3 juni 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/chirurgie-pdt-foto-dynamische-therapie-met-bremachlorin-geeft-veel-betere-overall-overleving-op-5-jaar-dan-alleen-chirurgie-van-melanomen-vanuit-moedervlekken-ontstaan.html

17 september 2004: Actuele situatie rondom de experimentele lichttherapie die meneer A. heeft gedaan staat in rapport PDT en SYLT - Systemic Light Therapy Actueel, alleen voor OPS-leden. Of te vinden onder aanvullende en alternatieve behandelingen van deze site en dan klikken op PDT - SYLT met radachlorin. Maar veel van onderstaande informatie over deze lichttherapie is absoluut niet meer actueel. We laten deze alleen staan om de ontwikkeling toch te kunnen blijven volgen en lezen. Want met deze experimentele lichttherapie zijn vele fouten gemaakt en oplichting gepleegd. En ons lijkt het goed dat iedereen ook kan lezen hoe dat allemaal zich heeft afgespeeld. waar en wie tot het kaf behoort en wie tot het koren o.i. Want wie het rapport PDT - SYLT actueel leest ziet dat deze aanpak in o.i. betrouwbaardere handen is terechtgekomen en toch veelbelovend lijkt voor vele soorten kanker, ondanks dat meneer A helaas toch is overleden

d.d. 10 maart 2003 geschreven door webmaster van deze site:


Voorgeschiedenis en klachten:

December 2001 krijgt A., 51 jaar, een tamelijk ernstig ongeluk met skiën. Zijn rechterknie ligt behoorlijk in de kreukels na een val en de revalidatie daarvan kost A. enkele maanden. In februari 2002 lijkt zijn knie redelijk hersteld maar A. blijft veel pijn houden in zijn bovenbenen heupen en rug. Ook heeft A. dusdanig pijn bij het fietsen dat dit hem erg moeilijk afgaat. Volgens de fysiotherapeut is zijn rechterbilspier beschadigd, deze zou korter/dikker geworden zijn door de blessure en deze bilspier loopt langs het kruis en zou aldus de fysiotherapeut de pijn van A. in zijn rug, heupen en kruis veroorzaken. Ondanks de fysiotherapeutische behandelingen blijft de pijn en het hele jaar 2002 blijft A. veel pijn houden bij het motorrijden en fietsen en voelt ook zijn algemene energie en fysiek welbevinden met de week teruglopen.
Wat opvalt in de maanden augustus en september 2002 is dat hij steeds vaker moet plassen, En als hij in de nacht van 11 oktober 2002 's nachts juist niet kan plassen gaat hij 's morgens naar de huisarts en vertelt zijn klachten van het afgelopen jaar.

De diagnose d.d. 11 oktober 2002:

De huisarts onderzoekt en voelt even en stelt direct: "je hebt problemen met je prostaat en het zou wel eens kanker kunnen zijn". 
Nog geen uur later meldt A. zich bij de eerste hulp van een regionaal ziekenhuis om een catheter aan te brengen om zo weer te kunnen plassen. De uroloog bevestigt de vermoedens van de huisarts en zegt dat hij voor 100 procent overtuigt is dat A. prostaatkanker heeft. De vraag is alleen nog in hoeverre is de kanker al uitgezaaid. 
De scans en verder onderzoek wijzen een week later uit - uitslag is 18 oktober 2002 - dat A. een ernstige en ver uitgezaaide vorm van prostaatkanker heeft. Er zitten al uitzaaiingen in/op de botten, boven het bekken, in de heup, tot aan zijn nek en schouders toe, ook in en rondom de ruggengraat. 
Woensdag 5 maart 2003 spreek ik met A. in de praktijk van dokter van der Schaar (adresgegevens zie pagina nuttige adressen) en A. toont me de scanfoto's van 11 oktober 2002. Daarop zijn alle uitzaaiingen te zien en dokter van der Schaar legt me nog eens uit waar allemaal enz. Zijn PSA werd op 18 oktober gemeten als 30.5. A. had toen al een week Casodex gebruikt dat hij direct kreeg voorgeschreven van de uroloog. 
Op 4 november wordt A. geopereerd aan zijn urinekanaal/buis. Deze wordt schoongemaakt zodat hij weer zelfstandig kan plassen en de catheter eruit kan halen. Aan de tumoren wordt helemaal niets gedaan operatief. A. krijgt naast de Casodex nu ook Zoladex voorgeschreven. Als A. aan de uroloog vraagt wat zijn kansen zijn en prognose vertelt deze volgens A. het volgende: je kan hier nog wel tien jaar of langer mee verder, maar je zal nooit meer zonder hormonen als Zalodex en Casodex kunnen. Verder zullen je botten door de hormoonkuren steeds brozer worden dus zul je lichamelijk een stuk minder kunnen doen. Niet meer vliegen - A. heeft als hobbie sportvliegen en haalde daarvoor jaren geleden al zijn vliegbrevet - en ook motorrijden en fietsen en hardlopen zal steeds minder worden. Verder zullen de hormonen je sexuele activiteit drastisch terugbrengen. (Noot redactie: wat ik wel opvallend vind is dat een uroloog een man met zoveel uitzaaiingen nog meer dan tien jaar te leven geeft. Uit verhalen van anderen krijg ik toch vaak te horen dat als er eenmaal uitzaaiingen zijn bij prostaatkanker en zeker zoveel en ver als bij A. de levensprognose eerder binnen vijf jaar ligt dan boven de tien jaar. Maar ik zal dit eens navragen bij een uroloog/oncoloog).
Na het schoonmaken van de urinebuis lukt het A. pas op 9 november om zonder catheter te plassen en mag daarna ook naar huis. 

Second opinion bij dokter van der Schaar:

Omdat A. wil voorkomen dat zijn botten snel broos worden gaat hij na goede verhalen van enkele anderen uit zijn omgeving gehoord te hebben naar dokter van der Schaar (zie adresgegevens pagina nuttige adressen) voor een second opinion en om te kijken of aanvullende suppletie enz. hem kan ondersteunen in het voorkomen van botafbraak. Naast algemene informatie over de aanpak van dokter van der Schaar, intraveneuze vitamines, extra dieet, extra andere suppletie enz. hoort A. voor het eerst ook over de CLT - Cytoluminescent Therapie uit Ierland. Hoewel ook dokter van der Schaar bevestigt dat dit nog heel experimenteel is voelt A. er toch wel wat voor. Hij praat met zijn uroloog hierover en deze zegt niet afwijzend hier tegenover te staan. "Waarom niet je hebt toch anders geen kans voor een definitieve genezing". A. krijgt dan ook alle medewerking in het verkrijgen van kopieën van zijn medische rapportage enz. om mee te nemen naar Ierland.

Bezoek aan Ierland en CLT-Cytoluminescent behandeling:

Hoewel er berichten komen uit Ierland via deze site dat de CLT-behandelingen zijn stopgezet in Ierland vliegt A. toch op 6 januari 2003 naar Ierland in de hoop als hij daar eenmaal is toch een plekje te veroveren voor een CLT-behandeling. Wellicht dat iemand afvalt van de wachtlijst of iets dergelijks. A. gaat dus echt zonder zich te hebben aangemeld, zelfs zonder op een wachtlijst te staan, op goed geluk naar Killaloe. En hij heeft geluk. Een van de CLT-artsen - dr. Carmodey vertelde ons juist deze week dat de rechtszaak die tegen hem was aangespannen en waarom hij tijdelijk geen PDT behandelingen mocht geven, is geseponeerd wegens overtuigend bewijs van zijn kant - althans dat is de lezing van Dr. Carmodey - dat wat hij deed gebaseerd was op jarenlange ervaringen en vele studies enz. en dat hij alle behandelingen met PDT/CLT weer gewoon mag uitvoeren van de rechtbank - ontvangt A. in zijn praktijk en deze wordt behandeld maar zonder laser. Twee weken lang krijgt A. intraveneus vitamines toegediend, aanvullende ozontherapie - bloed wordt afgetapt, met ozon verrijkt/gespoeld en terug in zijn aders gebracht, ook krijgt A. hyperthermie en intraveneus ook eenmalig het spirulina-extract met aanvullend elke dag liggen op een bed van ca. een half uur onder rode lampen. 
Elke dag wordt A. zijn bloed gemeten enz. en o.a. ook zijn PSA gemeten, 30.8 bij aanvang van de CLT-therapie, op de derde dag na aanvang met de CLT-behandeling teruggebracht naar 0,2. 

Actuele situatie van dhr. A. d.d. 5 maart 2003:

Ik ontmoet zoals gezegd A. in de praktijk van dokter van der Schaar. A. laat me o.a. zijn scans en medische rapportage zien van 11 oktober 2002. Afgelopen week 28 februari 2003 blijkt zijn PSA 0,1 te zijn en A. vertelt dat hij lichamelijk en ook geestelijk in goede conditie is. Hij fietst inmiddels al weer een uur en langer per dag pijnvrij, doet bouwklussen thuis zonder pijn en loopt zelfs weer een paar keer per week hard waarbij hij de meters/kilometers dat hij echt hard loopt langzaam per week opvoert. A. zegt volledig pijnvrij te zijn en nergens last van te hebben. Ook niet van ontstekingen zoals bv. Karen in ernstige mate heeft ervaren en nog ervaart. Op mijn vraag aan dokter van der Schaar of dit nu allemaal door de CLT komt antwoordt deze het volgende: "natuurlijk is het een combinatie van factoren. Allereerst is er de hormonenkuur van Casodex en Zoladex, maar A. zijn PSA is de afgelopen maanden voor de start met CLT - Cytoluminescent Therapie - nooit onder de 30.5 geweest. Als deze hormonen voor een drastische terugval hadden gezorgd was dat al veel eerder geconstateerd. Bovendien heb ik nog nooit gezien dat de aanvullende vitamines en kruiden, zelfs niet als ze intraveneus worden toegediend voor zo'n extreme snelle verlaging van het PSA gehalte zorgen. Ik kan dan ook niet anders concluderen dan dat de CLT in hoge mate hieraan een bijdrage heeft geleverd. Maar voegt dokter van der Schaar eraan toe, juist gezonde voeding en extra aanvullende vitamines en kruiden moeten zorgen dat het immuunsysteem optimaal kan functioneren en dat de afvoer van de dode kankercellen op een natuurlijke manier kan gebeuren en wordt ondersteund. En natuurlijk moeten we afwachten wat het daadwerkelijk betekent allemaal op de tumorgrootte en hoeveelheid van uitzaaiingen. In april krijgt A. een nieuwe scan en dan zullen we pas meer weten of de CLT ook echt voor een daadwerkelijke tumorafname heeft gezorgd. Wat niet wegneemt dat de kwaliteit van leven voor A. zoveel vooruit is gegaan dat deze aanpak in ieder geval voor hem een aantal grote voordelen heeft opgeleverd.
A. vult nog aan dat de uroloog die eerst zo meegaand was na terugkeer uit Ierland en geconfronteerd met de verhalen van A. geen enkele interesse meer heeft in informatie over CLT - Cytoluminescent Therapie en A. alleen maar zegt dat hij zijn hele leven lang zal moeten doorgaan met Casodex en Zoladex en weigert mee te werken aan het experimenteel afbouwen van de Zoladex en Casodex.

Ik kan zeggen dat A. op mij een bijzonder goede indruk maakt (en is in mijn ogen een zeer sympathiek mens, maar dat is uiteraard persoonlijk), hij ziet er heel goed uit, hoewel dat natuurlijk niet alles zegt want veel mannen met prostaatkanker zie je echt niet aan dat ze kanker hebben, maar hij zegt ook zelf: "het gaat zo goed met me ik kan het gewoon bijna niet geloven allemaal. En ik heb geen minuut spijt ervan dat ik dit allemaal zo heb aangepakt. En we zullen wel zien hoe het verder gaat".

We houden u op de hoogte hoe het verder met
A. gaat. Reacties/vragen voorlopig naar ons mailen a.u.b. dan stuur ik deze door naar dhr. A .  

(noot redactie: CLT-therapie is een handelsnaam voor PDT-therapie met een speciale fotosensitizer van Dr. Porter en zijn CLT-clinics, maar dr. Carmody doet nu de PDT met weer een andere fotosensitiser en mag dit niet CLT noemen, dus overal waar ik in dit verhaal CLT schrijf gaat het om PDT met speciale fotosensitizer).


Plaats een reactie ...

Reageer op "Het verhaal van dhr. A. met lichttherapie en aanvullende dieet en vitamines en kruiden voor zijn uitgezaaide prostaatkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Waarom deze pagina? >> Het verhaal van dhr. A. met >> Scan en onderzoek wijst uit >> Augustus 2003: Scans en onderzoek >> 23 oktober 2003: meneer A. >> 25 november 2003: Het gaat >> Prostaatkanker: ervaringsverhaal >>