12 maart 2021: DUOS uro-oncologische tumoren

Bron: https://stichtingduos.nl/wat-is-een-goed-ziekenhuis-bij-uro-oncologische-tumoren/

Wat is een goed ziekenhuis bij (uro-oncologische) tumoren?

Wat is een goed ziekenhuis? Het is één van de meest gestelde vragen op het Forum en secretariaat van Stichting DUOS. Een goede leidraad is het jaarlijkse SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) normeringsrapport. Hierin treft u de voorwaarden waaraan ziekenhuizen moeten voldoen bij de behandeling van (o.a.) uro-oncologische tumoren. Dit moet voorkomen dat u bij een ziekenhuis terecht komt waar onvoldoende kennis en expertise is aangaande de behandeling van uw tumor. Vooral bij zeldzame kankers (waaronder zaadbalkanker) is dit van elementair belang voor de kwaliteit van uw behandeling. Onderstaand treft u de voorwaarden voor prostaatcarcinoom, testiscarcinoom, blaascarcinoom en niercelcarcinoom. Voor de volledige tekst inclusief bijlagen en de voorwaarden van peniscarcinoom, zie vanaf pag. 29 SONCOS rapport.

Voor zaadbalkanker - testiskanker zijn dit de voorwaarden:

Testiscarcinoom

Voor de behandeling van testiscarcinoom moet een zorginstelling beschikken over/voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: uroloog, internist-oncoloog, radioloog / nucleair geneeskundige, radiotherapeut-oncoloog, patholoog, vertegenwoordiger van het referentiecentrum, case manager en/of oncologieverpleegkundige en/of verpleegkundig specialist oncologie en eventueel andere verpleegkundigen.
 • Er is tenminste één patholoog met aantoonbaar specifieke expertise in testiscarcinoom.
 • Er is tenminste één internist-oncoloog met aantoonbaar specifieke expertise in testiscarcinoom en de systeemtherapie hiervoor.
 • Inguinale orchiectomie moet zo spoedig mogelijk (bij voorkeur binnen 72 uur) na eerste presentatie van een patiënt met testiscarcinoom worden uitgevoerd, tenzij er een indicatie bestaat voor directe start met chemotherapie.
 • Voor bepaling van het verdere beleid vindt na de orchiectomie, met uitslagen van pathologie en beeldvorming, gestructureerd multidisciplinair overleg plaats waarin alle tetiscarcinoompatiënten worden besproken. Er dient de mogelijkheid te zijn tot consultatie van een expert van het referentiecentrum bij dit overleg.
 • In geval van een patiënt met slechte prognose (poor risk) dient reeds direct bij het bekend worden van de status ‘slechte prognose’ overleg met het referentiecentrum plaats te vinden.
 • Vóór een radicale orchiectomie dient semenpreservatie besproken te worden. Als een azoöspermie blijkt, wordt de patiënt een radicale orchiectomie en simultane oncoTESE ter fertiliteitpreservatie aangeboden in een centrum dat TESE verzorgt.
 • Een zorginstelling die patiënten met stadium I testiscarcinomen behandelt, dient jaarlijks tenminste 5 nieuwe patiënten met dit stadium in follow-up te zien.
 • Indien een zorginstelling patiënten met een stadium hoger dan stadium I (primair danwel recidief), maar wel “good risk” behandelt, moeten dit er tenminste 10 per jaar zijn.
 • Alle patiënten met intermediaire of slechte prognose gemetastaseerde ziekte worden doorverwezen naar en behandeld in een referentiecentrum.
 • Een kliniek die retroperitoneale lymfeklierdissecties als behandeling aanbiedt, dient dat minstens 10x per jaar uit te voeren.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Waaraan moet een ziekenhuis voldoen om zaadbalkanker - testiskanker te mogen behandelen? Zie hier de SONCOS normen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ASCO GU 2022: Abstracten gerelateerd >> Waaraan moet een ziekenhuis >> Primaire retroperitoneale >> Overzicht van behandelingen >> Zaadbalkanker - teelbalkanker, >> Overzicht van de behandelmogelijkheden >> Chemotherapie bij teelbalkanker >>