9 maart 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/keer-diabetes-om-wint-zinnige-zorg-award-voor-voedingsprogramma-voor-diabetici.html

12 december 2012: lees ook dit artikel eens: 

https://kanker-actueel.nl/gezond-dieet-met-vloeibaar-eten-gedurende-3-tot-5-maanden-en-stapsgewijs-onder-begeleiding-terug-naar-vast-voedsel-en-gezonde-leefstijl-geneest-met-48-tot-73-procent-van-de-patienten-met-diabetes-2.html

15 november 2015: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/plantaardig-dieet-vermindert-de-bloedwaarden-hemoglobin-a1c-hba1c-en-glucose-bij-diabetici-blijkt-uit-meta-analyse-van-6-relevante-studies.html

2 februari 2006: Bron: J Clin Oncol. 2006 Feb 1;24(4):635-42.

Leefstijlverandering aangeboden en bewerkstelligd door een multidisciplinaire aanpak van 8 sessies van 90 minuten verspreid over vier weken voor patiënten met vergevorderde kanker nadat deze een behandeling met radiotherapie hadden ondergaan zorgt voor een hoog significante verbetering van de levenskwaliteit in vergelijking met controlegroep. Hier de resultaten voor u zo goed als mogelijk letterlijk vertaald.

PATIENTEN EN METHODES: 103 kankerpatienten die voor hun vergevorderde kanker radiotherapie ondergingen en waarvan 0 tot 50% een prognose van overleving hadden van 5 jaar kregen verdeeld over twee gerandomiseerde groepen in de behandelgroep een uit acht sessies bestaande gestructureerde multidisciplinaire interventie aanpak aangeboden van vier weken naast een controlegroep met standaard aanpak. De acht sessies van 90 minuten gaf ondersteuning op vijf dominante gebieden die de kwaliteit van leven aangeven: cognitief, fysiek, emotioneel, spiritueel en sociaal functioneren. Het primaire doel was behoud van algemene kwaliteit van leven en werd gemeten door een enkelvoudige lineaire analoge schaal (Linear Analog Scale of Assessment or modified Spitzer Uniscale). QOL = kwaliteit van leven werd gemeten bij het vertrekpunt, na week 4 (einde van multidiciplinaire interventie) , na week 8 en na week 27.

RESULTATEN: Van de 103 deelneemers, overall QOL = kwaliteit van leven na week 4 werd bereikt bij alle patiënten uit de interventiegroep (n = 49), terwijl de kwaliteit van leven voor de patiënten uit de controlegroep significant verslechterde (n = 54). Deze verandering reflecteerde zich in een 3 keer zo grote verbetering in de interventiegroep tegenover een 9 keer zo grote verslechtering in de controlegroep vergelken vanuit de waarden vanaf start van de interventie aanpak. (P = .009). De patiënten uit de interventiegroep behielden hun kwaliteit van leven tot aan het eind van de follow-up van de studie te weten na 6 maanden en controles keerden gradueel terug naar de beginwaarden van de start.

Impacting quality of life for patients with advanced cancer with a structured multidisciplinary intervention: a randomized controlled trial.

Rummans TA, Clark MM, Sloan JA, Frost MH, Bostwick JM, Atherton PJ, Johnson ME, Gamble G, Richardson J, Brown P, Martensen J, Miller J, Piderman K, Huschka M, Girardi J, Hanson J.
Department of Psychiatry and Psychology, Mayo Clinic Cancer Center, and Medical Social Services, Mayo Clinic, Rochester MN 55905, USA. rummans.teresa@mayo.edu

PURPOSE: The primary goal of this study was to evaluate the feasibility and effectiveness of a structured, multidisciplinary intervention targeted to maintain the overall quality of life (QOL), which is more comprehensive than psychosocial distress, of patients undergoing radiation therapy for advanced-stage cancer.

PATIENTS AND METHODS: Radiation therapy patients with advanced cancer and an estimated 5-year survival rate of 0% to 50% were randomly assigned to either an eight-session structured multidisciplinary intervention arm or a standard care arm. The eight 90-minute sessions addressed the five domains of QOL including cognitive, physical, emotional, spiritual, and social functioning. The primary end point of maintaining overall QOL was assessed by a single-item linear analog scale (Linear Analog Scale of Assessment or modified Spitzer Uniscale). QOL was assessed at baseline, week 4 (end of multidisciplinary intervention), week 8, and week 27.

RESULTS: Of the 103 participants, overall QOL at week 4 was maintained by the patients in the intervention (n = 49), whereas QOL at week 4 significantly decreased for patients in the control group (n = 54). This change reflected a 3-point increase from baseline in the intervention group and a 9-point decrease from baseline in the control group (P = .009). Intervention participants maintained their QOL, and controls gradually returned to baseline by the end of the 6-month follow-up period.

CONCLUSION: Although intervention participants maintained and actually improved their QOL during radiation therapy, control participants experienced a significant decrease in their QOL. Thus, a structured multidisciplinary intervention can help maintain or even improve QOL in patients with advanced cancer who are undergoing cancer treatment.

PMID: 16446335 [PubMed - in process]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Leefstijl verandering geeft significant betere kwaliteit van leven bij ernstige zieke kankerpatiënten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Dieet met koolhydraat- en >> Gezonde leefstijl vermindert >> Leefstijl verandering geeft >> Leefstijl: Gezond dieet met >>