2 janauri 2004: Bron: Med-pro 

Van Med-pro Nederland kregen we onderstaande informatie toegestuurd over een nieuw voedingssupplement uit hun assortiment. Nu plaatsen we normaal gesproken geen informatie met een reclameboodschap, maar in dit geval willen we daarvoor toch een uitzondering maken omdat steeds vaker de natuurlijke aanpak met Indole 3-Carbole (13c) bij hormoonbepaalde kankersoorten, zoals bv. borstkanker, prostaatkanker en eierstokkanker wordt aanbevolen. We hebben al een paar jaar de informatie over DIM van Springfield op onze site staan en is nog steeds actueel en een prima middel als we de reacties van met name orthomoleculaire artsen en ook patiënten mogen geloven en nu heeft Med-pro een soortgelijk middel op de markt gebracht. Alle verantwoordelijkheid voor de waarheid van onderstaande informatie ligt bij de producent en voor alle duidelijkheid Med-pro heeft er natuurlijk alle belang bij om hun product zo breed mogelijk aan te bevelen. Toch plaatsen we deze informatie omdat we vinden dat u als bezoeker van onze site ook moet weten waar bepaalde belangrijke veosdingsuppletie te verkrijgen is. Hierop is heel nadrukkelijk ook onze disclaimer van toepassing. Hier de informatie zoals we die van Med-pro kregen toegestuurd.

Medpro Indol 3 Carbinole

Indole-3-Carbinol (I3C) is een belangrijk wapen in het op natuurlijke wijze bestrijden van oestrogeen gevoelige kanker. I3C, is een uit Genus Brassica (Spruiten, Broccoli, Bloemkool en Rode kool) gewonnen Phytonutriënt , het lost een aantal problemen in het lichaam op, met als belangrijkste resultaat de eliminatie van oestrogeen gevoelige tumoren.

Anti-oestrogen
Om te begrijpen waarom I3C zo’n belangrijk anti-kanker preparaat is , moeten wij eerst kijken naar het antioestrogeen proces. Bij patienten met borst- of baarmoederhalskanker is het metabolisme van het natuurlijk oestrogeen verhoogt. Deze verhoging (16-Alpha-Hydroxylering) is een belangrijke indicator voor de ontdekking van oestrogeen gevoelige tumoren, hetgeen op basis van klinisch onderzoek is aangetoond.
Dr. H. Leon Bradlow deed talrijke studies naar het effect van I3C op het oestrogeen-metabolisme. Hij ontdekte een 4,56 maal hogere 16-Alpha-Hydroxylering bij patienten, die een borstamputatie moesten ondergaan, dan bij patienten, die geen kanker hadden.
Omgekeerd, wanneer het oestrogeen zich van de 16-Alphaweg afkeert en een andere weg in het lichaam neemt, wordt de tumor kleiner. Deze alternatieve weg, die als „tumor onderdrukker“ metabolische baan funktioneert, wordt 2-Hydroxylering genoemd, een proces, dat oestrogeen in 2-Hydroxyestrone (20HEI), een anti-oestrogeen, verandert. Bij gezonde vrouwen zonder risico van borst- of baarmoederhalskanker vermijdt het metabolisme de 16-Alphaweg en zij metaboliseren inplaats daarvan het oestrogeen via bovengenoemde baan.

Het proces begint met de inname van I3C. Door het maagzuur verandert I3C in de maag in verschillende stoffen, ondermeer in het Enzym P450, dat het lichaam het signaal geeft , oestrogeen via de 2-Hydroxylering te metaboliseren.
Indole-3-Carbinol stimuleert de snelheid waarmee het lichaam het oestrogeen via 2-Hydroxylierung uitstoot. Bradlow en een groep van onderzoekers, onderzochten de invloed van I3C op mensen bij inname binnen een korte periode, zij gaven de testgroep gedurende een week dagelijks 400 mg I3C. Na de inname van I3C- veranderde de 2-Hydroxylatie van 29,3% naar 45,65%. In een andere studie namen 12 gezonde vrijwilligers gedurende een week 6 tot 7 mg I3C per kilo lichaamsgewicht per dag. Na een week inname van I3C, steeg de 2-Hydroxylatie waarde van de proefpersonen ongeveer 50%. Omdat, I3C oestrogeen metabolisme verandert van de tumor vergrotende in tumor onderdrukkende weg, is het een waardevol middel tegen borst-, baarmoederhals- en huidkanker alsmede gezwellen aan de luchtwegen.

Borstkanker
De sterke Anti-kanker effecten van I3C zijn in een aantal studies gedocumenteerd.. Onderzoekers aan de universiteit van Californië in Berkeley injecteerden I3C direkt in menselijke borstkankercellen en controleerden de uitwerking op de celcyclus, (het celdelingsproces). I3C bracht het celdelingsproces tot stilstand voor het significant versnelde, remde de groei van kankercellen en verhinderde celdeling, doordat het de DNA-Verdubbeling blokkeerde.
Door zijn vermogen, de celcyclus te vertragen, wordt I3C als komplementaire therapie tegen borstkanker gebruikt. Sinds 20 jaar wordt Tamoxifen als het belangrijkste middel bij de behandeling van borstkanker ingezet. Echter Tamoxifen heeft een nadeel. Hoewel Tamoxifen het leven van veel vrouwen heeft verlengt, was het slechts werkzaam bij 50% van de patiënten en werden de patiënten na 12 tot 18 maanden behandeling resistent voor het product. Na deze periode werd wederom een groei van de tumor vastgesteld.
Studies bevestigen de werking van de combinatie van I3C met Tamoxifen om de bijwerkingen van Tamoxifen te elimineren en een beter werkend product te creëren. De onderzoekers van universiteit van Berkeley injecteerden drie groepen van menselijke borstkankercellen: een groep met I3C, een andere met Tamoxifen en een derde met een mix van de twee producten. De cellen, die alleen met Tamoxifen ingespoten werden vertoonden een beperking van 60% van de DNA-Synthese, de cellen die met I3C ingespoten werden toonden een beperking van 90% aan, bij gelijke omstandigheden en tijdsduur. De combinatie I3C en Tamoxifen was werkzamer dan elk product afzonderlijk, en resulteerde in een remming van 95% na 96 uur behandeling.
Lagere doseringen Tamoxifen, gecombineerd met I3C, remden de groei van kankercellen in dezelfde mate als hogere doseringen van de producten afzonderlijk. Deze resultaten leiden er toe dat men bij patiënten,die een Tamoxifen-I3C Therapie ondergaan, de dosering van Tamoxifen drastisch kan verlagen, waardoor het risico van resistentie sterk verkleind wordt.

Baarmoederhals-, Vaginale- en Huidkanker

I3C speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van Baarmoederhals-, Vaginale- en huidkanker. Infectie met HPV (Humanpathogene Papilloma-Virussen) leidt tot een verhoogd risico van baarmoederhalskanker, de op één na meest voorkomende soort kanker bij vrouwen en met grote waarschijnlijkheid van huidkanker. HPV is echter niet de enige veroorzaker van baarmoederhals- en huidkanker en slechts een klein deel van de HPV-geinfecteerde vrouwen krijgen baarmoederhalskanker. De ontwikkeling van HPV naar kanker wordt veroorzaakt door oestrogeen , wat het risico van HPV-geinfecteerde cellen in kankercellen verhoogd.
Om vast te stellen, of I3C een werkzame anti-kanker werking heeft in HPV-gerelateerde gevallen, hebben onderzoekers muizen met extra toegediende HPV-Genen, een overdosis oestrogeen gegeven. De onderzoekers vergeleken gecontroleerd op dieet gezette muizen, met muizen die met 2000 ppm I3C gevoedert werden. In de controle groep ontwikkelde zich binnen 6 maanden, bij 19 van de 25 muizen baarmoederhals-vaginaalkanker, bij de I3C groep slechts bij 2 van de 24. Ook werd een vermindering van huidkanker bij de I3C groep vastgesteld.

Andere voordelen
Afgezien van de omleiding van het oestrogeen metabolisme beschermd I3C ook tegen de kankercel bevoorderende eigenschappen van twee aminen (IQ en PhIP), die tijdens het koken van proteïnrijk voedsel opgebouwd worden. Deze aminen veroorzaakten bij proeven borst- en leverkanker bij meerdere ratten rassen. Wanneer de aminen met enzymen geactiveert worden, veroorzaken deze aminen (PhIP- en IQ) kanker verhogende DNA-reacties. Indole-3-Carbinol remde deze reactie bij de proefdieren met 89%

. Recurrerende respiratorische Papillomatose (RRP)
Recurrerende respiratorische Papillomatose (RRP) is een virale ziekte, die zich uit door de groei van Papillome, wratjes met een zachte kern, die op het strottenhoofd of de stembanden, groeien. Papillome zijn groepsgewijs groeiende goedaardige tumoren, die in het gehele luchtwegstelsel voorkomen. Daarom is de behandeling uiterst lastig.
Op grond van urine analyses van patiënten, die bij een studie op het Long Island Jewish Medical Center deelnamen, werd vastgesteld, dat er bij RRP-patiënten een liniaire samenhang bestaat tussen de waardes van het oestrogeen metabolisme en de ernst van de ziekte. Waardes van minder dan één van het nevenproduct van het anti-oestrogeen 2-Hydroxylering 20HEI worden met een agressievere vorm van RRP in verbinding gebracht. Driemaal of nog grotere 20HEI-waarden worden met een mildere vorm van de ziekte in verband gebracht.
Vanwege de eigenschap van I3C, oestrogeen metabolisme te veranderen, wijzen onderzoekingen voorzichtig in de richting, dat I3C het probleem van RRP kan verminderen en zelfs kan genezen. Veel RRP-patiënten melden een volledige of gedeeltelijke genezing.

Alleen groente eten helpt niet!
Sommige mensen die van de werking van I3C op de hoogte zijn, denken dat alleen meer broccoli en kool eten ook helpt. Onderzoekingen wijzen uit dat dit niet waar is! Men moet minstens 500 gram broccoli of kool per dag eten om enigzins hetzelfde effect als bij geconcentreerde I3C te bereiken, normaal gesproken eet geen enkel mens deze hoeveelheid per dag. Bradlow schrijft per dag minstens 300mg I3C voor.
Er is nog een ander nadeel om de dagelijkse portie I3C uit kruisbloemige groentesoorten te halen, omdat de concentratie I3C sterk verschilt, per ras, klimaat en bodemgesteldheid. In Israel gekweekte koolsoorten bijvoorbeeld, bevatten zo goed als geen I3C. Het is dus moeilijk om therapeutische hoeveelheden van I3C alleen door eten binnen te krijgen.

Synergetisch Effect
I3C is een sterk anti-karzinogeen op zich, studies hebben uit gewezen, dat andere substanties in combinatie met I3C de werking verbeteren. Veel onderzoekers hebben bijvoorbeeld aangetoond, dat het gebruik van ascorbinezuur (Vitamine C) met I3C, ascorbigeen ontwikkeld, een nog beter werkend anti-karzinogeen als I3C.
Hoewel het stofwisselingsproces bijdraagt aan het ontbindingsproces van I3C, moet worden afgeraden om anti-oxydanten in combinatie met dit Phytonutriënt te gebruiken.

Referenties
1. Fishman J., Schneider J., Hershcope RJ., Bradlow HL. Increased estrogen 16-alpha-hydroxylase activity in women with breast and endometrial cancer. J Steroid Biochem. 1984; 20(4B): 1077-1081.
2. Osborne MP, Bradlow HL, Wong GY, Telang NT. Upregulation of estradiol C16 alpha-hydroxylation in human breast tissue: a potential biomarker of breast cancer risk. J National Cancer Inst. 1993; 85(23): 1917-1920.
3. Dr. Karen Auborn. Personal communication. 1999.
4. Michnoviez JJ, Bradlow HL. Altered estrogen metabolism and excretion in humans following consumption of indole-3-carbinol. Nutr Cancer. 1991;16 (1): 59-66.
5. Michnoviez JJ, Bradlow HL. Induction of estradiol metabolism by dietary indole-3-carbinol in humans. J Natl Cancer Inst. 1990; 82(11): 947-949.
6. Michnoviez JJ, Bradlow HL. Altered estrogen metabolism and excretion in humans following consumption of indole-3-carbinol. Nutr Cancer. 1991;16 (1): 59-66.
7. Cover CM, Hsieh SJ, Tran SH, Hallden G, Kim GS, Bjeldanes LF and Firestone GL. Indole-3-carbinol inhibits the expression of cyclin-dependent kinase-6 and induces a G1 cell cycle arrest of human breast cancer cells independent of estrogen receptor signaling. J Biol Chem. 1998; 273:3838-3847.
8. Legha SS. Tamoxifen in the treatment of breast cancer. Ann Intern Med. 1988; 109: 219-228.
9. Couillard S, Gutman M, Labrie C, Belanger A, Candas B and Labrie F. Comparison of the effects of the antiestrogens EM-800 and tamoxifen on the growth of human breast ZR-75-1 cancer xenografts in nude mice. Cancer Res. 1998; 58:60-64
. 10. Gottardis MM and Jordan VC. Development of tamoxifen-stimulated growth of MCF-7 tumors in athymic mice after long-term antiestrogen administration. Cancer Res. 1988; 48: 5183-5187.
11. Osborne CK, Coronado-Heinsohn EB, Hilsenbeck SG, McCue BL, Wakeling AE, McClelland RA, Manning DL, and Nicholson RI. Comparison of the effects of a pure steroidal antiestrogen with those of tamoxifen in a model of human breast cancer. J Natl. Cancer Inst. 1995; 87:746-750.
12. Cover CM, Hsieh SJ, Cram EJ, Hong C, Riby JE, Bjeldanes LF, and Firestone GL. Indole-3-carbinol and tamoxifen cooperate to arrest the cell cycle of MCF-7 Human Breast Cancer Cells. Cancer Research. 1999; 59: 1244-1251.
13. Cover CM, Hsieh SJ, Cram EJ, Hong C, Riby JE, Bjeldanes LF, and Firestone GL. Indole-3-carbinol and tamoxifen cooperate to arrest the cell cycle of MCF-7 Human Breast Cancer Cells. Cancer Research. 1999; 59: 1244-1251.
14. WHO, The World Health Report, Geneva. 1997.
15. Syrjanen KJ. Papillomavirus infections and cancer. Papillomaviruses and Human Disease, Syrjanen K, Gissmann L, and Koss LG, (eds.) Springer, New York. 1987; 467-503.
16. Czegledy J. Human papillomaviruses in non-melanoma skin cancers. Aeta Microbiol Immunol Hung. 1997; 44: 223-227.
17. Majewski S and Jabionska S. Human papillomavirus-associated tumors of the skin and mucosa. J Am Acad Dermatol. 1997; 36: 659-685.
18. Llang J, Mei Q, Da-Zhi C, Anderson A, Gaung-Yu Y, Arbeit J, Auborn K. Indole-3-carbinol prevents cervical cancer in human papilloma virus type 16 (HPV16) transgenic mice. Cancer Research. 1999; 59: 3991-3997.
19. He YH, Schut HA. Inhibition of DNA adduct formation of 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine and 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline by dietary indole-3-carbinol in female rats. J Biochem Mol Toxicol. 1999; 13(5):239-47.
20. Lancaster C. RRP Patient Update. Recurrent Respiratory Papillomatosis Foundation Newsletter. Fall 1993. n. page.
21. Auborn K. Personal Communication. 1999.
22. Auborn K. Personal Communication. 1999.
23. Stern B. Adjuvant Therapy Survey Update. Recurrent Respiratory Papillomatosis Foundation Newsletter. Fall 1997. n. page.
24. Bradlow HL. Personal Communi-cation. 1999.
25. Preobrazhenskaya, et al. Food Chemistry. 1993; 48: 48-52
26. Additional I3C Notes. Recurrent Respiratory Papillomatosis Foundation Newsletter. Fall 1997. n. page.

Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Medpro Indol 3 Carbinole, een voedingssupplement van Med-pro voor natuurlijke aanpak van hormoonbepaalde kankersoorten."

 • Kien Vink :
  Goedendag,

  In laatste gedeelte van dit artikel staat :” Veel onderzoekers hebben bijvoorbeeld aangetoond, dat het gebruik van ascorbinezuur (Vitamine C) met I3C, ascorbigeen ontwikkeld, een nog beter werkend anti-karzinogeen als I3C.
  Hoewel het stofwisselingsproces bijdraagt aan het ontbindingsproces van I3C, moet worden afgeraden om anti-oxydanten in combinatie met dit Phytonutriënt te gebruiken.”

  Nu is mijn vraag waarom anti-oxidanten in combinatie met I3C wordt afgeraden? Ik persoonlijk gebruik zowel I3C als 1000mg vit C supplement per dag. En ik vraag mij nu af of ik de combinatie dan deze supplementen dus beter niet kan gebruiken. Ik hoor graag uw advies hierover. Bij voorbaat hartelijk dank.

  Met vriendelijke groet,

  Kien Vink
  • Kees :
   beste Kien,

   Ik durf daar zelf geen antwoord op te geven want ik ben geen dieetdeskundige. Wellicht dat u het aan een van de complementair werkende artsen kan vragen van bv de NGOO? https: //kanker-actueel.nl/NL/lijst-van-complementair-werkende-artsen-in-nederland-en-belgie.html

   Of vraag het aan Medpro zelf?

   Mvgr. Kees Braam
   webmaster

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Medpro Indol 3 Carbinole, >> Nieuwe belofte voor preventie >> Indole-3-carbinol: Stofje >> Indole-3-carbinol (I3C), een >>