3 juni 2011: bron: SGO

De Amerikaanse Society of Gynecologic Oncology (SGO) heeft de richtlijnen voor follow-up toezicht voor "genezen" vrouwen met gynaecologische vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook eierstokkanker en baarmoederkanker en endometriosekanker aangepast aan de nieuwste inzichten. Vorige week werd ook in Nederland bekend dat de Gezondheidsraad adviseert als preventie onderzoek naar baarmoederhalskanker om vrouwen eerst te onderzoeken op de aanwezigheid van het HPV virus en pas daarna als dat aanwezig blijkt verder onderzoek te doen. De richtlijnen die nu de SGO uitgeeft zijn daarmee in overstemming wat betreft baarmoederhalskanker.

Wie de volledige nieuwe richtlijnen wil inzien kan die gratis digitaal doorgestuurd krijgen van ons. Mail naar redactie@kanker-actueel.nl
 
Wat ik toch wel opmerkelijk vind is dat in het persbericht dat deze nieuwe richtlijnen van de Amerikaanse SGO aankondigt dat daarin wordt geconstateerd dat een uitstrijkje alleen slechts een relatief gering aantal gevallen van gyenacologische kanker opspoort terwijl dit dus in Amerika in heel veel gevallen is gebruikt. Zo vertelt een wetenschappeljk onderzoekster dat bijvoorbeeld voor endometriosekanker, het herkennen van symptomen,
als een methode van recidief detectie, een opsporingspercentage van 41% tot 83% van de gevallen constateert. En lichamelijk onderzoek biedt een detectiegraad van 35% tot 68% voor endometriosekanker. Maar het cytologische bewijs, de Pap-test (0% -7%), thoraxfoto (0% -20%) en meting van het CA-125 (15%) geven veel lagere percentages in het opsporen van endometriosekanker en zijn dus noch klinisch effectief, noch kosteneffectief, zeggen de studieonderzoekers.
In de nieuwe richtlijnen wordt dan ook regelmatig lichamelijk onderzoek en verscherpt toezicht op bepaalde herkenbare symptomen opgenomen. Het uitstrijkje wordt bij voormalige patienten met een historie van gyenacologische vormen van kanker niet meer gebruikt als opsporingsmethode. Hier enkele citaten uit een artikel van Medscape:

New guideline for surveillance of gynecologic cancers

Bron: Medscape

The guidelines, which review the most recent data on surveillance for gynecologic cancer recurrence in women who have had a complete response to therapy, hold some potentially practice-changing surprises, said Dr Salani.

"Before reviewing the literature, I was not aware of the low efficacy of Pap tests for gynecologic cancer surveillance," she said, offering an example of a potentially practice-changing insight in the new guidelines.

Papanicolaou (PAP) tests have "very low rates" of detection of recurrent disease for endometrial and cervical cancer but are "commonly" performed in these patients, said Dr Salani. The tests are also "unnecessarily" performed in ovarian cancer.

In the new guidelines, Pap tests are not indicated for surveillance in endometrial, cervical, or ovarian cancer patients. "I think that's going to be a practice change for a lot of physicians," she said.

What are recommended as surveillance techniques and monitoring intervals for endometrial, ovarian, nonepithelial ovarian, cervical, vulvar, and vaginal cancers?

For the most part, the recommended surveillance for all of the gynecologic cancers consists of a detailed review of symptoms and physical examination at office visits, the intervals of which vary depending on the cancer and years of survival. This method "results in the detection of most recurrences," write Dr Salani and her colleagues.

For example, the guidelines point out that for endometrial cancer, symptoms, as a method of recurrence detection, provide a detection rate of 41% to 83% of cases. And physical examination provides a detection rate of 35% to 68% for endometrial cancer. In contrast, cytologic evidence/Pap test (0%-7%), chest radiograph (0%-20%), and cancer antigen 125 level (15%) have much lower detection rates for endometrial cancer and are thus neither clinically effective nor cost-effective, say the study authors.

"The use of additional modalities has not been well-supported," they say about imaging, biomarker tests, and other methods. "Individualized treatment plans should be made with each patient," they write. Read more>>>>>>


Plaats een reactie ...

Reageer op "Amerikaanse Vereniging van gynaecologische vormen van kanker heeft de richtlijnen voor follow-up onderzoek van genezen vrouwen aangepast. Het uitstrijkje (pap) wordt niet meer gebruikt voor overleveraars van gynaecologische vormen van kanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

AI-model Hector voorspelt >> Bestraling - radiotherapie >> Gezondheidsraad adviseert >> Amerikaanse Vereniging van >> Risico's en oorzaken van baarmoederhalskanker >> Pilgebruik en baarmoederhalskanker: >> Diagnose van baarmoederhalskanker: >> Diagnose van baarmoederhalskanker: >> Diagnose baarmoederhalskanker: >> Diagnose baarmoederhalskanker: >>