18 juni 2004 Bron Nature


In Nature verscheen 7 juni 2004 een artikel dat beweert dat 99% van de gevallen van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door een virus, het human papillomavirus (HPV), dat o.a. verspreid wordt door sexuele contacten. 70% van de sexueel actieve mensen over de hele wereld zou besmet zijn met dit virus. Tineke vertaalde het artikel in het Nederlands, waarvoor dank en onder de Nederlandse vertaling staat het originele Engelstalige artikel.

De meeste mensen in het VK weten niet dat er een verband bestaat tussen baarmoederhalskanker en een veel voorkomend seksueel overdraagbaar virus. Dit blijkt uit een onderzoek van Cancer Research UK dat vandaag (maandag) werd gepubliceerd.* Meer dan 99% van de gevallen van baarmoederhalskanker kunnen in verband worden gebracht met het humane papillomavirus (HPV) en de NHS voert momenteel een pilotonderzoek uit om te zien of het bestaande opsporingsprogramma voor baarmoederhalskanker zou kunnen worden verbeterd met een test op HPV. De auteurs van deze paper zeggen dat het testen op HPV alleen moet worden ingevoerd als er tegelijk ook een voorlichtingscampagne wordt opgestart om het publiek te informeren over het virus en de betekenis van de test.

Een infectie met HPV is de belangrijkste risicofactor voor baarmoederhalskanker," zegt hoofdauteur Jo Waller van de Health Behaviour Unit van Cancer Research UK aan de universiteit van Londen. "Maar ons onderzoek wijst uit dat minder dan één procent van de bevolking weet dat er een verband is."Een infectie met HPV komt bijzonder vaak voor, 70% van de seksueel actieve bevolking krijgt er vroeg of laat mee te maken. Bij de meeste mensen is de infectie onschadelijk en zijn er geen duidelijke symptomen. Meestal ruimt het immuunsysteem van het lichaam het virus zonder problemen op, maar bij sommige vrouwen blijft de infectie bestaan. Op termijn kan dat leiden tot baarmoederhalskanker. Het risico om een HPV-infectie op te lopen stijgt met het aantal seksuele partners, maar het virus kan ook worden overgedragen door één partner en jarenlang onopgemerkt blijven. Er bestaat al een test voor de vormen van het virus die veel risico's opleveren. Veel deskundigen zijn van mening dat het testen op HPV meer gevallen van baarmoederhalskanker zou kunnen voorkomen.

Het nieuwe onderzoek, waarbij 2.000 mensen werden geïnterviewd, heeft aangetoond dat 38% van de mensen zeggen niet te weten waar baarmoederhalskanker door veroorzaakt wordt. Slechts 14% noemt overdracht via geslachtsverkeer en slechts 0,6% kon HPV noemen. "Als we vrouwen een test op HPV willen aanbieden, moeten we ze ook informatie aanbieden", aldus professor Jane Wardle, directeur van de Health Behaviour Unit van Cancer Research UK.  Als een vrouw positief test voor bepaalde vormen van het virus, heeft ze een grotere kans op baarmoederhalskanker, maar de meeste vrouwen met de infectie krijgen die vorm van kanker nooit.  "Nu het publiek zo weinig weet over HPV, zijn we bezorgd dat het invoeren van HPV-testen tot verwarring zou kunnen leiden. "Het is van groot belang dat mannen en vrouwen weten dat HPV veel voorkomt en dat iedereen die seks heeft er waarschijnlijk mee in contact zal komen." Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat 14% van de mensen terecht zei datt roken een risicofactor voor baarmoederhalskanker is. Professor Robert Souhami, directeur Clinical and External Affairs van Cancer Research UK verklaart: "Dit onderzoek is belangrijk omdat het wijst op een grote en zeer belangrijke lacune in de kennis over de oorzaken van kanker bij het grote publiek. "Als we het testen op HPV invoeren, moeten we ook informatie verstrekken over het virus en over de betekenis van de test."  Cancer Research UK heeft onlangs een nieuwe informatiebrochure gepubliceerd over het voorkomen van baarmoederhalskanker. In gewone taal wordt uitleg gegeven in de brochure over het opsporen van baarmoederkanker, HPV en andere risicofactoren. *Preventive Medicine, volume 38, issue 6

18 juni 2004 Source: Nature

MOST people in the UK do not know that cervical cancer is linked to a common sexually transmitted virus, according to a Cancer Research UK study published today (Monday).*

Over 99 per cent of cases of cervical cancer are associated with the human papillomavirus (HPV) and the NHS is currently running a pilot study to see whether the addition of testing for HPV could improve the existing cervical screening programme.

The authors of today's paper say that HPV testing should only be introduced alongside a public education programme to ensure that people know about the virus and understand what the test means.

"HPV infection is the main risk factor for cervical cancer," says lead author Jo Waller of Cancer Research UK's Health Behaviour Unit at University College London. "But our research shows that less that one per cent of the population know about the link."

HPV infection is extremely common, affecting 70 per cent of the sexually active population at some time in their lives. In most people the infection is harmless and has no obvious symptoms. It is usually cleared by the body's immune system without causing any problems, but in some women the infection persists and can eventually lead to cervical cancer.

The risk of getting an HPV infection increases with the number of sexual partners but it is possible to catch the virus from just one sexual partner and be unaware of it for years.

A test for high-risk forms of the virus already exists and many experts believe that testing for HPV could prevent more cases of cervical cancer.

The new research, a survey of 2,000 people, showed that 38 per cent of people say they do not know what causes cervical cancer. Only 14 per cent mentioned sexual transmission and just 0.6 per cent could name HPV.

"If women are to be offered testing for HPV they also need to be offered information," says Professor Jane Wardle, Director of Cancer Research UK's Health Behaviour Unit.

"Testing positive for certain types of the virus means a higher risk of cervical cancer, but most women who have the infection will never get cervical cancer.

"With such low levels of public awareness, we're concerned that the possible introduction of HPV testing could cause confusion.

"It's vital that both men and women know that HPV is common and that anyone who has sex is likely to come into contact with it." The survey also found that over 14 per cent of people correctly identified smoking as a risk factor for cervical cancer.

Professor Robert Souhami, Cancer Research UK's Director of Clinical and External Affairs says: "This research is significant because it identifies a large and very important gap in the public's knowledge of the causes of cancer.

"If HPV testing is introduced, it must be accompanied with good information on the virus and what the test means."

Cancer Research UK has recently published a new information leaflet on preventing cervical cancer. Written in plain English, the leaflet contains information on screening, HPV and other risk factors.

* Preventive Medicine, volume 38, issue 6


Plaats een reactie ...

Reageer op "Diagnose van baarmoederhalskanker: Baarmoederhalskanker wordt voor een groot deel veroorzaakt door het Human Papillomavirus (HPV) dat sexueel overdraagbaar is volgens artikel in Nature (Cancer Research UK)"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

AI-model Hector voorspelt >> Bestraling - radiotherapie >> Gezondheidsraad adviseert >> Amerikaanse Vereniging van >> Risico's en oorzaken van baarmoederhalskanker >> Pilgebruik en baarmoederhalskanker: >> Diagnose van baarmoederhalskanker: >> Diagnose van baarmoederhalskanker: >> Diagnose baarmoederhalskanker: >> Diagnose baarmoederhalskanker: >>