Ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn op onze website ook een aantal video's van ervaringen van kankerpatienten met complementaire aanpak te zien. Aan te klikken via videoknop linksbovenaan op deze pagina. Of ga naar de website van het SNFK waar voorlichtingsfilmpjes zijn te zien over complementaire aanpak bij kanker.

9 november 2004: Bron: Moermanvereniging

In Uitzicht no. 8 uit het jaar 2004, aan te vragen bij de Moermanvereniging, staat een mooi achtergrond artikel en interview met Nelleke Koedood, over waarom patiënten vaak tegen beter weten in toch kiezen voor palliatieve chemotherapie. Hier een inleiding, het volledige artikel is dus op te vragen bij de Moermanvereniging

Palliatieve chemotherapie: behandelen tegen beter weten in
Tekst: Petra Pronk
Foto's: Leonard Davids

Patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker worden lang niet altijd goed ingelicht over de behandelmogelijkheden. Meestal wordt uitsluitend over palliatieve chemotherapie gesproken en blijft de optie 'afwachtend beleid' buiten beeld. In haar promotieonderzoek 'Against a sea of troubles', waarmee ze aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde, pleit Nelleke Koedoot voor een betere informatievoorziening in de spreekkamer van de oncoloog.

Het behandelen van ongeneselijk zieke mensen is een lastige zaak. Als genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort, rest alleen nog palliatie (verzachting). Palliatie kan onder andere plaatsvinden met behulp van chemotherapie. Het doel van deze behandeling met chemotherapie is de ziekte zoveel mogelijk af te remmen, klachten te verminderen, mogelijk enige levensverlenging te realiseren of op z'n minst de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen met kanker die niet meer te genezen zijn, hebben veelal de keuze tussen palliatieve chemotherapie en afwachtend beleid. Besluitvorming hierover is zowel voor artsen als patiënten een ingewikkelde zaak. Het is moeilijk in te schatten of chemotherapie iets zal uithalen, terwijl de bijwerkingen niet mis zijn. En de patiënt? Die wil gewoon dat er 'iets' gebeurt.

Voorkeur voor chemo
Nelleke Koedoot onderzocht in haar promotieonderzoek hoe beslissingen over palliatieve chemotherapie tot stand komen en welke factoren daarbij een rol spelen. Daarvoor sprak zij met 140 (terminale, je raakt hiermee aan een discussie wanneer een patiënt terminaal is, het gaat 'gewoon' om ongeneeslijke patiënten) patiënten en analyseerde ze de consulten. De beslissing over de behandelwijze wordt genomen na een gesprek tussen patiënt en arts. De meeste patiënten kiezen uiteindelijk voor chemotherapie. De voorkeur van de patiënt blijkt daarbij van grote invloed. Zo constateerde Koedoot dat de meeste patiënten (bijna 70%) al vóór het gesprek met de arts een voorkeur hadden voor chemotherapie. Uiteindelijk bleek ongeveer 90% van deze mensen ook echt voor chemotherapie te kiezen.

De bestaande voorkeur voor chemotherapie wordt nog eens versterkt door het gesprek met de arts. Tijdens deze consulten is er sprake van onvolledige informatieverschaffing door oncologen, zo constateert Koedoot. Er wordt onevenredig veel aandacht besteed aan chemotherapie. In 53% van de gevallen gaan artsen in op de ziekte zelf; aan 35% van de patiënten is iets verteld over symptomen als gevolg van een behandeling met chemotherapie en 39% kreeg iets te horen over de prognose. Aan bijna alle patiënten (84%) werd verteld dat genezen niet meer mogelijk was. Toch concentreerden de gesprekken zich in de meeste gevallen op de mogelijkheid van chemotherapie. De meeste artsen vertelden weinig tot niets over de andere mogelijkheid: afwachtend beleid. In de helft van de gevallen werd deze optie helemaal niet genoemd, een kwart van de artsen wijdde er een enkele zin aan en het laatste kwart vertelde er iets uitgebreider over. Wanneer dit gebeurt wordt overigens niet gesproken over afwachtend beleid, maar over 'niets doen'. Door die negatieve kwalificatie beschouwen patiënten afwachtend beleid niet als een serieuze optie.

Meer lezen over deze studie? Lees Uitzicht nummer 8 2004.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Palliatieve chemotherapie: behandelen tegen beter weten in. Interview met Nelleke Koedood"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Moermantherapie - Moerman >> Palliatieve chemotherapie: >> "Geef Ziekte Geen Kans", 'Eet >> Moermandieet >>