Update 2 november 2016: wellicht interessant om ook de literatuurlijst van niet-toxische middelen en behandelingen specifiek naast bestraling te raadplegen? Verder heb ik bij verschillende vormen van kanker al specifieke lijsten uitgesplitst voor die vorm van kanker gemaakt: 

https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Klik hier voor uitgesplitste literatuurlijst naast radiotherapie - bestraling.

14 juni 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien en kwam dit artikel tegen over het beschermende effect van SOD - orgotein, super oxyde dismutase bij bestraling van het bekkengebied. De conclusies zijn dermate goed en onderbouwd in een gerandomiseerde studie dat onderstaande informatie nog steeds zijn waarde heeft.

14 juni 2005: Bron: Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Nov 15;60(4):1211-9.

Orgotein = Super Oxyde Dismutase (SOD) geeft hoog significante bescherming tegen latere ernstige bijwerkingen van bestraling in het bekken- en buikgebied bij patiënten met rectumkanker. Zie ook studie met orgotein - SOD als aanvulling bij bestraling van hoofd- halsgebied onder hoofd en halstumoren in alfabetische lijst. Hier de resultaten zo goed als letterlijk vertaalt van de studie met rectumkankerpatiënten:

RESULTATEN: Een totaal van 100 patiënten namen deel , met 50 in iedere groep. De groepen waren vergelijkbaar in termen van demografische en baseline karakteristieken (vergelijkbaar stadium van ziekte). De orgotein groep had statistisch significant minder latere toxiciteit dan de controle groep (p = 0.036) en nietbehandelde patiënten hadden een 66% grotere kans op het ontwikkelen van latere toxiciteit (bestralingschade) na 2 jaar. Bij een indeling van toxiciteit als niet relevant (Radiation Therapy Oncology Group Grade 0-1) en relevant (Grade 2 of erger), hadden patiënten die orgotein kregen minder latere relevante toxiciteit dan de controlegroep, met statistische significantie bij alle follow-ups controles bereikt. Na 2 jaar, hadden patiënten die niet met orgotein waren behandeld, in het algemeen, een 37% grotere kans op het ontwikkelen van latere relevante toxiciteit; dit risico was 26% wanneer werd gerefereerd speciaal aan GI toxiciteit. Geen bijwerkingen gerelateerd aan orgotein werden op geen enkel moment tijdens de hele studieduur geregistreerd.

CONCLUSIE: Orgotein is een veilige behandeling welke significant preventief werkt tegen latere bestrlaingschade, met toxiciteit vermindering specifiek in het lagere GI traject.

. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Nov 15;60(4):1211-9.

Efficacy of orgotein in prevention of late side effects of pelvic irradiation: a randomized study.
Esco R, Valencia J, Coronel P, Carceller JA, Gimeno M, Bascon N. Department of Radiation Oncology, Hospital Clinico Lozano Blesa, Zaragoza, Spain. resco@salud.aragob.es

PURPOSE: To study whether orgotein is effective in preventing late radiation-induced effects.

METHODS AND MATERIALS: Patients >18 years old who were diagnosed with rectal cancer, had an indication for pelvic irradiation (RT) after surgery, and complied with the selection criteria were randomly assigned at the end of RT to receive orgotein for 7 weeks or no treatment (control). The Radiation Therapy Oncology Group toxicity scale was used to evaluate the RT-induced side effects for up to 2 years. Interruptions due to toxicity, concomitant medication, and non-RT adverse events were also recorded.

RESULTS: A total of 100 patients were included, with 50 in each group. The groups were comparable in terms of the demographic and baseline characteristics. The orgotein group had statistically significant less late toxicity than the control group (p = 0.036) and nontreated patients had a 66% greater chance of developing late toxicity at 2 years. Grouping toxicity as nonrelevant (Radiation Therapy Oncology Group Grade 0-1) and relevant (Grade 2 or worse), patients given orgotein had a lower incidence of late relevant toxicity than did controls, with statistical significance reached at all follow-up visits. After 2 years, patients not treated with orgotein had, in general, a 37% greater chance of developing late relevant toxicity; this risk was 26% when referring specifically to GI toxicity. No adverse events attributable to orgotein were recorded at any time during the study.

CONCLUSION: Orgotein is a safe treatment that significantly prevents the overall occurrence of late toxicity, with toxicity reduction particularly evident in the lower GI tract.

Publication Types:
Clinical Trial
Clinical Trial, Phase IV
Randomized Controlled Trial

PMID: 15519794 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Orgotein = Super Oxyde Dismutase (SOD) geeft hoog significante bescherming tegen ernstige bijwerkingen van bestralingen in het bekken- en buikgebied, aldus gerandomiseerde studie bij 100 patiënten met rectaalkanker en follow-up van 2 jaar. Artikel geplaa"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Aloe Vera gel geeft geen enkel >> CIRT - Carbon Ion Radiotherapy >> CIRT - carbon ion radiotherapie >> Dagelijks een bewegingsprogramma >> Darmschimmels - darmbacterien >> Gember aanvullend naast chemo >> Kurkuma - curcumine supplementen >> Lijnzaad voorkomt en herstelt >> low molecular weight hyaluronic >>