Bron: LEF Magazine January 2004 

Onderstaand artikel komt uit LEF-magazine januari 2004 en is een vrije vertaling van de redactie. De auteurs gaan in op de manier waarop bv. groene thee en resveratrol, maar ook 13C en DIM  kankerremmend werken op celniveau. Het is een medisch verhaal over het effect, synergetisch vaak, van voedingstoffen op kanker en aangezien wij geen artsen zijn kunnen er dus fouten inzitten. Lees ook onze disclaimer. 

Nieuwe belofte voor de preventie en behandeling van kanker.

Nieuw gepubliceerde onderzoeksresultaten bevestigen dat voedingstoffen zoals ECGG (een groene thee polyphynol), resveratrol en indole-3-carbinol (I3C) potentieel goede kankerremmers zijn en waardevol kunnen zijn in zowel preventie als bestrijding van deze ziekte. De bevindingen waren het speerpunt op de Nutritional Genomics and Proteomics Cancer Prevention Conferentie gehouden in het Bethesda Medisch Centrum en gesponsord door het NCI - National Cancer Institute, the National Institutes of Health, en the American Society for Nutritional Sciences. De conferentie bevindingen zijn gepubliceerd in de Journal of Nutrition (july 2003). 

Groene thee en resveratrol remmen de groei van de kankercel.

Prostaatkanker is de tweede belangrijke doodsoorzaak door kanker bij mensen in de V.S. Zoals het roken van sigaretten met longkanker verbonden is, is prostaatkanker verbonden met voeding, met vlees,
vleesvet, en zuivelproducten die grote invloed lijken te hebben op prostaatkanker. (1-3)
In tegenstelling tot mannen in de USA, hebben Aziatische mannen een veel lagere frequentie van prostaatkanker, en de onderzoekers verklaren deze lagere percentages aan het Aziatische dieet, dat rijst, soja, en thee eerder dan vlees en zuivelproducten benadrukt.

Het Amerikaanse vlees en de zuivelproducten komen uit koeien die met steroïde medicijnen worden behandeld die in Europa worden verboden. Deze synthetische mengsels van oestrogeen, testosteron, en andere hormonen, die in de koeien in de weken vóór slachting worden geïmplanteerd, worden gegeven om de groei en gewichtsaanwinst te versnellen. Wanneer toegevoegd in een petrischaal met kankercellen, doen deze medicijnen/steroïden hetzelfde bij alle cellen - zij versnellen hun groei. (4)

Het behandelen van koeien met de groei implantaties (steroïden) verhoogt de niveaus van de celgroeifactor en die juist ook bekend staan om hun kankercelgroeipotentie. (5,6) Op de
Bethesda conferentie, melden de onderzoekers van de universiteit van Wisconsin dat zij een polyphenol uit groene thee hadden getest (ECGC) die de groei factor afremde. (7,8) toen de knaagdieren ingespoten waren met actieve prostaatkankercellen en aanvullend met het equivalent van zes koppen van groene thee per dag werden gevoed, kwamen geen uitzaaiingen voor, was de algemene overleving groter, en de tumorvrije overleving was langer. In een afzonderlijke studie, toonde een microarray test van 250 prostaat kankergenen aan dat ECGC significant 25 genen beïnvloedde die op hun beurt kankergroei beïnvloeden. (9)

De onderzoekers bij de Medische Universiteit van New York rapporteerden over een studie die het effect van rundvleesvet op de genen van normaal prostaatweefsel bij ratten onderzocht. Zij vonden dat een dieet dat rundvleesvet bevat de activiteit van kankerbevorderende genen verhoogt en de activiteit van kankeronderdrukkende genen vermindert. De genen die door rundvleesvet worden beïnvloed bevatten een gen dat ontstekingen onderdrukt, een gen dat cellen kan toestaan om aan de groeicontrole te ontsnappen, en een gen dat uitbreiding van kankercellen bevordert. (10)

De onderzoekers van de universiteit van Wisconsin rapporteerden ook dat ECGC van groene thee niveaus van kankerverbeterende enzymen vermindert. Één (5a-reductase) bevordert kaalheid, lichaamshaar, goedaardige prostaathyperplasia (BPH), en kanker. Een ander enzym, bekend als ornithine decarboxylase, is kritiek voor de celgroei. Een teveel hebben van dit enzym is gevaarlijk in de prostaatklier, welke de hoogste niveaus in het lichaam van ontstekingbevorderende cyclooxygenase (COX) bevat en is grootste toeleverancier van celgroei blokkers/remmers. (11) ECCG verlaagt de ornithine decarboxylase en onderdrukt ook het proteasome enzym dat kankercellen beschermt tegen apoptosis (celdood) veroorzaakt door de normale processen van het lichaam. De niveaus van proteasome zijn verminderd in het serum van groene theedrinkers. De onderzoekers van Wisconsin besloten: "Samen genomen, suggereren onze studies en gegevens van andere laboratoria dat de groene thee en zijn constituenten apoptosis veroorzaken, de celgroei remmen, de vooruitgang van de celcyclus arresteren, angiogenese en metastase remmen, en belangrijk, prostaat tumorgroei remt in een dierlijk
model waarin prostaat kanker zoals in mensen is ingespoten." 

De onderzoekers van het M.D. Centrum van Kanker van Anderson (Houston, TX) rapporteren over het effect van resveratrol polyphenol - dat in wijn, druiven, pinda's, en moerbeiboom wordt gevonden - op enkelvoudige cellen van prostaatkanker. (12). Hun studie voegt dit toe aan het groeiende dossier van gegevens over de krachtige en diverse gevolgen tegen kanker van
resveratrol. Resveratrol remt elk stadium van prostaatkanker door een verschillend middel. Het blokkeert de groei bevorderende hormonen in prostaat kankercellen, (13) die hun groei stoppen en celvernietiging veroorzaken. Resveratrol heeft ook sterke anti-ontstekings gevolgen die het risico van kanker krijgen vermindert en helpt zo de verspreiding van de ziekte te verminderen. (14. De onderzoekers besloten resveratrol als belangrijke kandidaat in prostaatkankerpreventie voor te stellen, die op zijn kankerremmende eigenschappen is gebaseerd. 

De M.D. onderzoekers van Anderson pakken het probleem van agressieve, hormoongevoelige prostaatkanker aan, die zich onveranderlijk na behandeling van eerste, hormoonontvankelijke kanker voordoen. Deze kanker impliceert de activering van een enzym dat de groei toelaat. De
onderzoekers van Anderson besluiten dat resveratrol onrechtstreeks zich in dit enzym mengt, en zij stellen resveratrol als prostaatkanker preventieve agent evenals een hulptherapie voor behandeling van gevorderde ziekte voor.

I3C verbetert kankerbestrijdende effect van genisteïne.

Mogelijkheden naar nieuwe fyto-gebaseerde kankertherapiën verplaatst zich van enkelvoudige middelen naar combinaties van voedingsmiddelen. In één van de eerste studies van zijn soort, constateren onderzoekers bij North Shore-Long Island Jewish Research Institute, Albert Einstein College of Medicine, St. Johns University, en Oregon State University, dat genisteïne, fytochemisch bijna volledig afgeleid uit sojabonen, de werkzaamheid tegen kanker van indool-3-carbinol verbetert (I3C). (15) I3C is een plantaardig stofje dat in groenten zoals broccoli, kool, mosterd, boerenkool, en bloemkool wordt gevonden. De studies tonen aan dat mensen die heel wat van deze kruisbloemige groenten eten het laagste risico hebben op diverse soorten kanker, met inbegrip van longkanker, maagkanker, darmkanker, rectaalkanker, borstkanker en prostaatkanker. (16, 17, 18,19) Zowel I3C en genisteïne zijn gevestigde algemeen geaccepteerde voedingsstoffen tegen kanker.

Dit onderzoek veroorzaakte opwindende nieuwe resultaten betreffende apoptosis (zelfmoord van cellen) van de cellen van borstkanker en het blokkeren van oestrogeen. Wanneer de onderzoekers I3C of diindolylmethane, één van de producten die worden geproduceerd door de afbraak van IC3, samenvoegden met genisteine in hoeveelheden vergelijkbaar met die in voedsel of supplementen, en toevoegden aan de cellen van borstkanker (zowel met als zonder oestrogeenreceptoren), onderging 40% van de cellen apoptosis of celdood, en de benodigde hoeveelheid van I3C/DIM werd vermindert met twee derde.

De onderzoekers onderzochten ook het effect van de combinatie op de capaciteit van het oestrogeen om de celgroei te bevorderen. I3C blokkeerde de gevolgen van het hormoon voor ongeveer 25%, genisteïne blokkeerde het voor ongeveer 55%, en de twee samenstellingen
blokkeerden samen oestrogeen voor ongeveer 90%. Het effect was eerder synergistisch dan aanvullend - dat betekent dat beiden werkten als een tandem, echter hoe dit te verklaren is nog niet duidelijk.

I3C en DIM werken synergistisch in het remmen van kanker.
Slechts één derde van alle borstkankers zijn oestrogeen receptor positief en slechts de helft reageert goed op de oestrogeenremmer tamoxifen. Zelfs dan kan zich tamoxifenresistentie 
uiteindelijk ontwikkelen. Tweederde van gevallen van borstkanker kunnen om te beginnen niet worden behandeld met tamoxifen. Momenteel is een breedspectrumchemotherapie de aangewezen behandeling voor borstkanker, en hoewel vaak efficiënt, is het nodig een therapie aan te passen aan het borstkankertype, vooral aan het niet-oestrogeentype. De onderzoekers bij de Universiteit van Californië-Berkeley rapporteren dat I3C potentieel een dergelijke therapie is. (20).

Het nieuwe onderzoek toont dat I3C en zijn afbraakproduct DIM synergistisch werkzaam zijn om de groei van de borstkankercellen te remmen/stoppen, met I3C voor het onderdrukken van een op kanker betrekking hebbend gen (het gen voor kinase cdk-6) dat DIM niet doet.
DIM en I3C doden beide borstkankercellen. (21) Maar een maximum aan celmoord effect wordt bereikt wanneer beide middelen samen worden gevoegd en gegeven. Terwijl I3C en DIM elk unieke effecten hebben op genen die de vermenigvuldiging van kankercellen controleren, delen zij sommige effecten gemeenschappelijk die dubbele "overlappende effecten" hebben.
Life-extension adviseert zijn lezers om I3C te nemen eerder dan DIM, aangezien I3C
natuurlijk opsplitst in DIM en andere producten die onbekende gunstige gevolgen kunnen hebben. DIM geeft slechts het voordeel van 1 middel.

I3C belemmert borstkankercellen om zich te vermenigvuldigen door een unieke, gedeeltelijk onbekende weg. De effecten tegen diverse soorten borstkanker zijn zo veelbelovend dat de onderzoekers van Universiteit van Californië verklaren: "In het geval van oestrogeen-niet-reagerende mda-mb-231 cellen, remde de indoolbehandeling (I3C) proliferatie in de omstandigheden waarin het anti-oestrogeen tamoxifen geen effect had, dat veronderstelt dat een bredere waaier van borstkankercellen reageert op en gevoelig is voor indoles dan voor oestrogeenantagonisten." Hun onderzoek voegt aan het groeiende bewijsmateriaal toe dat I3C de basis van een krachtige nieuwe therapie voor de behandeling van borstkanker kan vormen. Zijn doeltreffendheid in preventie is reeds eerder bevestigd. (22-25).

Italiaanse onderzoekers creëerden onlangs een kunstmatig product van natuurlijke I3C die tweemaal zo'n grote kracht heeft in oestrogeen-receptor-negatieve borstkankercellen. (26) Het onderdrukt hetzelfde kritieke enzym (Cdk6 kinase) zoals I3C dit onderdrukt, maar in plaats van het activeren van het p21 gen van het tumorontstoringsapparaat, activeert het een ander gen bekend als p27. De onderzoekers zijn van plan de "tetrameer" (tetrameer is
een polymeer (grote molecule) die uit vier onderdelen bestaat. Met dank aan Tineke en Hans voor de vertaling van dit woord) verder als medicijn te ontwikkelen. Het preklinische bewijsmateriaal toont aan dat het aan normale cellen geen schade berokkent.

Het kankeronderzoek blijft ondanks sommige tegenslagen vooruitgaan.
Ondanks soms tegenslagen en enkele negatieve bevindingen, is de tendens in voeding en kankeronderzoek overweldigend positief. De conferentie in Bethesda toonde aan dat
onderzoek verder gaat dan het idee dat genoeg fruit en groenten etend het krijgen van
kanker verhindert. Het onderzoek richt zich meer en meer op het identificeren van
stofjes in voeding die kanker remmen. Het onderzoek concentreert zich nu op hoe - en niet of - fyto-middelen (voedingsstofjes) de groei van de kankercel remmen.

De onderzoekers naar de relatie voeding en kanker die de conferentie bijwoonden onderzoeken meer en meer de interactie van kankerremmende samenstellingen/middelen en stellen verfijnd
nieuw onderzoek voor om zo alle nieuwe bevindingen bijeen te brengen. Zij zijn overtuigd dat een nieuw soort wetenschappelijk overzicht nodig is om het potentieel van modaliteiten tegen kanker te evalueren om synergistisch, met genetici en voedingsdeskundigen samen te
werken. Zij merken op dat de kankeroverlevenden als waardevolle 'schildwachten' van kankerpreventie moeten worden gebruikt, en dat het begrip dat een voedingsmiddel efficiënter in één stadium van kanker kan zijn dan bij een ander in een ander stadium zou moeten worden overwogen.

De onderzoekers hopen dat deze en andere nieuw ontwikkelingen - zulke als gebruik van verfijnde nieuwe computermodellen en weergave systeem - hen veel dichter zal brengen bij het definitief winnen van de oorlog op kanker.

References 
1. Veierod MB, Veierod MB, Laake P, Thelle DS. Dietary fat intake and risk of prostate cancer: a prospective study of 25,708 Norwegian men. Int J Cancer. 1997 Nov 27;73(5):634-8. 

2. Giovannucci E, Rimm EB, Colditz GA, et al. A prospective study of dietary fat and risk of prostate cancer. J Natl Cancer Inst. 1993 Oct 6;85(19):1571-9. 

3. Chan JM, Stampfer MJ, Ma J, Gann PH, Gaziano JM, Giovannucci EL. Dairy prod- ucts, calcium, and prostate cancer risk in the Physicians’ Health Study. Am J Clin Nutr. 2001 Oct;74(4):549-54.

4. Le Guevel R, Pakdel F. Assessment of oestrogenic potency of chemicals used as growth promoter by in-vitro methods. Hum Reprod. 2001 May;16(5):1030-6.

5. Yu H, Rohan T. Role of the insulin-like growth factor family in cancer development and progression. J Natl Cancer Inst. 2000 Sep 20;92(18):1472-89.

6. Zhao H, Grossman HB, Spitz MR, Lerner SP, Zhang K, Wu X. Plasma levels of insulin- like growth factor-1 and binding protein-3, and their association with bladder cancer risk. J Urol. 2003 Feb;169(2):714-7.

7. Schoonmaker JP, Loerch SC, Fluharty FL, et al. Effect of an accelerated finishing program on performance, carcass characteristics, and circulating insulin-like growth factor 1 con- centration of early-weaned bulls and steers. J Anim Sci. 2002 Apr;80(4):900-10.

8. Lee CY, Lee HP, Jeong JH, et al. Effects of restricted feeding, low-energy diet, and implantation of trenbolone acetate plus estradiol on growth, carcass traits, and circu- lating concentrations of insulin-like growth factor (IGF)-1 and IGF-binding protein-3 in finishing barrows. J Anim Sci. 2002 Jan;80(1):84-93. 

9. Adhami VM, Ahmad N, Mukhtar H. Molecular targets for green tea in prostate cancer prevention. J Nutr. 2003 Jul;133(7 Suppl):2417S-2424S.

10. Reyes N, et al. 2000. Microarray analysis of diet-induced alterations in gene expression in the ACI rat prostate. Eur J Cancer Prev 2002 Aug;11 Suppl 2: S37-42.

11. Danzin C, Jung MJ, Grove J, Bey P. Effect of a-difluoromethylornithine, an enzyme-acti- vated irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase on polyamine levels in rat tis- sues. Life Sci. 1979 Feb 5;24(6):519-24.

12. Stewart JR, Artime MC, O’Brian CA. Resveratrol: a candidate nutritional sub- stance for prostate cancer prevention. J Nutr. 2003 Jul;133(7 Suppl):2440S-2443S.

13. Mitchell SH, Zhu W, Young CY. Resveratrol inhibits the expression and function of the androgen receptor in LNCaP prostate cancer cells. Cancer Res. 1999 Dec 1;59(23):5892-5. 

14. Jang M, Cai L, Udeani GO, et al. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes. Science. 1997 Jan 10;275(5297):218-20. 

15. Auborn KJ, Fan S, Rosen EM, et al. Indole- 3-carbinol is a negative regulator of estrogen. J Nutr. 2003 Jul;133(7 Suppl):2470S-2475S. 

16. van Poppel G, Verhoeven DT, Verhagen H, Goldbohm RA. Brassica vegetables and can- cer prevention. Epidemiology and mecha- nisms. Adv Exp Med Biol. 1999;472:159-68.

17. Fowke JH, Chung FL, Jin F, et al. Urinary isothiocyanate levels, brassica, and human breast cancer. Cancer Res. 2003 Jul 15;63(14):3980-6. 

18. Kristal AR, Lampe JW. Brassica vegetables and prostate cancer risk: a review of the epi- demiological evidence. Nutr Cancer. 2002;42(1):1-9. 

19. Cohen JH, Kristal AR, Stanford JL. Fruit and vegetable intakes and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst. 2000 Jan 5;92(1):61-8.

20. Firestone GL, Bjeldanes LF. Indole-3- carbinol and 3-3’-diindolylmethane antiproliferative signaling pathways control cellcycle gene transcription in human breast cancer cells by regulating promoter-Sp1 transcription factor interactions. J Nutr. 2003 Jul;133(7 Suppl):2448S-2455S.

21. Hong C, Kim HA, Firestone GL, Bjeldanes LF. Diindolylmethane (DIM) induces a G1 cell cycle arrest in human breast cancer cells that is accompanied by Sp-1-mediated activation of p21WAF1CIP1 expression. Carcinogenesis. 2002 Aug;23(8):1297-305.

22. Michnovicz JJ, Bradlow HL. Altered estro- gen metabolism and excretion in humans following consumption of indole-3-carbinol. Nutr Cancer. 1991;16(1):59-66.

23. Bradlow HL, Michnovicz J, Telang NT, Osborne MP. Effects of dietary indole-3- carbinol on estradiol metabolism and spontaneous mammary tumors in mice. Carcinogenesis. 1991 Sep;12(9):1571-4.

24. Jellinck PH, Newcombe AM, Forkert PG, Martucci CP. Distinct forms of hepatic androgen 6 beta-hydroxylase induced in the rat by indole-3-carbinol and pregnenolone carbonitrile. J Steroid Biochem Mol Biol. 1994 Nov;51(3-4):219-25. 

25. Grubbs CJ, Steele VE, Casebolt T, et al. Chemoprevention of chemically-induced mammary carcinogenesis by indole-3-carbinol. Anticancer Res. 1995 May- Jun;15(3):709-16.

26. Brandi G, Paiardini M, Cervasi B, et al. A new indole-3-carbinol tetrameric derivative inhibits cyclin-dependent kinase 6 expression, and induces G1 cell cycle arrest in both estrogen-dependent and estrogen-indepen- dent breast cancer cell lines. Cancer Res. 2003 Jul 15;63(14):4028-36.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Nieuwe belofte voor preventie en behandeling van kanker. Over o.a. effect van groene thee, genisteine, indole-3-carbinol (I3C) in een behandeling van kanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Medpro Indol 3 Carbinole, >> Nieuwe belofte voor preventie >> Indole-3-carbinol: Stofje >> Indole-3-carbinol (I3C), een >>