1 januari 2008: Als aanvulling willen we hier mededelen dat we per 1 januari 2008 het boek van Henk Trentelman niet meer voor OPS leden met korting aan willen bieden. O.i. is Henk Trentelman de weg een beetje kwijt door zich via internet volledig te focussen op injecties met natriumbicarbonaat door dr. Simoncini. Een behandeling waar geen enkel bewijs voor is dat dit zou helpen tegen kanker. In oktober 2007 is een vrouw met borstkanker overleden, vier dagen nadat zij is behandeld door Simoncini in een kliniek in Bilthoven. Althans dat werd zo in de media door de inspectie naar buiten gebracht en bevestigd in de media door de partner van de vrouw. De kliniek waar deze behandelingen plaatsvonden staat overigens goed bekend voor het behandelen van kanker met complementaire middelen. Bovendien weten we uit betrouwbare bron dat ook Henk Trentelman zich heeft laten behandelen door Simoncini in Italie maar daarna 7 weken lang intensief is behandeld in een Nederlands academisch ziekenhuis voor ernstige complicaties opgelopen in Italie. Wat we Henk Trentelman zeer kwalijk nemen is dat hij dit verzwijgt en tegelijkertijd doorgaat met een in onze ogen fanatieke lobby voor Simoncini en zijn behandeling met natriumbicarbonaat en daarmee kankerpatienten de hoop geeft (o.i. valse hoop) dat injecties met natriumbicarbonaat mensen zou kunnen genezen. Terwijl Simoncini in Italie zijn artsenlicentie is kwijtgeraakt wegens dood door schuld en onzorgvuldige behandelingen van kankerpatienten. Bovendien beweert Simoncini dat nagenoeg alle kanker voort zou komen uit een schimmel. Daarvoor kan Simoncini geen enkel bewijs leveren en vele artsen en deskundigen hebben dit ook weerlegt door te wijzen op vele andere onderzoeken die bewijzen dat kanker vele oorzaken kent. Daarom distanciëren wij ons van Henk Trentelman zijn boek waarin hij ook veel aandacht besteedt aan deze aanpak van Simoncini. De rest van zijn verhalen inclusief een recensie van zijn boek, laten we gewoon staan omdat hij een van de eerste mensen was die met dendritische celtherapie zijn prostaatkanker volledig onder controle kreeg. En deze aanpak lijkt een veel betere en ook al in verschillende studies bewezen effectieve aanpak voor kankerpatienten. En er lopen vele studies in reguliere ziekenhuizen naar dendritische celtherapie wereldwijd.

4 januari 2006. Bron: Henk Trentelman

Na enkele jaren niet veel gehoord te hebben van Henk en wij ons wel eens zorgen maakten om hem blijkt nu dat hij de afgelopen twee jaar heeft gebruikt voor het schrijven van een boek: "Voor en na de diagnose. - Een ongelijke strijd? -" waarin hij al zijn ervaringen op een m.i. prachtige en zeer gedetailleerde manier heeft beschreven.

Hieronder geeft Henk zelf aan wat hij met het boek wil, vanuit welke intentie hij het boek heeft geschreven. Ik wil er nog wel paar dingen aan toevoegen. Hoewel ik persoonljik soms moeite heb met de breedsprakige manier van vertellen van Henk (maar is puur persoonlijk en anderen vinden dit juist prachtig) raakt het boek mij. Henk is super eerlijk en verzwijgt niets over hoe moeiljik soms het leven was. Hoe moeilijk soms ook om bepaalde beslissinge te nemen tegen het advies van zijn artsen in. Maar ook beschrijft Henk heel gedetailleerd welke behandleinge hij heeft gehad, hoe hij die heeft ervaren en wat dat hem heeft opgeleverd. Zowel positief als negatief. Het feit echter dat al in 1998 zijn specialist toendertijd zei: "Als u mijn advies van radicale prostatectomie niet opvolgt, dan gaat u hier binnen zes maanden horizontaal naar buiten!”, en Henk ondanks zijn weigering van een operatie anno 2007 nog steeds in leven is en met uitstekende kwaliteit van leven geeft voldoende aan dat zijn keuzes toch bijna altijd de goede zijn geweest. Al kostte Henk dat ook menig slapeloze nacht, bijna zijn huwelijk en een geplunderde bankrekening. Maar ik heb persoonlijk een enorme bewondering voor de lef en doorzettingsvermogen van Henk en ik kna me bijna niet voorstellen dat anderen dat niet zullen hebben als zij dit boek lezen. Een boek dat m.i. een ongekende inspiratie kan zijn voor al die anderen die worstelen met een ziekte. M.i. moet een ieder die worstelt met kanker en/of met een ernstige ziekte of waarvan een dierbare dit doet dit boek lezen. Het zal u m.i. helpen in uw eigen strijd, die weet ik ook uit eigen ervaring zo vaak als ongelijk wordt ervaren. Maar Henk stelt terecht een vraagteken achter deze bewering. Hieronder schrijft Henk nog een inleiding over zijn boek.

Voor en na de diagnose
-Een ongelijke strijd?-

Het boek is voornamelijk gebaseerd op een persoonlijke strijd na het vernemen van de diagnose, de daaruit voortvloeiende zoektocht naar behandelingsmogelijkheden, mogelijke steun en handreiking, en daarnaast geïnspireerd door een jarenlange begeleiding van lotgenoten.

Neen, het boek ademt geen triestheid; integendeel, het poogt een houvast te bieden vanuit diverse invalshoeken.
Ook maakt het aannemelijk, dat de confrontatie met kanker veelal aanleiding kan geven tot herziening van prioriteiten en een verdieping van het leven.

Omdat inmiddels vrijwel iedereen op enigerlei wijze met deze fysieke ontsporing in aanraking komt, probeer ik langs deze weg het boek onder de aandacht te brengen.
De foto op de omslag tracht de parallel te zinnebeelden tussen enerzijds de rots, die ondanks de invloed van wind- en watererosie stand weet te houden en anders een lichaam, dat zich bedreigd weet door een lichaamsvreemd proces.

Tot slot citeer ik hier de tekst op de achterzijde van het boek:

Op het gevaar af dat ik aanmatigend overkom, gebruik ik deze achterzijde om u ervan te overtuigen dat dit boek lezenswaard is! In eerste instantie stond mij bij het schrijven van het boek alleen het bereiken van de kankerpatiënt en zijn of haar omgeving voor ogen. Waarom?
Omdat ik, als lotgenoot, op een zeer indringende manier bij het bepalen van ‘mijn weg na de diagnose’ de onschatbare waarde heb kunnen ervaren van liefdevolle steun uit je omgeving. Het is om díe reden, dat het aspect liefde in mijn boek zo’n dominante plaats inneemt.
In hoofdstuk 6 staat die liefde dan ook centraal; ik poog het belang ervan over te dragen.

Dat liefde zo belangrijk is voor met name een kankerpatiënt blijkt eens te meer door mijn ervaringen met lotgenoten via de voor dat doel opgerichte Stichting en het daaruit voortvloeiende e-mailverkeer. U zult daar in het boek een sprekend voorbeeld van tegenkomen.

Ik zou echter in hoge mate tekort schieten, wanneer onderwerpen als voeding en psyche in hun relatie met kanker, zelfgenezing en milieu geen gerechtvaardigde plaats hadden gekregen. Bij mijn research bleek de invloed van het milieu op onze gezondheid dusdanig groot en vérstrekkend, dat het ons allemaal raakt en ons uiterst kwetsbaar maakt!

Nadat ik het desbetreffende hoofdstuk in concept aan enkele organisaties ter beoordeling had aangereikt, werd mij dan ook verzekerd dat de doelgroep van lezers niet beperkt mochten blijven tot de kankerpatiënt en zijn of haar omgeving!
Het zou zelfs gewenst zijn, dat de inhoud van hoofdstuk 7 op middelbare scholen ter kennisname wordt aangeboden. Vanwege het grote belang is dan ook mede daarom de inhoud tot op de dag van het drukken geactualiseerd.

Ik hoop oprecht u langs deze weg te mogen bereiken en dat hoofdstuk 7 u tot nadenken zal stemmen.

Tot slot, inhakend op de in hoofdstuk 4 geciteerde uitspraak van de specialist ten tijde van het nemen van biopten “Als u mijn advies van radicale prostatectomie niet opvolgt, dan gaat u hier binnen zes maanden horizontaal naar buiten!”(1998), is mijn devies:

We laten ons niet ‘kisten’!

Plaats een reactie ...

Reageer op "December 2006: Henk heeft een boek geschreven over zijn ervaringen met zijn prostaatkanker met voornamelijk natuurlijke en experimentele aanpak en dit kwam 20 december 2006 op de markt:. Titel: Voor en na de diagnose. - Een ongelijke strijd? - . OPS leden"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Uw Ve Henk Sept >> Henk vertelt over het Keulse >> 25 oktober 2003 blijkt een >> 28 januari 2004 Henk zijn >> 11 juni 2004: dendritische >> 2 februari 2005: Henk nu 1 >> 23 september 2005: Henk krijgt >> December 2006: Henk heeft >> Uw Ve Henk Ohra >> Uw Ve Henk Zelfgenezing >>