lymph node metastasis in early gastric cancer. Dig Surg. 2002;19:9–13; discussion 14. [PubMed[]
17. Wang QB, Tang GY, Zhao WS, Fu FT, Zhao L. The effects of astragalus membranaceus on cellular immunological functions of patients with maintained hemodialysis. Zhongguo Mianyixue Zazhi. 1998;14:129–131. []
18. Wan X, Liu QX, Fang XX, Cheng MH, Liang R. Regulatory effects of huangqi jianzhong tang on immunologic function of mice with spleen-deficiency syndrome. Guangzhou Zhongyiyao Daxue Xuebao. 1997;14:250–253. []
19. Tang XH. Effects of largehead atractylodes rhizome polysaccharide on immunity of mice. Zhongyi Yanjiu. 1998;11:7–9. []

Articles from World Journal of Gastroenterology are provided here courtesy of Baishideng Publishing Group Inc
 


 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Fuzheng Yiliu-afkooksel (Kanglaite) naast chemotherapie verbetert therapeutische effecten bij patienten met gevorderde gastro-intestinale tumoren, vermindert bijwerkingen en verbetert kwaliteit van leven"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Shenqi Fuzheng injectie voor >> Kanglaite: wat is het en wat >> Fuzheng Yiliu-afkooksel (Kanglaite) >> Kangai-injectie plus FLAG >> Shenqi Fuzheng Injectie samen >> Kanglaite door FDA goedgekeurd >> Kanglaite injecties geven >> Shenqi Fuzheng injectie, mix >> Fuzheng Yiliu Granule (TCM) >> Traditionele Chinese kruiden >>