13 maart 2013: afgelopen jaren zie en hoor ik toch steeds weer dat als kankerpatiënten gericht en onder deskundige begeleiding van een orthomoleculaire arts  aanvullende antioxidanten gebruiken naast reguliere aanpak dat dit echt een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en vaak ook op de effectiviteit van de reguliere aanpak. Daarom nog maar eens onderstaande studie naar voren gehaald.

Update 20 augustus 2009: Onderzoekers aan Harvard zouden in een laboratoriumstudie aangetoond hebben dat antioxidanten kankerbevorderend werken. Groot nieuws voor NOVA en de Volkskrant om breed uit te pakken. Voor een laboratoriumstudie notabene. Onderstaande studie wordt in de Volkskrant ook aangehaald. Daarom maar even naar voren gehaald.

7 maart 2007: Bron: Nutraingredients.com

De antioxidanten E en A en betacaroteen zouden de sterfte onder mensen met ca. 10% verhogen. Selenium zou de sterfte met 9% verlagen. Dit zou blijken uit een meta-analyse van 68 gerandomiseerde studies. Echter er is nogal wat op te merken over deze studie. Hieronder in het Engels een o.i. lezenswaardige kritische analyse van hoe deze studie tot stand is gekomen en wat er allemaal mis aan is. Kort samengevat zijn er dit soort opvallende zaken op te merken en ik citeer uit het artikel. Maar ik begin met een analyse van deze studie die arts-bioloog drs. E. Valstar op ons verzoek maakte en die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:

JAMA-studie : een voorlopige analyse door arts-bioloog drs. E. Valstar

In de JAMA van 28 februari hebben Bjelakovic et al een aantal gerandomiseerde onderzoeken betreffende o.a. vitamine C, selenium, vitamine E, beta-caroteen en vitamine A geanalyseerd en hierbij expliciet naar de sterfte gekeken. Dit analyseren hield evenwel eerst een aantal selectiestappen in. Omdat ze speciaal naar de sterfte wilde kijken en dit niet in elke trial een item was vielen al 405 van 815 studies af ; 69 trials waren niet gerandomiseerd ; 24 leverden onvoldoende data, 4 liepen nog en 245 voldeden niet aan de criteria. Dit is al aanvechtbaar : criteria om gerandomiseerde studies waarin de sterfte wel bekeken is, toch uit te sluiten zijn in hoge mate subjectief. Al met al bleven er naar de opinie van de schrijvers 68 goede trials over.
Multivariate analyse (een exacte methode om voor veel ruis te corrigeren en veel objectiever dan univariate analyses) leverde op : geen verschil ; behalve dat seleniumsuppletie de sterfte significant bleek te verminderen. De vraag is natuurlijk of dit ook gevonden was indien die 245 eruit gegooide studies waren meegenomen.
Een bezwaar bij dit soort meta-analyses (ook door Stampfer van Harvard aangegeven) is dat veel onderzoeken teveel verschillen : als je met middel x in een klein onderzoek een lagere sterfte mbt een speciale ziekte vindt en daarbij een grote totaal andere populatie optelt waarin middel x mbt een heel andere kwaal niets doet, dan leidt de optelling tot het verdwijnen van de eerdere significantie, zoals getalsmatig met een chi-kwadraattoets (2) eenvoudig te bewijzen is. Dat selenium er desondanks positief uitrolt bij de ‘overall’-analyse is derhalve opmerkelijk.
De afwijzing van de 245 is belachelijk omdat door het grote aantal onderzoeken en vooral door het grote aantal mensen de standaardfouten sowieso enorm afnemen (zie 2 : de fout in gemiddelden mag door de wortel uit het aantal deelnemers in de desbetreffende totaalgroep gedeeld worden ; indien de totale controle-groep van 100 personen naar 490.000 gaat dan wordt de standaardfout in het aantal rookjaren ; bijv. 70 dagen, 1 dag). Selectie op basis van selectieve/subjectieve criteria ondermijnt dus de statistische betrouwbaarheid.
Bjelakovic et al deden ook aan hun subgroep van 68 studies een verdere sub-sub-groep-analyse. Hierbij bleek de uitslag van discussies onder de auteurs, bij reeds bekend zijn met een nota bene reeds afgesloten onderzoek niet zelden aan te geven in welke sub-subgroep een onderzoek kwam. Deze verdere selectie is ook belachelijk omdat Bjelakovic et al zelf op blz. 845 met 2 verschillende statistische toetsen bij deze 68 studies geen heterogeniteit vinden (d.w.z. dit pleit op zichzelf extra tegen het nut van subsubgroepanalyse, al ben ik wel van mening dat dit soort testen nooit maximaal heterogeniteit kunnen vaststellen). Ook werd juist bij de subsubgroepanalyse meestal wel uni- maar geen multivariate analyse gedaan. In de hun inziens best uitgevoerde onderzoeken (iets waarover de nodige twijfel bestaat) werd dan van vitamine A en E een ongunstig effect op de sterfte gevonden, maar in andere subsubgroepen juist het tegenovergestelde. Hierbij komt dat door het introduceren van meer subgroepen (of liever van subsubgroepen) en meer variabelen de kans op toevalssignificanties ook nog eens toeneemt ; ik heb niet kunnen constateren dat hiervoor gecorrigeerd is.
Men had zich tot de grootste groep moeten beperken en alleen deze met de multivariate analyse moeten evalueren. Dat Bjelakovic et al hun eigen ongeloof najaagden blijkt ook uit het feit dat zij op geen enkele manier een relatie tussen de duur dat een stof of stoffen werden genomen en de sterfte hebben kunnen traceren. Nee het resultaat met selenium wat het hardst is wordt gebagatelliseerd en subsubgroepanalyses worden selectief opgekuifd. Dit onderzoek is derhalve rijp voor de prullebak. Waarom geen gerichte meta-analyse met een parameter met in alle onderzoeken hetzelfde probleem? Met PSK is dit al gedaan (3) : 15% minder sterfte aan darmkanker stadium B/C. Ik weet er nog wel een die gunstig zal uitpakken : melatonine bij uitgezaaide kanker ; laat Bjelakovic eens naar iets onderzoek doen wat al heel consistent gunstig eraf komt in gerandomiseerde studies ; dat zal hij niet doen denk ik omdat hij niet in dit soort middelen gelooft.

Referenties

1)Bjelakovic G et al ; JAMA 297;842-57 ; 2007.
2)Wijvekate ML ; Verklarendestatistiek ; 1972 ; Het Spectrum, Antwerpen .
3)Sakamoto J et al ; Cancer Immunol Immunother 55: 404-11 ; 2006.

hieronder:

Onderstaand komt uit een artikel dat mij via interent was toegestuurd.

Bjelakovic en medewerkers van de Universiteit of Nis in Serbia, en Ospedale V. Cervello in Palermo, starten met 1201 referenties verdeeld over 815 trials/studies. 747 trials/studies werden utigelstoen om verschillende redenenen: o.a bij 405 trials was geen sprake van sterfte onder de deelnemers (wat jammer toch dat dit dan niet wordt meegenomen als je uitgangspunt is om te kijken of inname slecht is voor de gezondheid en je als studieleider de media benaderd met de oneliner: antioxidanten verhogen sterftekans met 10%), 69 studies waren niet gerandomiseerd, 245 trials voldeden niet aan de criteria voor toelating (er staat hier niet bij waarom niet) en 4 trials lopen nog.

"Bij de meeste trials die werden meegenomen in de analyse werden de onderzochte antioxidanten in te hoge doseringen gebruikt. Hoger dan in een uitgebalanceerd dieet en veelal boven de toegestane of aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Daarnaast leden de meeste mensen die meededen aan de onderzochte studies al aan een vaak (ernstige) ziekte zoals hart- en vaatziektes en kanker. Slechts twee studies !!!!! werden uitgevoerd bij mensen die model stonden voor een doorsnee populatie. Wanneer naar het geheel werd gekeken en vergeleken met vergeljkbare andere groepen werd er geen significant verschil gevonden in kans op sterven. Echter de onderzoekers hebben heel specifiek gezocht naar individuele antioxidanten en daaruit hun conclusies getrokken.

Lees verder hieronder wat nog meer het commentaar is maar dit lijkt overduidelijk een vooraf opgezet plan om antioxidanten in een kwaad daglicht te stellen.

Study links antioxidant supplements to increased mortality

By Stephen Daniells

28/02/2007 - A meta-analysis of 68 randomised trials with antioxidant supplements has reported that vitamins A and E, and beta-carotene may increase mortality risk by up to 16 per cent, but vitamin C did not have an effect on mortality and the antioxidant mineral selenium was associated with a nine per cent decrease in all-cause mortality.

The pooled analysis, published in the Journal of the American Medical Association, could have significant negative effects on the sale of antioxidant dietary supplements, much like the effects of another meta-analysis, published in 2005, that reported a 10 per cent increased risk of mortality for people taking 400 International Units per day of vitamin E.

The earlier meta-analysis, published in the Annals of Internal Medicine (142(1):37-46), has been highly criticised and discredited as flawed, but sales of vitamin E, particularly in the US, declined significantly in the wake of its publication.

The new pooled analysis has already drawn criticism from both inside and outside the dietary supplements industry concerning the methodology applied, and the conclusions drawn.

The most prevalent criticism of the study has come from the diverse nature of the studies pooled together, described by one industry expert as comparing "apples and oranges".

Moreover, Meir Stampfer, a professor of nutrition and epidemiology at the Harvard School of Public Health who was not connected to the meta-analysis, told the Associated Press that the studies reviewed were too different to be able to pool them together.

"This study does not advance our understanding, and could easily lead to misinterpretation of the data," Stampfer told the AP.

A wealth of epidemiological evidence has linked dietary antioxidant intake to reduced risk of a wide-range of diseases, such as cancer and cardiovascular disease, but when such antioxidants have been extracted and purified, or synthesised and put into supplements, the antioxidants, according to randomized clinical trials (RCTs), do not always produce the same positive results.

"Our findings contradict the findings of observational studies, claiming that antioxidants improve health. Considering that 10 per cent to 20 per cent of the adult population (80-160 million people) in North America and Europe may consume the assessed supplements, the public health consequences may be substantial," wrote Goran Bjelakovic, from Copenhagen University Hospital's Center for Clinical Intervention Research, and lead author of the new meta-analysis.

Bjelakovic and collaborators from the University of Nis in Serbia, and Ospedale V. Cervello in Palermo, followed the Cochrane Collaboration method for meta-analysis and started with 1201 references describing 815 trials. Seven hundred and forty seven trials were excluded for several reasons, including no mortality in the study groups (405 trials), the studies were not randomised trials (69 trials), they did not fulfil inclusion criteria (245 trials), or the studies are ongoing (four). The remaining 68 randomised trials used beta-carotene doses ranging from 1.2 to 50 milligrams, vitamin A from 1333 to 200 000 International Units (RDI 5000 IU, Upper Safe Limit 10,000 IU), vitamin C from 60 to 2000 mg (RDI 60 mg, UL 2000 mg), vitamin E from 10 to 5000 IU (RDI 30 IU, UL 900 IU), and selenium from 20 to 200 micrograms (RDI 65 micrograms, UL 450 micrograms). "Most trials investigated the effects of supplements administered at higher doses than those commonly found in a balanced diet, and some of the trials used doses well above the recommended daily allowances and even above the tolerable upper intake level," said the reviewers. Many of the studies included only subjects already classified as suffering from certain diseases. Indeed, only two of the studies classified as "low bias" were carried out in the 'general population'. When taken in their entirety, antioxidants were found to have no significant effect on mortality. This result did not hold however when the reviewers looked at the nutrients singly and removed studies that they classed as having a 'high bias' in favour of the antioxidants. In the 47 trials classified as low-bias (180,938 participants), overall antioxidant supplements were associated with a five per cent increased risk of mortality. When the reviewers classified vitamin A intake as "given singly or in combination with other antioxidants supplements after exclusion of high-bias risk and selenium trials," use of the vitamin was associated with a 16 per cent increased risk of mortality. Beta carotene and vitamin E was associated with seven and four per cent increased risk of mortality, respectively, whereas there was no increased mortality risk associated with vitamin C, and selenium use was associated with a nine per cent decreased risk of mortality. "There are several possible explanations for the negative effect of antioxidant supplements on mortality. Although oxidative stress has a hypothesized role in the pathogenesis of many chronic diseases, it may be the consequence of pathological conditions. By eliminating free radicals from our organism, we interfere with some essential defensive mechanisms. "Antioxidant supplements are synthetic and not subjected to the same rigorous toxicity studies as other pharmaceutical agents. Better understanding of mechanisms and actions of antioxidants in relation to a potential disease is needed," concluded the researchers. The study has been slammed by the US-based Council for Responsible Nutrition, who said the researchers "misuse[d] meta-analysis methods to create generalized conclusions that may inappropriately confuse and alarm consumers who can benefit from supplementing with antioxidants." Moreover, Andrew Shao, Ph.D., CRN's vice president, scientific and regulatory affairs said that the combined studies were far too diverse and different in terms of dosage, duration, study population and nutrients tested that the results of the analysis were "compromised". Additionally, Dr. Shao noted that most of the trials included in the meta-analysis tested for secondary prevention, looking at how a nutrient works in diseased populations, instead of primary prevention studies in healthy populations. "Combining secondary prevention and primary prevention trials and then making conclusions for the entire population is an unsound scientific approach," said Shao. "Additionally, many of the trials had limitations, including the expectation that a simple antioxidant vitamin could be expected to overturn serious illness, such as cancer or heart disease. These trials likely statistically skewed the results." Daniel Fabricant, vice president of scientific affairs for Natural Products Association (NPA), another US-based trade association, supported this view. "Despite the authors' contention, this analysis is assessing mortality of at-risk and diseased populations - versus a healthy population - in prevention trials. The risk of mortality must be attributed to the appropriate population studied, those with an existing health condition, which it isn't in this case. Instead, those findings are generalized to a healthy general population, which is wrong on many levels," said Fabricant. "But what's most troubling is that people who are safely and beneficially taking vitamins might stop, which may actually put their health at greater risk." Fabricant also stated that if a true mortality risk had been apparent in any of these clinical studies using antioxidants, the study would have been halted, but none were. "Nearly 160 million people in North America and Europe use the attributed supplements. If antioxidants were a significant public health risk, as the authors speculate, it would have become clearly apparent by now," he said. "This is obviously not the case: the negative effect they refer to has not been seen in the population." Source: Journal of the American Medical Association February 28 2007, Volume 297, Pages 842-857 "Mortality in Randomized Trials of Antioxidant Supplements for Primary and Secondary Prevention: Systematic Review and Meta-analysis" Authors: G. Bjelakovic; D. Nikolova; L. Lotte Gluud; R.G. Simonetti; C. Gluud


Plaats een reactie ...

Reageer op "Antioxidanten zoals Vitamines A,, E, en betacaroteen zouden slecht zijn voor de gezondheid, aldus een meta analyse. Echter lees de kritiek van andere wetenschappers op deze tendentieuze berichtgeving."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Acetylcysteine (Glutathion) >> Antioxidanten zoals Vitamines >> Antioxidanten: Prenataal gebruik >> Antioxidanten: Een fase II >> Antioxidanten zoals Vitamines >> Antioxidanten hebben geen >>