De Alternatieve Behandeling van Kanker door David Gregg

Noot redactie: 

Waarschuwing: deze theorie en alternatieve behandeling komt voor volledige verantwoordelijkheid van de auteurs. We plaatsen deze ongewijzigd, maar nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het waarheidsgehalte van dit schrijven. Toch plaatsen we dit omdat Ed als integer en eerlijk overkomt in het contact wat we met hem hadden en de genoemde internetsites interessante informatie geven. Genoeg in ieder geval om dit nader te onderzoeken en toch u hier kennis van te laten nemen. 

Vervolg verhaal Ed

David Gregg begint met uit te leggen dat kanker cellen anaerobisch zijn. Dit betekent dat kankercellen geen zuurstof nodig hebben voor de vitale processen. Dit in tegenstelling tot nagenoeg alle andere cellen in het lichaam. Een zeer interessant experiment, uitgevoerd in 1920, door Otto Warburg, toonde aan dat gezonde cellen wonderbaarlijk genoeg overleefden, wanneer ze geplaatst werden in een petrischaaltje waar alle zuurstof uit verwijderd was. Maar wat gebeurde er: De cellen waren kankercellen geworden en dus anaeorobisch. David Gregg stelt voor dat de cellen teruggaan naar een oude staat, die ze “onthouden” hebben van miljoen jaren terug. Het doel van de cellen is overleven en dat doen ze door naar een minder complexe staat te transformeren, zoals ze vroeger al waren, voordat ze geëvolueerd waren tot mensencellen.

Otto Warburg nam aan dat de cellen puur door het tekort aan zuurstof in kankercellen veranderden. David Gregg gaat hier echter een stap verder. Zijn theorie is erop gebaseerd dat cellen door een tekort aan essentiële voedingstoffen veranderen naar kankercellen. Bovendien zou het mogelijk zijn om de kankercellen weer terug te veranderen naar gezonde cellen. Het is dan noodzakelijk om alle vereiste voedingstoffen aan de kankercel aan te bieden.

De primitieve, anearobe kankercellen, hebben geen “telemer” mechanisme ingebouwd. Dit mechanisme zorgt er in gezonde, menselijke cellen voor dat de celdeling gelimiteerd wordt. De primitieve cellen delen dus zolang er voedsel is. Bovendien hebben deze cellen ook niet de eigenschap om te kunnen differentiëren in gespecialiseerde cellen. Menselijke cellen zijn veel complexer en kunnen differentiëren in vele soorten gespecialiseerde cellen. Daarnaast reageert de kankercel ook niet op de geprogrammeerde celdood. De kankercellen groeien dus in een zorgwekkend tempo en verslinden daarbij alle energiebronnen in het lichaam, zodat er nog minder overblijft voor de nog aanwezige gezonde cellen. Deze gezonde cellen krijgen zo ook een tekort aan voedingsstoffen en worden ook kankercellen.

David Gregg heeft zevenentwintig punten opgesteld die ervoor zorgen dat de kankercellen geen kankervoedsel meer krijgen, maar puur de noodzakelijke voedingstoffen die nodig zijn om de kankercellen weer om te zetten naar aerobe cellen. Zodra een kankercel weer terug verandert in een normale zuurstofverbruikende cel, zal deze cel echter een blijvende beschadiging opgelopen hebben. Wanneer er weer even te weinig voedsel aanwezig is, zal het weer een kankercel worden. De beschadigde cel reageert echter wel weer op de geprogrammeerde celdood en zal na verloop van tijd vernietigd worden (gerecycled). Het is dus belangrijk deze behandeling een lange tijd te volgen. Het risico bij het stoppen van de behandeling is zeer groot, omdat er ergens nog een defecte cel of een kankercel kan zijn die het proces opnieuw start.

Dit is in grote lijnen de basis van de theorie. De theorie is getoetst op twee terminale patiënten, die beiden genezen zijn. De theorie is zeer aannemelijk, vooral omdat het ook veel parallellen heeft met bestaande diëten en voedsel en vitamine supplementen. Inmiddels sturen David Gregg en ik elkaar wekelijks enkele e-mails. Ik sta volledig garant voor de oprechtheid en de vakmanschap van David Gregg. Het is jammer dat er niet meer mensen zijn die hun ervaring op deze manier willen toepassen.

Februari 2001. Inmiddels gaat het met mij, 6 maanden vrij van medicijnen, zeer goed. Mijn internist was zeer verbaasd me in zulke gezondheid te zien. Ik ben in een twee maanden tijd acht kilo aangekomen. (65 naar 73 kilo). Al mijn symptomen zijn verdwenen (dat waren er uiteindelijk aardig veel). Wat wel interessant is, is dat in mijn darmen niet de Fenton reactie de schade aanrichtte, maar een compleet ander mechanisme. Samen met David Gregg hebben we dit mechanisme en nog twee andere mechanismes ontdekt. De ene nog meer baanbrekend dan de andere. Bovendien hebben we (vooral David Gregg) voor elk type mechanisme een zeer passende oplossing gevonden. Ik heb vervolgens de theorieën samengevat en aannemelijk gemaakt door elk punt van de theorie te bewijzen aan de hand van vele medische studies. Al deze informatie is gepubliceerd op mijn website: http://www.kalenderweb.nl/crohn. David Gregg’s site over kanker vindt u hier: http://www.krysalis-sparx.com/cancer.htm en zijn site over de ziekte van Crohn vindt u hier: http://www.krysalis-sparx.com/crohn.htm.

Ik verwacht dat in de komende jaren veel meer revolutionaire theorieën tot stand zullen komen. Het Internet geeft iedereen toegang tot onvoorstelbaar grote archieven en informatiebronnen. Dit, gecombineerd met de mogelijkheden tot discussie en communicatie, moet op korte termijn veel resultaten opleveren.

Ik wens jullie allemaal veel sterkte in jullie strijd tegen kanker. Ik hoop dat deze nieuwe theorie zeer succesvol zal blijken.

Met vriendelijke groet, Ed (Red: volledige naam en adres bij ons bekend)

Plaats een reactie ...

Reageer op "De aanpak van David Greg met dieet enz."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Waarom deze pagina >> Ed (Ziekte van Crohn) Zijn >> De aanpak van David >> Een update van Ed op >> Actuele situatie van 4 november >> Crohn: Ervaringsverhaal ziekte >>