29 juli 2011: Bron: Science Direct

Autologe stamceltransplantatie samen of beter gezegd na aantal hoge dosis chemokuren, uitgevoerd met vooraf geselecteerde opgeschoonde bloedcellen blijkt voor een zeer opmerkelijk resultaat te zorgen. Dit blijkt uit een follow-up analyse van een 12 jarige studie met 22 patienten met vergevorderde borstkanker 

Uitgezaaide borstkanker blijft een ogenschijnlijk niet te behandelen vorm van kanker. Het gebruik van hoge dosis chemotherapie (HDCT) gevolgd door autologe stamceltransplantatie (MPB) is controversieel. Volgens deskundigen is dit niet mogelijk omdat er in het bloed van borstkankerpatienten altijd kankercellen overblijven die met een stamceltransplantatie automatisch worden doorgegeven aan de patient.
Vervuiling van de MPB wordt dit genoemd. Echter nu blijkt als vooraf de stamcellen uit het bloed worden geselecteerd en alleen de opgeschoonde stamcellen worden getransplanteerd en de autologe stamceltranplantatie wordt samen gedaan met hoge dosis chemokuren om het innestelen van de stamcellen te bevorderen dan kan deze aanpak alsnog voor een genezing zorgen bij patienten met vergevorderde borstkanker (stadium IV).  Van de 22 deelnemende vrouwen bleken er 12 jaar na de behandeling nog 5 in leven, waarvan 4 kankervrij.
Dat is een zeer opmerkelijk resultaat want statistisch gezien zouden alle deelnemende vrouwen al overleden zijn met de standaard zorg die staat voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker, en als er al iemand het zou overleven dan zeker niet kankervrij. Dit resultaat brengt de onderzoekers ertoe te vragen om meer onderzoek naar deze vorm van behandelen van patienten met vergevorderde borstkanker. De onderzoekers zeggen het zo in de conclusie van hun abstract:
"CD34 + Thy-1 + geselecteerde hematopoietische stamcellen (HSC) vormen een transplantaat bron met een groter dan 250.000-voudige afname in kankercellen".

Dit resultaat komt uit een lange termijn analyse van een pilot-studie (uitgevoerd bij 22 borstkankerpatienten van december 1996 tot februari 1998) naar het bepalen van de haalbaarheid en de innesteling met behulp van hoge dosis chemokuren (HDCT)  en gezuiverde stamcellen (HSC) bij patiënten met gemetastaseerde borstkanker.

Resultaten: Tweeëntwintig patiënten die waren behandeld met standaard chemotherapie werden ingeschreven in een fase I / II trial van 12/1996 tot 02/1998, en ondergingen hoge dosis chemokuren  (HDCT) gevolgd door een autologe stamceltransplantatie met CD34 + Thy-1 + HSC geïsoleerde autologe MPB.
Meer dan 12 jaar na het einde van de studie was 23% (5 / 22) van HSC ontvangers nog leven, 18% (4 / 22) waren vrij van een recidief met normale bloedwaarden.
Mediane ziektevrije tijd (PFS) was 16 maanden en de mediane overall overleving (OS) was 60 maanden.
Retrospectieve vergelijking met 74 patiënten getransplanteerd tussen 02/1995 en 06/1999 van het identieke HDCT regime, maar met ongemanipuleerde stamcellen (MPB) tonen aan dat 9% van de patiënten nog in leven zijn, en 7% zonder ziekte. Mediane PFS was 10 maanden en de mediane OS was 28 maanden.

Conclusie: autologe stamceltransplantatie met kankervrij gemaakte bloedcellen (HSC) volgend op hode dosis chemokuren (HDCT) heeft geresulteerd in beter dan verwachte 12 tot 14 jaar ziektevrije tijd (PFS) en overall overleving (OS) in een cohort van gemetastaseerde borstkanker patiënten.

Hier het abstract van de studie. Het volledige studieverslag is in te zien tegen betaling als u hier klikt op de website van Science Direct

Long-term outcome of patients with metastatic breast cancer treated with high-dose chemotherapy and transplantation of purified autologous hematopoietic stem cells shows remarkable positive results

Source: Science Direct

References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.

Antonia M.S. Müller M.Da, Holbrook E.K. Kohrt M.Db, Steven Cha M.Db, Ginna Laport M.Da, Jared Klein M.Dc, Alice E. Guardino M.Db, Laura J. Johnston M.Da, Keith E. Stockerl-Goldstein M.Dd, Elie Hanania M.De, Christopher Juttner MBBS, FRACPf, Karl G. Blume M.Da, Robert S. Negrin M.Da, Irving L. Weissman M.Dg and Judith A. Shizuru M.D. Ph.Da, g, ,

a Division of Blood and Marrow Transplantation, Department of Medicine, Stanford University, Stanford, CA, US

b Division of Oncology, Department of Medicine, Stanford University, Stanford, CA, US

c Banner Pediatric Specialists Hematology and Oncology, Mesa, Arizona, US

d Division of Oncology, Washington University, St. Louis, Missouri, US

e SAFC, Carlsbad, CA, US

f Australian Stem Cell Center, Clayton, Victoria, Australia

g Institute of Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, and Ludwig Center for Cancer Stem Cell Research, Stanford University, Stanford, CA, US

Received 20 May 2011;  accepted 8 July 2011.  Available online 20 July 2011.

Abstract
Metastatic breast cancer remains a major treatment challenge. The use of high-dose chemotherapy (HDCT) with rescue by autologous mobilized peripheral blood (MPB) is controversial, in part due to contamination of MPB by circulating tumor cells. CD34+Thy-1+ selected hematopoietic stem cells (HSC) represent a graft source with a greater than 250,000-fold reduction in cancer cells. Here, we present the long-term outcome of a pilot study determining feasibility and engraftment using HDCT and purified HSC in patients with metastatic breast cancer.

Twenty-two patients who had been treated with standard chemotherapy were enrolled into a phase I/II trial between 12/1996 to 02/1998, and underwent HDCT followed by rescue with CD34+Thy-1+ HSC isolated from autologous MPB. More than 12 years after the end of the study 23% (5/22) of HSC recipients are alive, 18% (4/22) free of recurrence with normal hematopoietic function. Median PFS was 16 months and median OS was 60 months. Retrospective comparison with 74 patients transplanted between 02/1995 and 06/1999 with the identical HDCT regimen but rescue with unmanipulated MPB show that 9% of patients are alive, and 7% without disease. Median PFS was 10 months and median OS was 28 months.

In conclusion, cancer-depleted HSC following HDCT resulted in better than expected 12-14 year PFS and OS in a cohort of metastatic breast cancer patients. These data prompt us to look once again at purified HSC transplantation in a protocol powered to test for efficacy in advanced stage breast cancer patients.


Corresponding Author:, Judith A Shizuru, MD, PhD, Division of Blood and Marrow Transplantation, Department of Medicine, Stanford University, CCSR# 2205, 259 Campus Drive, Stanford, CA. 94305-5623. USA, Phone: (650) 723-0822, Fax: (650) 724-6182;


Plaats een reactie ...

Reageer op "Stamceltransplantatie met vooraf geselecteerde en opgeschoonde bloedcellen (HSC) na chemokuren zorgt bij patienten met vergevorderde uitgezaaide borstkanker voor onverwacht succes. 5 van de 22 deelnemers zijn na 12 jaar nog in leven, 4 ervan kankervrij."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Stamceltransplantatie met >> Stamcelbehandeling (autologous >>