11 september 2021: Bron: Nature (Met dank aan Engelbert Valstar en Jaap Seydell die mij attent maakten op deze studie)

Type 2-diabetes kan worden behandeld en soms genezen patiënten ervan met een dieet en leefstijlveranderingen zoals al veel langer bekend is. Zie deze research alleen al op kanker-actueel. 

Engelse en Canadese onderzoekers zetten een studie op onder patiënten met diabetes-2 in de dagelijkse praktijk waarin patiënten (N = 98) met ernstige diabetes-2 door een lokale apotheek werden begeleid 12 weken lang met het volgen van een koolhydraatarm dieet (minder dan 50 gram per dag) en een energie beperkend dieet (~850-1100 kcal/dagelijks) wat de patiënten kregen aangeboden. Een andere groep (N = 90) kreeg de gebruikelijke zorg en dieet zoals dat standaard geldt voor deze groep van patiënten. Zie ook studie opzet: Pharmacist-led Therapeutic Nutritional Intervention in Type 2 Diabetes.

Er werd gekeken naar effect op glucoseverlagende medicatiegebruik, cardiometabolische gezondheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven

Na 12 weken was de aanpak effectief in het verminderen van de behoefte aan glucoseverlagende medicatie door volledige stopzetting van medicatie (35,7%; n = 35 vs. 0%; n = 0 in TAU; p < 0,0001). Dus van de 98 patiënten hadden er al 35 na 12 weken geen insuline meer nodig. Tegenover 0 uit de controlegroep.

Deze verlagingen van medicatie vonden gelijktijdig plaats met klinisch betekenisvolle verbeteringen in hemoglobine A1C, antropometrie, bloeddruk entriglyceriden (alle p < 0,0001) 

Deze resultaten geven aan volgens de onderzoekers dat openbare apothekers inschakelen een levensvatbare en innovatieve optie kan zijn voor het implementeren van kortdurende voedingsinterventies voor mensen met type 2 diabetes, met name wanneer medicatiebeheer een veiligheidsrisico is.

Het volledige studierapport is in PDF vorm gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract:

Bron: Nature communications:

A randomized controlled trial of pharmacist-led therapeutic carbohydrate and energy restriction in type 2 diabetes

Cody Durrer1 , Sean McKelvey2, Joel Singer3, Alan M. Batterham4, James D. Johnson 2,5, Kelsey Gudmundson1 , Jay Wortman6 & Jonathan P. Little 1,2✉

Type 2 diabetes can be treated, and sometimes reversed, with dietary interventions; however, strategies to implement these interventions while addressing medication changes are lacking. We conducted a 12-week pragmatic, community-based parallel-group randomized controlled trial (ClinicalTrials.gov: NCT03181165) evaluating the effect of a low-carbohydrate (<50 g), energy-restricted diet (~850-1100 kcal/day; Pharm-TCR; n = 98) compared to treatment-asusual (TAU; n = 90), delivered by community pharmacists, on glucose-lowering medication use, cardiometabolic health, and health-related quality of life. The Pharm-TCR intervention was effective in reducing the need for glucose-lowering medications through complete discontinuation of medications (35.7%; n = 35 vs. 0%; n = 0 in TAU; p < 0.0001) and reduced medication effect score compared to TAU. These reductions occurred concurrently with clinically meaningful improvements in hemoglobin A1C, anthropometrics, blood pressure, and triglycerides (all p < 0.0001). These data indicate community pharmacists are a viable and innovative option for implementing short-term nutritional interventions for people with type 2 diabetes, particularly when medication management is a safety concern.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Dieet met koolhydraat- en energiebeperking onder begeleiding van een lokale apotheker geeft hele goede resultaten bij patienten met type 2 diabetes"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Dieet met koolhydraat- en >> Gezonde leefstijl vermindert >> Leefstijl verandering geeft >> Leefstijl: Gezond dieet met >>