12 maart 2023: zie ook literatuurlijst voeding en voedingssuppletie en weinig tot geen belastende behandelingen specifiek bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

12 maart 2023: Eerdere publicatie van deze studie op 10-jaars meting is te lezen in dit artikel: https://kanker-actueel.nl/overlijden-aan-prostaatkank er-geeft-op-10-jaars-meting-geen-verschil-te-zien-tussen-wait-and-see-chirurgie-of-bestraling-voor-niet-uitgezaaide-prostaatkanker-bij-diagnose.html

12 maart 2023: Bron: NEJM d.d. 11 maart 2023

Een langjarige studie bij totaal 82.429 mannen tussen 50 en 69 jaar kregen een prostaatspecifiek antigeen test (PSA-test), waarvan 1610 prostaatkankerpatiënten die daarna nauwkeuriger werden gevolgd. De resultaten laten zien dat wie de diagnose prostaatkanker krijgt niet zomaar zich hoeft te laten behandelen met een operatie of radiotherapie en in veel gevallen kan volstaan met een wait-and-see beleid, ook wel actieve observatie genoemd. De overall overleving van 97 procent lag na 15 jaar nagenoeg gelijk voor alle drie groepen die werden gevolgd.

Sterfte door prostaatkanker kwam voor bij 3,1 procent van de groep van actieve observatie, 2,2 procent in de operatiegroep en 2,9 procent in de bestralingsgroep, verschillen die statistisch worden beschouwd als niet belangrijk. Na 15 jaar had de kanker zich uitgezaaid bij 9,4 procent van de groep met actieve observatie, 4,7 procent bij de mannen uit de groep die was geopereerd en 5 procent bij de mannen uit de groep die was bestraald. 

De resultaten die zaterdag werden gepubliceerd in de NEJM zijn hoopgevend voor mannen die behandelingsgerelateerde bijwerkingen, zoals een verminderde vruchtbaarheid en incontinentieproblemen willen vermijden, zegt Dr. Stacy Loeb, een prostaatkankerspecialist aan het medische centrum NYU Langone Health in New York, die overigens niet zelf betrokken was bij het onderzoek.

Resultaten vertaald uit het abstract:

RESULTATEN:

 • De follow-up analyse was voltooid voor 1610 patiënten (98%).
 • Een risicostratificatieanalyse toonde aan dat meer dan een derde van de mannen bij diagnose een ziekte met een gemiddeld of hoog risico had.
 • Sterfte aan prostaatkanker kwam voor bij 45 mannen (2,7%): 17 (3,1%) in de actieve controlegroep, 12 (2,2%) in de prostatectomiegroep en 16 (2,9%) in de radiotherapiegroep (P=0,53 voor de algemene vergelijking).
 • Dood door welke oorzaak dan ook kwam voor bij 356 mannen (21,7%), met vergelijkbare aantallen in alle drie de groepen.
 • Uitzaaiingen ontwikkelden zich bij 51 mannen (9,4%) in de actieve observatiegroep, bij 26 (4,7%) in de prostatectomiegroep en bij 27 (5,0%) in de radiotherapiegroep.
 • Langdurige hormoontherapie werd gestart bij respectievelijk 69 mannen (12,7%), 40 (7,2%) en 42 (7,7%);
 • Klinische progressie trad op bij respectievelijk 141 mannen (25,9%), 58 (10,5%) en 60 (11,0%).
 • In de actieve observatiegroep leefden 133 mannen (24,4%) zonder enige prostaatkankerbehandeling aan het einde van de follow-up.
 • Er werden geen verschillende effecten op kankerspecifieke mortaliteit waargenomen in relatie tot het baseline PSA-niveau, tumorstadium of tumorgraad, of risicostratificatiescore.
 • Er werden geen behandelingscomplicaties gemeld na de 10-jarige analyse.
Volgens hoofdauteur Dr. Freddie Hamdy van de Universiteit van Oxford, blijkt hieruit dat niemand bij wie gelokaliseerde prostaatkanker wordt ontdekt in paniek hoeft te raken of een beslissing voor een eventuele behandeling moet overhaasten. In plaats daarvan zou er “zorgvuldig moeten worden nagedacht over de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende behandelingsopties”. Enkele mannen met een hoog risico of vergevorderde kanker heeft overigens wel dringend een behandeling nodig, voegde Dr. Freddie Hamdy eraan toe.

Het volledige studieverslag is tegen betaling in te zien. Klik op de titel van het abstract:

Fifteen-Year Outcomes after Monitoring, Surgery, or Radiotherapy for Prostate Cancer

List of authors.
 • Freddie C. Hamdy, F.R.C.S.(Urol.), F.Med.Sci., 
 • Jenny L. Donovan, Ph.D., F.Med.Sci., 
 • J. Athene Lane, Ph.D., 
 • Chris Metcalfe, Ph.D., 
 • Michael Davis, M.Sc., 
 • Emma L. Turner, Ph.D., 
 • Richard M. Martin, B.M., B.S., Ph.D., 
 • Grace J. Young, M.Sc., 
 • Eleanor I. Walsh, M.Sc., 
 • Richard J. Bryant, Ph.D., F.R.C.S.(Urol.), 
 • Prasad Bollina, M.B., B.S., F.R.C.S.(Urol.), 
 • Andrew Doble, F.R.C.S.(Urol.), 
 •  for the ProtecT Study Group*

Abstract

BACKGROUND

Between 1999 and 2009 in the United Kingdom, 82,429 men between 50 and 69 years of age received a prostate-specific antigen (PSA) test. Localized prostate cancer was diagnosed in 2664 men. Of these men, 1643 were enrolled in a trial to evaluate the effectiveness of treatments, with 545 randomly assigned to receive active monitoring, 553 to undergo prostatectomy, and 545 to undergo radiotherapy.

METHODS

At a median follow-up of 15 years (range, 11 to 21), we compared the results in this population with respect to death from prostate cancer (the primary outcome) and death from any cause, metastases, disease progression, and initiation of long-term androgen-deprivation therapy (secondary outcomes).

RESULTS

Follow-up was complete for 1610 patients (98%). A risk-stratification analysis showed that more than one third of the men had intermediate or high-risk disease at diagnosis. Death from prostate cancer occurred in 45 men (2.7%): 17 (3.1%) in the active-monitoring group, 12 (2.2%) in the prostatectomy group, and 16 (2.9%) in the radiotherapy group (P=0.53 for the overall comparison). Death from any cause occurred in 356 men (21.7%), with similar numbers in all three groups. Metastases developed in 51 men (9.4%) in the active-monitoring group, in 26 (4.7%) in the prostatectomy group, and in 27 (5.0%) in the radiotherapy group. Long-term androgen-deprivation therapy was initiated in 69 men (12.7%), 40 (7.2%), and 42 (7.7%), respectively; clinical progression occurred in 141 men (25.9%), 58 (10.5%), and 60 (11.0%), respectively. In the active-monitoring group, 133 men (24.4%) were alive without any prostate cancer treatment at the end of follow-up. No differential effects on cancer-specific mortality were noted in relation to the baseline PSA level, tumor stage or grade, or risk-stratification score. No treatment complications were reported after the 10-year analysis.

CONCLUSIONS

After 15 years of follow-up, prostate cancer–specific mortality was low regardless of the treatment assigned. Thus, the choice of therapy involves weighing trade-offs between benefits and harms associated with treatments for localized prostate cancer. (Funded by the National Institute for Health and Care Research; ProtecT Current Controlled Trials number, ISRCTN20141297. opens in new tab; ClinicalTrials.gov number, NCT02044172. opens in new tab.)Plaats een reactie ...

Reageer op "Behandeling van prostaatkanker met chirurgie of radiotherapie geeft zelfde overall overleving dan observatie na 15 jaar. Blijkt uit groot internationaal onderzoek."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Behandeling van prostaatkanker >> Overlijden aan prostaatkanker >> Prostaatkankerpatienten weten >> Observatie beter dan operatie >> Observatie: Watchful waiting >> Observatie: Een wait and see >>