Ongewijzigd geplaatst na dit van Henk te hebben gekregen. Henk ook vanaf deze plaats heel heel hartelijk gefeliciteerd. Wat een formidabel resultaat.

7 juni 2004

Vandaag de uitslag van de Maintrac ontvangen, gebaseerd op een bloedonderzoek van 25 mei 2004.

Alvorens de getallen te vermelden, eerst de tekst van het rapport:

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Gorter,

Besten Dank für die freundliche Zuweisung Ihres Untersuchungsauftrags zum Nachweis zirkulierender Tumorzellen bei Ihrem Patienten Henk Trentelman.

Der Patient leidet an einem Prostatakarzinom und wird mit Hyperthermie und dendritischen Zellen therapiert.

Die Laserscanning-Mikrofluorimetrie der Epithelzellantigen(HEA)- und Prostata-spezifischen Antigen (PSA)- positiven Zellen, mit visueller Kontrolle (MAINTRAC), ergab folgenden Befund.

Anzahl tumorverdächtiger Zellen im Kreislauf:

HEA  +  PSA:         0

PSA:                        0

HEA:                      16.500.000

 

Das eingesandte Untersuchungsmaterial war gut beurteilbar.

Es konnten keine Zellen mehr nachgewiesen werden, die das PSA-Antigen tragen.

HEA:

Bei vielen dieser Zellen ergab sich zudem morphologisch der Verdacht auf Apoptose (beginnender Zelltod).

Apoptotisch werden Zellen zum Beispiel nach Chemotherapie, Bestrahlung oder im Rahmen einer immunologischen Abwehrreaktion.

Apoptotische Zellen werden binnen Tagen bis wenigen Wochen aua dem Kreislauf eliminiert.

Op voorstel van Robert Gorter zal de therapie, na het aldus verkregen succes van de combinatie hyperthermie en dendritische cellen, worden omgebogen naar een “onderhoudscyclus”, inhoudende: een nader te bepalen periodieke controle op bestendiging van het bereikte resultaat, gepaard aan enkele hyperthermie-behandelingen en, indien nodig, ondersteuning met dendritische cellen, alhoewel het immuunsysteem naar verwachting nu zelf in staat zal moeten zijn haar natuurlijke taak naar behoren te vervullen.

Ik houd u van het verdere verloop op de hoogte. Dit hieronder schreven wij als redactie januari 2004 en geldt nog steeds: (Noot redactie: ondanks dit fantastische resultaat voor Henk willen we er toch nog maar eens ten overvloede op wijzen dat dendritische celtherapie alleen geschikt lijkt voor mensen met niet al teveel tumoren en meer in het voorkomen van een recidief dan in het doen verdwijnen van uitgebreid tumorweefsel. Voor mensen die in de zogeheten terminale fase verkeren of elders het lichaam uitzaaiingen hebben lijkt dendritische celtherapie zinloos en weggegooid geld. Zoals prof. Atzpodien (adressen van artsen en klinieken in Europa waar dendritische celtherapie plaatsvindt hebben we voor OPS-leden beschikbaar) ook altijd werkt, eerst zal er een behandeling moeten plaatsvinden om de tumoren sterk te doen verkleinen en/of doen verdwijnen en dan pas kan dendritische celtherapie worden toegepast. Althans dat blijkt uit de ervaringen bij vele patiënten die afgelopen half jaar met alleen dendritische celtherapie zijn behandeld en ons dit lieten weten. (tot nu toe is Henk de enige kankerpatiënt die positieve resultaten kan melden). Waarmee we niet willen zeggen dat een consult bij artsen/klinieken die dendritische celtherapie toepassen nutteloos zou zijn, maar we willen u wel waarschuwen voor te groot optimisme wat deze behandeling betreft, zoals ook hyperthermie een aanvullende behandeling op o.a. chemo, bestraling enz. is en geen op zichzelf staande succesvolle behandelingsmethode van kanker). Ik houd u van het verdere verloop op de hoogte. Stijgende psa-waarden Uit regelmatig terugkerende vragen blijkt, dat aan de psa-waarde (en met name de veranderingen daarin) een sterk emotionele waarde wordt toegekend. Het is daarom belangrijk daaraan binnen de context van hyperthermie en dendritische cellen wat aandacht te schenken. Tijdens het symposium in Scherpenzeel heb ik in mijn bijdrage aldaar onder meer een accent gelegd op de relatie tussen enerzijds stress en anderzijds het ontstaan van kanker. Het is dan ook van het grootste belang om stress zoveel mogelijk te vermijden. Welnu, uiteraard zal een behándeling van kanker zich aftekenen in de bloedwaarden en het is derhalve geenszins vreemd, dat na hyperthermie en injecties met dendritische cellen de psa schommelingen zal gaan vertonen; een stijging na elke behandeling, gevolgd door geleidelijke daling, waarna bij een volgende behandeling wederom een stijging etc.; kortom een "jojo"effect. U heeft kunnen lezen dat mijn aanvankelijke psa, vóórdat ik mij aan deze behandeling onderwierp, de waarde 0.4 had en tijdens de behandeling steeg naar de waarde 34 (en inmiddels nog wel hóger zal zijn). Aangezien dit ook bij mij tot onrust aanleiding geeft, heb ik met Robert afgesproken om lotgenoten te adviseren vooralsnog geen psa-waarden meer op te vragen. Omdat we wél het effect van de behandeling willen vaststellen, hanteren we daarvoor een andere techniek, te weten: "het periodiek vaststellen van het aantal kankercellen per eenheid", waarbij dan uiteraard een verlaging van dat aantal het oogmerk is. Zakt nu deze waarde, dan kan ondubbelzinnig worden vastgesteld dat een eventueel stijgende psa het gevolg is van een effectieve behándeling en daarmede van een geheel ándere aard is dan een autonoom stijgende psa ………………………………………………………………………. Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat ik de volgende aanvullende supplementen gebruik: · Lycopene in capsulevorm (een tomatenextract), omdat ik er niet toe kom regelmatig verse tomatensap te drinken; · Groene thee in capsulevorm, omdat thee als zodanig mij niet kan bekoren; · Calciumtabletten; · Lymphdiaral, om de functie van de lymfklieren te ondersteunen en, zoals reeds eerder gememoreerd: · Quercetine om het hitte-effect op het kankerweefsel te intensiveren · Curcumin · MGN-3 · Beter dan visolie in capsulevorm is Etalpha, want het gehalte vitamine D in de capsules visolie is onduidelijk, terwijl de bedoeling is dat je een overdosing in relatie tot de gebruikelijke norm inneemt; bovendien is Etalpha op recept te verkrijgen (en komt dus voor vergoeding in aanmerking). In Etalpha zit Alfacalcidol, een stof afgeleid van vitamine D, die in de lever wordt omgezet tot ´actief" vitamine D. - - - - - - - - Tot slot nog enkele opmerkingen over de mens Robert Gorter. In mijn perceptie niet onbelangrijk bij een behandelend geneesheer. Zelden in mijn leven (65 jaar) heb ik iemand ontmoet, die zo hoogstaand, integer, humaan en zichzelf wegcijferend is als Robert. Sterk spiritueel ingesteld, zeer bekend met het gedachtengoed van Rudolf Steiner, uiterst belezen, beschikkend over een grote dosis humor en zich bedienend van een in vele opzichten matige levensstijl. Trekt anderhalf uur uit (€ 40,--) voor een eerste consult (in Keulen) en wekt daarbij de indruk de gehele dag voor de patiënt te hebben uitgetrokken. Voorzover mij bekend vormt in dat opzicht slechts dr. Hornstra (van de Moerman-vereniging)), blijkens uitlatingen van patiënten, zijn evenknie.

Plaats een reactie ...

Reageer op "11 juni 2004: dendritische celtherapie als aanvulling op complementaire aanpak blijkt bij Henk uiterst succesvolle aanpak van zijn prostaatkanker. Nieuw onderzoek wijst uit dat Henk nu al vanaf januari 2004 PSA 0 heeft en er wordt nu overgegaan naar onder"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Uw Ve Henk Sept >> Henk vertelt over het Keulse >> 25 oktober 2003 blijkt een >> 28 januari 2004 Henk zijn >> 11 juni 2004: dendritische >> 2 februari 2005: Henk nu 1 >> 23 september 2005: Henk krijgt >> December 2006: Henk heeft >> Uw Ve Henk Ohra >> Uw Ve Henk Zelfgenezing >>