d.d. 21 december 2003 stuurde Henk ons zijn verdere invulling van zijn dagboek met midden december zeer spectaculaire resultaten van zijn dendritische celtherapie: Maandag 27 oktober · lokale hyperthermie; tijdsduur 60 minuten bereikte eindtemperatuur 49.0 graden Vrijdag 1 november · lokale hyperthermie tijdsduur 65 minuten bereikte eindtemperatuur 50.3 graden Maandag 3 november · lokale hyperthermie tijdsduur 60 minuten bereikte eindtemperatuur 53 graden · daarna hyperthermie aanvangstemperatuur 37.0 graden bereikte eindtemperatuur 39.5 graden Zoals inmiddels gebruikelijk: de daarop volgende nacht en dag weer zeer veel bezinksel in de urine. Vrijdag 12 december Bloedafname ten behoeve van psa-bepaling (en onmiddellijk daarna begonnen met de inname van de werkzame stof Cimicifuga). Als inleiding op de uitslag van dit bloedonderzoek echter eerst even de hiervoor gemelde psa-standen, te weten: * psa 0.4 bij aanvang behandeling in Keulen * psa 28.0 op 15 augustus * psa 34.0 op 1 september * psa 69.6 op 29 september Gegeven de progressie in september van (69.6 - 34.0 =) 35 punten tijdens een interval van slechts 4 weken (procentueel derhalve ruim 100%) was het voor mij een gerechtvaardige vrees om in een tijdsverloop van ruim 2 máánden van een forse psa-stijging te moeten uitgaan (het gebruikelijke beeld immers bij een dergelijk verloop). Echter, de laboratoriumuitslag geeft aan: * psa 73.5 op 12 december (dus in absolute zin slechts 3.9 hoger). De volgende hypothese lijkt mij dan nu ook gewettigd: Ná 29 september zal de psa in de daarop volgende periode aanvánkelijk nog substantieel gestegen zijn, doch inmiddels is nu als gevolg van de effectieve behandeling in Keulen een daling ingezet, resulterend in de actuele waarde 73.5 Uiteraard is de stijging, die inging bij aanvang van de behandeling in Keulen (23 juni), ook een gevolg geweest van de hyperthermie en als zodanig door mij wel onderkend, doch neem van mij aan, dat deze nieuwe waarde mijn gemoedsrust aanzienlijk ten goede is gekomen. Alleen reeds om voor mijn hypothese bevestiging te kunnen verkrijgen, zal ik binnenkort de psa wederom laten meten. Echter niet onmiddellijk ná, doch vlak vóór een hyperthermie, teneinde het bloedbeeld niet onnodig te verstoren. (Overigens vind ik het best knap van mijzelf (doelend op zelfdiscipline), dat ik tussen september en december mijn nieuwsgierigheid richting psa heb kunnen beteugelen!) Nu is het wachten op de nieuwe Maintrac, gebaseerd op inmiddels daartoe afgenomen bloed. Vrijdag 19 december Vandaag in Keulen de uitslag van de Maintrac ontvangen. Om deze uitslagen in de juiste context te plaatsen, laat ik echter de "oude" waarden daaraan voorafgaan, waarbij ik tevens de procentuele dalingen zal aangeven. Het gaat daarbij om zgn. "Anzahl tumorverdächtiger Zellen im Kreislauf". 1). Bloedafname op 5 juli 2003 HEA (Epithel-Antigen) 72.000.000 HEA + PSA 3.500.000 2). Bloedafname op 11 oktober 2003 HEA (Epithel-Antigen) 13.500.000 HEA + PSA 753.246 Afname in procenten (tussen 5 juli en 11 oktober): HEA: (72.000.000 -/- 13.500.000 =) 58.500.000 : 720.000 = -/- 81,25% HEA + PSA: ( 3.500.000 -/- 753.246 =) 2.746.754 : 35.000 = -/- 78,48% 3). Bloedafname op 9 december 2003 HEA (Epithel-Antigen) 7.500.000 HEA + PSA 134.346 Afname in procenten (tussen 11 oktober en 9 december): HEA: (13.500.000 -/- 7.500.000 =) 6.000.000 : 135.000 = -/- 44,44% HEA + PSA: ( 753.246 -/- 134.346 = ) 618.900 : 7532,46 = -/- 82,16% Ik kan niet aan de verleiding weerstaan om ook een vergelijking te maken tussen 5 juli en 9 december: Afname in procenten: HEA: (72.000.000 -/- 7.500.000 =) 64.500.000 : 720.000 = 89,58% HEA + PSA: ( 3.500.000 -/- 134.346 =) 3.365.654 : 35.000 = 99,16% Zoals u begrepen zult hebben is dit het resultaat van drie injecties met dendritische cellen gecombineerd met een reeks hyperthermie behandelingen. d.d. 28 januari 2004: vandaag ontvingen we van Henk dit fantastische resultaat. PSA naar 0 en HEA cellen opnieuw met ruim 39 procent afgenomen tot ruim 93 % minder dan bij de start van de dendritische celtherapie in juni 2003. Geweldig nieuws voor Henk dus. 27 januari 2004 Vandaag de uitslag van de Maintrac ontvangen; in casu het resultaat van vier injecties met dendritische cellen, gecombineerd met hyperthermie behandelingen. Alvorens de getallen te vermelden, eerst de tekst van het bijbehorende rapport: "Das eingesandte Untersuchungsmaterial war gut beurteilbar. Zwar ergibt sich noch eine etwas erhöhte Anzahl disseminierter tumorverdächtiger Zellen. Jedoch hat sich diese Zahl kontinuierlich reduziert. Auch sind derzeit KEINE PSA-positiven Zellen mehr nachweisbar. Die Laserscanning-Mikrofluorimetrie der Epithelzellantigen-positiven Zellen, met visueller Kontrolle (Maintrac), ergab folgenden Befund:" Waarna de desbetreffende getallen, zijnde: HEA: 4.750.000 PSA: 0 Ik geef nu de getallen, gerelateerd aan zowel de opgave van 5 juli 2003, als aan die van 9 december 2003 (de voorlaatste Maintrac): Afname in procenten (tussen 5 juli 2003 en 27 januari 2004) HEA: (72.000.000 -/- 4.750.000 =) 67.250.000 : 720.000 = -/- 93,40% PSA: 0 derhalve: -/- 100% Afname in procenten (tussen 9 december en 27 januari) HEA: (7.500.000 -/- 4.750.000 =) 2.750.000 : 75.000 = -/- 36,67% PSA: 0 derhalve: -/- 100% Vreugde alom dus! Ik houd u van het verdere verloop op de hoogte. (Noot redactie: ondanks dit fantastische resultaat voor Henk willen we er toch nog maar eens ten overvloede op wijzen dat dendritische celtherapie alleen geschikt lijkt voor mensen met niet al teveel tumoren en meer in het voorkomen van een recidief dan in het doen verdwijnen van uitgebreid tumorweefsel. Voor mensen die in de zogeheten terminale fase verkeren of elders het lichaam uitzaaiingen hebben lijkt dendritische celtherapie zinloos en weggegooid geld. Zoals prof. Atzpodien (adressen van artsen en klinieken in Europa waar dendritische celtherapie plaatsvindt hebben we voor OPS-leden beschikbaar) ook altijd werkt, eerst zal er een behandeling moeten plaatsvinden om de tumoren sterk te doen verkleinen en/of doen verdwijnen en dan pas kan dendritische celtherapie worden toegepast. Althans dat blijkt uit de ervaringen bij vele patiënten die afgelopen half jaar met alleen dendritische celtherapie zijn behandeld en ons dit lieten weten. (tot nu toe is Henk de enige kankerpatiënt die positieve resultaten kan melden). Waarmee we niet willen zeggen dat een consult bij artsen/klinieken die dendritische celtherapie toepassen nutteloos zou zijn, maar we willen u wel waarschuwen voor te groot optimisme wat deze behandeling betreft, zoals ook hyperthermie een aanvullende behandeling op o.a. chemo, bestraling enz. is en geen op zichzelf staande succesvolle behandelingsmethode van kanker). Ik houd u van het verdere verloop op de hoogte. Stijgende psa-waarden Uit regelmatig terugkerende vragen blijkt, dat aan de psa-waarde (en met name de veranderingen daarin) een sterk emotionele waarde wordt toegekend. Het is daarom belangrijk daaraan binnen de context van hyperthermie en dendritische cellen wat aandacht te schenken. Tijdens het symposium in Scherpenzeel heb ik in mijn bijdrage aldaar onder meer een accent gelegd op de relatie tussen enerzijds stress en anderzijds het ontstaan van kanker. Het is dan ook van het grootste belang om stress zoveel mogelijk te vermijden. Welnu, uiteraard zal een behándeling van kanker zich aftekenen in de bloedwaarden en het is derhalve geenszins vreemd, dat na hyperthermie en injecties met dendritische cellen de psa schommelingen zal gaan vertonen; een stijging na elke behandeling, gevolgd door geleidelijke daling, waarna bij een volgende behandeling wederom een stijging etc.; kortom een "jojo"effect. U heeft kunnen lezen dat mijn aanvankelijke psa, vóórdat ik mij aan deze behandeling onderwierp, de waarde 0.4 had en tijdens de behandeling steeg naar de waarde 34 (en inmiddels nog wel hóger zal zijn). Aangezien dit ook bij mij tot onrust aanleiding geeft, heb ik met Robert afgesproken om lotgenoten te adviseren vooralsnog geen psa-waarden meer op te vragen. Omdat we wél het effect van de behandeling willen vaststellen, hanteren we daarvoor een andere techniek, te weten: "het periodiek vaststellen van het aantal kankercellen per eenheid", waarbij dan uiteraard een verlaging van dat aantal het oogmerk is. Zakt nu deze waarde, dan kan ondubbelzinnig worden vastgesteld dat een eventueel stijgende psa het gevolg is van een effectieve behándeling en daarmede van een geheel ándere aard is dan een autonoom stijgende psa ………………………………………………………………………. Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat ik de volgende aanvullende supplementen gebruik: · Lycopene in capsulevorm (een tomatenextract), omdat ik er niet toe kom regelmatig verse tomatensap te drinken; · Groene thee in capsulevorm, omdat thee als zodanig mij niet kan bekoren; · Calciumtabletten; · Lymphdiaral, om de functie van de lymfklieren te ondersteunen en, zoals reeds eerder gememoreerd: · Quercetine om het hitte-effect op het kankerweefsel te intensiveren · Curcumin · MGN-3 · Beter dan visolie in capsulevorm is Etalpha, want het gehalte vitamine D in de capsules visolie is onduidelijk, terwijl de bedoeling is dat je een overdosing in relatie tot de gebruikelijke norm inneemt; bovendien is Etalpha op recept te verkrijgen (en komt dus voor vergoeding in aanmerking). In Etalpha zit Alfacalcidol, een stof afgeleid van vitamine D, die in de lever wordt omgezet tot ´actief" vitamine D. - - - - - - - - Tot slot nog enkele opmerkingen over de mens Robert Gorter. In mijn perceptie niet onbelangrijk bij een behandelend geneesheer. Zelden in mijn leven (65 jaar) heb ik iemand ontmoet, die zo hoogstaand, integer, humaan en zichzelf wegcijferend is als Robert. Sterk spiritueel ingesteld, zeer bekend met het gedachtengoed van Rudolf Steiner, uiterst belezen, beschikkend over een grote dosis humor en zich bedienend van een in vele opzichten matige levensstijl. Trekt anderhalf uur uit (€ 40,--) voor een eerste consult (in Keulen) en wekt daarbij de indruk de gehele dag voor de patiënt te hebben uitgetrokken. Voorzover mij bekend vormt in dat opzicht slechts dr. Hornstra (van de Moerman-vereniging)), blijkens uitlatingen van patiënten, zijn evenknie.

Plaats een reactie ...

Reageer op "28 januari 2004 Henk zijn PSA gerelateerde kankercellen zijn in vergelijking met de waarden aan het begin van de behandeling , juni 2003 met 93,3 % gedaald en zijn PSA is voor de eerste keer in jaren 0. De aanpak lijkt dus zeer succesvol voor Henk en "


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Uw Ve Henk Sept >> Henk vertelt over het Keulse >> 25 oktober 2003 blijkt een >> 28 januari 2004 Henk zijn >> 11 juni 2004: dendritische >> 2 februari 2005: Henk nu 1 >> 23 september 2005: Henk krijgt >> December 2006: Henk heeft >> Uw Ve Henk Ohra >> Uw Ve Henk Zelfgenezing >>