BCAA - Branched Chain Amino Acid - bepaalde aminozuren hebben als suppletie vaak een uitstekend effect en vergroten vaak de kwaliteit van leven maar ook de overall overleving. In gerelateerde artikelen enkele studies.

Onder de foto staan aantal studiepublicaties met link naar de studierapporten

aminozuren_supplementen

Foto: aminozuren worden ook veel gebruikt door sporters en topsporters

6) Heys S et al ; Int J Oncol 1998 ; 12 : 221-5. In dit gerandomiseerde onderzoek bleek het aminozuur l-arginine bij borstkanker de responskans op chemotherapie significant te verbeteren.

199) Taguchi T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 22 : 753-64 ; 1995 ; een mengsel van aminozuren, dat methioninearm is potentieert 5-FU dwz er treden meer regressies op ; het aminozuurmengsel verhoogde niet de kans op bijwerkingen.

310) Cangiano C et al ; JNCI 88 : 14 gram vertakte aminozuren per dag bleek in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 28 kankerpatiënten het ontstaan van cachexie in significante mate tegen te gaan ; dit effect was gecorreleerd aan een hogere calorischeinname, opgewekt door de BCAA.

311) The San-in Group of Liver Surgery ; Br J Surg 84 : 1525-31 ; 1997 ; Farmacologische hoeveelheden BCAA bevorderen herstel lever na gedeeltelijke leverresectie wegens een primair levercarcinoom ; na langere termijn evenwel geen effect op recidiefkans of overall survival.

312) Meng WC et al ; Aust N Z J Surg 69 : 811-5 ; 1999 ; BCAA in hoge doses verbetert de leverwerking na gedeeltelijke resectie wegens primaire leverkanker  zo snel, dat de ligduur aantoonbaar verkort wordt.

313) Daly JM et al ; Am J Surg 153 : 198-206 ; 1987 ; Hoge doses BCAA maken na jejunostomie in verband met kanker een snellere terugkeer naar orale voeding mogelijk.

315) Fan St et al ; N Engl J Med 331 : 1547-52 ; 1994 ; BBCA reduceren bij partiële hepatectomie vanwege een primair levercarcinoom, waarbij vaak ook cirrhose in het spel is in gerandomiseerd onderzoek significant het aantal complicaties.

697) Poon RT et al ; Aliment Pharmacol Ther 19 : 779-88 ; 2004 ; BCAA verminderen morbiditeit en verbeteren kwaliteit van leven van patienten die chemoembolisatie ondergaan ivm een inoperabel primair levercarcinoom.

802) Ziegler TR;JPEN 20:91-2;1996;Voeding met BCAA, MCT en extra micronutrienten vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op infecties bij patienten die vanwege een primair levercarcinoom geopereerd worden ; ook hield deze voeding de leverfuncties meer binnen normale grenzen. Voor BCAA zie ook de studienummers 310,311,312,313,315 en 697. Duidelijk is dat BCAA relevant zijn bij de behandeling van 1 of meer vormen van kanker.

1294) Poon RT et al ; Aliment Pharmacol Ther 19:779-88 ; 2004 : BCAA verminderen kans op complicaties na chemoembolisatie vanwege primaire leverkanker ; PMID 15043519 ; zie o.a. ook 1250

1458) Sun LC et al ; Am Surg 74: 237-42 ; 2008 : BCAA verminderen bij operatie vanwege een gastrointestinale kanker de kans op complicaties ; PMID 18376691.

1459)Wang Z et al ; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 9: 399-401 ; 2006 : BCAA bevorderen bij operatie wegens darmkanker de wondgenezing ; zie ook 1458 ; deze studie : PMID 17043959.

1713)Morihara D et al ; Hepatol Res 2012 Jan 13;PMID 22380706 ; BCAA bevorderen herstel leverfuncties na RFA vanwege primaire leverkanker. Zie ook het overzicht bij 1251 en 1294.

1825)Ichikawa K et al; Surg Today 2013 Jul;43(7):720-6;PMID22890582 ; BCAA’s verminderen na operatie wegens primaire leverkanker, de kans op een recidief; zie ook o.a. 1250,1251,1294 en 1713 van deze lijst.

1897)Yoshiji H et al; Oncol Rep 2011 Dec;26(6):1547-53:PMID 218742360 : BCAA’s zijn gunstig bij het primaire levercarcinoom ; in combinatie met perindopril werken BCAA’s  ter preventie van een recidief nog beter!

1925)Lee IJ et al; Cancer Res Treat 2011 Mar;43(1):24-31 ::PMID 21509160 : BCAA bevorderen herstel lever na radiotherapie ivm primaire leverkanker - HCC. Zie in deze lijst de vele andere studies met BCAA bij het HCC.

2087)Okabayashi T et al; Amino acids 2011 Apr;40(4):1213-20;PMID 20852905 : BCAA’s verbeteren de kwaliteit van leven bij patienten, die vanwege een HCC - primiare leverkanker geopereerd zijn.

2146)Takeshita S et al ; Nutr Res 2009 Feb;29(2):89-93;PMID 19285598 ; BCAA’s verminderen suppressie leverfunctie door TACE in verband met een primair levercarcinoom.

2455)Yoshiji H et al; 2013 Aug;30(2):545-52;PMID 23708326 ; BCAA’s verminderen de recidiefkans hepatocellulair carcinoom bij insulineresistentie.

2745)Beppu T et al ; J Gastroenterol 2015 dec;50(12):1197-205 ; PMID 25847401; Bij patienten geopereerd voor primaire leverkanker bevorderen BCAA het herstel ; de effecten zijn zie elders deze lijst nog positiever.

2746)Wu Q et al; World J Surg Oncol 2015 ;13:336 ;PMID 26666738; BCAA plus andere AA verminderen de hypothermie die na operatie wegens een gastrointestinale tumor optreedt.

3203)Kikuchi Y et al; Ann Surg Oncol 2016 Oct;23(11):3727-3735 ;PMID 27338747 ; BCAA’s verminderen bij operatie vanwege primiare leverkanker - HCC de kans op ascites in de buik en pleurale effusie.


Plaats een reactie ...

Reageer op "BCAA - branched-chain amino acid suppletie: een overzicht van studies"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

BCAA - branched-chain amino >> BCAA - mix van aminozuren >> Voeding en voedingstoffen >>