Helpt u ons aan 500 donateurs?

2 oktovber 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/tweede-operatie-van-eerst-inoperabele-alvleesklierkanker-uitgevoerd-na-chemotherapie-geeft-betere-resultaten-mediane-overall-overleving-steeg-van-14-maanden-naar-28-maanden.html

Zie ook informatie over de Nanoknife - IRE (Irreversible Electroporation)een operatietechniek met weinig belasting voor de patiënt die ook in AMC en VUmc wordt uitgevoerd bij alvleesklierkanker

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst een operatie gevolgd door chemo of gerichte behandelingen en/of immuuntherapie.

De conclusie uit deze studie is daarover niet eensluidend(maar het studierapport is heel gedetailleerd beschreven met veel verwijzingen naar studies, dus lees ook dat studierapport mocht u geinteresseerd zijn) :

Conclusie: Ondanks de verschillende meningen over wat nu precies de optimale methode is om een borderline stadium van alvleesklierkanker te definiëren als geschikt voor operatie, groeit de consensus dat deze subgroep van alvleesklierkankerpatiënten (
pancreatic ductal adenocarcinoma) (PDAC) een aparte groep vertegenwoordigt binnen de stadia van alvleesklierkanker. Een groep met een eigen prognose, die aanzienlijk kan worden verbeterd als er een gunstige respons wordt bereikt na een preoperatieve behandeling en/of operatie / resectie. Verbeterde chirurgietechnieken kunnen ook het aantal patiënten dat mogelijk in aanmerking komt voor een operatie, verhogen. Zie bv: de Nanoknife / Ireversible electroporation.

 Opens large image

Fig. 1

Magnified section of a computed tomography axial slice of a borderline resectable pancreatic adenocarcinoma (red contour) highlighting the tumor contact region with the superior mesenteric artery (SMA; yellow contour) <180°. Abbreviation: SMV = superior mesenteric vein. (A color version of this figure is available at www.redjournal.org)

Het abstract plus referentielijst zie Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer

1 september 2015: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/pegph20-eiwit-en-gemcitabine-zorgt-voor-veel-langere-progressievrije-ziekte-en-een-verdriedubbeling-175-vs-529-dagen-van-mediane-overleving-bij-uitgezaaide-alvleesklierkanker-met-hoge-niveaus-van-hyaluronzuur.html 

19 januari 2015: lees ook dit artikel: 

halvering-van-toedieningschema-van-combinatie-van-gemcitabine-plus-nab-paclitaxel-abraxane-voor-uitgezaaide-alvleesklierkanker-geeft-zelfde-resultaten-maar-met-veel-minder-bijwerkingen-en-een-kostenbesparing-van-5500-per-maand-per-patient

22 oktober 2013: Bron: N Engl J Med . Gepubliceerd online 16 oktober 2013

NAB-paclitaxel ( Abraxane) in combinatie met gemcitabine, een relatief nieuwe behandeling voor alvleesklierkanker  die gegeven wordt via zogeheten nanodeeltjes albumine gebonden (NAB), is door de FDA goedgekeurd om te gebruiken als eerstelijns behandeling. De studie die aan de goedkeuring ten grondslag lag is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Deze nieuwe aanpak is specifiek goedgekeurd voor adenocarcinoom van de alvleesklier, een subtype dat verantwoordelijk is voor ongeveer 95 % van alle alvleesklierkanker. NAB-paclitaxel wordt ook gebruikt bij o.a borstkanker met ook betere resultaten in vergelijking met taxol intraveneus, zie deze studie: NAB-paclitaxel geeft betere resultaten op progressievrije ziekte en mediane overleving dan taxol bij borstkanker.

Studieresultaten:
De gerandomiseerde fase III studie bij alvleesklierkanker onder de naam MPACT,  gaf een mediane totale overleving te zien die ongeveer 2 maanden beter was met nab - paclitaxel plus gemcitabine dan alleen met gemcitabine ( 8,5 versus 6,7 maanden ; hazard ratio [ HR ] , 0.72 ; p < .0001 ). Volgens de onderzoekers is dat echt een grote stap voorwaarts omdat de prognose voor uitgezaaide alvleesklierkanker bijzonder slecht is. De bijwerkingen, vooral voor neuropatische klachten en daling witte bloedlichaampjes kunnen aanzienlijk oplopen met deze nieuwe aanpak.

Ik vraag mij af of het niet beter zou zijn om de arts vooraf te vragen om een receptorenonderzoek of vast te stellen of er hyaluronzuur in de tumor zit, zie bv. deze recente studiepublicatie: https://kanker-actueel.nl/NL/pegph20-eiwit-en-gemcitabine-zorgt-voor-veel-langere-progressievrije-ziekte-en-een-verdriedubbeling-175-vs-529-dagen-van-mediane-overleving-bij-uitgezaaide-alvleesklierkanker-met-hoge-niveaus-van-hyaluronzuur.html

De 1-jaars overleving uit de MPACT studie was ook beter bij de combinatie behandeling dan bij alleen gemcitabine ( 35 % versus 22 % , p = 0,0002 ) , als ook de 2-jaars overleving ( 9 % vs 4 %; P = .02 ). Op zich is een verdubbeling van de 2 jaars overleving echt goed, maar slechts 9% die de 2 jaar haalt is weer niet bepaald positief.

Table. Common Adverse Events

Adverse Event Nab-Paclitaxel Plus Gemcitabine Combination, % Gemcitabine Monotherapy, %
Febrile neutropenia 3 1
Grade 3 or higher    
   Neutropenia 38 27
   Fatigue 17 7
   Neuropathy 17 1

 

Bij de totaal 861 patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker die nog geen chemo hadden gekregen bleek de mediane progressievrije overleving ook beter bij de combinatie behandeling van Nab-paclitaxel plus gemcitabine dan met alleen gemcitabine namelijk 5,5 versus 3,7 maanden, (HR , 0,69 , P < .001 ). De totale respons was ook beter voor de combinatiebehandeling ( 23 % versus 7 % , P < .001 ) .

Het niveau van de bijwerkingen in de studie was volgens de onderzoekers acceptabel, maar wie de grafiek bekijkt ziet dat deze bijwerkingen, vooral perifere neuropathie en myelosuppressie (minder witte bloedlichaampjes),  toch aanzienlijk toenemen. 

Eerder is gebleken dat een behandeling met vier verschjillende chemo's - FOLFIRINOX vergeleken met gemcitabine ook een aanzienlijke verbetering te zien gaf voor uitgezaaide alvleesklierkanker van de mediane overleving ( 11,1 versus 6,8 maanden , p < .0001 )  gepubliceerd in  N Engl J Med 2011; . 364:1817-1825. Maar voor deze combinatie geldt nog sterker dat de bijwerkingen zeer ernstig zijn. Onderzoekers hebben toen ook gezegd dat FOLFIRINOX het best zou kunnen worden gebruikt bij patiënten jonger dan 76 jaar die een gevorderde ziektestadium hebben, maar nog wel een goede performance status.

Het volledige studierapport:  Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus Gemcitabine is gratis in te zien inclusief grafieken enz..

Hier het abstract van de studie.

Nab-paclitaxel combined with gemcitabine is superior to gemcitabine alone but causes more myelosuppression and peripheral neuropathy; however, these side effects appear to be reversible.

Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus Gemcitabine

Daniel D. Von Hoff, M.D., Thomas Ervin, M.D., Francis P. Arena, M.D., E. Gabriela Chiorean, M.D., Jeffrey Infante, M.D., Malcolm Moore, M.D., Thomas Seay, M.D., Sergei A. Tjulandin, M.D., Wen Wee Ma, M.D., Mansoor N. Saleh, M.D., Marion Harris, M.D., Michele Reni, M.D., Scot Dowden, M.D., Daniel Laheru, M.D., Nathan Bahary, M.D., Ramesh K. Ramanathan, M.D., Josep Tabernero, M.D., Manuel Hidalgo, M.D., Ph.D., David Goldstein, M.D., Eric Van Cutsem, M.D., Xinyu Wei, Ph.D., Jose Iglesias, M.D., and Markus F. Renschler, M.D.

October 16, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1304369

Background

In a phase 1–2 trial of albumin-bound paclitaxel (nab-paclitaxel) plus gemcitabine, substantial clinical activity was noted in patients with advanced pancreatic cancer. We conducted a phase 3 study of the efficacy and safety of the combination versus gemcitabine monotherapy in patients with metastatic pancreatic cancer.

Methods

We randomly assigned patients with a Karnofsky performance-status score of 70 or more (on a scale from 0 to 100, with higher scores indicating better performance status) to nab-paclitaxel (125 mg per square meter of body-surface area) followed by gemcitabine (1000 mg per square meter) on days 1, 8, and 15 every 4 weeks or gemcitabine monotherapy (1000 mg per square meter) weekly for 7 of 8 weeks (cycle 1) and then on days 1, 8, and 15 every 4 weeks (cycle 2 and subsequent cycles). Patients received the study treatment until disease progression. The primary end point was overall survival; secondary end points were progression-free survival and overall response rate.

Results

A total of 861 patients were randomly assigned to nab-paclitaxel plus gemcitabine (431 patients) or gemcitabine (430). The median overall survival was 8.5 months in the nab-paclitaxel–gemcitabine group as compared with 6.7 months in the gemcitabine group (hazard ratio for death, 0.72; 95% confidence interval , 0.62 to 0.83; P<0.001). The survival rate was 35% in the nab-paclitaxel–gemcitabine group versus 22% in the gemcitabine group at 1 year, and 9% versus 4% at 2 years. The median progression-free survival was 5.5 months in the nab-paclitaxel–gemcitabine group, as compared with 3.7 months in the gemcitabine group (hazard ratio for disease progression or death, 0.69; 95% CI, 0.58 to 0.82; P<0.001); the response rate according to independent review was 23% versus 7% in the two groups (P<0.001). The most common adverse events of grade 3 or higher were neutropenia (38% in the nab-paclitaxel–gemcitabine group vs. 27% in the gemcitabine group), fatigue (17% vs. 7%), and neuropathy (17% vs. 1%). Febrile neutropenia occurred in 3% versus 1% of the patients in the two groups. In the nab-paclitaxel–gemcitabine group, neuropathy of grade 3 or higher improved to grade 1 or lower in a median of 29 days.

Conclusions

In patients with metastatic pancreatic adenocarcinoma, nab-paclitaxel plus gemcitabine significantly improved overall survival, progression-free survival, and response rate, but rates of peripheral neuropathy and myelosuppression were increased. (Funded by Celgene; ClinicalTrials.gov number, NCT00844649.)


Plaats een reactie ...

Reageer op "NAB-paclitaxel - Abraxane - in combinatie met gemcitabine verbetert significant mediane overleving voor uitgezaaide alvleesklierkanker en is nu door FDA goedgekeurd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Halvering van toedieningschema >> Chemo: een overzicht van recente >>