23/09 De inspectie voor de Volksgezondheid afd. Friesland bevestigt nogmaals in een telefoontje vanmiddag dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen Eye4care. Al in februari 2003 is er een eerste inval gedaan en is er procesverbaal opgemaakt om o.a. de volgende drie redenen: 

  • er werden/worden bij Eye4care medische handelingen verricht door niet gekwalificeerd personeel, 

  • er worden niet-geregistreerde medicijnen aan burgers verstrekt 

  • de apparatuur die wordt gebruikt is niet wettelijk toegestaan en van een keurmerk voorzien.

 Drie zwaarwegende redenen dus om een strafzaak tegen Eye4care aanhangig te maken bij justitie. Verwacht wordt dat binnen een tot twee maanden deze strafzaak in de publiciteit wordt gebracht. Elke patiënt die vrijwillig een behandeling bij Eye4care wil ondergaan mag dat doen op eigen risico , maar als Eye4care dit doet met de middelen die de inspectie heeft verboden, al vanaf februari 2003 dus, dan is Eye4care strafbaar voor de wet. U loopt als patiënt dus grote risico's. De inspectie vraagt burgers/patiënten naar hun eigen ervaringen met Eye4care, dus wie meent dit te moeten melden bij Eye4care kan dat doen bij de inspectie voor de Volksgezondheid afd. Friesland: 050-5992600

23/09 De directeur van Eye4care liet me weten dat Eye4care gewoon open is en gewoon hun patiënten behandelen. In tegenstelling tot andere bronnen die melden dat Eye4care helemaal geen medische behandelingen meer mag uitvoeren. Wie nu de waarheid spreekt weet ik nog niet helemaal zeker, maar door dir. Dirk Pathuis en de man van een patiënte die zich er ook mee bemoeit ben ik afgelopen uren al verschillende malen bedreigd met advocaten en claims enz. We wachten maar af, maar zulk gedrag lijkt me nou niet bepaald een vertrouwenwekkende aanbeveling om met Eye4care in zee te gaan, dus onze waarschuwing voor deze organisatie blijft gewoon recht overeind staan. 

22/9/2003 Inspectie voor de Gezondheidszorg sluit na inval Eye4care in Harlingen. De redenen waren vooral dat er geen medisch personeel aanwezig was terwijl er wel medische ingrepen werden verricht plus dat er medicijnen werden verstrekt zonder licentie en de apparatuur en ruimte zou niet aan de veiligheidseisen hebben voldaan, aldus een betrouwbare bron die ons dit vanavond meldde. Zie ook uw verhaal pagina met verschillende verhalen van mensen die wellicht baat hadden bij aanpak met bioresonantie zoals Eye4care die aanbood. .

d.d. 24/05/2003: Het vertrek van Robert binnen Eye4care is o.i. een grote zorg. Robert is altijd heel duidelijk de man geweest die kennis van zaken heeft en in principe de enige ook binnen Eye4care die de behandelingen deed. Van patiënten kregen we altijd te horen: Robert is degene die je moet hebben, Robert is de man met de kennis in huis. Nu hij door een conflict met de organisatie van Eye4care daar niet meer werkt lijkt het ook ons niet raadzaam om een behandeling bij Eye4care te starten, maar is uiteraard nog steeds ieders eigen keuze. Wij adviseren op geen enkele manier zoals u weet. Zorgelijk is toch ook wel dat Dirk de directeur van Eye4care doodleuk patiënten en ons laat weten dat Robert gewoon nog werkt en patiënten behandelt. Zelfs na onze berichtgeving en een paar persoonlijke telefoontjes met Robert die alles bevestigt wat wij op de site hebben gezet, houdt Dirk Pathuis bij hoog en laag vol dat er niets aan de hand is. Dit komt niet bepaald vertrouwingwekkend over. Robert heeft via een contactpersoon wel aan ons laten weten dat hij de patiënten die op dit moment worden behandeld zal blijven ondersteunen met zijn behandelingen en adviezen. Robert liet ons via de contactpersoon ook weten dat hij heel binnenkort hoopt de aanpak met bioresonance elders aan te bieden. Wie als behandelde patiënt van Eye4care het persoonlijke telefoonnummer van Robert wilt hebben kan dat via ons krijgen. We houden u op de hoogte.

Dit stuurde Guus mij om namens hem onder zijn verhaal te plaatsen. Overigens met Guus gaat het nog steeds erg goed. Eind van deze maand krijgt hij een nieuwe scan en is dus spannend of de laatste restjes tumor verdwenen zijn. Guus houdt zich strikt aan het Houtsmullerdieet en bepaalde suppletie in combinatie met de magneetbank en verdere aanpak die Robert hem heeft gegeven en geadviseerd. 

Guus Tóth - verhaal 35 "In mijn verhaal schrijf ik over het bedrijf
Eye4care in Harlingen, alwaar ik op een briljante manier geholpen ben
mijn kwaadaardige hersentumor te overkomen. Het brein achter deze
behandelmethodes, Robert, is na een conflict op non-actief gezet. Met
pijn in m'n hart moet ik melden dat ik nu niet meer achter Eye4care kan
staan. Zonder Robert daar heb ik geen vertrouwen in de zorg die er
aangeboden wordt."
Plaats een reactie ...

Reageer op "6) d.d.24 mei 2003: waarschuwing: Robert hoofdbehandelaar van Guus en bij Eye4care werkt niet meer voor Eye4care na conflict met directie Eye4care."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

1) Waarom deze pagina? >> Het verhaal van Guus hoe hij >> 3) d.d.januari 2003. >> 4) d.d.17 februari >> 5) d.d.13 maart 2003: >> 6) d.d.24 mei 2003: >> 7) d.d.24 september >> 8) d.d.26 oktober 2003: >> Hersentumoren: ervaringsverhaal >>