26 april 2011: Omdat meer en meer duidelijk wordt dat electro hyperthermie, ook het NOVO 100A systeem is een vorm van electro hyperthermie, duidelijk een positief effect heeft in een behandeling van hersentumoren onderstaand artikel nog maar eens onder de aandacht gebracht.

7 juni 2005: Bron: Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998 Jan 15;40(2):287-95.

Al in 1985 bewees een gerandomiseerde fase III studie dat hyperthermie naast bestraling met brachybehandeling bij patiënten met een hersentumor van het astrocytoma type graad 4 de definitieve overleving en overlevingstijd tot recidief significant - verdubbeling van 2 jaars overleving - verbeterde t.o.v. van alleen brachy therapie. Lees ook hoe hyperthermie gebruikt wordt naast dendritische celtherapie  of bekijk een van onze video's van patienten ide gebruik maakten van hyperthermie nast andere behandelingen en medicijnen.  Hier de zo goed als letterlijke vertaling van de resultaten uit deze studie:

RESULTATEN: Van 1990 tot 1995, 112 te evalueren patiënten werden toegelaten in de studiegroep. Patiënten leeftijd varieerde van 21-78 jaar (gemiddeld: 54 jaars) en KPS (weet niet wat met KPS wordt bedoeld, maar dacht kwalitiet van leven aan de hand van Karnofsky scoretabel, maar zal dit navragen) varieerde van 70-100 (gemiddeld: 90). Veroorzaakt door tumor progressie of patiënten weigering, werden 33 patiënten nooit randomiseerd. Van de deelnemende patiënten, werden er 39 gerandomiseerd in groep met alleen brachytherapie ("geen extra verhitting") en 40 in groep van brachytherapie + HT ("Verhitting door hyperthermie"). Veroorzaakt door vorm van behandeling, was de tijd tot recidief = TTP en overleving significant langer voor de hyperthermiegroep ("heat") dan voor de brachygroep zonder hyperthermie ("no heat") (p = 0.04 en p = 0.04). Voor de 33 brachygroep ("no heat") patiënten en 35 ("heat") hyperthermie patiënten die een extra brachytherapie kregen, TTP en overleving waren significant langer voor de hyperthermiegroep ("heat") dan voor de alleen brachygroep ("no heat") (p = 0.045 en p = 0.02, respectievelijk; mediane overleving 85 weken tegenover 76 weken; 2-jaars overleving 31% vs. 15%). Een multivariabele analyse voor deze 68 patiënten gecorrigeerd naar leeftijd en KPS toonde aan dat de verbeterde overleving significant werd geassocieerd met randomisatie naar de hyperthermiegroep ("heat") (p = 0.008; hazard ratio 0.51). er werden geen graad 5 toxiciteiten, 2 graad 4 toxiciteiten (1 in iedere groep), en 7 graad 3 toxiciteiten (1 in alleen brachygroep - "no heat" - en 6 in de hyperthermiegroep - "heat") gezien. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1998 Jan 15;40(2):287-95.

Survival benefit of hyperthermia in a prospective randomized trial of brachytherapy boost +/- hyperthermia for glioblastoma multiforme.

Sneed PK, Stauffer PR, McDermott MW, Diederich CJ, Lamborn KR, Prados MD, Chang S, Weaver KA, Spry L, Malec MK, Lamb SA, Voss B, Davis RL, Wara WM, Larson DA, Phillips TL, Gutin PH.
Department of Radiation Oncology, University of California, San Francisco 94143-0226, USA. sneed@radonc17.ucsf.edu

PURPOSE: To determine if adjuvant interstitial hyperthermia (HT) significantly improves survival of patients with glioblastoma undergoing brachytherapy boost after conventional radiotherapy.

METHODS AND MATERIALS: Adults with newly-diagnosed, focal, supratentorial glioblastoma < or = 5 cm in diameter were registered postoperatively on a Phase II/III randomized trial and treated with partial brain radiotherapy to 59.4 Gy with oral hydroxyurea. Those patients whose tumor was still implantable after teletherapy were randomized to brachytherapy boost (60 Gy at 0.40-0.60 Gy/h) +/- HT for 30 min immediately before and after brachytherapy. Time to progression (TTP) and survival from date of diagnosis were estimated using the Kaplan-Meier method.

RESULTS: From 1990 to 1995, 112 eligible patients were entered in the trial. Patient ages ranged from 21-78 years (median, 54 years) and KPS ranged from 70-100 (median, 90). Most commonly due to tumor progression or patient refusal, 33 patients were never randomized. Of the patients, 39 were randomized to brachytherapy ("no heat") and 40 to brachytherapy + HT ("heat"). By intent to treat, TTP and survival were significantly longer for "heat" than "no heat" (p = 0.04 and p = 0.04). For the 33 "no heat" patients and 35 "heat" patients who underwent brachytherapy boost, TTP and survival were significantly longer for "heat" than "no heat" (p = 0.045 and p = 0.02, respectively; median survival 85 weeks vs. 76 weeks; 2-year survival 31% vs. 15%). A multivariate analysis for these 68 patients adjusting for age and KPS showed that improved survival was significantly associated with randomization to "heat" (p = 0.008; hazard ratio 0.51). There were no Grade 5 toxicities, 2 Grade 4 toxicities (1 on each arm), and 7 Grade 3 toxicities (1 on "no heat" and 6 on the "heat" arm).

CONCLUSION: Adjuvant interstitial brain HT, given before and after brachytherapy boost, after conventional radiotherapy significantly improves survival of patients with focal glioblastoma, with acceptable toxicity.

Publication Types:
Clinical Trial
Clinical Trial, Phase II
Clinical Trial, Phase III
Randomized Controlled Trial

PMID: 9457811 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hyperthermie plus brachytherapie verbetert bij patienten met een hersentumor astrocytoma graad 4 de overleving significant meer dan brachytherapie alleen als aanvullende behandeling."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Electro hyperthermie naast >> Hyperthermie plus brachytherapie >> MFH, hyperthermie door magnetische >> NOVO TFF-100A: een overzicht >> Hyperthermie bij hersentumoren: >>