Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/maagkanker-psk-ok-432-voorkomt-recidieven-significant-in-vergelijking-met-chemo-na-operatie-van-maagkanker-blijkt-uit-grote-meta-analyse-onder-8009-patienten-van-gerandomiseerde-studies.html

6 januari 2021: Bron: Cancer 1998 Nov 15;83(10):2054-9

Het streptokokkenmiddel Picibanil (OK 432) wordt al heel lang veel gebruikt met name in Azië als een zogenoemde biologische responsmodificator dat antineoplastische effecten geeft door een direct dodend effect of remmend effect op tumorcellen naast chemotherapie. Bv in een fase III studie al uit 1998 vergeleken de onderzoekers 5-fluorouracil (5-FU), doxorubicine, mitomycine C en de intradermale toediening van OK-432 - Picabanil (FAM-P) met het standaard FAM-regime bij patiënten met maagkanker die curatief een operatie ondergingen. Op 5-jaars meting was er een dudelijk verschil in overleving van 10 procent in het voordeel van de patiënten die OK-432 - Picabanil hadden gehad. 

De resultaten zoals in het abstract weergegeven: 
  • Het overlevingsverschil was statistisch significant tussen de patiënten die de FAM- en FAM-P-regimes kregen (5-jaarsoverleving van 52% vs. 62%; p = 0,04).
  • Een vergelijking tussen ziektevrije overleving bij FAM- en FAM-P-patiënten toonde een borderline-voordeel voor de FAM-P-groep (P = 0,053).
  • Toen stadium IB-, stadium II- en stadium III-patiënten afzonderlijk werden geanalyseerd, was het verschil in overleving tussen twee regimes significant bij stadium III-patiënten (P = 0,049) en was de ziektevrije overleving van borderline significantie (P = 0,06), maar niet bij patiënten met stadium IB en II ziekte.
  • De significante toxiciteit van OK-432 was lichte koorts, die onder controle werd gehouden met paracetamol.
Op kanker-actueel is dit een search voor Picibanil (OK 432) artikelen.

Interessant is dat bij de producent in Japan nog steeds studies lopen bij verschilllende vormen van kanker, waaronder lymfklierkanker en borstkanker bv. Probleem is dat veel studie protocollen in het Japans zijn beschreven.

Maar zie hier overzicht van borstkankerstudies. Niet alle studies worden met OK-432 - Picabanil gedaan overigens. Maar u zou contact op kunnen nemen met het bedrijf:

In Science Direct staan studies die al gedaan zijn met OK-432 - Picabanil

Klik op deze link voor het overzicht

Picibanil

Picibanil (OK 432) is derived from Streptococcus pyogenes and has been used as a sclerosant in the treatment of cancers [1,2], lymphangiomas [3,4], benign neck cysts [5], and lymphatic malformations [6].

From: Meyler's Side Effects of Drugs (Sixteenth Edition), 2016

De boven beschreven studie bij maagkankerpatiënten is deze:

Clinical Trial
 
1998 Nov 15;83(10):2054-9.
 doi: 10.1002/(sici)1097-0142(19981115)83:10<2054::aid-cncr2>3.0.co;2-1.

OK-432 and 5-fluorouracil, doxorubicin, and mitomycin C (FAM-P) versus FAM chemotherapy in patients with curatively resected gastric carcinoma: a randomized Phase III trial

Affiliations 

Abstract

Background: The streptococcal agent OK-432 is used widely as a potent biologic response modifier. Accumulated evidence suggests that OK-432 exerts antineoplastic effects by a direct cytotoxic or inhibitory effect on tumor cells. The clinical efficacy of OK-432 has been reported for various tumors. In this randomized Phase III study, the authors compared 5-fluorouracil (5-FU), doxorubicin, mitomycin C, and the intradermal administration of OK-432 (FAM-P) with the standard FAM regimen in patients with gastric carcinoma who underwent curative resection.

Methods: From May 1988 until November 1991, a total of 99 patients were entered into this randomized trial. The patients were stratified according to the American Joint Committee on Cancer stage of disease (i.e., Stage IB, II, and III). Fifty patients were treated with the FAM regimen here and throughout text.: 5-FU, 750 mg intravenously (i.v.), on Days 1, 8, 29, and 36; doxorubicin, 30 mg/m2 i.v., on Days 1 and 29; and mitomycin C, 10 mg/m2 i.v., on Day 1. Forty-nine patients received the FAM-P regimen: 5-FU, 750 mg i.v., on Days 1, 8, 29, and 36; doxorubicin, 30 mg/m2 i.v., on Days 1 and 29; mitomycin C, 10 mg/m2 i.v., on Day 1; and OK-432 5.0 Klinishe Einheit (clinical unit) injected intradermally weekly.

Results: The survival difference was statistically significant between the patients receiving the FAM and FAM-P regimens (5-year survival of 52% vs. 62%; P = 0.04). A comparison between disease free survival in FAM and FAM-P patients showed a borderline advantage for the FAM-P group (P = 0.053). When Stage IB, Stage II, and Stage III patients were analyzed separately, the difference in survival between two regimens was significant in Stage III patients (P = 0.049) and the disease free survival was of borderline significance (P = 0.06), but not in patients with Stage IB and II disease. The significant toxicity of OK-432 was mild fever, which was controlled with acetaminophen.

Conclusions: The results of this study show that OK-432 may be an active, well tolerated agent for the treatment of curatively resected gastric carcinoma. However, these findings should be confirmed by a multicenter randomized study with a large sample size.

Similar articles

Cited by 9 articles

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Het streptokokkenmiddel OK-432 - Picibanil naast chemo geeft betere 5-jaars overleving (plus 10 procent) in vergelijking met alleen chemo voor patienten met operabele maagkanker stadium II en III"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ASCO 2020: aanbevolen abstracten >> Maagkanker: Overzicht van >> Bestraling na operatie aanvullend >> Chemotherapie met oraal capecitabine >> Cimetidine (productnaam Tagamet-800), >> Diagnose: Ademtest kan maagkanker >> Helicobacter Pylori bacterie: >> Herceptin aanvullend op chemo >> Het streptokokkenmiddel OK-432 >> Hypec: Combinatiebehandeling >>