Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij alvleesklierkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

2 oktober 2019: ESMO 2019

Chemotherapie met nab-paclitaxel plus gemcitabine of chemotherapie met FOLFIRINOX voor lokaal uitgezaaide alvleesklierkanker resulteert soms in toch nog een operabele situatie. Uit een recente studie gepresenteerd op ESMO 2019 blijkt dat wanneer patienten met inoperabele alvleesklierkanker (LAPC) na twee vormen van chemotherapie met of nab-paclitaxel plus gemcitabine of door FOLFIRINOX alsnog werden geopereerd dan steeg de mediane overall overleving. Mediane overall overleving over de hele groep patienten ging van 14 maanden naar 28 maanden.

Dit blijkt uit de eerste prospectieve, gerandomiseerde studie (NEOLAP; NCT02125136, EudraCT-nummer: 2013-004796-12) waarin de werkzaamheid en veiligheid van nab-paclitaxel plus gemcitabine of chemokuren met  fluorouracil, leucovorin, irinotecan en oxaliplatin (FOLFIRINOX) waarin beide chemotherapien worden vergeleken bij patienten met inoperabele alvleesklierkanker (LAPC).

Ongeveer 30% van de patiënten met alvleesklierkanker met lokaal uitgezaaide tumoren (LAPC) komt in aanmerking (zie ook in gerelateerde artikelen dit artikel) voor chemotherapie met meerdere medicijnen maar wat nou de beste aanpak is is onduidelijk.

Een Duitse onderzoeksgroep onder leiding van Professor Kunzmann voerden een open-label, gerandomiseerde, twee-armige, fase II-studie uit bij 168 behandelingsnaïeve patiënten met histologisch en / of cytologisch bevestigde niet operabele alvleesklierkanker (LAPC). Patienten die deelnamen aan deze studie kwamen uit 33 verschillende Duitse ziekenhuizen.

De patiënten ontvingen 2 kuren met nab-paclitaxel / gemcitabine; na deze 2 behandelingskuren werden 130 patiënten met progressieve ziekte of onaanvaardbare bijwerkingen willekeurig 1: 1 ingedeeld om ofwel aanvullende kuren met nab-paclitaxel / gemcitabine (n = 64) of 4 kuren van opeenvolgende FOLFIRINOX (n = 66) te ontvangen .
Eerste doel was om te kijken hoeveel patienten alsnog in aanmerking zouden komen voor alsnog een operatie. 

Een kijkoperatie om te zien of een tgweede oepratie mogeljikm was werd uiteindelijk uitgevoerd bij 62,5% van de patiënten in de nab-paclitaxel / gemcitabine-groep en bij 63,6% in de FOLFIRINOX-groep.

Uiteindelijk werd bij 30.6% van de patienten uit de nab-paclitaxel/gemcitabine een operatie uitgevoerd in vergelijking met 45.0% uit de FOLFIRINOXgroep, (odds ratio (OR) 0.54; 95% confidence interval (CI), 0.26 -1.13 (p = 0.135).

Kunzmann Image-1 ESMO 2019 News

Met een mediane follow-up van 13,8 maanden was de mediaane overall overleving 17,2 maanden met nab-paclitaxel / gemcitabine vergeleken met 22,5 maanden met opeenvolgende FOLFIRINOX, (aangepaste hazard ratio (HR) 0,73; 95% BI, 0,42 -1,28 (p = 0,268))

Kunzmann Image-2 ESMO 2019 News

Uiteindelijk bleek bij de 165 patiënten in de intent-to-treat-populatie (ITT); de mediane overall overleving (OS) was 27,4 maanden bij patiënten die deze aanpak van chemo plus eventueel tweede operatie kregen vergeleken met 14,2 maanden bij degenen die die volledige aanpak niet kregen(p = 0,0035).

Het persbericht over deze studie: Secondary Resectability Improved with Induction Chemotherapy in Locally Advanced Pancreatic Cancer is te lezen op ESMO 2019.

Voor het volledige studieverslag, klik op de volgende link: Neoadjuvant Treatment in Locally Advanced Pancreatic Cancer (LAPC) Patients with FOLFIRINOX or Gemcitabine NabPaclitaxel: A Single-Center Experience and a Literature Review

Het abstract:

. 2019 Jul; 11(7): 981.
Published online 2019 Jul 13. doi: 10.3390/cancers11070981
PMCID: PMC6678351
PMID: 31337045

Neoadjuvant Treatment in Locally Advanced Pancreatic Cancer (LAPC) Patients with FOLFIRINOX or Gemcitabine NabPaclitaxel: A Single-Center Experience and a Literature Review

Associated Data

Supplementary Materials

Abstract

The optimal therapeutic strategy for locally advanced pancreatic cancer patients (LAPC) has not yet been established. Our aim is to evaluate how surgery after neoadjuvant treatment with either FOLFIRINOX (FFN) or Gemcitabine-NabPaclitaxel (GemNab) affects the clinical outcome in these patients. LAPC patients treated at our institution were retrospectively analysed to reach this goal. The group characteristics were similar: 35 patients were treated with the FOLFIRINOX regimen and 21 patients with Gemcitabine Nab-Paclitaxel. The number of patients undergoing surgery was 14 in the FFN group (40%) and six in the GemNab group (28.6%). The median Disease-Free Survival (DFS) was 77.10 weeks in the FFN group and 58.65 weeks in the Gem Nab group (p = 0.625), while the median PFS in the unresected group was 49.4 weeks in the FFN group and 30.9 in the GemNab group (p = 0.0029, 95% CI 0.138–0.862, HR 0.345). The overall survival (OS) in the resected population needs a longer follow up to be completely assessed, while the median overall survival (mOS) in the FFN group was 72.10 weeks and 53.30 weeks for the GemNab group (p 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Tweede operatie van eerst inoperabele alvleesklierkanker uitgevoerd na chemotherapie geeft betere resultaten. Mediane overall overleving steeg van 14 maanden naar 28 maanden."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

MDIP = Minimaal invasieve >> Alvleesklierkankerpatienten >> Tweede operatie van eerst >> Divers Microbioom met vier >> Whipple operatie: Hypertone >> Operatie: De Dutch Pancreatic >>