26 januari 2014:

Op een vraag van een juristenkantoor en dochter van een patiënt met levertumoren vorige maand of ik nog meer gegevens wist die zij zouden kunnen gebruiken in een gerechtelijke procedure over afwijzing van een vergoeding voor een lokale behandeling van levertumoren heb ik haar onderstaande informatie gegeven en met gedeeltelijk succes begreep ik van de dochter. Ik plaats de gegevens die ik haar stuurde ongewijzigd hier, maar het gaat over een vraag naar de kosten van systemische chemo's die meestal gebruikt worden bij darmkanker (Red: de informatie is op de website van het Ministerie voor het laatst geupdated in 2005 !!!!!) en vragen over studies naar lokale behandelingen van levertumoren. Het is wel enig zoek- en leeswerk maar wellicht kunnen mensen ook hier hun voordeel mee doen:

Beste ..........

Wat betreft de kosten van de verschillende chemo's daar zit zoveel verschil in (zie onderaan berekening van kosten bij darmkanker van verschillende medicijnen d.d. 2005), maar chemo's waarvan het patent niet is afgelopen kosten gemiddeld zo €  3.500,-- tot €  5.000 per maand per patiënt, los van kosten van arts en toediening en bijwerkingen bestrijden.

Interessant in dit verband is ook de veiligheid van chemo toedienen in een ziekenhuis waar het ministerie onderzoek naar deed:
http://docs.minszw.nl/pdf/92/2003/92_2003_1_3251.pdf

Hier wat verwijzingen naar verschillende lokale ingrepen bij levertumoren vanuit darmkanker:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575316/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20431307

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23645758

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23411382

http://www.croh-online.com/article/S1040-8428(12)00046-7/abstract

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1533002811001733

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24318568

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21922338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23808225

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23894481

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728679

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23633373

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23740609

En hier staatje van ministerie NVOM over kosten van chemo d.d. 2005

Coloncarcinoom

1. Adjuvante behandeling met capecitabine direct na de primaire operatie

Per jaar zijn er 945 patiënten < 75 jaar in Nederland met een Dukes C coloncarcinoom van wie plusminus 60% feitelijk adjuvante behandeling krijgt: 60% x 945 patiënten = 653 patiënten. De kosten van adjuvant capecitabine: 8 kuren capecitabine à € 4.031,– = € 32.250,–.

Kosten capecitabine: 653 patiënten x € 32.250,– = € 21,059 miljoen (extramuraal!).

Verwachte ingangsdatum: vanaf 1 juni 2005. (Red: Zover mij bekend is het patent op Xeloda verlopen en zijn de kosten daarvan nu in 2013 veel goedkoper)

2. Adjuvante combinatie chemotherapie bij colorectaal carcinoom

Op basis van de recente gegevens is te verwachten dat oxaliplatine zeer binnenkort een plaats krijgt in de primaire adjuvante behandeling van alle patiënten met een Dukes C coloncarcinoom. De kosten van 12 kuren oxaliplatine in beide regiems bedragen € 10.061,– per behandeling.

Kosten oxaliplatine: 653 patiënten x € 10.061,– = € 6,57 miljoen.

Verwachte introductie: medio 2005.


3. Behandeling met anti-VEGF monoklonaal antilichaam bevacizumab (raming) bij recidief of voortgeschreden colorectaal carcinoom

Hierbij wordt aangenomen dat alle patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom die met chemotherapie worden behandeld (344 patiënten + 287 patiënten = 631 patiënten) ook bevacizumab krijgen, (uitgaande van behandeling met chemotherapie bij 40% der patienten obv data uit 2000, ws ligt dit momenteel eerder bij 80%).

Geschatte kosten: plusminus € 1.000,– per kuur per 2 weken met een gemiddelde behandel duur van 10 maanden (De prijs in Nederland zal plm 4 euro per mg bedragen. Bij een dosis van 5 mg/kg en patient 80 kg:  plm 400 mg = 1600,- Euro per kuur). De kosten bij een gemiddelde behandelduur van 10 maanden zijn dan € 32.000,– per patiënt.

Kosten bevacizumab: 1200 patienten x € 32.000,– =  € 38,4 miljoen

Avastin is begin 2005 geregistreerd en kan worden toegepast “bij alle intraveneuze behandelingen met iv 5-FU/LV”(al dan niet in combinatie met irinotecan) .


4. Cetuximab

Buiten beschouwing gelaten zijn nog de kosten van een tweede monoklonaal antilichaam bij coloncarcinoom, dat nu is geregistreerd, cetuximab. De verwachte ingangsdatum is nog moeilijk aan te geven, aangezien de plaats van het middel nog onduidelijk is.
De kosten bedragen 210,94 per ampul van 100 mg. De dosis bedraagt 250 mg/m2 , dus bij lich opp 2.0 m2 = 500 mg per kuur = 5 x 211,- = 1055,-. De kuren worden eens per week gegeven gedurende gem 6 kuren irinotecan (3-wekelijks) en de begindosis bedraagt 400 ipv 250 mg/m2, dus 20 x 1055,- = 20110,- per behandeling. Het is nog onduidelijk welke en hoeveel patienten hiervoor in aanmerking zouden komen.

Supportive care

Daarnaast zijn nog te voorzien de kostentoename van ondersteunende behandeling (‘supportive care’):
1. aprepitant (nieuw anti-emeticum).
2. bisfosfonaten (zoledroninezuur ter voorkoming van progressie botmetastasen).

1. Aprepitant

Kosten: plusminus € 75,– per kuur.
Indicatie: bij alle platinabevattende, hoog-emetogene chemotherapie. Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten hoe groot het aantal potentieel hiermee te behandelen patiënten is.

Longcarcinoom: alle cisplatine bij SCLC, alle carboplatinecombinaties bij NSCLC (data?).
Plusminus 10.000 nieuwe patiënten met longcarcinoom per jaar. Het aantal patiënten dat cisplatine krijgt, is onbekend.
Naar schatting krijgen 2.000 patiënten chemotherapie en 25% hiervan 4 kuren cisplatine.

Kosten aprepitant bij longcarcinoom: 4 kuren à € 75,– x 500 patiënten = € 0,15 miljoen.

Testiscarcinoom: alle curatieve platinabevattende chemotherapie. Plusminus 200 patiënten per jaar.

Kosten aprepitant bij testiscarcinoom: 4 kuren à € 150 x 200 patiënten = € 0,12 miljoen.
Kosten aprepitant totaal: € 0,27 miljoen.

Invoering: vanaf najaar 2004.

20 januari 2011: Bron: Plusmagazine news 
Het Europsese parlement heeft nu officieel bevestigd dat mensen uit de EU lidstaten medische zorg vergoed kunnen krijgen voor behandelingen in een ander EU-land. In hoeverre dit ook zaken verandert voor bv.; behandelingen bij dr. Vogl en dr. Gorter weet ik eerlijk gezegd niet. In bijgaand persbericht zitten toch nog wel een aantal onzekerheden volgens mij. Maar hier het persbericht zoals dat Plusmagazine publiceerde online:
Het Europees Parlement heeft vandaag nieuwe regels goedgekeurd voor patiënten die medische zorgen in het buitenland wensen te ontvangen, en daarvoor terugbetaald kunnen worden volgens de tarieven in eigen land.

Na drie jaar onderhandelingen bereikten de Europarlementsleden eind vorig jaar een akkoord met de lidstaten over de nieuwe regels voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het compromis werd woensdag in Straatsburg met een ruime meerderheid bekrachtigd.

Het is voor Europese burgers al jaren een verworven recht om medische zorgen te ontvangen in andere lidstaten en daarvoor terugbetaald te worden in eigen land. De nieuwe richtlijn schept nu meer duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen van dat principe.

Zo kunnen lidstaten eisen dat patiënten voorafgaandelijk toestemming vragen voor een behandeling in het buitenland. Dat geldt met name voor opnames in een ziekenhuis of voor zeer gespecialiseerde zorg. Onder bepaalde voorwaarden kan de terugbetaling geweigerd worden. Lidstaten kunnen ook maatregelen nemen wanneer een grote toestroom van buitenlanders het eigen gezondheidsstelsel onder grote druk zet.

Momenteel spenderen de lidstaten ongeveer één procent van de uitgaven voor gezondheidszorg aan grensoverschrijdende zorg. Dat is goed voor zowat 10 miljard euro.

Doorgaans laten mensen zich het liefst in eigen regio verzorgen. De richtlijn moet vooral hulp bieden aan zieken in grensstreken, mensen die in het buitenland verblijven, patiënten die hinder ondervinden van lange wachtlijsten en mensen met zeldzame aandoeningen. Bij onverwachte opnames in het buitenland, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval op vakantie, geldt nog steeds de Europese ziekteverzekeringskaart.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Het Europees Parlement heeft vandaag nieuwe regels goedgekeurd voor patiënten die medische zorgen in het buitenland wensen te ontvangen, en daarvoor terugbetaald kunnen worden volgens de tarieven in eigen land."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Europese hof van Justitie >> Archief nieuwsberichten over >>